Презентация Аборт. стерилизация жаа репродуктивті технологиялар

Скачать презентацию Аборт. стерилизация жаа репродуктивті технологиялар Скачать презентацию Аборт. стерилизация жаа репродуктивті технологиялар

abort._sterilizaciya_ghaa_reproduktivtі_tehnologiyalar.ppt

 • Размер: 440.5 Кб
 • Количество слайдов: 20

Описание презентации Презентация Аборт. стерилизация жаа репродуктивті технологиялар по слайдам

. А. Ясауи атында ы Халы аралы азаҚ ғ қ қ -  т. А. Ясауи атында ы Халы аралы азаҚ ғ қ қ — т рік университеті ү Факультет: Медицина С Ж Ө Орында ан: Муксумбаев О. ғ Тобы: ЖМ —

    Жоспар:  І. Кіріспе ІІ. Жоспар: І. Кіріспе ІІ. Негізгі бөлім ІІІ. Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

Аборт. стерилизация, жаңа репродуктивті технологиялар Аборт. стерилизация, жаңа репродуктивті технологиялар

Аборт (( лат. abortus —— т сікү )медицинада —— рса та ы құ қ ғрсаАборт (( лат. abortus —— т сікү )медицинада —— рса та ы құ қ ғрса та ықұ қ ғ ры тыұ қ ң 28апталы мерзімгеқ жетпейтіршілігі зілуінемесет сікт суі. ү ү ү Ж ктілікті 14-15аптасынажетпей ү ңЖ ктілікті 14-15аптасынажетпейү ң ры ұ қрыұ қ тіршілігіні зілуінерте, ал 14-15ң ү аптаданкейін зілуінкешт сікдейді. ү ү • медикаментозды аборт (0 – 8 апта ) қ • мини — аборт (5 аптага дей інін ) ) • Медициналы аборт (6 — 12 аптада) қМедициналы аборт (6 — 12 аптада)қ • т зды аборт ( 16 аптадан кейін) ұт зды аборт ( 16 аптадан кейін)ұ

Аборт здігінен ө т сікү тастау ж не жасанды ә т сік жасату болып б лінеді.Аборт здігінен ө т сікү тастау ж не жасанды ә т сік жасату болып б лінеді. олдан ү ө Қ жасалатын аборт медициналы мамандарды қ ң йел адамны мірін ж не денсаулы ын ә ң ө ә ғ са тап алу ма сатында, зорлау немесе инцест қ қ қ салдарынан болатын еріксіз ж ктілік кезінде, ү с би ауыр нау ас а шалды ан кезде немесе ә қ қ ққ йелді жатырында ы с биді асырай ә ң ғ ә алмайтын жа дайы бол ан кезде жасалады. ғ ғ Ру-486 препаратын ж ктілікті ал аш ы ү ң ғ қ бірнеше аптасында абылдаса, олдан т сікті қ қ ү ң болуына м мкіндік жасайды. ү

Ж ктілікті 19аптасынадейінжатырдыү ң ыс артуменіштегін рестеніт сіру шінт з қ қ ә ү ү ұЖ ктілікті 19аптасынадейінжатырдыү ң ыс артуменіштегін рестеніт сіру шінт з қ қ ә ү ү ұ ерітінділеріннемесегормондардышашу аболады. ғ Жатырда ыс бидіхирургиялы жолменалдыру ғ ә қ ж ктілікті екіншінемесе шіншіайында анаж зеге ү ң ү ғ ү асыру аболады. Жатырмойыншы ынке ейтумен ғ ғ ң ры тыэкстракациялаудыж ктілікті шіншіайында ұ қ ү ң ү жасау аболады. Б л»Жартылайбосануар ылы ғ ұ қ абортжасау» дептеаталады. Т сікжасауды бас а ү ң қ т рлері: олшприцік мегімен олменжасалатын ү қ ө қ вакуумды экстракцияж неке ейткішпен қ ә ң механикалы сорыпал ыш рыл ысыар ылы қ ғ құ ғ қ ж зегеасатынвакуум-т сік; б лекіт рліемдеу ү ү ұ ү шарасыж ктілікті ертекезе індежасалады. ү ң ң

  Жасанды түсіру – хирургиялық әдіс болғандықтан, жыныс мүшесінің зақымдануы мүмкін. Соның салдарынан жатыр Жасанды түсіру – хирургиялық әдіс болғандықтан, жыныс мүшесінің зақымдануы мүмкін. Соның салдарынан жатыр тесілуі, оның мойнының жыртылуы және тарылуы мүмкін. Жасанды түсіктен кейінгі жүктілік қалыпты, қиындықсыз өткеннің өзінде босанатын уақытта асқынулар көбейіп кетеді. Әйелдердің емшек безі қатерлі ісігіне ұшырауының ең басты себебі – жасанды түсік. . .

А. Части тела ребенка захватываются наугад зажимом. В. Части тела ребенка отрываются от самого телаА. Части тела ребенка захватываются наугад зажимом. В. Части тела ребенка отрываются от самого тела и вытягиваются через влагалищный канал. С. Остальные части тела зажимаются и вытягиваются наружу. D. Голова ребенка зажимается и раздавливается для того, чтобы пройти через влагалищный канал. E. Плацента и оставшиеся части высасываются из матки.

Жасанды түсік әдетте 12 аптаға дейін жасалады. Ал әйелдердің денсаулығы бала көтеруге жарамаған жағдайда 22 аптағаЖасанды түсік әдетте 12 аптаға дейін жасалады. Ал әйелдердің денсаулығы бала көтеруге жарамаған жағдайда 22 аптаға дейін жасалады. Операция неғұрлым кеш жасалса, соғұрлым зардабы көп. Жасанды түсік жасатқаннан кейінгі жүктілік ана жатырындағы баланың өсуін 3, 7 есеге дейін азайтып жібереді. Ондай балалардың әрбір үшіншісі жеңіл салмақпен дүниеге келіп, нәрестелердің 77 пайызы қан аздық және экссудативтік диатез дертіне шалдығады. Әрбір әйелге контрацептивтік дәрі-дәрмектерді пайдалану туралы кеңес берілуі керек.

Вакуумдық аборт ол шприці к мегімен олмен жасалатын қ ө қ вакуумды экстракция ж неВакуумдық аборт ол шприці к мегімен олмен жасалатын қ ө қ вакуумды экстракция ж не ке ейткіш пен қ ә ң механикалы сорып ал ыш рыл ысы ар ылы қ ғ құ ғ қ ж зеге асатын вакуум-т сік; б л екі т рлі емдеу ү ү ұ ү шарасы ж ктілікті ерте кезе інде жасалады. ү ң ң

Түзды аборт жасау   Жүктіліктің 19 аптасына дейін жатырды қысқарту мен іштегі нәрестеніТүзды аборт жасау Жүктіліктің 19 аптасына дейін жатырды қысқарту мен іштегі нәрестені түсіру үшін тұз ерітінділерін немесе гормондарды шашуға болады. Жатырдағы сәбиді хирургиялық жолмен алдыру жүктіліктің екінші немесе үшінші айында ғана жүзеге асыруға болады. Жатыр мойыншығын кеңейту мен ұрықты экстракациялауды жүктіліктің үшінші айында жасауға болады. Бұл «Жартылай босану арқылы аборт жасау» деп те аталады.

 • Жасанды түсіру – хирургиялық әдіс болғандықтан, жыныс мүшесінің зақымдануы мүмкін. Соның салдарынан жатыр тесілуі, • Жасанды түсіру – хирургиялық әдіс болғандықтан, жыныс мүшесінің зақымдануы мүмкін. Соның салдарынан жатыр тесілуі, оның мойнының жыртылуы және тарылуы мүмкін. Жасанды түсіктен кейінгі жүктілік қалыпты, қиындықсыз өткеннің өзінде босанатын уақытта асқынулар көбейіп кетеді. Әйелдердің емшек безі қатерлі ісігіне ұшырауының ең басты себебі – жасанды түсік.

Контрацепция • Экономикасыдамы анелдерде, сіресебатыста 70%- адейінғ ә ғ ерлі-зйыптыларконтрацепт олданады. Дамы анелдерді 400 қ ғКонтрацепция • Экономикасыдамы анелдерде, сіресебатыста 70%- адейінғ ә ғ ерлі-зйыптыларконтрацепт олданады. Дамы анелдерді 400 қ ғ ңерлі-зйыптыларконтрацепт олданады. Дамы анелдерді 400қ ғ ң млн- ажуы йелдерорынсызж ктіболып алуды алдыналу ғ қ ә ү қ ңмлн- ажуы йелдерорынсызж ктіболып алуды алдыналуғ қ ә ү қ ң шін рт рлі дістегіконтрацепт олданады. 30жылды ішінде ү ә қ ңшін рт рлі дістегіконтрацепт олданады. 30жылды ішіндеү ә қ ң жан яныжоспарлау йымы400млн- ажуы балатууды ұ ұ ғ қ ң алдыналуда. аза стандаерлі-зайыптылардыорташаесеппен, экономикасы Қ қаза стандаерлі-зайыптылардыорташаесеппен, экономикасыҚ қ дамы анелдерменсалыстыр андаконтрацепция олдануы ғ ғ қдамы анелдерменсалыстыр андаконтрацепция олдануығ ғ қ т мендеу, біра статистикабойыншаб ансебепжо. ө қ ұғ қ Статистикалы ажеттілікбойыншабіздежатырішілікспираль қ қСтатистикалы ажеттілікбойыншабіздежатырішілікспиральқ қ ж негормональдыконтрацепция олданады. ә қ 2000жылданб лшы етішілікспиральбар17%фертильді ұ қ 2000жылданб лшы етішілікспиральбар17%фертильдіұ қ жаста ы йеладамдарж не 7, 5%гармональды ғ ә әжаста ы йеладамдарж не 7, 5%гармональдығ ә ә контрацепцияны олданады. 1990жылменсалыстыр анда қ ғконтрацепцияны олданады. 1990жылменсалыстыр андақ ғ б лшы етішілікконтрацепібар йеладамдарсаны згермесе, ұ қ ә ө гармональдыконтрацептер олданатындар4, 5есежиілегенін қгармональдыконтрацептер олданатындар4, 5есежиілегенінқ ескергенж н. ө

 Стерилизация • Әйел денсаулығын сақтауға, түсік және өлім санын азайту үшін 1990 ж. біздің Стерилизация • Әйел денсаулығын сақтауға, түсік және өлім санын азайту үшін 1990 ж. біздің елде ерлерге және әйелдерге арналған хирургиялық стерилизация бар. Хирургиялық стерилизацияны науқас қалауымен, сонымен қоса осы жағдайға арналған себеп болған жағдайда қолданады. Хирургиялық стерилизацияға байланысты бірнеше көптеген медициналық қарсы көрсеткіштер бар. Әлеуметтік жағдайға байланысты тек үш көрсеткіш бар ол — жасы 40 тан жоғары болуы; үш және одан көп балалы болуы және 30 жыл бойы екі балалы болса. Стерилизацияны тиімді жүктіліктен сақтану ретінде қарастыруға болмайды, және бұл әдіс халық арасында кең тарамаған әдіс

Қосалқы репродуктивтік технология • осал ы репродуктивтік технологияҚ қ бойыншаемделіп, балак теру те ымбат ызметболыпесептеледі. ЯҚосалқы репродуктивтік технология • осал ы репродуктивтік технологияҚ қ бойыншаемделіп, балак теру те ымбат ызметболыпесептеледі. Я ни, ө ө қ қ ғ еліміздегіжекеклиникаларда ыба абойыншаол— ғ ғеліміздегіжекеклиникаларда ыба абойыншаол—ғ ғ 850-900мы те гек лемінде. Ал йелдерді барлы ыны ң ң ө ә ң ғ ң бірдейжасанды ры тандыру дісіар ылы пдегеннен ұ қ әбірдейжасанды ры тандыру дісіар ылы пдегенненұ қ ә балак теріпкетеалмайтынды ын, кейбіріні ЭК ө ғ ң Ұ орталы тарыны к мегінекемінде 4-5ретж гінугем жб р қ ң ө ү ә үорталы тарыны к мегінекемінде 4-5ретж гінугем жб рқ ң ө ү ә ү болатынды ынескерсек, йінде «базарыжо » ғ ү қ отбасыларды балас юі шін аншалы ты аржы ажет ң ү ү қ қотбасыларды балас юі шін аншалы ты аржы ажетң ү ү қ қ екенінба амдайбері із… 2010жылданбастап ғ ңекенінба амдайбері із… 2010жылданбастапғ ң экстрокорпоральды ры тандыружа а. Денсаулы ұ қ ң қ Кодексіні тегінмедициналы кепілдік мегіні тізіміне ң қ ө ңКодексіні тегінмедициналы кепілдік мегіні тізімінең қ ө ң енді. Со анс йкесбылтыреліміздес бис йеалмайж рген ғ ә ә ү үенді. Со анс йкесбылтыреліміздес бис йеалмайж ргенғ ә ә ү ү отбасылар шінреспубликалы бюджетті ү қ ң аржыландыруымен 100, биыл 300-денастамквота қаржыландыруымен 100, биыл 300-денастамквотақ б лінді. 2012жылыб лінетінквота 600-ге, ал 2015жылы ө өб лінді. 2012жылыб лінетінквота 600-ге, ал 2015жылыө ө 750-гежетеді.

о амны жасанды т сікке деген, бала тууды ба ылау ралы Қ ғ ң ү қо амны жасанды т сікке деген, бала тууды ба ылау ралы Қ ғ ң ү қ құ ретінде тарихи атынасы рт рлі елде р кезе де т рліше згеріп қ ә ү ә ң ү ө отыр ан. Антикалы д уірде жасанды т сік бала тууды шектеу дісі ғ қ ә ү ә ретінде пайдаланылса, ал христиан діни ызметкерлері жасанда қ т сік жасауды дай ісіне арсылы деп ба ала ан. Орта ү Құ қ қ ғ ғ асырларда Еуропада м ндай жолды айыптаушыларды пікірі ғ ұ ң о амды ріс алып, ау ымы ке ейген. 19 асырда жасанды т сік қ ғ қ ө қ ң ғ ү жасат андар а атал жаза олданыл ан. Алайда 20 асырда б л қ ғ қ қ ғ ғ ұ тыйымдар ж мсартылып, біртіндеп згертілді. 1973 жылы ұ ө А Ш-та Қ Роу Уэйд ақ арсы ісіні шешімі бойынша ж ктілікті қ ң ү ң ал аш ы ш ай мерзіміндегі жасалатын жасанды т сік ғ қ ү ү за дастырылды, алайда штаттар ал аш ы ш ай мерзімінде т сік ң ғ қ ү ү жасату а зіндік за ды шектеулер енгізуге ылы болды. Осы сот ғ ө ң құқ шешімінен кейін ар ынды т рде аборт а атысты саясатты қ қ ү қ қ ыры тандыруда арсыластар мен жа тастар арасында ар ынды қ қ қ пікірталас басталды. орытынды ҚорытындыҚ

Пайдаланылған әдебиеттер • Авдеев В. В. Формирование команды (Типология личности). - М. , ТЦ «Сфера» ,Пайдаланылған әдебиеттер • Авдеев В. В. Формирование команды (Типология личности). — М. , ТЦ «Сфера» , 1999. — 544 с. • Артюхина А. И. Профессионально-личностное развитие студентов в образовательной среде медицинского вуза: учебное пособие. — Волгоград: Вол. ГМУ, 2006. — 122 с.
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.