Презентация авангардизм

Скачать презентацию авангардизм Скачать презентацию авангардизм

avangardizm.ppt

 • Размер: 722 Кб
 • Количество слайдов: 6

Описание презентации Презентация авангардизм по слайдам

   роботу виконав   Учень 10-А класу роботу виконав Учень 10-А класу Студенний Назар У КРАЇНСЬКИ Й А ВАНГАРДИЗ М

 Авангардизм ( відфр. avant — передова та garde — охорона. ) Комплекс явищ Авангардизм ( відфр. avant — передова та garde — охорона. ) Комплекс явищ умистецтві 1-ої третини. XX ст. , якому притаманне прагнення до радикального оновлення змістовних та формальнихпринципівтворчості і як наслідок, відмова відканонівмистецтваепох, що передували йому. Авангардистськітенденціївиявились умистецтвіЗахідної Європи, США, Росії, Латинської Америки, хоча в кожномурегіонімали свої специфічні найхарактерніші особливості. Мистецтвоавангардизму складне і суперечливе, воно містить у собі продуктивні пошуки нових художніх форм і бачення світу.

історія виникнення Поява авангардизму була зумовлена низкою історико-політичних, філософських і соціо-культурних причин. З історико-політичного погляду,історія виникнення Поява авангардизму була зумовлена низкою історико-політичних, філософських і соціо-культурних причин. З історико-політичного погляду, найбільші соціальні зміни у світі на початку XX століття, що виникли під впливом соціалістичних та комуністичних теорій, в підґрунті яких лежалаідеядокорінної перебудови світу, і як її реальний прояв—російська революція 1917 p. , спричинили й аналогічні прагнення до перетвореннямистецтва. До речі, саме. Росія, Україна, Білорусьдали світові видатнихтеоретиківіпрактиків авангардизму. В естетичному плані найближчими попередниками авангардистів були так звані проклятіпоети. XIX ст. —Ш. Бодлер, Ж. Лотреамон, А. Рембо, П. Верлен, О. Вайльда також художники-імпресіоністи. Основним естетичним принципом авангардизму стала відмова від так званого традиційногомистецтва що розвивалось з доби. Відродженнядо кінця XIX ст. , в якому домінували засади наслідуванняприроди, відображення дійсності й більш-менш виражена моральнаідея. Це виявилось у навмисній формотворчості, нежиттєподібності.

 • Термінавангардизм щодолітературивперше був використаний 1845Д. Лаверданом, який у роботі «Про місію мистецтва та • Термінавангардизм щодолітературивперше був використаний 1845Д. Лаверданом, який у роботі «Про місію мистецтва та роль художника» відводивтворцеві «авангардну» роль. Досі остаточно не з’ясовано співвідношення понять «авангардизм» — «модернізм» . Однідослідникивикористовують їх як адекватні, інші— чітко розрізняють ціпоняття, ще інші включають авангардизм домодернізму, ширшого поняття. Найобґрунтованішим є погляд, згідно з яким авангардизмом зветься художнє явище 1-ої третини XX століття. • Улітературісформувавсяпринципмозаїчності, колажу, монтажу, багато в чому зобов’язаний кінематографічній техніці (Аполлінер). Сюрреалістиввелипоняття «автоматичного письма» , сенс якого полягає у спробах відокремити творчий процес від контролю розуму. У тому ж напрямкові йшли пошуки творців потоку свідомості (М. Пруст, Джойс. В. Вулф), які прагнули відтворити засобамилітературискладнийпроцесасоціативногомислення, репродукувати роботу механізмівпам’яті. Певною мірою подібні прийоми пропагували. Далівмистецтві Авангардизм в літературі

  А ВАНГАРДИЗМ МИСТЕЦТВІ  Пейзаж з будинком.  А ВАНГАРДИЗМ МИСТЕЦТВІ Пейзаж з будинком. Пилярі. 1927р.

Жінка, що вкладає волосся  Голубий кінь Жінка, що вкладає волосся Голубий кінь
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.