Скачать презентацию Платники податку на прибуток — з числа резидентів Скачать презентацию Платники податку на прибуток — з числа резидентів

Податок на прибуток)).pptx

  • Количество слайдов: 10

Платники податку на прибуток - з числа резидентів є: 1) суб’єкти господарювання – юридичні Платники податку на прибуток - з числа резидентів є: 1) суб’єкти господарювання – юридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами; 2) управління залізниці, яке отримує прибуток від основної діяльності залізничного транспорту; 3) підприємства залізничного транспорту та їх структурні підрозділи, які отримують прибуток від неосновної діяльності залізничного транспорту; 4) неприбуткові установи та організації у разі отримання прибутку від неосновної діяльності та/або доходів; 5) відокремлені підрозділи платників податку. - з числа нерезидентів є: 1) юридичні особи, що створені в будь-якій організаційно-правовій формі, та отримують доходи з джерелом походження з України; 2) постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України. - Національний банк України. - Установи кримінально-виконавчої системи та їх підприємства

Об’єкт оподаткування податка на прибуток підприємств прибуток із джерелом походження з України та за Об’єкт оподаткування податка на прибуток підприємств прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду дохід (прибуток) нерезидента, що підлягає оподаткуванню з джерелом походження з України

Податкова база податку на прибуток підприємств Податковою базою податку на прибуток підприємств визнається грошове Податкова база податку на прибуток підприємств Податковою базою податку на прибуток підприємств визнається грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування

Ставки податку на прибуток підприємств Основна ставка 18 % у 2014 р. Закон № Ставки податку на прибуток підприємств Основна ставка 18 % у 2014 р. Закон № 1166 -VІІ від 27. 03. 2014 року Ставки перехідного періоду 23, 21, 19 % 23% у 2011 році 21% у 2012 році 19% у 2013 році Ставки Ставка 0, 4, 6, 12, 15, 20 % 10 % Доходи нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом їх походження з України у випадках, встановлених статтею 160 Кодексу Від об'єкта оподаткування, визначеного відповідно до пунктів 153. 8 та 153. 9 статті 153 Кодексу за операціями з цінними паперами та деривативами. Страхова діяльність 3 % - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156. 1 статті 156 Кодексу. 0% - при отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156. 1 статті 156 Кодексу. 6

Характеристика ставок податку на прибуток підприємств Ставки податку на прибуток, % Об’єкт оподаткування, до Характеристика ставок податку на прибуток підприємств Ставки податку на прибуток, % Об’єкт оподаткування, до якого застосовується ставка податку Номер статті, пункту, підпункту, що регламентує ставку податку ПКУ Термін дії ставки податку ОСНОВНА СТАВКА: 18 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134. 1. 1 п. 134. 1 статті 134 Кодексу 151. 1 Закон № 1166 -VІІ від 27. 032014 року СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПЕРЕХІДНИЙ ПЕРІОД: 23 % з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 21 % з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 19 % 18 % Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134. 1. 1 п. 134. 1 статті 134 Кодексу пункт 10 розділу ХХ з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 7 Закон № 1166 -VІІ від 27. 032014 року

Характеристика додаткових ставок податку на прибуток підприємств Ставка податку Об’єкт оподаткування Стаття ПКУ 1. Характеристика додаткових ставок податку на прибуток підприємств Ставка податку Об’єкт оподаткування Стаття ПКУ 1. Прибуток, який визначається відповідно до пп. 134. 1. 1 п. 134. 1 статті 134 Кодексу 2. Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів 160. 6 (абзац 2, 4) 3. Прибуток від страхової діяльності з довгострокового страхування життя та пенсійного страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення 0% 154. 6 151. 2 та 156. 2. 2 3% При отриманні доходу внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, визначеного пунктом 156. 1 статті 156 цього Кодексу. 151. 2. 1. 4% Суми, що перераховуються страховиками у межах договорів страхування або перестрахування ризиків, у тому числі страхування життя на користь нерезидентів 160. 6 (абзац 3) 6% Сума фрахту, що сплачується резидентом нерезиденту за договорами фрахту 160. 5 12 % Суми, що перераховуються страховиками в інших випадках у межах договорів страхування або перестрахування ризиків ніж, ті, що зазначені у ст. 160 Кодексу 160. 6 (абзац 5) 15 % Отриманий нерезидентом дохід з джерелом його походження з України від провадження господарської діяльності 160. 2 20 % Суми виплат резидентом на користь нерезидента за виробництво та/або розповсюдження реклами про такого резидента 160. 7 8

Порядок обчислення податку на прибуток Ставка податку Х Податкова база = Сума податку на Порядок обчислення податку на прибуток Ставка податку Х Податкова база = Сума податку на прибуток Податкова база: грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування Сума доходів звітного періоду - Собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та сума інших витрат звітного податкового періоду 9