« Пластмаси» Природн i и синтетичн

Скачать презентацию « Пластмаси» Природн i и синтетичн Скачать презентацию « Пластмаси» Природн i и синтетичн

2_plastmasy.ppt

 • Размер: 4.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 24

Описание презентации « Пластмаси» Природн i и синтетичн по слайдам

 « Пластмаси» « Пластмаси»

 Природн i и синтетичн i полимери Полімери - це сполуки, без яких Природн i и синтетичн i полимери Полімери — це сполуки, без яких людина вже не може обійтися. З ними знайомі всі — від д i тей до людей похилого віку, від домогосподарок до фахівців багатьох галузей промисловості. Що ж таке полімери? . Полімери — це високомолекулярні сполуки, що складаються з безлічі однакових структурних ланок

За походженням полімери діляться на природні та синтетичні. Полімери природні - це, наприклад, натуральнийЗа походженням полімери діляться на природні та синтетичні. Полімери природні — це, наприклад, натуральний каучук, крохмаль, целюлоза, білки, нуклеїнові кислоти. Без них неможливе життя на нашій планеті.

Синтетичні полімери - це численні пластмаси, волокна, каучуки. Вони відіграють велику роль у розвиткуСинтетичні полімери — це численні пластмаси, волокна, каучуки. Вони відіграють велику роль у розвитку всіх галузей промисловості, сільського господарства, транспорту, зв’язку. Як без природних полімер i в неможливе життя, так без синтетичних полімерів немислима сучасна цивілізація.

2. Способи отримання полімерів. Як же утворюються ці незвичайні сполуки? Полімери отримують в основному2. Способи отримання полімерів. Як же утворюються ці незвичайні сполуки? Полімери отримують в основному двома методами — реакціями полімеризації і реакціями поліконденсації. В реакцію полімеризації вступають молекули, що містять кратн i (частіше — подвійн i ) зв’язки. Такі реакції протікають по механізму приєднання і все починається з розриву подвійних зв’язків. n СН 2=СН 2 (- СН 2 – СН 2 — )n

реакції поліконденсації Для реакції поліконденсації потрібні особливі молекули. До їх складу повинні входитиреакції поліконденсації Для реакції поліконденсації потрібні особливі молекули. До їх складу повинні входити дві або більше функціональних груп ( -СООН, — N Н 2 та ін. ). При взаємодії таких груп відбувається відщеплення низькомолекулярного продукту (наприклад, води) і утворення нового угруповання, яке пов’язує залишки реагуючих між собою молекул.

В реакцію поліконденсації вступають, наприклад, амінокислоти. При цьому утворюється біополімер - білок іВ реакцію поліконденсації вступають, наприклад, амінокислоти. При цьому утворюється біополімер — білок і побічна низькомолекулярні речовина — вода: . . . + Н NH- СН( R)- СООН+. . . ->. . . — NH- СН( R)-CO -. . . + п. Н 2 О Реакцією поліконденсації отримують багато полімер i в, у тому числі капрон.

Основн i поняття • Низькомолекулярн i сполуки, з яких утворюються пол i мери, называютьОсновн i поняття • Низькомолекулярн i сполуки, з яких утворюються пол i мери, называють мономерами. • Наприклад, проп i лен СН 2 =СH–CH 3 е мономером пол i проп i лена Группа атом i в, що багаторазово повторюеться в макромолекул i , називаеться ii структурною ланкою. • . . . -CH 2 -CHCl- CH 2 -CHCl -CH 2 -CHCl-CH 2 -CHCl -. . . В формул i макромолекули цю ланку вид i ляють в дужки: (-CH 2 -CHCl-)n

Основн i поняття • Ступ i нь пол i меризац ii — цеОсновн i поняття • Ступ i нь пол i меризац ii — це число, що показуе ск i льки молекул мономера з ’ едналось в макромолекулу. • В формул i макромолекули ступ i нь пол i меризац ii позначаеться i ндексом » n » за дужками, в яких записана структурна ланка (мономер) : • n >> 1 Молекулярна маса макромолекули зв ’ язана i з ступенем пол i меризац ii сп i вв i дношенням: • М(макромолекули) = M(мономера) • n , где n — ступ i нь пол i меризац ii , M — в i дносна молекулярна маса

 Пластмаси Зазвичай полімери рідко використовують в чистому вигляді. Як правило з них отримують Пластмаси Зазвичай полімери рідко використовують в чистому вигляді. Як правило з них отримують полімерні матеріали. До останніх належать пластмаси і волокна. Пластмаса — це матеріал, в якому сполучним компонентом слугуе полімер, а інші складові частини — наповнювачі, пластифікатори, стаб i л i затори, барвники, антиоксиданти та інші речовини.

Пластмаси • Пол i мер - основна частина пластмаси, що визначае ii здатн iПластмаси • Пол i мер — основна частина пластмаси, що визначае ii здатн i сть формуватися i тверднути, надае певних ф i зичних i м i чних властивостей. • Наповнювач i — порошкопод i бн i , волокнист i або сло i ст i неорган i чн i або орган i чн i матер i али, як i покращюють м i цн i сть, жостк i сть пластмас, тепло- й водост i йк i сть, электро i золяц i йн i властивост i. Це може бути крейда, тальк, каол i н, кварцевий п i сок, волокна бавовни, асбест, пап i р, тканини.

Пластмаси • Пластиф i катори (пом ’ якшувач i ) - маслопод i бнПластмаси • Пластиф i катори (пом ’ якшувач i ) — маслопод i бн i орган i чн i речовини , як i вводять в пластмаси для покращення i х еластичност i , гнучкост i , морозост i йкост i. • Барвники додають для забарвлення пластмас. Це порошки п i гмент i в або орган i чн i барвники , ст i йк i до д ii високих температур.

Пластмаси • Стаб i л i затори вводяться у склад пластмас для упов iПластмаси • Стаб i л i затори вводяться у склад пластмас для упов i льнення процесу i х стар i ння.

Термопластичн i i термореактивн i пластмаси • Термопластичн i пластмаси оборотно тверднуть та розмТермопластичн i i термореактивн i пластмаси • Термопластичн i пластмаси оборотно тверднуть та розм ’ якшуються (пол i етилен) • Термореактивн i пластмаси не можна повернути у в ’ язкий стан нагр i ванням або розчиненням (капрон)

Такі пластмаси, як, наприклад, поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, фенолформальдегідн i смоли, тефлон, пол iТакі пластмаси, як, наприклад, поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, фенолформальдегідн i смоли, тефлон, пол i ам i ди широко застосовуються в різних галузях промисловості, сільського господарства, в медицині, культурі, та в побуті.

Полиетилен Пливка, упаковка, Изоляц i я. Полиетилен Пливка, упаковка, Изоляц i я.

Пол i проп i лен Пл i в ка, м i цн i волокна,Пол i проп i лен Пл i в ка, м i цн i волокна, труби.

Пол i вн i лхлорид Изоляц i я дрот i в. клейонка, л iПол i вн i лхлорид Изоляц i я дрот i в. клейонка, л i нолеум, обо ї , пластиков i кна жалюз i , плащ i , Штучна шк i ра.

Пол i стирол Одноразов ий и багаторазовий посуд, ручки, л i н iПол i стирол Одноразов ий и багаторазовий посуд, ручки, л i н i йки, корпуса по бутових прибор i в, упаковка.

Тефлон Ви готовляють ізоляцію, электротехнічну и хімічну аппаратуру, покривают ь сковородки иТефлон Ви готовляють ізоляцію, электротехнічну и хімічну аппаратуру, покривают ь сковородки и тканини.

Оргскло Оргскло

Капрон Роблять міцні волокна Капрон Роблять міцні волокна

Фенол-формальдегідна смола Служить основою для электротехнічних виробів Фенол-формальдегідна смола Служить основою для электротехнічних виробів

Пет (лавсан) Виготовляють во л окна, упаковку для Харчових і не харчових рідин Пет (лавсан) Виготовляють во л окна, упаковку для Харчових і не харчових рідин