Презентация атыыстар

Скачать презентацию атыыстар Скачать презентацию атыыстар

atyystar.ppt

 • Размер: 1.1 Mегабайта
 • Количество слайдов: 16

Описание презентации Презентация атыыстар по слайдам

Р ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫР ДЕНСАУЛЫ СА ТАУ МИНИСТРЛІГІҚ Қ Қ С. Д. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДА Ы Ғ АЗА ЛТТЫ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ Қ Қ Ұ Қ МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С. Д. АСФЕНДИЯРОВА Қақтығысулардың пайда болу факторлары Қақтығысулардың шешу жолдары Алибаева З. Айгуль Кайратовна

Жоспар: 1. Кіріспе б лімө 2. Негізгі б лім. ө a) Денсаулық зор байлық b) ДәрігердіңЖоспар: 1. Кіріспе б лімө 2. Негізгі б лім. ө a) Денсаулық зор байлық b) Дәрігердің борыштары c) Қақтығысулардың пайда болу факторлары d) Қақтығысулардың шешу жолдары 3. орытынды б лім. Қ ө 4. Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә

 Денсаулық - басты байлық  . . . Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Денсаулық — басты байлық . . . Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаевтың еліміздің халқына Жолдауында 2030 жылға дейін экономикалық-әлеуметтік биіктерге көтерілу үшін рухани байлықтың, денсаулықтың қажеттігі атап көрсетілгені мәлім. Шынында да, қазақ «Тазалық — саулық негізі, саулық — байлық негізі» деп бекер айтпаса керек. Гүлденген экономиканы дені сау, саналы азаматтар жасайды. Сондықтан Жолдаудағы салауатты өмір салтын қалыптастыру, оны насихаттау шараларын белсендірек жүргізгеніміз абзал. Әсіресе жас ұрпақтың бойына тазалық пен сергектікті орнықтыру — біздің міндетіміз.

 Жасыратыны жоқ, бүгінде медицина саласы көптеген қиындықтарды басынан өткеруде. Міне, осындай жағдайда Елбасымыздың Қазақстан Жасыратыны жоқ, бүгінде медицина саласы көптеген қиындықтарды басынан өткеруде. Міне, осындай жағдайда Елбасымыздың «Қазақстан Республикасы азаматтарының денсаулық жағдайын жақсарту жөніндегі бірінші кезектегі шаралар туралы» Жарлығы (1998 ж. 18 мамыр) дәрігерлер қауымының зор ықыласын тудырды. Елбасының дәрігерлік-санитарлық көмек сапасын жақсартуға, қоршаған ортаны таза ұстауға, бала мен ананың денсаулығын сақтауға, тіпті халықты ауыз сумен жабдықтауға дейін қамтыған бұл Жарлығын Қазақстан халқына деген жанашырлықтың айқын көрінісі деп түсінген жөн.

Осы к нге дейін, шынын айт анда, ү қ адам ліміні к беюіне, ө ңОсы к нге дейін, шынын айт анда, ү қ адам ліміні к беюіне, ө ң өадам ліміні к беюіне, ө ң ө с билерді шетінеуіне, халы ә ң қс билерді шетінеуіне, халы ә ң қ денсаулы ыны т мендеуіне тек ғ ң ө медицина ызметкерлерін ана қ ғ жауапты санап келсек, енді, міне, м ндай келе сіздіктерді болуына ұ ң ң сер ететін т рлі ә ү себеп-салдарлар а к іл б лініп, ғ өң өсебеп-салдарлар а к іл б лініп, ғ өң ө о ан тос ауыл оюды жолдары ғ қ қ ң белгіленіп отыр. Мені ойымша, ңМені ойымша, ң ркениетті дамуына, халы ты ө ң қ ңркениетті дамуына, халы ты ө ң қ ң денсаулы ына, нау астарды тез ғ қ ң арада жазылып кетуіне де медициналы жымны қ ұ ңмедициналы жымны қ ұ ң ынтыма тасты ы да сер етеді. қ ғ ә

 Дәрігердің борыштары   Мемлекеттің дамуына халықтың денсаулығы маңызды орын алады, ал Дәрігердің борыштары Мемлекеттің дамуына халықтың денсаулығы маңызды орын алады, ал халықтың денсаулығы бір жағынан білімді, ұқыпты дәрігерлерге байланысты. Дәрігер боламын деген адам, өзінің алдына дәрігер болуды мақсат етіп қойған адам тек қана аурулардың емін ғана біліп қоймай, сонымен бірге өзінің дәрігерлік борыштарын біліп отыруы керек. Дәрігердің борыштарына мыналар кіреді: дәрігер ең алдымен білімі жоғары, дәрігерлік білімін ала отыра соны ақтауы қажет, сауатты болуы керек, әр қандай жағдайда науқаспен дұрыс қарым−қатынаста бола алуы керек және де қасына ауыр халдегі науқас болсын, немесе жағдайы онша ауыр болмаған науқас болсын әр қандай жағдайда да олармен коммуникативті дағдыларды дұрыс пайдалана отырып қарым қатынаста болуы керек. Дәрігердің компитенттілігі деген ұғым де бар.

Оны алай т сінуге болады? Компитентті қ ү д рігер р жа ынан да білімді, Оны алай т сінуге болады? Компитентті қ ү д рігер р жа ынан да білімді, з ә ә ғ ө ж мысыны арты ымен білетін, д рігерлік ұ ғ ә а идаларын, борыштарын, шекараларын қ ғ білетін, сондай а ж мыс орнында р қ ұ ә андай нау асты лтына, жынысына, қ қ ұандай нау асты лтына, жынысына, қ қ ұ жасына, м ртебесіне арамай жа сы ә қ қ абылдап, олынан келгенше о ан қ қ ғ к мектесетін д рігерді т сінеміз. ө ә ү Д рігер р ашанда зін андай ә ә қ ө қ о ам арасында екенін, о ан келген қ ғ ғ нау астар андай жа дайда келгенін біліп қ қ ғ отыруы, ж не р ашан р андай жа дай а ә ә қ ә қ ғ ғ дайын т руы ажет. Сол сия ты зіні ұ қ қ ө ңдайын т руы ажет. Сол сия ты зіні ұ қ қ ө ң борыштарын білген д рігер ел арасында ә жа сы абырой а ие бола алуы, д рігерлік қ ғ ә борышын а тай білуі, нау астарды қ қ ңборышын а тай білуі, нау астарды қ қ ң ризашылы ына ие бола алуы м мкін. ғ ү

а ты ысулардық қ ғ ң пайда болу факторлары   р біра ты ысулардық қ ғ ң пайда болу факторлары р бір д рігер, мейірбике немесе бас а бір Ә ә қ медицина ызметкері з ж мыс орнында ы зіні қ ө ұ ғ ө ңмедицина ызметкері з ж мыс орнында ы зіні қ ө ұ ғ ө ң борыштарын біле отыра, тек нау астармен ана қ ғ емес, здерімне здері, я ни д рігерлер зара ө ө ғ ә ө жа сы арым− атынаста болуы, бір−бірлерін қ қ қ рмет етіп, сыйлауы керек. сіресе бір құ Ә медициналы орталы та ж мыс істейтін қ қ ұ д рігерлер, мейірбикелер зара ода тас болуы ә ө қ керек. Егер медцина ызметкерлері бір−бірлерін қ рметтемесе, т сінуге тырыспаса олар арасында құ ү зара келіспеушіліктер келіп шы уы м мкін. ө ғ үзара келіспеушіліктер келіп шы уы м мкін. ө ғ ү Медициналы жымда андай жа дайларда қ ұ қ ғ а ты ысулар келіп шы уы м мкін? мірде р қ қ ғ ғ ү Ө ә н рсе болуы м мкін. ә үн рсе болуы м мкін. ә ү

 Медициналық ұжым арасында дәрігер мен дәрігер, дәрігер мен мейірбике мен мейірбикелер арасында қақтығыстар болуы Медициналық ұжым арасында дәрігер мен дәрігер, дәрігер мен мейірбике мен мейірбикелер арасында қақтығыстар болуы кездесуі мүмкін. Бұл қақтығыстардың себептеріне тоқталатын болсақ, олар көбінесе жастық ерекшелігінен өздерінен кіші болып, бірақ лауазымы, білімі жағынан өздерінен жоғары болатындардың бір бірлеріне онша бағынғысы келмейтіндіктен, немесе өздерінікін дұрыс санап, өзінің жасынан үлкен немесе білімі жоғары болғандың сөзіне құлақ асқысы келмегендіктен, өзіне деген сенімділігі артық болғаннан болуы мүмкін.

 Кейбір жағдайларда дәрігер мейірбикеден жасы буршама кіші болуы мүмкін, бірақ оның білімі, мәліметі жоғары. Ал Кейбір жағдайларда дәрігер мейірбикеден жасы буршама кіші болуы мүмкін, бірақ оның білімі, мәліметі жоғары. Ал мейірбикенің жұмыс тәжірибесі көп бірақ дәрігерлік лауазымына онша лайықты емес болуы мүмкін. Осындай жағдайларда не жас дәрігер өзіне тіптен артық баға қойып өзінен жасы үлкен, жұмыс стажы көп болған мейірбикені менсінбейді, назарына алмай, құрметтемейді, не болмаса мейірбике өзінің жасы үлкендігін, жұмыс стажы көп екенін айта отыра дәрігерге өзінен төмен тұрғандай қарайды, құрметтемейді. әлбетте мұнадй жағдайлар көп болмаса да бүгінгі күнде кездеседі.

 мұндай қақтығысулардың себебіне тоқталатын болсақ, кейбір жағдайларда бір науқас бір дәрігерге барып, онда емделіп жүріп, мұндай қақтығысулардың себебіне тоқталатын болсақ, кейбір жағдайларда бір науқас бір дәрігерге барып, онда емделіп жүріп, белгілі бір себептермен келесі жолы ол басқа дәрігерге баратын болса, екінші дәрігер алдынңы дәргердің айтқандары дұрыс болып шықпағанын, ол дәрігердің емі, қолданып жатқан шаралары дұрыс емес екенін білсе, осынан келіп шығуы мүмкін, мұндай жағдай көбінесе бір медициналық орталықта, бір ауруханада жұмыс істейтінкдер арасыныда кездесуі мүмкін. Кейбір жағдайларда, мейірбикелердің сауатсыздығынан, білім дәрежесі төмен болғанынан, олардың өз жұмыстарына жауапкершілігі төмен бөлып, таза жұмыс істемегндіктерінен олардың дәрігермен араларында қақтығысулар келіп шығуы мүмкін.

 • • рбір кіші мейірбикеден де, а а мейірбикеден де ж не Ә ғ ә • • рбір кіші мейірбикеден де, а а мейірбикеден де ж не Ә ғ ә де д рігерді зінен де нау асты денсаулы ына ә ң ө қ ң ғ байланысты к птеген талартар талап етіледі. Я ни, ө ғ рбір медицина ызметкері к нде з ж мысына з ә қ ү ө ұ ө уа ытында келуі, нау асын айт ан уа ытында қ қ абылдау а тырысуы, зара с хбаттар ж ргізіп отыруы қ ғ ө ұ ү керек. Мысалы айтатын болса , медициналы жым, қ қ ұ я ни медицина ызметкерлеріні здері де зара с хбат ғ қ ң ө ө ұ ж ргізіп отыруы керек деп ойлаймын. Та ыда ү ғ медицина ызметкерлері зара бірлеріні қ ө ң нау астарын таласып та келіспей алуы м мкін, немесе қ қ ү олар нау асты емін к рсетуде, нау ас а диагноз қ ң ө қ қ оюда келіспей алуы м мкін. Демек, медициналы қ қ ү қ жымда к птеген а ты ысуларды пайда болуы ұ ө қ қ ғ ң м мкін. ү

 қақтығысуларды шешу жолдары   Жоғарыда айтып өткендей, медициналық ұжымда көптеген қақтығысулар қақтығысуларды шешу жолдары Жоғарыда айтып өткендей, медициналық ұжымда көптеген қақтығысулар кездесуі мүмкін. Бұл қақтығысулар өзінен өзі ең алдымен науқастарға кері әсер көрсетуі, оларға зиян келтіруі мүмкін, және де сонымен бірге олардың жұмыс орындарына зиян келтіруі мүмкін. Бұл ең алдымен адамгершіліктің болмағаны. Мейірбике де, дәрігерде өзінің дәрігерлік борышын орындауы керек. Егер олар арасында өзара қақтығыстар, келіспеушіліктер бар болса, оларға келген науқастар бұл жағдайдан қорқып кетуі, екінші рет бұл дәрігерге, тіпті бұл аурухана ға да келмеуі мүмкін.

 Сондықтан әр қашан мұндай жағдайларды алдын алу керек. Бұл келіспеушіліктерді шешу жолдары қандай Сондықтан әр қашан мұндай жағдайларды алдын алу керек. Бұл келіспеушіліктерді шешу жолдары қандай болуы мүмкін? Бұл ең алдымен медицина қызметкерлерінен адамгершілікті, ұқыпты, мәдениетті болуды, өзіні де, өзінен басқаларды да құрметтей білуді талап етеді. Менің ойымша, медицина орталықтарында медициналық ұжым арасында өзара кеңестер өткізіліп тұруы керек. Әр бір дәрігер өзінің қолында жұмыс істейтін мейірбикелерге өз сөзін өтізе білуі, өзін құрет етуді талап ете білуі керек, әріне шекарадан аспаған түрде. Медицина қызметкерлерінің арасында келіп шығатын қақтығыстардың тағы бір себебі олардың ой пікірлерінің бір жерден келіп шықпауы, үйлесімді болмағаны, одақтас болмағаны.

 Қорытынды ретінде айтатын болсақ әрбір медицина қызметкері, медициналық ұжым мүшелері әр қашанда бір Қорытынды ретінде айтатын болсақ әрбір медицина қызметкері, медициналық ұжым мүшелері әр қашанда бір бірлерін құрмет етулері керек, өйткені дәрігерді тек қана дәрігер жақсы түсінеді. Олардың өзара одақтастығы, өзара ынтымақтастығы науқастың да тез жазылып кетуіне себеп болуы мүмкін.

 Биназаров Жалпы психология негіздері. С. Баб-Баба Рогов Алдамұратов. Жалпы психология Пайдаланылған әдебиеттер: Биназаров Жалпы психология негіздері. С. Баб-Баба Рогов Алдамұратов. Жалпы психология Пайдаланылған әдебиеттер:
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.