Скачать презентацию ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Учений секретар Скачать презентацию ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Учений секретар

e093505c14fd494ff048e53f4a263b03.ppt

  • Количество слайдов: 8

ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Учений секретар Наукововидавничої ради НАН України Радченко А. ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Учений секретар Наукововидавничої ради НАН України Радченко А. І.

Наукові журнали, засновані за участі НАН України (86) ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ (4) • Вісник Національної Наукові журнали, засновані за участі НАН України (86) ЗАГАЛЬНОАКАДЕМІЧНІ ВИДАННЯ (4) • Вісник Національної академії наук України • Наука та інновації • Доповіді Національної академії наук України • Космічна наука і технологія СЕКЦІЯ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИХ І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК (44) • Український математичний журнал • Керуючі системи та машини • Кібернетика та системний аналіз • Математичні мащини і системи • Проблеми керування та інформатики • Проблеми програмування • Штучний інтелект • Наука та наукознавство • Системні дослідження та інформаційні технології • Прикладная механика • Проблеми міцності • Технічна механіка • Журнал математичної фізики, аналізу і геометрії • Кінематика і фізика небесних тіл • Металлофизика и новейшие технологии • Радиофизика и радиоастрономия • Радіофізика і електроніка • Український фізичний журнал • Успехи физики металлов • Физика и техника высоких давлений • Физика низких температур • Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics • Екологія довкілля та безпека життєдіяльності • Геоінформатика • Геологічний журнал • Геологія і геохімія горючих копалин • Г еологія і корисні копалини Світового океану • Геофизический журнал • Мінералогічний журнал • Морской гидрофизический журнал • Український географічний журнал • Автоматическая сварка • Процессы литья • Сверхтвёрдые материалы • Современная электрометаллургия • Термоелектрика (Thermoelectricity) • Техническая диагностика и неразрушающий контроль • Фізико-хімічна механіка матеріалів • Functional Materials (Функціональні матеріали) • Енерготехнології і ресурсозбереження • Проблемы машиностроения • Промышленная теплотехника • Технічна електродинаміка • Электронное моделирование

Наукові журнали, засновані за участі НАН України СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК (23) • Наукові журнали, засновані за участі НАН України СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК (23) • Журнал органічної та фармацевтичної хімії • Теоретическая и экспериментальна химия • Украинский химический журнал • Химия и технология воды • Хімія, фізика і технологія поверхні • Полімерний журнал • Biopolymers and Cell • Біотехнологія • Мікробіологічний журнал • Нейрофизиология • Проблемы криобиологии • Фізіологічний журнал • Украинский биохимический журнал • Experimental oncology (Экспериментальная онкология ) • Онкологія • Альгологія • Вестник зоологии • Гидробиологический журнал • Інтродукція рослин • Морський екологічний журнал • Український ботанічний журнал • Физиология и биохимия культурных растений • Цитология и генетика СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК (15) • Економіка промисловості • Економіка та право • Економічна теорія • Економіка України • Регіональна економіка • Археологія • Бібліотечний вісник • Український історичний журнал • Філософська думка • Східний світ • Мовознавство • Народна творчість та етнологія • Народознавчі зошити • Слово і час • Українська мова

Інші журнали, засновником яких є НАН України (5) Науково-популярний Інші журнали, засновником яких є НАН України (5) Науково-популярний " Світогляд " Реферативний "Український реферативний журнал "Джерело” Серія 1. "Природничі науки " Серія 2. "Техніка. Промисловість. Сільське господарство " Серія 3. "Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво " Серія 4. "Медицина. Медичні науки"

Журнали НАН України, що перевидають закордонні видавці (20) Springer 1. 2. 3. 4. 5. Журнали НАН України, що перевидають закордонні видавці (20) Springer 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Український математичний журнал / Ukrainian Mathematical Journal Кибернетика и системный анализ / Cybernetics and Systems Analysis Прикладная механика / International Applied Mechanics Проблемы прочности / Strength of Materials Физика низких температур / Journal of Low Temperature Physics Морской гидрофизический журнал / Physical Oceanography Фізико-хімічна механіка матеріалів / Materials Science Теоретическая и экспериментальная химия / Theoretical and Experimental Chemistry 9. Химия и технология воды / Journal of Water Chemistry and Technology 10. Нейрофизиология / Neurophysiology 11. Цитология и генетика / Cytology and Genetics Begell house inc. publishers 1. 2. 3. 4. 5. Проблемы управления и информатики / Journal of Automation and Information Sciences Радиофизика и радиоастрономия / Radio Physics and Radio Astronomy Радіофізика і електроніка / Telecommunication and Radio Engineering Альгология / Inernational Journal on Algae Гидробиологический журнал / Hydrobiological Journal Pleiades Publishing, Inc. 1. 2. Кинематика и физика небесных тел / Kinematics and Physics of Celestial Bodies Сверхтвёрдые материалы / Journal of Superhard Materials Англомовні електронні видання 1. Вестник зоологии (VERSITA) 2. Український біохімічний журнал (Elsevier)

Журнали НАН України, що виходять в Україні англійською мовою (9) 1. Semiconductor Physics Quantum Журнали НАН України, що виходять в Україні англійською мовою (9) 1. Semiconductor Physics Quantum Electronics & Optoelectronics 2. Автоматическая сварка ("The Paton Welding Journal") 3. Современная электрометаллургия ("Advences in Electrometallurgy") 4. Термоелектрика ("Journal of Thermoelectricity") 5. Український фізичний журнал ("Ukrainian Journal of Physics") 6. Functional Materials 7. Biopolymers and Cell 8. Experimental oncology 9. Проблемы криобиологии ("Problems of Cryobiology" – паралельно двома мовами)

Академічні журнали, для яких обраховано імпакт-фактор (2010) № Назва імпакт/ фактор 1 Symmetry, Integrability Академічні журнали, для яких обраховано імпакт-фактор (2010) № Назва імпакт/ фактор 1 Symmetry, Integrability and Geometry: Methods and Applications' (SIGMA) 0, 856 2 Condensed Matter Physics 3 Low Temperature Physics 0, 8 0, 625 4 Theoretical and Experimental Chemistry 5 Journal of Superhard materials 6 Kinematics and Physics of Celestial Bodies 0, 577 0, 547 0, 337 7 Powder Metallurgy and Metal Ceramics 8 Neurophysiology 9 Strength of Materials 10 Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry 11 Journal of Water Chemistry and Technology 12 Material Science 13 Ukrainian Mathematical Journal 14 Nonlinear Oscillations 15 Cytology and Genetics 16 Metallofizika i Noveishie Tekhnologii / Physics of Metals and Advanced Technologies 17 Problems of atomic science and technology 18 International Applied Mechanics 0, 288 0, 279 0, 267 0, 265 0, 218 0, 21 0, 167 0, 158 0, 154 0, 15 0, 039 1, 74*

АКАДЕМІЧНІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У БАЗІ ДАННИХ SCOPUS (36) СЕКЦІЯ ФІЗ. -ТЕХ. І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК АКАДЕМІЧНІ НАУКОВІ ЖУРНАЛИ У БАЗІ ДАННИХ SCOPUS (36) СЕКЦІЯ ФІЗ. -ТЕХ. І МАТЕМАТИЧНИХ НАУК 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Кибернетика и системный анализ Проблемы управления и информатики Управляющие системы и машины Прикладная механика Проблемы прочности Металлофизика и новейшие технологии Український фізичний журнал Автоматическая сварка Современная электрометаллургия Техническая диагностика и неразрушающий контроль 11. Сверхтвердые материалы 12. Фізико-хімічна механіка матеріалів СЕКЦІЯ ХІМІЧНИХ І БІОЛОГІЧНИХ НАУК 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Украинский химический журнал Химия и технология воды Biopolymers and cell Мікробіологічний журнал Фізіологічний журнал Український біохімічний журнал Экспериментальная онкология Вестник зоологии Цитология и генетика ЖУРНАЛИ УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ 1. 2. 3. 4. 5. Порошковая металлургия Nonlinear Dynamics and Systems Theory Симетрія, інтегрованість та геометрія: методи та застосування (SIGMA) Фізика конденсованих систем Ядерна фізика та енергетика