Презентация Апаратты кодтау жне сатау. СРС

Скачать презентацию  Апаратты кодтау жне сатау. СРС Скачать презентацию Апаратты кодтау жне сатау. СРС

aparatty_kodtau_ghne_satau._srs.ppt

  • Размер: 66 Кб
  • Количество слайдов: 6

Описание презентации Презентация Апаратты кодтау жне сатау. СРС по слайдам

ара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Медбиофизика ж не информатика кафедрасы әМедбиофизика ж не информатика кафедрасыәара анды мемлекеттік медицина университетіҚ ғ Медбиофизика ж не информатика кафедрасы әМедбиофизика ж не информатика кафедрасыә С Ж ӨС ЖӨ Та ырыбы: А паратты кодтау ж не са тау. қ қ ә қ Орында ан: Медешова А. ғ Тексерген: Адалбек . Ә ара анды 2009 Қ ғара анды 2009Қ ғ

А паратты кодтауқ   р т рлі а парат тасуыштарда р т рлі сыну ӘА паратты кодтауқ р т рлі а парат тасуыштарда р т рлі сыну Ә ү қ ә ү ұ (к рсету) т сілдері олданылады. А параттарды ө ә қ қ келесі т рде са тау а болады: ү қ ғ а азда, та балар т рінде, перфокартада, Қ ғ ң үа азда, та балар т рінде, перфокартада, Қ ғ ң ү перфолентада, таспа, а ашта, матада, кілт ғ бедерінде т. б. Элекромагниттік сигналдар т рінде: дискіде, үЭлекромагниттік сигналдар т рінде: дискіде, ү дискетте, кассетада, кинопленкада т. б. рылымды комбинациялар т рінде: Құ қ үрылымды комбинациялар т рінде: Құ қ ү биологиялы объектілерді клеткалары мен қ ң гендерінде.

А парат беру мына т рлерде ж ргізіледі: қ ү ү Сигналдар т рінде. Техникалы А парат беру мына т рлерде ж ргізіледі: қ ү ү Сигналдар т рінде. Техникалы рылымдарда да, ү қ құСигналдар т рінде. Техникалы рылымдарда да, ү қ құ адамдар арым- атынасында да, қ қадамдар арым- атынасында да, қ қ телекоммуникацияларда, о ам мірінде, тірі қ ғ ө ж ндіктерде. әж ндіктерде. ә Адамдар арым- атынасында, техникалы қ қ қАдамдар арым- атынасында, техникалы қ қ қ рыл ыларда. құ ғрыл ыларда. құ ғ Механикалы жолмен. қМеханикалы жолмен. қ А паратты қА параттық са тауқ , беру ж неә деу техникалы өң қ рыл ыларына мыналар жатады: т рлі дискілер, құ ғ үрыл ыларына мыналар жатады: т рлі дискілер, құ ғ ү дискеттер, аудио ж не әж неә бейне кассеталар, перфокарталар, перфоленталар, кинопленкалар, телекоммуникация объектілері (радио, теледидар, телефон, телеграф, ДК мен компьютерлік желілер т. б. )

 ЭЕМ к птеген техникалы  ралдарыны ө қ құ ң арасында а парат қ са ЭЕМ к птеген техникалы ралдарыны ө қ құ ң арасында а парат қ са тауқ , беру ж неә деу елеулі өң орын алады. ЭЕМ – б л а электр сигналдарын олданып, ұ қ қЭЕМ – б л а электр сигналдарын олданып, ұ қ қ а паратты қа параттық дейтін мбебап есептеуіш машина. өң ә Компьютерлер шы пай т рып та қ ұ а параттық беретін, дейтін өң ж неә са тайтын аспаптар қ бол ан. М ндай аспаптарды олдану шін а парат ғ ұ қ ү қ кодтал ан т рде болуы керек. Б ан ғ ү ұғ а параттық Морзе ліппесіні к мегімен ә ң ө кодтау мысал бола алады.

 Компьютер «Есептеуіш» деп аударылады.  Біра  азіргі дербес компьютер тек қ қ есептеулер ж Компьютер «Есептеуіш» деп аударылады. Біра азіргі дербес компьютер тек қ қ есептеулер ж ргізу машинасы емес. Оны ү ңесептеулер ж ргізу машинасы емес. Оны ү ң к мегімен музыкалы шы армалар жазу а ө қ ғ ғ ж не әж неә ойнату а, графикалы бейнелерді ғ қ к рсетуге ө ж неә згертуге, бейне клиптерді ө к рсетуге ө ж неә згертуге, б кіл лемні ө ү ә ң дербес компьютерді пайдаланушыларымен а парат алмасу а, ажет қ ғ қ а параттық табу а, ғ м тіндік а парат жасап деуге болады. ә қ өңм тіндік а парат жасап деуге болады. ә қ өң Бс аша айт анда дербес компьютер қ қ кез-келген а паратты қа параттық дей алады. өң

 Барлы қ а параттық дербес компьютер сигналдар т рінде абылдай алады. Олар екі к йде Барлы қ а параттық дербес компьютер сигналдар т рінде абылдай алады. Олар екі к йде болады: ү қ үт рінде абылдай алады. Олар екі к йде болады: ү қ ү сигнал бар немесе сигнал жо. Б л сигналдар а қ ұ ғ тек екі т рлі м н: 0 немесе 1 абылдай алатын ү ә қ с йкес код разряды ойыл ан. Тек екі т рлі м ні ә қ ғ ү ә немесе о ан с йкес код разряды бар, 0 немесе 1 ғ ә м ндерін ана абылдай алатын сигналды бит деп ә ғ қ атайды. Бит – б л а паратты е кіші бірлігі. Бас а с збен ұ қ ң ң қ ө айт анда, тек екі т рде ана болатын (сигнал бар қ ү ғ немес сигнал жо ) сигнал, БИТ а паратын береді. қ қнемес сигнал жо ) сигнал, БИТ а паратын береді. қ қ
  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.