Презентация amway home ua

Скачать презентацию amway home ua Скачать презентацию amway home ua

amway_home_ua.ppt

 • Размер: 4.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 36

Описание презентации Презентация amway home ua по слайдам

Засоби для прання Засоби для прання

 • Найпопулярн і ший пральний зас і б, м і стить б і оензими, • Найпопулярн і ший пральний зас і б, м і стить б і оензими, формула розклада є ться м і кроорган і змами і м і стить натуральн і речовини для пом ’ якшення води • М і стить BIOQUEST FORMULA ™ • Нов і розм і ри упаковки • Б і льш еколог і чн і в і дб і лювальн і речовини • До 133 цикл і в прання на одну упаковку вагою 3 кг АРТИКУЛ 109848 1 кг 109849 3 кг ВИКОРИСТАННЯ 24 цикли на упаковку (1 кг) 72 цикли на упаковку (3 кг)ПРАННЯ SA 8 ™™ Premium Концентрований пральний порошок

 • Формула запоб і га є знебарвленню та линянню п і д час прання • • Формула запоб і га є знебарвленню та линянню п і д час прання • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Ун і кальна формула по є дну є б і оензими та очищувальн і складники, що розкладаються м і кроорган і змами • Не м і стить ан і в і дб і лювача, ан і оптичних п і дсв і тлювач і в • Очищу є тканини при температур і в і д 30°С до 95°C АРТИКУЛ 109850 3 кг ВИКОРИСТАННЯ 48 цикл і в на упаковку. ПРАННЯ SA 8 ™™ Color Концентрований порошок для прання кольорових тканин

 • Активне видалення плям за допомогою б і оензим і в дасть раду ст і • Активне видалення плям за допомогою б і оензим і в дасть раду ст і йким забрудненням, як і залишають немовлята • Протестований пед і атрами • Новий розм і р упаковки – 3 кг • Тепер до 89 цикл і в прання на упаковку • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 109851 3 кг ВИКОРИСТАННЯ 48 цикл і в на упаковку. ПРАННЯ SA 8 ™™ Baby Концентрований порошок для прання дитячо її б б іі лизни

 • Неперевершена очисна д і я нав і ть при низьк і й температур і • Неперевершена очисна д і я нав і ть при низьк і й температур і • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Формула швидко розклада є ться м і кроорган і змами • Зб і льшено частку натурального орган і чного розчинника • М і стить натуральн і пом ’ якшувач і , як і роблять одяг м ’ яким і при є мним на дотик АРТИКУЛ 110477 1, 5 л 110478 4 л ВИКОРИСТАННЯ 50 цикл і в прання на пляшку (1, 5 л) 133 цикл і в прання на пляшку (4 л)ПРАННЯ SA 8 ™™ Р Р іі дкий концентрований засзас іі б для прання

 • Спец і альна формула для прання натуральних дел і катних тканин • Б і • Спец і альна формула для прання натуральних дел і катних тканин • Б і льше рослинних складник і в для незм і нно ефективного очищення • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Ст і йк і ший аромат • Для машинного і ручного прання • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110479 1 л ВИКОРИСТАННЯ 100 цикл і в (ручне прання)ПРАННЯ SA 8 ™™ Delicate Концентрований рр іі дкий зас іі б для прання дел іі катних тканин

 • Очищувальн і речовини розкладаються м і кроорган і змами • Покращений аромат • Не • Очищувальн і речовини розкладаються м і кроорган і змами • Покращений аромат • Не потр і бно терти або замочувати тканини • П і дходить для обробки ус і х тканин, як і не линяють • Легко видаля є жирн і і масн і плями АРТИКУЛ 110402 170 мл спрей 110403 400 мл спрей. ПРАННЯ SA 8 ™™ Спрей попереднього очищення для виведення плям

 • Ун і версальний • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Наявну • Ун і версальний • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Наявну формулу оптим і зовано, в і дтепер вона м і стить понад 99, 5% складник і в, одержаних природним шляхом • Видаля є плями з б і лих і кольорових тканин, як і не линяють • Сп і впраця з Df. E • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110534 500 г 110481 1 кг ВИКОРИСТАННЯ 50 цикл і в на упаковку (для п і дсилення д ії основного засобу)ПРАННЯ SA 8 ™™ Ун Ун іі версальний в іі дбдб іі лювач Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe

 • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Два св і жих ст • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Два св і жих ст і йких аромати • Ефект пом ’ якшення забезпечують складники, одержан і природним шляхом • П і дходить для ручного і машинного прання • Розправля є волокна тканини і ма є антистатичн і властивост і , завдяки чому полегшу є прасування • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110480 – « Кв і тучий сад » (1 л) 109852 – « Св і же пов і тря Альп » (1 л) ПРАННЯ SA 8 ™™ Концентрований пом ’’ якшувач для тканин

 • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Сп і впраця з Df. • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Сп і впраця з Df. E • Формулу оптим і зовано • Новий розм і р упаковки – 1 кг • Можна використовувати для попереднього замочування або п і дсилення д ії основного прального засобу • Очищу є тканини при температур і в і д 30°С до 95°C • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110482 1 кг ВИКОРИСТАННЯ 232 цикли на упаковку (для попереднього замочування)ПРАННЯ SA 8 ™™ TRI-ZYME ™™ Зас іі б для замочування бб іі лизни та виведення плям Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe

Засоби для прибирання осел іі Засоби для прибирання осел іі

 • Ун і версальн і – безпечн і для очищення ус і х поверхонь, • Ун і версальн і – безпечн і для очищення ус і х поверхонь, як і можна мити • Формули м і стять ще б і льше складник і в, одержаних природним шляхом, забезпечуючи виняткову очисну д і ю • М і стить BIOQUEST FORMULA ™ • Сп і впраця з Df. E • Пропорц і ю для приготування розчину зм і нено з 30 мл / 4 л води на 30 мл / 5 л води • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 0001 1 л 109855 4 л ВИКОРИСТАННЯ У в і др і : 33 використань на 1 -л і трову пляшку 133 використань на 4 -л і трову пляшку. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ L. O. C. ™™ Мультифункц іі ональний очищувач Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe

 • Просочен і м ’ яким та ефективним розчином Мультифункц і онального очищувача L. O. • Просочен і м ’ яким та ефективним розчином Мультифункц і онального очищувача L. O. C. • М і стять BIOQUEST FORMULA ™ • Ун і версальн і і зручн і АРТИКУЛ 110485 4 упаковки по 24 серветки. L. O. C. ™™ Серветки для очищення. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Без зусиль видаля є бруд і к і птяву, залишаючи поверхн і блискучими і • Без зусиль видаля є бруд і к і птяву, залишаючи поверхн і блискучими і без розвод і в • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Б і льше складник і в з поновлювально ї сировини, а вся формула швидко розклада є ться м і кроорган і змами • Чистий св і жий аромат • Прозор і ший блакитний кол і р АРТИКУЛ 109859 500 мл ВИКОРИСТАННЯ 100 використань на пляшку. L. O. C. ™™ Очищувач для скла. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Швидко розчиня є засохлу мильну п і ну, терти не потр і бно • • Швидко розчиня є засохлу мильну п і ну, терти не потр і бно • М і стить BIOQUEST FORMULA ™ • М і стить лимонну кислоту, одержану винятково з поновлювально ї сировини • Новий ясно-жовтий кол і р • Сп і впраця з Df. E • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 109861 500 мл ВИКОРИСТАННЯ 100 використань на пляшку. L. O. C. ™™ Засiб для очищення ванних кiмнат Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Щоденне використання запоб і га є появ і плям в і д жорстко ї • Щоденне використання запоб і га є появ і плям в і д жорстко ї води, нашаруванню мильно ї п і ни та бруду, що глибоко в ’ї да є ться в поверхн і • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Б і льше натуральних складник і в • Чудовий легкий цитрусовий аромат • Формула, що не м і стить барвник і в, висиха є безсл і дно АРТИКУЛ 112159* 500 мл * Починаючи з осен і 2011 року ВИКОРИСТАННЯ Залежить в і д типу прибирання. L. O. C. ™™ Зас іі б для очищення душових каб іі нн. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Формула, що не потребу є змивання, знежирю є поверхн і і видаля • Формула, що не потребу є змивання, знежирю є поверхн і і видаля є найст і йк і ший бруд • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Б і льше натуральних складник і в, одержаних і з рослин і м і нерал і в • Чудовий св і жий аромат • Б і льш насичений зелений кол і р • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 109857 500 мл ВИКОРИСТАННЯ Залежить в і д типу прибирання. L. O. C. ™™ Мийний кухонний зас іі бб. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Призначен і для використання разом і з Очищувачем для скла, Мийним кухонним засобом і • Призначен і для використання разом і з Очищувачем для скла, Мийним кухонним засобом і Засобом для очищення ванних к і мнат L. O. C. • До складу набору входять 2 контейнери з рулонами серветок • Краща роздр і бна ц і на • В і дм і нна здатн і сть серветок вбирати р і дину гаранту є максимальну просочен і сть ї х очищувальним розчином АРТИКУЛ 109892 2 контейнери з рулонами серветок і етикетками 109893 2 зм і нн і рулони серветок. L. O. C. ™™ Господарч іі серветки. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Гарантоване ефективне видалення вапняного нальоту • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Гарантоване ефективне видалення вапняного нальоту • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Легко видаля є ст і йк і плями і допомага є позбутись непри є мних ст і йких запах і в • Св і жий дезодоруючий аромат • Сп і впраця з Df. E АРТИКУЛ 109864 750 мл ВИКОРИСТАННЯ 100 використань на пляшку. Очищувач для туалету Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • Безпечно очищу є б і льш і сть побутових поверхонь. • Орган і • Безпечно очищу є б і льш і сть побутових поверхонь. • Орган і чний цитрусовий розчинник, одержаний виключно з природних джерел • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Забезпечу є максимальну чистоту і яскравий блиск без подряпин • Сп і впраця з Df. E • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110486 500 мл. L. O. C. ™™ М М ’’ який зас іі б для чищення абразивного типу Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

 • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Абразивна очищувальна формула подв і • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Абразивна очищувальна формула подв і йно ї д ії • Нетоксична формула не виклика є подразнень і є безпечною для шк і ри рук АРТИКУЛ 112160* 200 мл * Починаючи з осен і 2011 року. L. O. C. ™™ Очищувач для металевих вироб іі вв. ПРИБИРАННЯ ОСЕЛ ІІ

Засоби для миття посуду Засоби для миття посуду

 • Проника є кр і зь товстий шар жиру і присохл і залишки ї ж • Проника є кр і зь товстий шар жиру і присохл і залишки ї ж і • Кращий результат завдяки складникам, одержаним природним шляхом • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Сп і впраця з Df. E • Пропорц і ю для розчину зм і нено з 4, 5 мл / раковину посуду на 3 мл Б і льше переваг • М і стить алое вера, альфаг і дроксидн і кислоти та натуральн і екстракти перили, як і допомагають захистити шк і ру ваших рук • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110488 1 л ВИКОРИСТАННЯ До 222 використань на пляшку. МИТТЯ ПОСУДУ DISH DROPS ™™ Концентрована р іі дина для миття посуду Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe

 • Потужна формула проника є кр і зь жир і присохл і залишки ї • Потужна формула проника є кр і зь жир і присохл і залишки ї ж і • Нова компактна коробка • Не м і стить фосфат і в і перборат і в • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ • Покращена д і я запоб і га є утворенню пл і вки і плям • Сп і впраця з Df. E • Формула швидко і ц і лковито розклада є ться м і кроорган і змами АРТИКУЛ 110489 1, 4 кг ВИКОРИСТАННЯ 70 використань на упаковку. DISH DROPS ™™ Порошок для автоматичних посудомийних машин Визнано як безпечн і ший з погляду впливу на довк і лля www. epa. gov/dfe. МИТТЯ ПОСУДУ

 • 8 основних очисних функц і й в одн і й формул і • Тепер • 8 основних очисних функц і й в одн і й формул і • Тепер у розчинн і й обгортц і • Краща очисна д і я без пл і вки і зайвих сл і д і в • Б і льш еколог і чна формула, що не м і стить фосфат і в і перборат і в • В і дтепер і з BIOQUEST FORMULA ™ АРТИКУЛ 109867 60 таблеток ВИКОРИСТАННЯ 60 таблеток в упаковц іDISH DROPS ™™ Таблетки для автоматичних посудомийних машин. МИТТЯ ПОСУДУ

 • Призначен і для очищення непол і рованих поверхонь кухонного начиння • М і цн • Призначен і для очищення непол і рованих поверхонь кухонного начиння • М і цн і , призначен і для багаторазового використання • Сталь оп і рна до появи і рж і АРТИКУЛ 110490 упаковка з 4 штук. DISH DROPS ™™ SCRUB BUDS ™™ Металев іі губки. МИТТЯ ПОСУДУ

Допом іі жнжн іі засоби Допом іі жнжн іі засоби

 • І деальне очищення духовок – щоразу! • Ефективно розчиня є пригор і лий • І деальне очищення духовок – щоразу! • Ефективно розчиня є пригор і лий жир і залишки цукру. • Легко наноситься. Нема є потреби терти або шкребти забруднену поверхню. • Для додатково ї безпеки пляшка щ і льно закрива є ться і є безпечною для д і тей АРТИКУЛ 0014 500 мл. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ AMWAY ™™ Очищувач для духовок

 • Потужний багатофункц і ональний очищувач, що видаля є найст і йк і ш і • Потужний багатофункц і ональний очищувач, що видаля є найст і йк і ш і забруднення • Потужна формула, до складу яко ї входять розчинники та поверхнево-активн і речовини, легко розчиня є ж і рн і та масн і плями • Концентрований зас і б: залежно в і д ступеня забруднення можна готувати розчин р і зно ї концентрац ії • Опол і скувати не потр і бно. Просто розпил і ть зас і б на забрудненн і й поверхн і і протр і ть АРТИКУЛ 8213 1 л і тр. ZOOM ™™ Концентрований очищувач Достатньо, щоб наповнити до 6 Розпилювач і в п і столетного типу. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Залиша є побутов і поверхн і блискуче чистими, без решток розмащеного бруду або розвод • Залиша є побутов і поверхн і блискуче чистими, без решток розмащеного бруду або розвод і в • Виготовлений у вигляд і аерозольно ї п і ни, яка не тече і не крапа є на в і дм і ну в і д р і дких аерозол і в • М і стить спец і альний складник, що запоб і га є запот і ванню скла на в і кнах і дзеркалах • До складу формули входить ам і ак і знежирювальний розчинник, завдяки чому вона легко проника є у жир, к і птяву і ст і йкий бруд АРТИКУЛ 8116 500 мл. SEE SPRAY ™™ Очищувач для скла Одного балончика цього засобу достатньо, щоб очистити 100 м 2 скла!ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Концентрований аерозольний спрей • М і стить NEUTRALODOR ™ , ун і кальну дезодоруючу • Концентрований аерозольний спрей • М і стить NEUTRALODOR ™ , ун і кальну дезодоруючу речовину, що нейтрал і зу є непри є мн і побутов і запахи • Одного натиску достатньо, щоб нейтрал і зувати б і льш і сть непри є мних побутових запах і в АРТИКУЛ 8193 150 мл. AMWAY ™™ GREEN MEADOWS ™™ Концентрований осв іі жувач пов іі трятря. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Р і дкий концентрований очищувач глибоко очищу є • Осв і жа є • Р і дкий концентрований очищувач глибоко очищу є • Осв і жа є і вражаюче зм і ню є вигляд ваших килим і в та оббивних тканин • Зручний у застосуванн і , не потр і бно в і дмочувати чи в і дтирати плями • Розроблений для використання разом з і щ і ткою AMWAY для оббивних тканин та щ і ткою AMWAY для килим і в АРТИКУЛ 100711 1 л і тр. AMWAY ™™ Очищувач для килим іі в в та оббивних тканин. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Концентрований кремопод і бний аерозоль-спрей, створений на основ і сум і ш і • Концентрований кремопод і бний аерозоль-спрей, створений на основ і сум і ш і воску та сил і кон і в, водночас пол і ру є , очища є та захища є мебл і з пол і ровано ї деревини • М і стить антистатик, який зменшу є статичну електрику на поверхнях • Св і жий аромат лимона залиша є у к і мнат і запах чистоти і св і жост і АРТИКУЛ 100712 400 мл. AMWAY ™™ Восковий пол іі роль для мебл іі вв. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Б і льше очищувальних складник і в рослинного походження • М ’ яко видаля • Б і льше очищувальних складник і в рослинного походження • М ’ яко видаля є з поверхн і бруд і нал і т, не ушкоджуючи захисного/лакофарбового покриття автомоб і ля • Ма є потужну концентровану формулу: для ефективного видалення дорожнього бруду достатньо икористовувати розчин, утворений і з розрахунку 5 мл засобу на 4 л води • Не м і стить фосфат і в АРТИКУЛ 8708 1 л і тр. AMWAY ™™ Зас іі б для миття автомоб іі лл іі вв. ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ

 • Формула подв і йно ї д ії • Чистить і пол і ру є • Формула подв і йно ї д ії • Чистить і пол і ру є автомоб і ль, не ушкоджуючи його поверхн і. М ’ яко д іє на металев і детал і та нову пол і ровку автомоб і ля • Формула засобу, яка склада є ться з к і лькох вид і в сил і кону, забезпечу є ст і йкий ефект яскравого блиску, що не зника є п і д час використання мийних засоб і в АРТИКУЛ 8967 500 мл. AMWAY ™™ SILICONE GLAZE ™™ Пол іі роль для автомоб іі лл іі вв. ДОПОМ ІІ ЖЖ НН ІІ ЗАСОБИ

 • Можна використовувати у будь-як і й систем і очищення лобового скла • Формула • Можна використовувати у будь-як і й систем і очищення лобового скла • Формула м і стить антифриз, що запоб і га є замерзанню очисно ї системи та полегшу є розморожування лобового скла • Полегшу є видалення сл і д і в в і д комах • Сутт є во зменшу є шум в і д роботи дв і рник і в і упов і льню є ї х зношування АРТИКУЛ 9439 500 мл. Perma. Clear ™™ Система покриття лобового скла ДОПОМ ІІ ЖНЖН ІІ ЗАСОБИ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.