Презентация 5

Скачать презентацию 5 Скачать презентацию 5

5.ppt

 • Размер: 4.3 Mегабайта
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Презентация 5 по слайдам

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ Т РБИЕ МЕН О ЫТУӘ Қ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯМЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ Т РБИЕ МЕН О ЫТУӘ Қ НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Ресми басылым АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫ Қ Қ БІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ Ә ҒБІЛІМ Ж НЕ ЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІӘ Ғ Астана. АЗА СТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫ А МІНДЕТТІ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ Қ Қ Ң Ғ

СТАНДАРТ  Ж А А Л Ы Т А РЫҢ Қ 1. БАЛАЛАРСТАНДАРТ Ж А А Л Ы Т А РЫҢ Қ 1. БАЛАЛАР ЖАС КЕЗЕ ДЕРІ БОЙЫНША Б ЛІНГЕН Ң ӨЖАС КЕЗЕ ДЕРІ БОЙЫНША Б ЛІНГЕНҢ Ө 2. БАЗАЛЫ О У ЖОСПАРЫ ЖЕ ІЛДЕТІЛГЕН Қ Қ Ң 2. БАЗАЛЫ О У ЖОСПАРЫ ЖЕ ІЛДЕТІЛГЕНҚ Қ Ң 3. О У Т РБИЕ ТАПСЫРМАЛАРЫ 5 БІЛІМ САЛАСЫНА Қ Ә Б ЛІНІП АРАСТЫРЫЛ АН: Ө Қ Ғ ““ ДЕНСАУЛЫ ”, “ АТЫНАС”, “ТАНЫМ”, Қ ҚДЕНСАУЛЫ ”, “ АТЫНАС”, “ТАНЫМ”, Қ Қ “ШЫ АРМАШЫЛЫ ” , Ғ Қ“ШЫ АРМАШЫЛЫ ” , Ғ Қ “ ЛЕУМЕТ”Ә 4. РБІР ЖАС КЕЗЕ І ЗЫРЕТТІЛІКТІ БЕЛГІЛІ БІР Ә Ң ҚҰ Ң Д РЕЖЕСІН ӘД РЕЖЕСІН Ә МЕ ГЕРУМЕН СИПАТТАЛАДЫ. Ң БАЛАЛАРДЫ ДАМУЫН БА АЛАУ Ң Ғ ИНДИКАТОРЛАРЫ. 5. П НДІК ДАМЫТУШЫ ОРТАНЫ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ Ә Ң БЕРІЛГЕН 6. ПЕДАГОГТАР А ОЙЫЛАТЫН Ғ Қ ТАЛАПТАР 5 БІЛІМ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША АНЫ ТАЛ АН Қ ҒОБЛЫСЫ БОЙЫНША АНЫ ТАЛ АНҚ Ғ 7. ОТБАСЫ Т РБИЕСІ БОЙЫНША Н С АУЛЫ Ә Ұ Қ Қ 7. ОТБАСЫ Т РБИЕСІ БОЙЫНША Н С АУЛЫ Ә Ұ Қ Қ АНЫ ТАЛЫП БЕРІЛГЕН. Қ

ЖАС КЕЗЕ ДЕРІНЕ Б ЛУҢ Ө ЕРТЕ ЖАСТА Ы ТОП 1 ЖАСТАН БАСТАП 2 ЖАС АЖАС КЕЗЕ ДЕРІНЕ Б ЛУҢ Ө ЕРТЕ ЖАСТА Ы ТОП 1 ЖАСТАН БАСТАП 2 ЖАС А ДЕЙІН Ғ Қ 1 С БИЛЕР ТОБЫ 2 ЖАСТАН БАСТАП 3 ЖАС А ДЕЙІН Ә Қ 2 С БИЛЕР ТОБЫ 3 ЖАСТАН БАСТАП 4 ЖАС А ДЕЙІН Ә Қ ОРТА Ы ТОП 4 ЖАСТАН БАСТАП 5 ЖАС А ДЕЙІН ҢҒ Қ ЕРЕСЕК ЖАС 5 ЖАСТАН 6 ЖАС А ДЕЙІН Қ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЙЫНДЫ ТОБЫ 5-6 ЖАС Қ

 БІЛІМ БЕРУ САЛАЛАРЫ БІЛІМ БЕРУ САЛАЛАРЫ

ДЕНСАУЛЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫ ТЫРУ Қ ВАЛЕОЛОГИЯ М ДЕНИ ГИГЕНАЛЫ Ә Қ ДА ДЫЛАР Ж НЕ ЗІНЕ-ДЕНСАУЛЫҚ ДЕНЕ ШЫНЫ ТЫРУ Қ ВАЛЕОЛОГИЯ М ДЕНИ ГИГЕНАЛЫ Ә Қ ДА ДЫЛАР Ж НЕ ЗІНЕ- ЗІ Ғ Ә Ө Ө ЫЗМЕТ ЕТУ Қ

АТЫНАСҚ ТІЛ ДАМЫТУ К РКЕМ ДЕБИЕТ Ө Ә САУАТ АШУ Ж НЕ ЖАЗУ Ә МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ,АТЫНАСҚ ТІЛ ДАМЫТУ К РКЕМ ДЕБИЕТ Ө Ә САУАТ АШУ Ж НЕ ЖАЗУ Ә МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ, ОРЫС ТІЛІ, БАС А Қ ТІЛДЕР

ОРТАМЕН АРЫМ- Қ АТЫНАС М ДЕНИЕТІ Қ Ә ТІЛДІ ГРАММАТИКАЛЫ Ң Қ РЫЛЫМЫ ҚҰОРТАМЕН АРЫМ- Қ АТЫНАС М ДЕНИЕТІ Қ Ә ТІЛДІ ГРАММАТИКАЛЫ Ң Қ РЫЛЫМЫ ҚҰ ТІЛДІ ДЫБЫСТЫ Ң Қ М ДЕНИЕТІ Ә С ЗДІК ОРЫН Ө Қ ПАЙДАЛАНА БІЛУІ БАЙЛАНЫСТЫРЫП С ЙЛЕУ ТІЛІ Ө МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІ МЕ ГЕРУ Ң ШЫ АРМАШЫЛЫ ТІЛДІК Ғ Қ ЫЗМЕТ Қ ШЫ АРМАЛАРДЫ АБЫЛДАУ Ғ Қ

ТАНЫМ ЭКОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ОРША АН ОРТАМЕНҚ Ғ ТАНЫСТЫРУРАСТЫРУ ҚҰ АРАПАЙЫМ Қ МАТЕМАТИКАЛЫ Қ ТТАНЫМ ЭКОЛОГИЯ НЕГІЗДЕРІ ОРША АН ОРТАМЕНҚ Ғ ТАНЫСТЫРУРАСТЫРУ ҚҰ АРАПАЙЫМ Қ МАТЕМАТИКАЛЫ Қ Т СІНІКТЕР Ү БЕРУСЕНСОРИКА

ШЫ АРМАШЫЛЫҒ Қ СУРЕТ САЛУ М СІНДЕУ Ү ЖАПСЫРУ МУЗЫКА Н ТИЖЕЛІ Ә ІС- РЕКЕТ ӘШЫ АРМАШЫЛЫҒ Қ СУРЕТ САЛУ М СІНДЕУ Ү ЖАПСЫРУ МУЗЫКА Н ТИЖЕЛІ Ә ІС- РЕКЕТ Ә ОРША АН ОРТАНЫ Қ Ғ ЭСТЕТИКАЛЫ Қ АБЫЛДАУ Қ

  “ ЛЕУМЕТ” Ә АЙНАЛАМЕН ТАНЫСУ ЭКОЛОГИЯ К РКЕМ Ө ДЕБИЕТ Ә “ ЛЕУМЕТ” Ә АЙНАЛАМЕН ТАНЫСУ ЭКОЛОГИЯ К РКЕМ Ө ДЕБИЕТ Ә

МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЙЫМДАРДА Ы ЙЫМДАСТЫРЫЛ АНҰ Ғ ІС- РЕКЕТ ЖОСПАРЫ Ә БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЙЫМДАРДА Ы ЙЫМДАСТЫРЫЛ АНҰ Ғ ІС- РЕКЕТ ЖОСПАРЫ Ә БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫ ЙЫМДАСТЫРЫЛ АН О У ІС- РЕКЕТІ Ұ Ғ Қ Ә 1 ЖАСТАН БАСТАП 2 ЖАС А Қ ДЕЙІНГІ ЕРТЕ ЖАС ТОБЫ 2 ЖАСТАН БАСТАП 3 ЖАС А Қ ДЕЙІНГІ I КІШІ ТОП 3 ЖАСТАН БАСТАП 4 ЖАС А Қ ДЕЙІНІГ II КІШІ ТОП 4 ЖАСТАН БАСТАП 5 ЖАС А Қ ДЕЙІНГІ ОРТА ГЫ Ң ТОП 5 ЖАСТАН БАСТАП 6 ЖАС А Қ ДЕЙІНГІ ЕРЕСЕКТЕР ТОБЫ 5 ЖАСТАН БАСТАП 6 ЖАС А Қ ДЕЙІНГІ МЕКТЕПАЛДЫ ДАЯРЛЫ Қ ТОБЫ ДЕНСАУЛЫ Қ 2 2 3 3 АТЫНАС Қ 1 1 2 2 3 3 ТАНЫМ 1 2 2 3 3 3 ШЫ АРМАШЫЛЫ Ғ Қ 3 4 4 4 5 5 ЛЕУМЕТ Ә — — 1 1 ЙЫМДАСТЫРЫЛ А Ұ Ғ Н О У ІС- РЕКЕТІНІ Қ Ә Ң ЗА ТЫ Ы Ұ Қ Ғ 7-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20-25 мин 25-30 мин МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫ Ң ЙЫМДАСТЫРЫЛ А Ұ Ғ Н О У ІС- РЕКЕТІНІ Қ Ә Ң ЖАЛПЫ К ЛЕМІ Ө

III. ДЕ ГЕЙҢ - БАЛА ЗІНІ БІЛЕТІНІН Ө Ң Т ЖІРИБЕДЕ ОЛДАНА БІЛЕДІ. Ә ҚБАЛАНЫ ДАМУЫНIII. ДЕ ГЕЙҢ — БАЛА ЗІНІ БІЛЕТІНІН Ө Ң Т ЖІРИБЕДЕ ОЛДАНА БІЛЕДІ. Ә ҚБАЛАНЫ ДАМУЫН БА АЛАУ Ң Ғ Ж ЙЕСІ Ү (ИНДИКАТОР БОЙЫНША) II. ДЕ ГЕЙ Ң — БАЛА ТАПСЫРМАНЫ Т СІНІП Ү ОРЫНДАЙДЫI. ДЕ ГЕЙ Ң — БАЛА К РСЕТКЕН ІС- РЕКЕТТІ Ө Ә АЙТАЛАЙДЫ Қ