Презентация 5 6

Скачать презентацию 5 6 Скачать презентацию 5 6

5_6.ppt

 • Размер: 1.6 Mегабайта
 • Количество слайдов: 44

Описание презентации Презентация 5 6 по слайдам

Ойынды бастау Ойынды бастау

Ет істікті ша тарың қ Жануарлар ФОНЕТИКА Жыл мезгілдері МЕКТЕП 20 Бірінші бет10Ет істікті ша тарың қ Жануарлар ФОНЕТИКА Жыл мезгілдері МЕКТЕП 20 Бірінші бет

 +10 ұпай Ойынды жал астыруғ +10 ұпай Ойынды жал астыруғ

+20 ұпай Ойынды жал астыруғ +20 ұпай Ойынды жал астыруғ

+30 ұпай Ойынды жал астыруғ +30 ұпай Ойынды жал астыруғ

+ 40 ұпай Ойынды жал астыруғ + 40 ұпай Ойынды жал астыруғ

+50 ұпай Ойынды жал астыруғ +50 ұпай Ойынды жал астыруғ

+ 60 ұпай Ойынды жал астыруғ + 60 ұпай Ойынды жал астыруғ

- 10 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 10 пайұ Ойынды жал астыру ғ

- 20 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 20 пайұ Ойынды жал астыру ғ

- 30 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 30 пайұ Ойынды жал астыру ғ

 - 40 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 40 пайұ Ойынды жал астыру ғ

- 50 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 50 пайұ Ойынды жал астыру ғ

- 60 пайұ Ойынды жал астыру ғ — 60 пайұ Ойынды жал астыру ғ

в) ыры екіқ қ б) жиырма т рт өа) отыз алты 10 Қазақ әліпбиінде неше әріпв) ыры екіқ қ б) жиырма т рт өа) отыз алты 10 Қазақ әліпбиінде неше әріп бар? Ойынды жал астыру ғ

в) бес б) шүа) екі 20 Қазақ тілінде буынның неше түрі бар ? Ойынды жал астырув) бес б) шүа) екі 20 Қазақ тілінде буынның неше түрі бар ? Ойынды жал астыру ғ

в) со ы ңғ буынына б) шінші ү буынынаа) бірінші буынына 30 Қазақ тіліндев) со ы ңғ буынына б) шінші ү буынынаа) бірінші буынына 30 Қазақ тілінде екпін сөздің қай буынына түседі? Ойынды жал астыру ғ

а) он в) сегіз б) то ызғ 40 Қазақ тілінде неше тән (төл) дыбысы бар? Ойындыа) он в) сегіз б) то ызғ 40 Қазақ тілінде неше тән (төл) дыбысы бар? Ойынды жал астыру ғ

в) дауысты дыбыс б) нді дыбысүа) дауыссыз дыбыс 50 Буын қандай дыбыстар арқылы жасалады? Ойынды жалв) дауысты дыбыс б) нді дыбысүа) дауыссыз дыбыс 50 Буын қандай дыбыстар арқылы жасалады? Ойынды жал астыру ғ

в) х, ъ В) дауысты, жуан, ыса , езулікқ ң. б) ю, ъ б) дауысты,в) х, ъ В) дауысты, жуан, ыса , езулікқ ң. б) ю, ъ б) дауысты, жуан, ашы , еріндік қ. а) ь, ъ а) дауысты, жуан, ашы , езулік. қ 60 1)Қандай әріптер дыбыстарға жатпайды? 2)“А” дыбысы қандай? Ойынды жал астыру ғ

в) екі б) шүа) т ртө 10  Қазақ тілінде етістіктің неше шағы бар? в) екі б) шүа) т ртө 10 Қазақ тілінде етістіктің неше шағы бар? Ойынды жал астыру ғ

в) ні – ны, ті -ты б) ді –ды, ні - ны а) ді – ды,в) ні – ны, ті -ты б) ді –ды, ні — ны а) ді – ды, ті — ты20 Ойынды жал астыруғткен ша ай ж рна тар ар ылы Ө қ қ ұ қ қ жасалады?

в) а - е - и б) а - е - йа) о - е -в) а — е — и б) а — е — йа) о — е — й 30 Келер ша андай ж рна тар қ қ ұ қ ар ылы жасалады? қ Ойынды жал астыру ғ

в) ткен ша таө қ б) осы ша та қа) келер ша та қ 40 в) ткен ша таө қ б) осы ша та қа) келер ша та қ 40 Ойынды жал астыру ғ“ Бармадым” деген с з ай ша та т р? ө қ қ ұ

в) ып-іп-п б) ип-іп-п а) ып-іп-ип 50  Нақ осы шақтың жұрнақтары қандай? Ойынды жалв) ып-іп-п б) ип-іп-п а) ып-іп-ип 50 Нақ осы шақтың жұрнақтары қандай? Ойынды жал астыруғ

в)тым в) атар қ б)дім б)батыр а) дым а) жатыр 60 Ойынды жал астырув)тым в) атар қ б)дім б)батыр а) дым а) жатыр 60 Ойынды жал астыру ғ 1) “Мен кеше она а бар. . ” деген с йлемні со ына қ ққ ө ң ң андай осымша жал анады? қ қ ғ 2)На осы ша та ы к мекші етістікті к рсет. қ қ ғ ө ө

в) жыл ы, оян, қ қ т йе, сиыр. ү б) сиыр, жыл ы, қв) жыл ы, оян, қ қ т йе, сиыр. ү б) сиыр, жыл ы, қ ой, т йе. қ үа) сиыр, жыл ы, қ тауы , ой. қ қ 10 Ойынды жал астыру ғТ рт т лік мал ө ү

в) т йеү б) страуса) к к кит ө 20  Ойынды жал астыру ғлемдегів) т йеү б) страуса) к к кит ө 20 Ойынды жал астыру ғлемдегі е лкен жануар Ә ң ү

в) ас, тама , с т, қ ү  жидек. б) ет, ж н, тері,в) ас, тама , с т, қ ү жидек. б) ет, ж н, тері, ү май. а) к лік, су, ет, ө май. 30 Ойынды жал астыру ғой адам а андай Қ ғ қ пайда береді?

в) б зауұ б) ботаа) лын құ 40  Ойынды жал астыру ғСиырды т лів) б зауұ б) ботаа) лын құ 40 Ойынды жал астыру ғСиырды т лі ң ө

в) ас ыр, кекірік, страусқ қ б) т лкі, оян, піл ү қа) т лкі,в) ас ыр, кекірік, страусқ қ б) т лкі, оян, піл ү қа) т лкі, оян, ас ыр ү қ қ қ 50 Ойынды жал астыру ғаза стандай жануарлар Қ қ қ мекендейді?

в) т йеү б) аю а) ас ыр қ қ 60  Ойынды жал астырув) т йеү б) аю а) ас ыр қ қ 60 Ойынды жал астыру ғЕ т зімді жануар ң ө

в) т ртө б) алты а) ш ү 10  Бір жылда неше мезгіл бар?в) т ртө б) алты а) ш ү 10 Бір жылда неше мезгіл бар? Ойынды жал астыру ғ

в) жылы б) жа бырлың а) аязды20 Ойынды жал астыру ғыста андай ауа райы болады? Қв) жылы б) жа бырлың а) аязды20 Ойынды жал астыру ғыста андай ауа райы болады? Қ қ

в) бірінші а тарқ ң б)30  Ойынды жал астыру ғЕуропаша Жа а жыл ашан?в) бірінші а тарқ ң б)30 Ойынды жал астыру ғЕуропаша Жа а жыл ашан? ң қ екінші мамырда а)отызыншы тамыз

в) к здеү б) а) 40  Ойынды жал астыру ғаза станны т уелсіздік кв) к здеү б) а) 40 Ойынды жал астыру ғаза станны т уелсіздік к ні ай жыл Қ қ ң ә ү қ мезгілінде Тойлаймыз? ыста қ К ктемдеө

в) К здеү б) К ктемде өа) ыстаҚ 50 Ойынды жал астыру ғлысты лыв) К здеү б) К ктемде өа) ыстаҚ 50 Ойынды жал астыру ғлысты лы к ні, халы аралы йелдер Ұ ң ұ ү қ қ ә к ні, же іс к ні. Б л мерекелер ашан ү ң ү ұ қ болады?

в) 22 наурызда б) 1 а тардақ ң а) 22 желто сандақ 60  Жылдыв) 22 наурызда б) 1 а тардақ ң а) 22 желто сандақ 60 Жылды е ыс а к н, е за т н ашан ң ң қ қ ү ң ұ қ ү қ болады? Ойынды жал астыру ғ

в) № 12 орта мектебінде б) № 1 мектебіндеа) № 30 орта мектебінде 10в) № 12 орта мектебінде б) № 1 мектебіндеа) № 30 орта мектебінде 10 Сен қай мектепте оқисың? Ойынды жал астыруғ

в) Кітапхана ашы та? қ б)Кітапханашы па? қа) Кітапхана ашы па? қ 20  Ойындыв) Кітапхана ашы та? қ б)Кітапханашы па? қа) Кітапхана ашы па? қ 20 Ойынды жал астыру ғД рыс аудармасын табы дар: «Библиотека открыта? » ұ ң

в) кітапхана, шеберхана б) кітапхана, асханаа) спорт залы, асхана 30 Біздің мектептің екіншів) кітапхана, шеберхана б) кітапхана, асханаа) спорт залы, асхана 30 Біздің мектептің екінші қабатта не бар? Ойынды жал астыруғ

в) би билейді б) н айтадыә а) а ашпен ж мыс ғ ұ в) би билейді б) н айтадыә а) а ашпен ж мыс ғ ұ жасайды 40 Оқушылар шеберханада не істейді? Ойынды жал астыру ғ

в) ж гіреді, секіредіү б) н айтады әа) тама танады, қ  ішеді 50 в) ж гіреді, секіредіү б) н айтады әа) тама танады, қ ішеді 50 Ойынды жал астыру ғО ушылар спортзалда не істейді? қ

в) к рек. ү а аштан ғ б) бауырса. қ ннан ұа) а ала. ққ арданв) к рек. ү а аштан ғ б) бауырса. қ ннан ұа) а ала. ққ ардан қ 60 Ойынды жал астыру ғАсханада … бар. Ол неден жасалады?