Скачать презентацию Порядок судового розгляду матеріалів кримінального провадження Особливі порядки Скачать презентацию Порядок судового розгляду матеріалів кримінального провадження Особливі порядки

Судовий розгляд.ppt

  • Количество слайдов: 23

Порядок судового розгляду матеріалів кримінального провадження. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції. Порядок судового розгляду матеріалів кримінального провадження. Особливі порядки провадження в суді першої інстанції.

1. Загальні положення судового розгляду. 2. Межі судового розгляду. 3. Процедура судового розгляду. 4. 1. Загальні положення судового розгляду. 2. Межі судового розгляду. 3. Процедура судового розгляду. 4. Судові рішення, їх види. 5. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. 6. Провадження в суді присяжних.

Загальні положення судового розгляду. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін Загальні положення судового розгляду. Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні з обов'язковою участю сторін кримінального провадження

Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності Судове засідання відбувається у спеціально обладнаному приміщенні - залі судових засідань. У разі необхідності окремі процесуальні дії можуть вчинятися поза межами приміщення суду.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. У разі Судовий розгляд у кримінальному провадженні повинен бути проведений в одному складі суддів. У разі якщо суддя позбавлений можливості брати участь у судовому засіданні, він має бути замінений іншим суддею.

Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадків: 1) сторони кримінального провадження, потерпілий Після заміни судді судовий розгляд розпочинається спочатку, крім випадків: 1) сторони кримінального провадження, потерпілий не наполягають на новому проведенні процесуальних дій, які вже були здійсненні судом до заміни судді; 2) суддя, що замінив суддю, який вибув, ознайомився з ходом судового провадження та матеріалами кримінального провадження, наявними в розпорядженні суду, згоден з прийнятими судом процесуальними рішеннями і вважає недоцільним нове проведення процесуальних дій, що вже були проведені до заміни судді 3) якщо під час судового засідання суддю замінює запасний суддя, судовий розгляд продовжується

Головуючим у судовому засіданні є професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або Головуючим у судовому засіданні є професійний суддя, який головує при колегіальному судовому розгляді або здійснює його одноособово.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, то: суд відкладає судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. суд має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого суд має право постановити ухвалу про накладення на обвинуваченого грошового стягнення

Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, Якщо в судове засідання не прибув за повідомленням прокурор або захисник у кримінальному провадженні, де участь захисника є обов'язковою, то: суд відкладає судовий розгляд, визначає дату, час та місце проведення нового засідання і вживає заходів до прибуття їх до суду якщо причина неприбуття є неповажною, суд порушує питання про відповідальність прокурора або адвоката

Якщо в судове засідання не прибув за викликом потерпілий, який належним чином повідомлений про Якщо в судове засідання не прибув за викликом потерпілий, який належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання, то суд: вирішує питання проведення судового розгляду без потерпілого вирішує питання про відкладення судового розгляду

Якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд: Якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд: залишає цивільний позов без розгляду розглядає цивільний позов, якщо надійшло клопотання про розгляд позову за відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред'явлений позов

Якщо в судове засідання не прибув за викликом свідок, спеціаліст, перекладач або експерт, суд: Якщо в судове засідання не прибув за викликом свідок, спеціаліст, перекладач або експерт, суд: після допиту інших присутніх свідків призначає нове судове засідання і вживає заходів для його прибуття постановити ухвалу про накладення на про привід свідка нього грошового стягнення

Зупинення судового провадження обвинувачений ухилився від суду обвинувачений захворів на психічну чи іншу тяжку Зупинення судового провадження обвинувачений ухилився від суду обвинувачений захворів на психічну чи іншу тяжку тривалу хворобу

Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта. Межі судового розгляду визначаються виходячи із висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Випадки виходу за межі судового розгляду: Прокурором 1) для зміни обвинувачення в суді як Випадки виходу за межі судового розгляду: Прокурором 1) для зміни обвинувачення в суді як щодо правової кваліфікації кримінального правопорушення, так і щодо обсягу обвинувачення; 2) для висунення додаткового обвинувачення щодо вчинення обвинуваченим іншого кримінального правопорушення, якщо окремий їх розгляд неможливий; 3) для відмови від підтримання державного обвинувачення. Судом 1) лише в частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушенн я, якщо це покращує становище особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Процедура судового розгляду. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і Процедура судового розгляду. У призначений для судового розгляду час головуючий відкриває судове засідання і оголошує про розгляд відповідного кримінального провадження.

Секретар судового засідання, після відкриття головуючим судового засідання, повідомляє присутніх про здійснення повного фіксування Секретар судового засідання, після відкриття головуючим судового засідання, повідомляє присутніх про здійснення повного фіксування судового провадження, а також про умови його фіксування.

Після відкриття головуючим судового засідання, перевірки явки учасників судового провадження та повідомлення секретарем судового Після відкриття головуючим судового засідання, перевірки явки учасників судового провадження та повідомлення секретарем судового засідання про здійснення повного фіксування судового розгляду головуючий: 1) оголошує склад суду, прізвище запасного судді (у разі його призначення), прізвища прокурора, потерпілого, цивільного позивача, обвинуваченого, захисника, цивільного відповідача, представників та законних представників, перекладача, експерта, спеціаліста, секретаря судового засідання. 2) роз'яснює учасникам судового провадження право відводу. 3) якщо ж ніхто з учасників не заявив відводу, то головуючий переходить до наступної процесуальної дії судового розгляду або ж до відбору присяжних (трьох основних та двох запасних) з числа семи представлених на засіданні, автоматизованою системою документообігу суду.

Після вирішення питання відводу (самовідводу) учасників кримінального провадження судовий розпорядник, а за його відсутності Після вирішення питання відводу (самовідводу) учасників кримінального провадження судовий розпорядник, а за його відсутності секретар судового засідання роздає усім учасникам судового провадження пам'ятку про їх права та обов'язки, яка у подальшому зберігається у них, а головуючий надає учасникам судового провадження час для ознайомлення з її змістом.

Перед початком судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання. Перед початком судового розгляду головуючий дає розпорядження про видалення свідків із залу судового засідання.

Судові рішення, їх види. Судові рішення, їх види.

Спрощене провадження щодо кримінальних проступків. Спрощене провадження щодо кримінальних проступків.

Провадження в суді присяжних. Провадження в суді присяжних.