Презентация densauly 1179 i o 1171 an bayl 1257 mir sapasy

Скачать презентацию  densauly 1179 i o 1171 an bayl 1257 mir sapasy Скачать презентацию densauly 1179 i o 1171 an bayl 1257 mir sapasy

densauly_1179_i_o_1171_an_bayl_1257_mir_sapasy.ppt

  • Размер: 796.5 Кб
  • Количество слайдов: 21

Описание презентации Презентация densauly 1179 i o 1171 an bayl 1257 mir sapasy по слайдам

Семей Мемлекеттік Медицина Университеті Та ырыпқ ” Денсаулы ж не со ан қ ә ғ байланыстыСемей Мемлекеттік Медицина Университеті Та ырыпқ ” Денсаулы ж не со ан қ ә ғ байланысты мір сапасыны ө ң алыптасуы қ ” Орында ан ғ : Тайбу анова Ж. ғ 338 — топ студенті Тексерген :

Кіріспе б лімө Денсаулы туралы ым негізі қ ұғ Негізгі б лім ө Денсаулы  саКіріспе б лімө Денсаулы туралы ым негізі қ ұғ Негізгі б лім ө Денсаулы са тау стратегиялары қ қ Днесаулы ты жіктелуі қ ң мір сапасын жа сарту Ө қ орытынды б лім Қ ө

 Денсаулық - бұл әр адамның ғана емес, бүкіл қоғамның құнсыз күйі. Жақын және қымбатты адамдармен Денсаулық — бұл әр адамның ғана емес, бүкіл қоғамның құнсыз күйі. Жақын және қымбатты адамдармен кездкскенде және қоштасқанда біз оларға мықты және зор денсаулық тілейміз, өйткені ол – бақытты және толымды өмірдің кепілі және негізгі шарты. Денсаулық бізге жоспарларымызды орындау, өмірдің негізгі мәселелерді табысты шешу, қиыншылықтарды өту, керек болса, едәуір ауыртпалықтарды көтеруге көмектеседі. Адамның ақылымен нығайтылып және сол қалпында сақталып отырған, зор денсаулығы, оған ұзақ және белсенді өмірді қамтамасыз етеді.

1946 - жылы Б кіл денсаулы са тау йымы ү қ қ ұ денсаулы туралы мынандай1946 — жылы Б кіл денсаулы са тау йымы ү қ қ ұ денсаулы туралы мынандай аны тама берді қ қ Денсаулы деп а заны сырт ы орта ы палдарына қ ғ қ қ бейімделіп, зіні ішкі т ра тылы ын алыпты ө ң ұ қ ғ қ де гейді са тап алатын жа дайын айтады. ң қ қ ғ Денсаулы деп т тас а заны орша ан ортаны қ ұ ғ ң қ ғ ң ы палдарына ор анып бейімделу қ қ ғ м мкіншіліктеріні шектелуімен к рінетін, дерт ү ң ө туындататын сырт ы немесе ішкі ы палдарын қ қ дамытып, оны леуметтік ж не ң ә ә м тажды тарын ат ара алатын жа а сапалы ұқ қ қ ң жа дай ғ

Денсаулы деп ауруды сол қ ң дене бітімінде ж не ә кемшіліктері бар немесе жо ыДенсаулы деп ауруды сол қ ң дене бітімінде ж не ә кемшіліктері бар немесе жо ы ана емес, сонымен ғ ғ ьірге адамдарды толы ң қ физикалы , леуметтік, рух қ ә ани ж не олайлы ә қ жа дайын айтады. ғ Ал Казначеевті жіктеуі ң бойынша денсаулы қ дегеніміз организмні мір ң ө с ру барысында ү биологиялы ж не қ ә психикалы рекетімен қ ә ерекшеленетін негізгі ж йелер тобы деген. Ол ү адамдарды салауатты ң мір с румен байланысты ө ү болып табылады.

Денсаулық жіктеледі 1. Физикалық 2. Психикалы қ 3. Рухани 4. леуметтік Ә Денсаулық жіктеледі 1. Физикалық 2. Психикалы қ 3. Рухани 4. леуметтік Ә

 Физикалы денсаулы адам қ қ а засында рт рлі ғ ә ү функцияларды  здігімен Физикалы денсаулы адам қ қ а засында рт рлі ғ ә ү функцияларды здігімен ң ө реттелуі сырт ы орта қ серімен бейімделу асиетіні ә қ ң жо ары д режелі жа дайда ғ ә ғ болуы. Психикалы денсаулы қ қ ауруларды айтседе болдырмай қ олардан айырылу жолдарын іздеу.

Денсаулы са тауды барлы аспектілері қ қ ң қ бойынша халы аралы ынтыма тасты ты қДенсаулы са тауды барлы аспектілері қ қ ң қ бойынша халы аралы ынтыма тасты ты қ қ ба дарламасы бойынша ж мыс ғ ұ жасалуда. О ан азіргі кездегі облысты ғ қ қ медицина йымдарын материялды ұ ң қ техникалы базасыны ны аюы ж не қ ң ғ ә медицина мамандарыны біліктілігін ң к теру, жа а технологияларды дамуын ө ң ң айтады. Мс ретінде салауатты мір салтына ө байланысты адамдарды мір жасыны ң ө ң зарту болып табылады. ұ 2010 — шы жыл а ғ арай нау астарды денсаулы са тау қ қ ң қ қ жа дайыны жа саруы. ғ ң қ

Денсаулы са тау ызметтеіне халы ты қ қ ң олжетімділігін к теру ж не алдын алаДенсаулы са тау ызметтеіне халы ты қ қ ң олжетімділігін к теру ж не алдын ала қ ө ә сауы тыру ттеріне халы ты олжетімділігін қ қ ң қ де гейге к теру ж не алдын алу сауы тыру іс ң ө ә қ шараларыны к леміні суі, ауруларды ң ө диспансерлеуді тиімділігі мен сапасын ң жа сарту болып табылады. Негізгі қ ба дарламаны іске асыру н тижснде мемлекет ғ ә пен адам арасында денсаулы ж не леуметтік қ ә ә мір салты шін ынтыма тасты ж не ө ү қ қ ә жауапкершілікті жа сара бастайды. Соны қ ң н тижесінде адамдарды денсаулы ы ә ң ғ жа сарып, санитарлы к мек дамып, салауатты қ қ ө мір салты жа сарып, негізгі ал а ой ан ө қ ғ реформалар н тижелі болады. ә

Өмір сапасын жақсарту мақсаты Саламатты өмір салты мен адамның өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілігі қағидаты –Өмір сапасын жақсарту мақсаты Саламатты өмір салты мен адамның өз денсаулығы үшін ынтымақты жауапкершілігі қағидаты – міне, осылар денсаулық саласындағы және халықтың күнделікті тұрмысындағы мемлекеттік саясаттың ең басты мәселесі болуы тиіс.

 Денсаулық сақтау нысандарын салу және жабдықтау,  кадрларды даярлау, саламатты өмір салты жөніндегі мемлекеттік шаралар Денсаулық сақтау нысандарын салу және жабдықтау, кадрларды даярлау, саламатты өмір салты жөніндегі мемлекеттік шаралар кешені 2020 жылға қарай ана мен бала өлімін екі есе төмендетіп, жалпы өлімді 30%-ға азайтып, туберкулезбен ауруды 20%-ға қысқартуы тиіс.

 Бұл ретте өмір сүрудің күтілетін ұзақтығы 72 жасқа дейін ұлғаяды. Осынау құрғақ сандардың артында біздің Бұл ретте өмір сүрудің күтілетін ұзақтығы 72 жасқа дейін ұлғаяды. Осынау құрғақ сандардың артында біздің азаматтарымыздың аман алып қалынған мыңдаған өмірлері тұр. Бұл өте маңызды мақсат. Біз оған міндетті түрде қол жеткізуіміз керек!

Денсаулы зор байлы. қ қ Спорт денсаулы кепілі. қ Салауатты мір салты ерте гі ө ңДенсаулы зор байлы. қ қ Спорт денсаулы кепілі. қ Салауатты мір салты ерте гі ө ң бізді болаша ымыз. ң ғ

Өмір сапасын жақсарту  Қазіргі кезде Қазақстан – 2030 стратегиясына байланысты негізделген халықтың өмір салтын жақсартуӨмір сапасын жақсарту Қазіргі кезде Қазақстан – 2030 стратегиясына байланысты негізделген халықтың өмір салтын жақсарту алға қойылған. Ол үшін санитарлы эпидемиологиялық салауаттылық саласында жұқпалы аурулардың одан әрі төмендеуі және халықты ауыз сумен қамтамасыз ету, сапасыз өнім сапасын азайту болып табылады.

 Қазіргі кезде денсаулық пен салауатты өмір сапаын жақсарту үшін Қазақстанда көптеген ұйымдар мен фитнес клубтар Қазіргі кезде денсаулық пен салауатты өмір сапаын жақсарту үшін Қазақстанда көптеген ұйымдар мен фитнес клубтар және орталықтар ашылған. Көптеген спорт кешеніде жұмыс атқаруда. Халықтың әл ауқатының жақсаруының нәтижесінде өз денсаулықтарын жақсарту және салауатты өмір салтын дамытуда.

2002 ж 1 а тардақ ң – Президент Н рс лтанұ ұ Назарбаев « 2002 жылды2002 ж 1 а тардақ ң – Президент Н рс лтанұ ұ Назарбаев « 2002 жылды Денсаулы қ жылы деп жариялау туралы» Жарлы а ққ ол ойды. қ қ»Тазалы — саулы негізі, қ қ саулы — байлы негізі“қ қ деп бекер айтпаса керек. Г лденген экономиканы дені сау, ү саналы азаматтар жасайды. Сонды тан Жолдауда ы қ ғ салауатты мір ө салтын алыптастыру, оны насихаттау қ шараларын белсендірек ж ргізгеніміз абзал. сіресе жас рпа ты ү Ә ұ қ ң бойына тазалы пен сергектікті орны тыру – қ қ бізді міндетіміз. Елбасымызды “ ң ң аза стан Республикасы азаматтарыны денсаулы Қ қ ң қ жа дайын жа сарту ж ніндегі бірінші кезектегі шаралар ғ қ ө туралы» Жарлы ы (1998 ж. 18 мамыр) д рігерлер ғ ә ауымыны зор ы ыласын тудырды. Елбасыны қ ң д рігерлік-санитарлы к мек сапасын жа сарту а, ә қ ө қ ғ орша ан ортаны таза стау а, бала мен ананы қ ғ ұ ғ ң денсаулы ын са тау а, тіпті халы ты ауыз ғ қ сумен жабды тау а дейін амты ан қ ғ

Жо арыда айтыл ан с здерге ғ ғ ө мысал ретінде ел басыны  ң халыЖо арыда айтыл ан с здерге ғ ғ ө мысал ретінде ел басыны ң халы а жолдауында ққ денсаулы ты жа сарту а қ қ ғ келешек рпа ты білімді ж не ұ қ ң ә сау болуларына аса зор м н ә берілуде. Б л жолдауды ел ұ басыны зіде стануда. О ан ң ө ұ ғ д лел ретінде жыл сайын ы ә ғ Шы б ла та ы демалысы ж не ң ұ қ ғ ә Алматыны етегіндегі Медеу ң айдынында демалуын айту а ғ болады. жымды орталы тарда Ұ қ қ ж мыс істейтін адамдарды ұ ң бірлесіп жарыс йымдастырулары ж не ұ ә сауы тыру кештерін руларды қ құ айту а болады. ғ

Салауатты өмір сүру үшін  Темекіге қарсы СПИД ке қарсы Нашақорлыққа қарсы Студенттердің жоғарғы оқу орындарындағыСалауатты өмір сүру үшін Темекіге қарсы СПИД ке қарсы Нашақорлыққа қарсы Студенттердің жоғарғы оқу орындарындағы ұйымдастырылатын ұжымдық кештер және жиналыстар арқылы студенттерге олармен күресуге үгіт насихат жүргізеді.

олданыл ан дебиеттер тізіміҚ ғ ә . Н рм хамбет лы Ә ұ ұ ұ ““олданыл ан дебиеттер тізіміҚ ғ ә . Н рм хамбет лы Ә ұ ұ ұ ““ Патофизиология ”” о улы қ қ о улық қ Интернет сайты www. google. ru