Презентация аа блімдері слайд

Скачать презентацию аа блімдері слайд Скачать презентацию аа блімдері слайд

aa_blіmderі_slayd.ppt

 • Размер: 1.4 Mегабайта
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Презентация аа блімдері слайд по слайдам

§ 21. Сүйектер, бұлшық ет, сіңірлер - тірек қимыл жүйесінің құрамдас бөліктері. Олардың маңызы. § 21. Сүйектер, бұлшық ет, сіңірлер — тірек қимыл жүйесінің құрамдас бөліктері. Олардың маңызы. Қаңқада сүйектердің байланысуы. Буындардың құрылысы. .

Мақсаты Білімді лік : : оқушылырдың “Жануарлаp”бөлімінен омыртқалы жануарлардың тірек-қимыл жүйесінің  Мақсаты Білімді лік : : оқушылырдың “Жануарлаp”бөлімінен омыртқалы жануарлардың тірек-қимыл жүйесінің құрылысы туралы алған білімдерін өзектеу. Дамытушылық : : тірек қимыл жүйесінің құрылысы мен қызметтері туралы жаңа анатомиялық- физиологиялық түсініктерді қалыптастыру, қаңқаның құрылысы мен қызметтері туралы білімдерін дамыту. Тәрбиелілік : : адамның тік жүруіне және еңбек етуіне байланысты қаңқасында пайда болған ерекшеліктерді • анықтауға үйрету.

Үй тапсырмасы Сұрақтар • 1. Адамда неше т рлі сезім м шелері бар ж не олардыҮй тапсырмасы Сұрақтар • 1. Адамда неше т рлі сезім м шелері бар ж не оларды атап бер? ү ү ә • 2. ла андай б лімдерден т рады? Құ қ қ ө ұ • 3. К з неше абаттан т рады? ө қ ұ • 4. Адам сырт ы ортада болып жат ан т рлі а параттарды неше қ қ ү қ ң пайызын к збен к ріп біледі? ө ө • 5. К зді осымша аппараттарын ата. ө ң қ • 6. Сырт ы ла пен орта ы ла ты б ліп т ратын м ше. қ құ қ ңғ құ қ ө ұ ү • 7. андай да та жары ты сезетін жасушалар болмайды? Қ қ қ • 8. Орта ы ла бас с йекті ай б лімінде орналас ан? ңғ құ қ ү ң қ ө қ • 9. Тілде сезімтал рецепторлар алай орналас ан? қ қ • 10. Адамда тепе — те дік м шесі ай ла та орналас ан? ң ү қ құ қ қ • 11. Тек газ т різді заттар а ана тітіркенетін ай сезім м шесі? ә ғ ғ қ ү • 12. К з емдейтін ай д рігер? ө қ ә

Графикалық диктант • 1. Тері - бір сезімнің жиынтығы. • 2. Ауырсынудың арнайы тітіркендіргіші болмайды.Графикалық диктант • 1. Тері — бір сезімнің жиынтығы. • 2. Ауырсынудың арнайы тітіркендіргіші болмайды. • 3. Дәм сезу аймағы ми қыртысының лимбика аймағында орналасады. • 4. Иіс сезу орталығы — ми қыртысының шүйде аймағы. • 5. Зат бейнесі сары даққа түскенде ол өте анық көрінеді.

““ Қимыл-қозғалыс – бұл өміp” деп айтқан Вольтер Адам қаңқасы А — алдынан көрініс; ““ Қимыл-қозғалыс – бұл өміp” деп айтқан Вольтер Адам қаңқасы А — алдынан көрініс; Б — арттан кәрініс: 1 — бас қаңқасы; 2 — тұлға қаңқасы; 3 — қол қаңқасының сүйектері; 4 — омыртқа жотасы; 5 — жамбас белдеуі; 6 — аяқ қаңқасының сүйектері.

Адам қаңқасының құрлысы 1. Басс йекү 2. Б ана ұғ 3. Жаурын 4. Т сс йекАдам қаңқасының құрлысы 1. Басс йекү 2. Б ана ұғ 3. Жаурын 4. Т сс йек ө ү 5. абыр алар Қ ғ 6. Омырт алар қ 7. Жамбас с йегі ү 8. То пан жілік қ 9. Шынта с йегі қ ү 10. К рі жілік ә 11. Білезік, ала ан, сауса с йектері қ қ ү 12. Ортан жілік 13. Тізе тобы ы ғ 14. Асы ты жілік қ 15. Шыбық ( садақ ) сүйек 16. Толарсақ сүйек 17. 18 табан, башпай сүйектері

Бас қаңқасы Бас қаңқасы

Омыртқа жотасының құрлысы Омыртқа жотасының құрлысы

Дене қаңқасы: омыртқа жотасы, кеуде қуысы Дене қаңқасы: омыртқа жотасы, кеуде қуысы

К е у д е қ у ы с ы Адамда доға тәрізді 12 жұп қабырғаК е у д е қ у ы с ы Адамда доға тәрізді 12 жұп қабырға болады. Оның сыртқы жағымен омыртқамен байланысып жатыр. Ал алдыңғы жағы төспен байланысып жатыр. Төменгі екі доға тәрізді қабырға төспен жалғаспайды.

Қолдың еркін қозғалатын қаңқасы. Қолдың еркін қозғалатын қаңқасы.

Не үйрендік, не білдік? Сөзсызба-арқылы бүгінгі өткен тақырыптың сөздерін оқи аласыздар. ББ ҚҚ АА ББ ААНе үйрендік, не білдік? Сөзсызба-арқылы бүгінгі өткен тақырыптың сөздерін оқи аласыздар. ББ ҚҚ АА ББ АА СС АА ҢҢ СС ҮҮ ЙЙ ЕЕ ҚҚ АА ББ ММ ИИ КК ИИ ЫЫ ЫЫ ЖЖ АА НН ТТ ҚҚ РР ҒҒ УУ ЫЫ ӨӨ ББ ЕЕ АА ЫЫ РР

Мыналарды орын-орнына қойыңдар 1. Жамбас сүйегі 2. Асық жілік, ортан жілік 3. Тоқпан жілік, кәрі жілікМыналарды орын-орнына қойыңдар 1. Жамбас сүйегі 2. Асық жілік, ортан жілік 3. Тоқпан жілік, кәрі жілік 4. Кеуде қуысы 5. Жауырын 6. Омыртқа жотасы

 а а б лімдеріҚ ңқ ө Оны құрайтын сүйектер Бас с йек ү Омырт а а б лімдеріҚ ңқ ө Оны құрайтын сүйектер Бас с йек ү Омырт а жотасы қ Кеуде уысы қ Иы уысы қ қ ол с йектер Қ ү Жамбас белдеуі Ая с йектері қ ү

 Рефлексия Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстарын жазу Рефлексия Сабақтан алған әсерлері мен ұсыныстарын жазу