Скачать презентацию Predstavitev za Sektor TVP GCU Ljubljana 13 november Скачать презентацию Predstavitev za Sektor TVP GCU Ljubljana 13 november

2af0f6f9315fcbbc42d3f0102f83a4c0.ppt

  • Количество слайдов: 56

Predstavitev za Sektor TVP, GCU, Ljubljana, 13. november 2003 POREKLO BLAGA v RS in Predstavitev za Sektor TVP, GCU, Ljubljana, 13. november 2003 POREKLO BLAGA v RS in EU Marjan Strle

POREKLO BLAGA • Orodje za izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske politike • element, ki vpliva na POREKLO BLAGA • Orodje za izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske politike • element, ki vpliva na višino carinskih dajatev • nacionalna pripadnost blaga

! ? Kdo uporablja to orodje Vsi, ki se ukvarjamo z zunanjo trgovino • ! ? Kdo uporablja to orodje Vsi, ki se ukvarjamo z zunanjo trgovino • uvozniki • izvozniki • proizvajalci . . .

? Zakaj moramo znati uporabljati to orodje Da bomo uspešni v konkurenčnem boju na ? Zakaj moramo znati uporabljati to orodje Da bomo uspešni v konkurenčnem boju na zunanjem trgu! • Uvoz blaga z ugodnostmi • Proizvodnja blaga s poreklom • Izvoz takega blaga - višje cene • Špediterji znali pravilno opravljati svoje delo • Cariniki korektno izvajali carinske postopke in obveznosti iz mednarodnih sporazumov

? Kje je poreklo blaga predpisano ? V slovenski zakonodaji! • V Carinskemu Zakonu ? Kje je poreklo blaga predpisano ? V slovenski zakonodaji! • V Carinskemu Zakonu • V uredbi za izvajanje carinskega zakona • V odredbi o izdajanju listin. . . • V sporazumih o prosti trgovini

? Kje je poreklo blaga predpisano ? V evropski zakonodaji! • V Carinskem zakoniku ? Kje je poreklo blaga predpisano ? V evropski zakonodaji! • V Carinskem zakoniku Skupnosti– Uredba 2913/92 • V uredbi – Izvedbene določbe Carinskega zakonika Skupnosti št. 2454/93 • V uredbah Sveta (ES) št. 1207/01, 2501 in 814/03 ter 815/03, … • V sporazumih o prosti trgovini

? Zakaj ? • Obveza članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) • usklajevanje z evropskim ? Zakaj ? • Obveza članice Svetovne trgovinske organizacije (WTO) • usklajevanje z evropskim pravnim redom • država omogoča gospodarstvu pogoje za vstop na trge

Kako se poreklo uporablja ob uvozu ? • Naročati blago s poreklom • Zahtevati Kako se poreklo uporablja ob uvozu ? • Naročati blago s poreklom • Zahtevati dokazilo o poreklu • Paziti na direktni transport • Zahtevati preferencialno obravnavo ob uvoznem carinjenju Pralni stroj BOSCH Potrdilo o poreklu EUR. 1 CIM tovorni list Uvoz v Slovenijo BREZ CARINE

Dokazila o poreklu so: ! • EUR. 1 • Izjava izvoznika na računu • Dokazila o poreklu so: ! • EUR. 1 • Izjava izvoznika na računu • Izjava pooblaščenega izvoznika na računu • Potrdilo Form A • Certificate of origin • Izjava dobavitelja (v notranjem prometu)

POREKLO (v Republiki Sloveniji) po 1. 3. 2003 NEPREFERENCIALNO 1. STATISTIKA, . . . POREKLO (v Republiki Sloveniji) po 1. 3. 2003 NEPREFERENCIALNO 1. STATISTIKA, . . . 2. CERTIFICATE OF ORIGIN 3. Gospodarske Zbornice 4. NACIONALNA PRAVILA 5. za države, s katerimi nimamo nobenih posebnih sporazumov (npr: Čile, Indija) PREFERENCIALNO

Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v letu 2003 Panevropska kumulacija (15) Zahodno Balkanske države (2) Sredozemske države (12) Druge države (5 in ACP) Avtonomne preferencialne ureditve (OCT, GSP 179, 3 Zahodno Balkanske, Ceuta in Melilla)

Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v letu 2003 Nepreferencalno Preferencialno

Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v Evropska skupnost Glej shemo v gradivu pod točko 4. Poreklo v Evropski skupnosti v letu 2003 Nepreferencalno u 22. člen Carinskega zakonika u Uporaba za izvajanje ukrepov trgovinske politike (SKP, Anti dumping, statistika, …)

EVROPSKA SKUPNOST Shema splošnih carinskih preferencialov Evropske skupnosti (GSP) u u u Države prejemnice EVROPSKA SKUPNOST Shema splošnih carinskih preferencialov Evropske skupnosti (GSP) u u u Države prejemnice ugodnosti – 179 držav v razvoju in najmanj razvitih držav v razvoju Pravila o poreklu so podobna panevropskim pravilom Regionalna kumulacija (ASEAN, CACM, SAARC, Andska skupnost) Seznami blaga (skoraj vse razen orožja) Carinske stopnje (večina carinskih stopenj 0 %)

PREFERENCIALNO GSP 1. UGODNOSTI 2. FORM A 3. GOSPODARSKA ZBORNICA DRŽAVE V RAZVOJU 4. PREFERENCIALNO GSP 1. UGODNOSTI 2. FORM A 3. GOSPODARSKA ZBORNICA DRŽAVE V RAZVOJU 4. GSP pravila (UNCTAD) 5. a) uvoz iz Bosne in Hercegovine b) izvoz v razvite države, ki nam priznajo status države v razvoju, čeprav nam to po WTO po 1997 več ne pripada (Kanada, Japonska, Avstralija. . . ) Iz mednarodnih sporazumov o prosti trgovini “FTA” (Free Trade Agreement)

Iz mednarodnih sporazumov o prosti trgovini “FTA” (Free Trade Agreement) Iz posameznih bilateralnih sporazumov Iz mednarodnih sporazumov o prosti trgovini “FTA” (Free Trade Agreement) Iz posameznih bilateralnih sporazumov IZ SPORAZUMOV V SISTEMU PANEVROPSKE KUMULACIJE

Iz posameznih bilateralnih sporazumov Slovenije (3) in posebne ureditve za Hrvaško CEFTA - HRVAŠKA Iz posameznih bilateralnih sporazumov Slovenije (3) in posebne ureditve za Hrvaško CEFTA - HRVAŠKA z Republiko Makedonijo Z Državo Izrael 1. UGODNOSTI 2. – EUR. 1 - izjava izvoznika - izjava PI 5. Trgovanje z Makedonijo 7. Ur. list RS, št. 116/02 5. Trgovanje z Državo Izrael 7. Ur. list RS, št. 113/02 z Bosno in Hercegovino 1. UGODNOSTI 2. – EUR. 1 - izjava izvoznika - izjava PI 5. Trgovanje z Bosno in Hercegovino 7. Ur. list RS, št. 113/02 S CEFTA v povezavi z Republiko Hrvaško 1. UGODNOSTI 2. – EUR. 1 - izjava izvoznika - izjava PI 4. Protokol 7 a 5. Trgovanje znotraj CEFTA držav, kadar je kakorkoli udeležena HRVAŠKA 6. Intra-CEFTA kumulacija 7. Ur. list RS, š 23/03

Sistem panevropske kumulacije porekla blaga 2003 x ES EFTA, srednje in vzhodnoevropske države ter Sistem panevropske kumulacije porekla blaga 2003 x ES EFTA, srednje in vzhodnoevropske države ter Turčija

POREKLO IZ SPORAZUMOV V SISTEMU PANEVROPSKE KUMULACIJE 1. - UGODNOSTI 2. - EUR. 1 POREKLO IZ SPORAZUMOV V SISTEMU PANEVROPSKE KUMULACIJE 1. - UGODNOSTI 2. - EUR. 1 - izjava izvoznika - izjava pooblaščenega izvoznika 3. a) carina izdaja EUR. 1 b) druga potrdila izdajajo izvozniki, oziroma pooblaščeni izvozniki sami. 4. Enaki protokoli o poreklu, ki so del posameznih sporazumov 5. Trgovanje z državami (oziroma grupacijami), s katerimi imamo sklenjene sporazume o prosti trgovini pod okriljem "Panevropske kumulacije" (ES, EFTA, CEFTA/Češka, Slovaška, Poljska, Madžarska, Romunija in Bolgarija/ ter Litva, Latvija, Estonija in Turčija) 6. Diagonalna kumulacija 7. Ur. list RS, št. 113/02 in 116/02 8. Začasno opozorilo za Turčijo

TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in REPUBLIKO HRVAŠKO (po 1. maju 2004) TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in REPUBLIKO HRVAŠKO (po 1. maju 2004)

ZAKONSKA OSNOVA Stabilizacijsko pridružitveni sporazum (SAS) u Interim sporazum o trgovini in zadevah v ZAKONSKA OSNOVA Stabilizacijsko pridružitveni sporazum (SAS) u Interim sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino (Uradni list ES, L 330, 14. 12. 2001 u Sporazum o trgovini s tekstilnimi izdelki med ES in Republiko Hrvaško (Uradni list ES, L 25, 26. 01. 2001) u Dodatni Protokol o vinu in žganih pijačah (Uradni list ES, L 342, 27. 12. 2001 u Uredbe Sveta (ES), ki uvaja posebne trgovinske ukrepe za države, povezane u

IZVOZ iz Republike Hrvaške v Slovenijo (kot članico ES) Interim sporazum (Uradni list ES, IZVOZ iz Republike Hrvaške v Slovenijo (kot članico ES) Interim sporazum (Uradni list ES, L 330, 14. 12. 2001; RH Narodne novine št. MU 15/01 ) u Dodatni protokol o vinu in žganih pijačah (Uradni list ES, L 342, 27. 12. 2001) u Sporazum o trgovini s tekstilnimi izdelki (Uradni list ES, L 25, 26. 01. 2001) u Uredbe Sveta (ES), ki uvaja posebne trgovinske ukrepe, objavljene v uradnih listih ES serije L: (Uredbe št. 2007/2000 (L 240), 2563/2000 (L 295/00), 2487/2001(L 335/01) u

Uvoz v Republiko Hrvaško iz Slovenije (članice ES) u Interim sporazum (Uradni list ES Uvoz v Republiko Hrvaško iz Slovenije (članice ES) u Interim sporazum (Uradni list ES št. L 330, z 14. 12. 2001 oziroma Uradni list RH, Narodne novine št. MU 15/01) u Dodatni Protokol o vinu in žganih pijačah (Uradni list ES, L 342; 27. 12. 2001)

Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v RH u Priloga II k Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v RH u Priloga II k SAS, 40 % od MFN u Ostali izdelki, carinska stopnja prosto

Uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz ES na Hrvaško u Priloga II k Uvoz tekstila in oblačil s poreklom iz ES na Hrvaško u Priloga II k Protokolu 1 k SAS 35 % od MFN u Ostalo: carinska stopnja prosto

Uvoz jekla in železnih izdelkov s poreklom iz ES na Hrvaško u Priloga I Uvoz jekla in železnih izdelkov s poreklom iz ES na Hrvaško u Priloga I k Protokolu 2 k SAS: 35 % od MFN

Pravila o poreklu – Protokol 4 u Bilateralna u Dokazila u- kumulacija o poreklu: Pravila o poreklu – Protokol 4 u Bilateralna u Dokazila u- kumulacija o poreklu: EUR. 1 u - izjava na računu u - izjava pooblaščenega izvoznika

Pomembno opozorilo u u Koncesije v trgovini med RH in RS so določene v Pomembno opozorilo u u Koncesije v trgovini med RH in RS so določene v protokolu 37 in 43 Sporazuma o pristopu Republike Hrvaške k CEFTA Z vstopom Slovenije v ES 1. maja 2004 ugasnejo vsi sporazumi o prosti trgovini, ki jih je Slovenija sklenila s posameznimi državami. Slovenija bo odstopila od Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) Trgovinske odnose med Slovenijo in Hrvaško bodo

TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in REPUBLIKO MAKEDONIJO (po 1. maju 2004) TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in REPUBLIKO MAKEDONIJO (po 1. maju 2004)

ZAKONSKA OSNOVA u Stabilizacijsko pridružitveni sporazum (SAS) u Interim sporazum o trgovini in zadevah ZAKONSKA OSNOVA u Stabilizacijsko pridružitveni sporazum (SAS) u Interim sporazum o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino med ES in RM (Uradni list ES, L 124, 4. 5. 2001) u Sporazum o trgovini s tekstilnimi izdelki u Dodatni Protokol o vinu in žgane pijače

IZVOZ iz Republike Makedonije v Slovenijo (kot članico ES) list RM, št. u Interim IZVOZ iz Republike Makedonije v Slovenijo (kot članico ES) list RM, št. u Interim sporazum (Uradni 39/01) u Dodatni protokol o vinu in žganih pijačah (Uradni list RM, št. 104/01) u Sporazum o trgovini s tekstilnimi izdelki (Uradni list RM, št. 47/02) u Uredbe Sveta (ES), ki uvaja posebne trgovinske ukrepe, objavljene v uradnih listih ES serije L: (Uredbe št.

Uvoz v Republiko Makedonijo iz Slovenije (članice ES) u Interim sporazum (Uradni list ES Uvoz v Republiko Makedonijo iz Slovenije (članice ES) u Interim sporazum (Uradni list ES št. L 124, z 04. 05. 2001 oziroma Uradni list RM št. 39/01) u Dodatni Protokol o vinu in žganih pijačah (Uradni list RM, št. 104/01)

Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v RM u Annex I, 70 Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v RM u Annex I, 70 % od MFN u Annex II, 80 % od MFN u Ostali izdelki, carinska stopnja prosto

Uvoz tekstila in oblačil u Annex I Protokola 1: 56 % od MFN u Uvoz tekstila in oblačil u Annex I Protokola 1: 56 % od MFN u Ostalo: carinska stopnja prosto

Uvoz jekla in železnih izdelkov u 3. člen Protokola 2: 40 % od MFN Uvoz jekla in železnih izdelkov u 3. člen Protokola 2: 40 % od MFN

Pravila o poreklu – Protokol 4 u Bilateralna u Dokazila u- kumulacija o poreklu: Pravila o poreklu – Protokol 4 u Bilateralna u Dokazila u- kumulacija o poreklu: EUR. 1 u - izjava na računu u - izjava pooblaščenega izvoznika

Pomembno opozorilo u. Z vstopom Slovenije v ES 1. maja 2004 ugasne Sporazum o Pomembno opozorilo u. Z vstopom Slovenije v ES 1. maja 2004 ugasne Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo

TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in Srbijo in Črno goro (po 1. maju TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in Srbijo in Črno goro (po 1. maju 2004)

ZAKONSKA OSNOVA Uredbe Sveta (ES), ki uvajajo posebne trgovinske ukrepe za države, povezane v ZAKONSKA OSNOVA Uredbe Sveta (ES), ki uvajajo posebne trgovinske ukrepe za države, povezane v stabilizacijski proces (Zahodni Balkan): u - Uredba Sveta ES št. 2007/00 (L 240/00), u - Uredba Sveta ES št. 2563/00 (L 295/00), u - Uredba Sveta ES št. 2487/01 (L 335/01). u Členi 67 in 98 do 123 Uredbe Komisije št. 2454/93 u

IZVOZ iz Srbije in Črne gore v Slovenijo (kot članico ES) u u u IZVOZ iz Srbije in Črne gore v Slovenijo (kot članico ES) u u u Uredbe Sveta (ES), ki uvajajo posebne trgovinske ukrepe, objavljene v uradnih listih ES serije L: - Uredbe Sveta ES št. 2007/2000 (L 240/00), - Uredbe Sveta ES št. 2563/2000 (L 295/00), - Uredbe Sveta ES št. 2487/2001 (L 335/01) druge uredbe kot npr. Uredba Komisije ES št. 1343/2003 (L 189/03) ureja uvoz sladkorja (ni ugodnosti v ES), …. . .

Uvoz v Srbijo in Črno goro iz Slovenije (članice ES) u Nobenih posebnih ugodnosti Uvoz v Srbijo in Črno goro iz Slovenije (članice ES) u Nobenih posebnih ugodnosti u MFN carinska stopnja

Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v Srbijo in Črno goro u Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v Srbijo in Črno goro u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Uvoz tekstila in oblačil u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja Uvoz tekstila in oblačil u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Uvoz jekla in železnih izdelkov u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja Uvoz jekla in železnih izdelkov u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Pravila o poreklu – Členi 67 in 98 do 123 Uredbe Komisije ES št. Pravila o poreklu – Členi 67 in 98 do 123 Uredbe Komisije ES št. 2454/93 u Bilateralna kumulacija u Dokazila o poreklu: u - EUR. 1 u - izjava na računu (do 6. 000 evrov) u - izjava pooblaščenega izvoznika iz ES

Pomembno opozorilo u Isti u u predpisi ES veljajo tudi za: Bosno in Hercegovino Pomembno opozorilo u Isti u u predpisi ES veljajo tudi za: Bosno in Hercegovino ter Albanijo u Pogajanja o sklenitvi Stabilizacijsko pridružitvenih sporazumih so v teku z vsemi tremi državami

TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in Rusko federacijo (po 1. maju 2004) TRGOVINSKI ODNOSI MED SLOVENIJO (Evropsko skupnostjo) in Rusko federacijo (po 1. maju 2004)

ZAKONSKA OSNOVA u Uredbe Sveta (ES), ki določajo Splošno shemo preferencialov ES, objavljene v ZAKONSKA OSNOVA u Uredbe Sveta (ES), ki določajo Splošno shemo preferencialov ES, objavljene v uradnih listih ES: Uredba u Uredba do 97. Sveta ES ES ES št. št. 2501/01 (L 346/01), 814/03 (L 116/03) in 815/03 (L 116/03) ES št. 2454/93 – členi od 67.

IZVOZ iz Ruske federacije v Slovenijo (kot članico ES) u Uredbe Sveta (ES), ki IZVOZ iz Ruske federacije v Slovenijo (kot članico ES) u Uredbe Sveta (ES), ki urejajo Splošno shemo preferencialov ES: Uredba Sveta ES št. 2501/2001 (L 346/01), Uredba Sveta ES št. 814/2003 (L 116/03), Uredba Sveta ES št. 815/2003 (L 116/03).

Uvoz v Rusko federacijo iz Slovenije (članice ES) u Nobene ugodnosti u MFN stopnja Uvoz v Rusko federacijo iz Slovenije (članice ES) u Nobene ugodnosti u MFN stopnja

Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v Rusko federacijo u Nobenih ugodnosti Uvoz industrijskih izdelkov s poreklom iz ES (Slovenije) v Rusko federacijo u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Uvoz tekstila in oblačil v Rusko federacijo iz Slovenije (Evropske skupnosti) u Nobenih ugodnosti Uvoz tekstila in oblačil v Rusko federacijo iz Slovenije (Evropske skupnosti) u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Uvoz jekla in železnih izdelkov v Rusko federacijo iz Slovenije (Evropske skupnosti) u Nobenih Uvoz jekla in železnih izdelkov v Rusko federacijo iz Slovenije (Evropske skupnosti) u Nobenih ugodnosti u MFN stopnja

Pravila o poreklu – Členi 66 do 97 in priloge od 14 do 18 Pravila o poreklu – Členi 66 do 97 in priloge od 14 do 18 ter 21 Uredbe ES 2454/93 u Bilateralna kumulacija Dokazila o poreklu: u - Form A u - izjava na računu (do vrednosti 6. 000 evrov) u - EUR. 1 (izdan v ES) u - izjava pooblaščenega izvoznika iz ES u

Pomembno opozorilo u u u u Ista zakonodaja ES velja tudi za trgovanje z Pomembno opozorilo u u u u Ista zakonodaja ES velja tudi za trgovanje z še 178 drugimi državami, ki so na seznamu GSP upravičenk do ugodnosti ! Vendar za Rusko federacijo niso predvidene ugodnosti za sektorje II in XXVI, sektorji XII, XV in XXVII pa so črtani (glej (Annex I) Uredbe 2501/01) Sektor II so Ribe in tar. št. 1604, 1605 in 1902 2010 Sektor XXVI je železo in jeklo (skoraj vse iz pgl. 72 in 73) Sektor XII je tobak iz 24. pgl. CT Sektor XV so umetna gnojila it 31. pgl. CT Sektor XXVII so kovine in izdelki iz pgl. od 72 do 83

Hvala za pozornost Hvala za pozornost