Презентация аша

Скачать презентацию  аша Скачать презентацию аша

asha.ppt

  • Размер: 2.8 Mегабайта
  • Количество слайдов: 24

Описание презентации Презентация аша по слайдам

15 араша— аза станқ Қ қ лтты валютасыны ұ қ ң к ні үк ніү 15 араша— аза станқ Қ қ лтты валютасыны ұ қ ң к ні үк ніү

лтты Банкм ражайыны орындаҰ қ ұ ң қ 5мы нанастамж дігербар. ң ә Алэкспозиция амы нанастамлтты Банкм ражайыны орындаҰ қ ұ ң қ 5мы нанастамж дігербар. ң ә Алэкспозиция амы нанастам рт рлі ғ ң ә үАлэкспозиция амы нанастам рт рліғ ң ә ү ж дігерлер ойыл ан. Олар: алтынадамны ә қ ғ ң макеті, банкноттар, монеталар, тарихи жаттар, к десыйлар, алысж нежа ын құ ә ә қжаттар, к десыйлар, алысж нежа ынқұ ә ә қ шетелдерденкелген она тарды қ қ ң сыйлы тары, Мемлекеттікбанкті аза қ ң Қ қ Республикалы ке сесібас арушыларыны қ ң қ ң портреттікгалереясы, лтты Банк Ұ қпортреттікгалереясы, лтты БанкҰ қ Т ра аларыны портреттері, антиквариат ө ғ ңТ ра аларыны портреттері, антиквариатө ғ ң жи аздарж неальбомдар. һ ә

лы. Жібекжолы—бізді мы жылды ты біріншіҰ ң ң қ ң асырынанбастап. Х асыр адейінгіаралы та йгілілы. Жібекжолы—бізді мы жылды ты біріншіҰ ң ң қ ң асырынанбастап. Х асыр адейінгіаралы та йгілі лы ғ ғ ғ қ ә ұасырынанбастап. Х асыр адейінгіаралы та йгілі лығ ғ ғ қ ә ұ саудакеруенжолыбол ан. Б лкезе Отырар, Тараз, ғ ұ ң Испиджаб, Сарайшы алашы тарындаж ргізілген қ қ қ үИспиджаб, Сарайшы алашы тарындаж ргізілгенқ қ қ ү азбаж мыстарыкезіндетабыл анмонеталармен йгілі қ ұ ғ әазбаж мыстарыкезіндетабыл анмонеталармен йгіліқ ұ ғ ә

Орта асырдамонеталардытекбеделдіру-тайпа кілдеріғ ө анашы ар ан. Оларда ыбелгілермента баларосы ғ ғ ңанашы ар ан. ОлардаОрта асырдамонеталардытекбеделдіру-тайпа кілдеріғ ө анашы ар ан. Оларда ыбелгілермента баларосы ғ ғ ңанашы ар ан. Оларда ыбелгілермента баларосығ ғ ң билікті нышанынк рсетіпт р ан. Я ниб лкезе ні ң ө ұ ғ ғ ұ ң ң монеталарындата баретіндежер, су, аспанж не рт рлі ң ә ә үмонеталарындата баретіндежер, су, аспанж не рт рлің ә ә ү хайуанаттарды с лбасы, балы а асы, старды ң ұ қ қ ңқ құ ң бейнесі рнектелген. ө

Алб лортасындат ртб рыштыойы ыбарұ ө ұ ғ монеталар лы ытай ор аныар ылы туге ҰАлб лортасындат ртб рыштыойы ыбарұ ө ұ ғ монеталар лы ытай ор аныар ылы туге Ұ Қ қ ғ қ өмонеталар лы ытай ор аныар ылы тугеҰ Қ қ ғ қ ө р сатнамаретінде олданыл ан. ұқ қ ғ

Ресейді бірінші а аза шабелгілеріІІЕкатеринаны ң қ ғ қ ң кезінде 1769жылы, алмонеталар1534жылыпайдабол ан. ғ Ресейді бірінші а аза шабелгілеріІІЕкатеринаны ң қ ғ қ ң кезінде 1769жылы, алмонеталар1534жылыпайдабол ан. ғ

1725жылышведті мысплиталарыны лгілерібойыншаң ң ү т ртб рыштыпластиналарт ріндесо ыл анмысрубль. ө ұ ү ғ ғ1725жылышведті мысплиталарыны лгілерібойыншаң ң ү т ртб рыштыпластиналарт ріндесо ыл анмысрубль. ө ұ ү ғ ғ Металла шаны б рыштарынаелта баны бейнесі, қ ң ұ ң ң ортасына ныж нешы арыл анжылыбейнеленген. құ ә ғ ғ Салма ы1, 6киллограмм, м лшері 18-19сантиметр. ғ ө

1919жыл ынаурызда. РКФСРХКК-ні 1919ж. ғ ң 4а панда ыдекреткес йкеспайдабол ана шалар қ ғ ә ғ1919жыл ынаурызда. РКФСРХКК-ні 1919ж. ғ ң 4а панда ыдекреткес йкеспайдабол ана шалар қ ғ ә ғ қ 4а панда ыдекреткес йкеспайдабол ана шаларқ ғ ә ғ қ

1920жылы Хорезмреспубликасында а шажібектенқ жасалынып, ол «шелковкалар» депаталды. Кейініненб л ұжасалынып, ол «шелковкалар» депаталды. Кейініненб лұ1920жылы Хорезмреспубликасында а шажібектенқ жасалынып, ол «шелковкалар» депаталды. Кейініненб л ұжасалынып, ол «шелковкалар» депаталды. Кейініненб лұ а шак шінжой аннанкейіноларды йелдер ра қ ү ғ ә құ қ к рпелергепайдалан ан. ө ғ

аза станны т ыш лтты валютасы. Англияда ыҚ қ ң ұңғ Ұ қ ғ «Харрисонж неоныаза станны т ыш лтты валютасы. Англияда ыҚ қ ң ұңғ Ұ қ ғ «Харрисонж неоны лдары» депаталатына ылшын ә ң ұ ғ «Харрисонж неоны лдары» депаталатына ылшынә ң ұ ғ компанияларыны біріндед ниегекелген. ң ү

А л а ш ы а а з т и ы н д а р ғА л а ш ы а а з т и ы н д а р ғ қ қ ғ.

аза стан. Т уелсіздігіні 10жылды ынаарнайыҚ қ ә ң ғ шы арыл ант ышк містенжасал аназа стан. Т уелсіздігіні 10жылды ынаарнайыҚ қ ә ң ғ шы арыл ант ышк містенжасал ан 1киллограмды ғ ғ ұңғ ү ғ қ тиын. Б лтиынекін с адашы ан. Солжа та ы ұ ұ қ ққ қ ғтиын. Б лтиынекін с адашы ан. Солжа та ыұ ұ қ ққ қ ғ еуропаны , ало жа та ысышы ысты безендіру лгісі ң ң қ ғ ғ ң үеуропаны , ало жа та ысышы ысты безендіру лгісің ң қ ғ ғ ң ү бойыншажасалын ан. ғ

Астана аласыны 10жылды ынаарнайышы арыл анқ ң ғ ғ ғ ескерткішк місмонета. ү Астана аласыны 10жылды ынаарнайышы арыл анқ ң ғ ғ ғ ескерткішк місмонета. ү

Т уелсіздікті 20жылды ынаарнал анескерткішалтынә ң ғ ғ монета. Т уелсіздікті 20жылды ынаарнал анескерткішалтынә ң ғ ғ монета.

аза жеріндет ышрет ткен. VII ыс ы. АзиадаҚ қ ұңғ ө Қ қ ойындарынаарнап аза станныаза жеріндет ышрет ткен. VII ыс ы. АзиадаҚ қ ұңғ ө Қ қ ойындарынаарнап аза станны Те гесарайы Қ қ ң ңойындарынаарнап аза станны Те гесарайыҚ қ ң ң шы ар ан 1килограммды к місмонета. ғ ғ қ ү

Қазақстандағы барлық монеталар Өскеменде орналасқан Теңге сарайында дайындалып шығады. Олардың дизайнын Ұлттық банктің банкноттар мен монеталарҚазақстандағы барлық монеталар Өскеменде орналасқан Теңге сарайында дайындалып шығады. Олардың дизайнын Ұлттық банктің банкноттар мен монеталар дизайны бөлімінің дизайнерлер тобы жасайды.