Презентация Амарал

Скачать презентацию Амарал Скачать презентацию Амарал

amaral.ppt

 • Размер: 3.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 34

Описание презентации Презентация Амарал по слайдам

   20. 05. 2011 ж Саба ты та ырыбы: қ ң 20. 05. 2011 ж Саба ты та ырыбы: қ ң қ Тест тапсырмалары, есептер шы ару. ғ Саба ты ма саты: қ ң қ Білімділік: о ушылар а тест, де гейлік тапсырмалар қ ғ ң беру ар ылы қ ал ан білімдерін ба алау. ғ ғ Дамытышулы : қ о ушыларды іскерлік, з бетіменқ ң ө ізденуін, ой- рісіні , шы армашылы ө ң ғ қ м мкінділігін дамыту. ү Т рбиелік: ә о ушыларды е бек с йгіштікке, жеке т л а қ ң ү ұ ғ алыптасу а т рбиелеу. қ ғ ә Саба ты т рі: қ ң ү білімді орытындылау. қ

рал- жабды тарҚұ қ : Д. М. Менделеевтің   периодты жрал- жабды тарҚұ қ : Д. М. Менделеевтің периодты ж йесі, қ ү реактивтер, тест тапсырмалары, слайдтар Саба ты дісі: қ ң ә с ра -жауап, тест, есептерұ қ шы ару ғ П наралы ә қ байланыс : математика, география, биология, аза қ қ дебиеті. ә Саба ты барысы: қ ң йымдастыру кезе і, ұ ң с лемдесу, о ушыларды ә қ т гелдеу, назарларын ү саба а аудару ққ

 Тест т рлерімен ж мыс ж ргізу. ү ұ ү I толы тыруды ажет ететін Тест т рлерімен ж мыс ж ргізу. ү ұ ү I толы тыруды ажет ететін тест. қ қ 1. ыш ылдар . . . . атомдарынан Қ қ ж не. . . . т ратын к рделі заттар. ә ұ ү 2. Химиялы былыс қ құ дегеніміз. . . 3. Бірдей атомдар бірігіп. . . . т зеді. ү 4. Химиялы элементтер лкен екі топ а қ ү қ б лінеді. . ж не . . ө ә 5. . . – химиялы элемент атомыны қ ң бас а химиялы элемент атомдарыны қ қ ң белгілі бір сандарын осып алу абілеті. қ қ 6. Реагентті массасы. . массасына те. ң ң

7. Екі немесе бірнеше затты бірігіп бір к рделің ү зат а айналуын . . .7. Екі немесе бірнеше затты бірігіп бір к рделің ү зат а айналуын . . . деп атаймыз. қ 8. Бір затты бірнеше зат а айналып ыдырауын ң қ . . . деп аталады. 9. Химиялы реакцияны жылдамды ын қ ң ғ тездететін, біра реакция со ында ж мсалмай қ ң ұ алатын зат. . деп аталады. қ 10. . . – біреуі оттек болып келетін екі элементтен рал ан осылыстар. құ ғ қ 11. Жары пен жылу б ле ж ретін реакциялар қ ө ү . . . . реакциясы деп аталады. 12. Жылу б ле ж ретін реакция -. . . Реакция ө ү деп аталады.

13. Жылу сі іре ж ретін реакция ң ү -. . . Реакция депаталады. 14.13. Жылу сі іре ж ретін реакция ң ү -. . . Реакция депаталады. 14. ыш ыл ерітінділерінде т сін Қ қ ү згертетін заттар ө . . . деп аталады. 15. Негіздер. . . . атомдарынан ж не. . . ә т ратын к рделі заттар. ұ ү 16. Т здар. . . атомдарынан ж не ұ ә. . . т ратын к рделі заттар. ұ ү 17. . . дегеніміз – атомды қ массаларыны су ң ө реті бойынша орналас ан қ элементтер атары. қ 18. Атомдарды зіне электрондар ң ө тарту абілетін қ . . . деп атаймыз. .

II Еске салушы тест. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr _______ К мір ышII Еске салушы тест. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr _______ К мір ыш ылыны т здары -. . . ө қ қ ң ұ Т з ыш ылдарыны т здары -. . ұ қ қ ң ұ К кірт ыш ылдарыны т здары -. . ү қ қ ң ұ Азот ыш ылдарыны т здары — . . қ қ ң ұ Фосфор ыш ылдарыны т здары -. . . . қ қ ң ұ F, Cl, I, Br, At _______ Mg, Ca, Sr, Ba, Ra _______ O, S, Se, Te _______ Cu, Ag, Au _______ Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar ______ He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ______

III Балама жауаптары бар тест. Калий сульфаты к кірт ыш ылыны т зы ү қ қIII Балама жауаптары бар тест. Калий сульфаты к кірт ыш ылыны т зы ү қ қ ң ұ а) ия ) жо ә қ 2. Мына осылыс қ Ca. CO 3 кальций нитраты деп аталады. a)ия )жо ә қ 3. Cu(OH) 2 – мыс (II) гидроксиды суда ериді ме? a) ия ) жо ә қ 4. Na. NO 3 натрий нитраты т з ыш ылыны т зы ұ қ қ ң ұ a) ия )жо ә қ 5. Т здар т з ерітінділерімен рекеттеседі ме? ұ ұ ә a) ия ) жо ә қ 6. Ba. SO 4 – барий сульфаты суда ериді ме? a)ия ) жо ә қ 7. Al 2 (SO 4 ) 3 – алюминий сульфаты к кірт ыш ылыны ү қ қ ң т зы. ұ a) ия ) жо ә қ

8. B, Al, Ga, In, Tl _______ III A топша элементтері  a)8. B, Al, Ga, In, Tl _______ III A топша элементтері a) ия ) жоә қ 9. W – электр шамыны ылын жасайтын е иын ң қ бал итын металл. қ a) ия ) жо ә қ 10. F — электр терістілігі жо ары элемент. ғ a)ия ) жо ә қ 11. Na. Cl – ас т зы, т з ыш ылыны т зы. ұ ұ қ қ ң ұ a) ия ) жо ә қ 12. Na. HCO 3 – ас содасы, ыш ылды т з. қ қ қ ұ a) ия ) жо ә қ 13. I 2 – йод, атты к йдегі галоген. қ ү a) ия ) жо ә қ 14. Г. Кавендиш сутекті аш ан а ылшын химигі. қ ғ a)ия ) жо ә қ

V С йкестік тест. ә 1. KNO 3  a) ортофосфор ыш ылы қV С йкестік тест. ә 1. KNO 3 a) ортофосфор ыш ылы қ қ 2. Na. NO 3 ) алюминий сульфаты ә 3. Al 2 (SO 4 ) 3 б) натрий оксиді 4. Ba. Cl 2 в) темірді (II) хлориді ң 5. Na 2 O г) кальций оксиді 6. Fe. Cl 2 ) су ғ 7. Fe 2 (SO 4 ) 3 д) темірді (III) сульфаты ң 8. Ca. O е) калий нитраты 9. H 2 O ё) натрий нитраты 10. H 3 PO 4 ж) барий хлориді

Т здарұ дегеніміз не? Т здар ұ алай қ жіктеледі? Оксидтер алай қ жіктеледі?Т здарұ дегеніміз не? Т здар ұ алай қ жіктеледі? Оксидтер алай қ жіктеледі? Негіздік оксид сумен рекеттесіп ә не т зеді? үБейтараптану реакциясы дегеніміз не? ыш ылдар Қ қ дегеніміз не? ршіткі Ө дегеніміз не? ыш ылдар Қ қ алай қ жіктеледі? Кім көп біледі? Генетикалы қ байланыс дегеніміз не?

Өзі ауыр металға жатады, балалар осы металл құйған сақамен атады Қорғасын – свинец - плюмбум Өзі ауыр металға жатады, балалар осы металл құйған сақамен атады Қорғасын – свинец — плюмбум

Жеті жұрттың тілін біл (қазақша, орысша, латынша) Жеті жұрттың тілін біл (қазақша, орысша, латынша)

зім газбын менімен демаласы , жо Ө ң қ болсам ауа жетпей иналасы. қ ң Оттекзім газбын менімен демаласы , жо Ө ң қ болсам ауа жетпей иналасы. қ ң Оттек – кислород — оксигениум

Е же іл элемент саналады, ң ң Периодты ж йе осыдан бастау қ ү алады СутекЕ же іл элемент саналады, ң ң Периодты ж йе осыдан бастау қ ү алады Сутек – водород — гидрогениум

Бірінші бөлігім көп емес, екінші бөлігім тілсіз жау Азот – азот - нитрогениум Бірінші бөлігім көп емес, екінші бөлігім тілсіз жау Азот – азот — нитрогениум

Бірінші бөлігім алда бол деген, екінші бөлігім сан есім, өзім шипалы газбын. Сонда мен қайБірінші бөлігім алда бол деген, екінші бөлігім сан есім, өзім шипалы газбын. Сонда мен қай газбын. Озон – озон — озон

Машина мен тракторды ң жаны, ара металлургияны қ ң наны Темір – железо -Машина мен тракторды ң жаны, ара металлургияны қ ң наны Темір – железо — феррум

 І - топ. 1 – тапсырма 16 г к кірт неше граммү Са І — топ. 1 – тапсырма 16 г к кірт неше граммү Са – мен рекеттеседі ? ә 2 – тапсырма 15, 5 грамм Р оттекпен рекеттескенде неше ә грамм фосфор ( VV ) ) оксиді т зіледі ? үБілімі ді сынап к р! ң өБілімі ді сынап к р!ң ө ІІ — топ. 1 – тапсырма 120 грамм 15 15 % % т з ұ ерітін-дісін дайындау шін анша т з ж не ү қ ұ ә анша су керек ? қ 2 – тапсырма 28 грамм кальций оксиді неше грамм азот ыш ылымен қ қ рекеттеседі? ә

 • Сараманды ж мысқ ұ • Сараманды ж мысқ ұ

Сергіту с ті. ә А З А С Т А Н Қ ҚСергіту с ті. ә А З А С Т А Н Қ Қ

Т. Т. Р ай рдіс тоты у, ай рдіс тоты сыздануды Қ ү ғ қТ. Т. Р ай рдіс тоты у, ай рдіс тоты сыздануды Қ ү ғ қ ү қ білдіреді. C 0 C +4 Fe 0 Fe +3 Zn 0 Zn +2 P 0 P +5 2H + H 2 0 Mg +2 Mg 0 N -3 N +4 Al +3 Al 0 S +4 S

Формула ішіндегі элементтерді ң тоты у д режелерін аны тау ғ ә қ H 2 SOФормула ішіндегі элементтерді ң тоты у д режелерін аны тау ғ ә қ H 2 SO 4 , Al. PO 4 , KNO 3 , Ca. Si. O 3 , HNO 3. KMn. O 4 , H 2 S, Na 2 CO 3 , NH 3 , HCl. O 4 .

 • оспа а байланысты есеп. Қ ғ • оспа а байланысты есеп. Қ ғ

Сараманды ж мысқ ұ • Т Е Қ • Na + H 2 O Na. OHСараманды ж мысқ ұ • Т Е Қ • Na + H 2 O Na. OH + H 2 • Na. OH + Cu Cl 2 Na. Cl + Cu ( OH )

Негіздік оксид ыш ылды Қ қ қ оксид су сілті т з ұ суыш ылқ қНегіздік оксид ыш ылды Қ қ қ оксид су сілті т з ұ суыш ылқ қ т з ұ сут з ұыш ыл қ қ сілті су

Негіздер (сілті) ыш ылды қ қ қ оксид сут з ұ жа а т з ңНегіздер (сілті) ыш ылды қ қ қ оксид сут з ұ жа а т з ң ұерімейтіныш ыл қ қ ерімтал т з ұ

ыш ылҚ қ (Н N О 3 бас асы) қ метал (Н дейінгі) негіздік оксид негізыш ылҚ қ (Н N О 3 бас асы) қ метал (Н дейінгі) негіздік оксид негіз т з(корбонат ұ -тар, сульфит -тер) т з ұ сутек су су су газ

Т зұ сілті металл ыш ыл қ қ т з ұ жа а т з ңТ зұ сілті металл ыш ыл қ қ т з ұ жа а т з ң ұ ерімейтін т з ұ жа а т з ң ұжа а т з ң ұ металл ыш ыл қ қ (су газ) ерімейтін т з ұ

Адам а засында ы химиялы элементтерғ ғ қ кпеде-Li, Na   Адам а засында ы химиялы элементтерғ ғ қ кпеде-Li, Na Б йректе — , Ө ү Li, Se, Ca, Na, Mg, K, анда-Fe, Na, Li Қ , Ca, K Mo, Cd, Hg, Br, ал анша безінде-I, Zn, Br й ы безінде-Mg Қ қ Ұ қ Тісте- Ca, Mg, F, Ж лын с йы ында-Nа ұ ұ ғ К з с й ында-Na Ас орыту с лінде-Na ө ұ ғ қ ө К з торында-Ba С йек лпасында–Na, Ca, ө ү ұ Гипофизде- Zn, Bg, Mn, Cr Б лшы еттерде-Li, Mg, К ұ қ Мида-Na, Mg, К Жыныс бездерінде-Zn, Br Шашта-Al, As, C С т безінде-Mg, Ca ү Журекте-Ca, К Бауырда -Li, Se, Mo, Zn, Ca, Mn, K, Cu

О ушыларды қ ба алау. ғ О ушыларды қ ба алау. ғ
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.