Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас У

Скачать презентацию Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас У Скачать презентацию Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас У

peretvorennya_grafіkіv_funkcіy-_9_klas.pptx

 • Размер: 286.4 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 35

Описание презентации Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас У по слайдам

Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас Перетворення графіків функцій Алгебра, 9 клас

У презентації розглянемо: 1. Графік функції у = f(x) + n, де n ˃ 0.У презентації розглянемо: 1. Графік функції у = f(x) + n, де n ˃ 0. 2. Графік функції у = f(x + m), де m ˃ 0. 3. Графік функції у = f(x + m) + n, де m ˃ 0, n ˃ 0. 4. Графік функції у = ⎯f(x). 5. Графік функції у = аf(x), де а ˃ 0. 6. Графік функції у = f(-x). 7. Графік функції у = |f(x)|. 8. Графік функції у = f(|x|).

у = k х + b , k 0 ху у = х 2у = k х + b , k > 0 ху у = х 2 ху ху. Пряма Парабола Гіпербола Пригадаємо графіки елементарних функцій: у = kх+ b, k<0 Вітка параболи ху у = k

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 у = -1 -2 -3 -4 у = ⎯ 4 х 0 1 4 9 У = 0 1 2 3 У= + 2 2 3 4 5 У = — 4 -4 -3 -2 -1 5 4 3 2 1 1. Побудуємо графіки функцій у = , у= + 2 , у= ⎯ 4 за допомогою таблиці їхніх значень та порівняємо їх. Якщо змістити кожну точку графіка функції у= на 2 одиниці вгору ( на 4 одиниці вниз ) в напрямі осі у, то одержимо відповідну точку графіка функції у= + 2 ( у = ⎯ 4 ). у = +

1. Побудова графіка функції у = f(x) + n, де n ˃ 0. Графік функції1. Побудова графіка функції у = f(x) + n, де n ˃ 0. Графік функції y=f(x)+n, де n >0, можна одержати із графіка функції y=f(x) за допомогою паралельного перенесення вздовж осі у на n одиниць угору. Графік функції y=f(x) ⎯ n, де n>0, можна одержати із графіка функції y=f(x) за допомогою паралельного перенесення вздовж осі у на n одиниць униз.

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 5 4 3 2 1 у = х ² ⎯ 3 Побудуємо графіки функцій у = х ² + 1 , у = х ² ⎯ 3. І спосіб. Використаємо шаблон графіка функції у = х². у = х ² + 1 ІІ спосіб. Для побудови графіка функції у = х² + 1 піднімемо вісь Ох вгору на 1 одиницю, для побудови графіка функції у = х² ⎯ 3 опустимо вісь Ох вниз на 3 одиниці і побудуємо графік функції у = х².

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 у = х ² ⎯ 5 Побудуйте графіки функцій у= х ² ⎯ 1 , у= х ² + 2, у= х ² ⎯ 5. у = х ² ⎯ 1 у = х ² +

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 у = -1 -2 -3 у = х — 1 0 1 2 3 4 у = 0 1 2 у = 0 1 у = 1 2 5 4 3 2 12. Побудуємо графіки функцій у= , у = за допомогою таблиці їхніх значень та порівняємо їх. Якщо змістити кожну точку графіка функції у= на 3 одиниці вправо ( на 2 одиниці вліво ) в напрямі осі х, то одержимо відповідну точку графіка функції у = ( у = ). У =

2. Побудова графіка функції у= f(x + m), де m ˃ 0. Графік функції y2. Побудова графіка функції у= f(x + m), де m ˃ 0. Графік функції y = f(x ⎯ m), де m > 0, можна одержати із графіка функції y= f(x) за допомогою паралельного перенесення вздовж осі x на m одиниць праворуч. Графік функції y = f(x + m), де m > 0, можна одержати із графіка функції y= f(x) за допомогою паралельного перенесення вздовж осі x на m одиниць ліворуч.

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у = (х + 1)² , у = (х ⎯ 3)². І спосіб. Використаємо шаблон графіка функції у = х². у = х ² у = (х + 1)² ІІ спосіб. Для побудови графіка функції у = (х + 1)² перенесемо вісь Оу вліво на 1 одиницю ; для побудови графіка функції у = (х ⎯ 3)² перенесемо вісь Оу вправо на 3 одиниці і побудуємо графік функції у = х². у = (х ⎯ 3)²

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуйте графіки функцій у=(х ⎯ 1)² , у=(х + 2)², у=(х ⎯ 5) ². у = (х ⎯ 1) ² у = (х + 2)² у = (х ⎯ 5)²

3. Побудова графіка функції y= f(x ± m) ± n, де m 03. Побудова графіка функції y= f(x ± m) ± n, де m > 0 і n > 0. Графік функції y= f(x ± m) ± n, де m > 0 і n > 0, можна одержати із графіка функції y= f(x) за допомогою паралельного перенесення вздовж осі x на m одиниць ліворуч (праворуч), а потім уздовж осі у на n одиниць вгору (вниз).

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 5 4 3 2 1 • Побудуємо графіки функцій у = (х + 1)² ⎯ 3 , у= (х ⎯ 3)²+1. І спосіб. Використаємо шаблон графіка функції у = х². у = х ² у = (х + 1)² ⎯ 3 ІІ спосіб. Для побудови графіка функції у = ( х + 1)² ⎯ 3 перенесемо вісь Оу на 1 одиницю ліворуч, а вісь Ох ⎯ на 3 одиниці вниз і побудуємо графік функції у = х². Для побудови графіка функції у = ( х ⎯ 3)² + 1 перенесемо вісь Оу на 3 одиниці праворуч, а вісь Ох ⎯ на 1 одиницю вгору і побудуємо графік функції у = х². у = (х ⎯ 3)²+

y x  у = (х+5)²⎯ 4 -7 - 6 -5 -4y x у = (х+5)²⎯ 4 -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуйте графіки функцій у=(х ⎯ 1)²+ 2 , у=(х + 2)² ⎯ 1 , у = (х ⎯ 4) ² ⎯ 5 , у = (х+5)² ⎯ 4. у = (х ⎯ 1) ² +2 у = (х + 2)² ⎯ 1 у = (х ⎯ 4)² ⎯

4. Побудова графіка функції y = ⎯ f(x) Графік функції y= ⎯ f(x) можна4. Побудова графіка функції y = ⎯ f(x) Графік функції y= ⎯ f(x) можна одержати із графіка функції y=f(x) за допомогою симетрії відносно осі х.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у= ⎯ х ², у= ⎯ (х ⎯ 1)² , у= ⎯ х ² + 1 , у = ⎯ (х ⎯ 4) ² ⎯ 3 , у = ⎯ (х+5)² + 4. у = (х ⎯ 1) ² у = (х ⎯ 4)² у= х ² у= ⎯ х ² у = ⎯ (х ⎯ 1) ² у= ⎯ х ² + 1 у = ⎯ (х ⎯ 4)² ⎯ 3 у = (х + 5)² у = ⎯ (х + 5)²+

y x -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 у = -1 -2 -3 у = 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у = ⎯ , у = ⎯ У = У = ⎯ У = ⎯

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуйте графіки функцій у = ⎯ (х + 1)² , у = ⎯ х ² + 5 , у = ⎯ (х + 4) ² ⎯ 3 , у = ⎯ (х ⎯ 5)² + 2. у = ⎯(х + 1)² у = ⎯ х ² + 5 у = ⎯(х + 4)² ⎯ 3 у = ⎯ (х ⎯ 5)² +

5. Побудова графіка функції y= а· f(x), де а 0. Графік функції5. Побудова графіка функції y= а· f(x), де а > 0. Графік функції y= а· f(x), де а > 0, можна одержати із графіка функції y=f(x), розтягнувши від осі х в а разів, якщо а > 1, і стиснувши його до осі х в 1/а разів, якщо 0 < а < 1.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1 0y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у= ⎯ 2 х ² , у= ⎯ 3 х² , у= ⎯ ½ х² , у= ⎯ ¼ х². Побудуємо графіки функцій у=2 х ² , у=3 х² , у= ½ х² , у= ¼ х². у = х ² у = 3 х ² у = ½· х ²у = 2 х ² у= ¼ · х² у = ⎯ 2 х ² у = ⎯ 3 х ²у = ⎯ ½ · х ²у= ⎯ ¼ · х²

6. Побудова графіка функції y = f( ⎯ x). Графік функції y = f(6. Побудова графіка функції y = f( ⎯ x). Графік функції y = f( ⎯ x) можна одержати із графіка функції y = f(x), відобразивши його симетрично відносно осі у.

y x  -5 -4 -3 -2 - 1 0 1 2 y x -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 у = 6 5 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4 — -5 -6 -7 -8 у = ⎯ 5 Побудуємо графіки функцій у = , у = ⎯ 5, у= у = ⎯ 5 у =

7. Побудова графіка функції у = |f(x)|. Графік функції y =|f(x)| можна7. Побудова графіка функції у = |f(x)|. Графік функції y =|f(x)| можна одержати із графіка функції y = f(x), відобразивши симетрично відносно осі х ту його частину, що розташована нижче від цієї осі х.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у = | ⎯ (х + 1)²|, у = | ⎯ х ² + 5 | , у = | (х + 4) ² ⎯ 3| , у = |⎯ (х ⎯ 5)² + 2|. у = ⎯ (х + 1)² у = ⎯ х ² + 5 у = (х + 4)² ⎯ 3 у = ⎯ (х ⎯ 5)² + 2 у =| ⎯х ²+ 5| у =| ⎯(х + 1)²| у =|(х + 4)² ⎯ 3| у =| ⎯ (х ⎯ 5)² + 2 |

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуйте графіки функцій у = | ⎯ (х + 4)²|, у = |х ² ⎯ 5 | , у = | (х ⎯ 3) ² ⎯ 4| , у = |⎯ (х ⎯ 7)² ⎯ 1|. у = ⎯ (х + 4)² у = х ² ⎯ 5 у = (х ⎯ 3)² ⎯ 4 у = ⎯ (х ⎯ 7)² ⎯ 1 у =| ⎯х ²+ 5| у =| ⎯(х + 4)²| у =|(х ⎯ 3)² ⎯ 4| у =| ⎯ (х ⎯ 7)² ⎯ 1 |

8. Побудова графіка функції у = f (|x|). Графік функції y8. Побудова графіка функції у = f (|x|). Графік функції y = f(|x|) можна одержати із частини графіка функції y = f(x), побудованого для х > 0 та симетричної цій частині графіка відносно осі у.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуємо графіки функцій у = (|х| + 1)², у = ⎯ |х| ² + 5 , у = ( | х |⎯ 2) ² ⎯ 5 , у = ⎯ ( | х | + 1)² ⎯ 2. у = (х + 1)² у = ⎯х ²+ 5 = ⎯| х|²+ 5 у = (х ⎯ 2)² ⎯ 5 у = ⎯ (х + 1)² ⎯ 2 у = ⎯|х |²+ 5 у = (|х | + 1)² у = (|х |⎯ 2)² ⎯ 5 у = ⎯ (|х | + 1)² ⎯

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуємо графік функції у =|(|х |⎯ 2)² ⎯ 4|. Побудова. 1. у = х ²; 2. у = (х⎯ 2)²; 3. у = (х⎯ 2)² ⎯ 4; 4. у = (|х|⎯ 2)² ⎯ 4; 5. у =|(|х|⎯ 2)² ⎯ 4|.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 Побудуємо графік функції у =||х |⎯ 2 |+ 1. Побудова. 1. у = х; 2. у = |х|; 3. у = |х|⎯ 2; 4. у = ||х|⎯ 2|; 5. у =||х|⎯ 2 | + 1.

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 * Побудуємо графік функції у =| ⎯ 2 ( |х|⎯ 1 ) ² + 3|. Побудова. 1. у = х ²; 2. у = (х⎯ 1)²; 3. у = 2· ( х⎯ 1)²; 4. у = ⎯ 2· ( х⎯ 1)²; 5. у = ⎯ 2· ( х⎯ 1)²+3; 6. у = ⎯ 2· ( |х|⎯ 1)²+3; 7. у = | ⎯ 2· ( |х|⎯ 1 ) ²+3|.

Самостійна робота Самостійна робота

y x 5 у =  + 1 2 у = y x 5 у = + 1 2 у = ⎯ 1 1. Установіть відповідність між функціями та їхніми графіками. 4 у = ⎯ 1 3 у = ⎯ 11 у = xy x xy y А Б В Г 1 Х 2 Х 3 Х 4 5 ХФункції А Б В Г

y x 3 у = + 2 4 у = y x 3 у = + 2 4 у = ⎯ 2 2. Установіть відповідність між функціями та їхніми графіками. 5 у = ⎯ + 2 + 1 2 у = 1 у = + 1 xy x xy y А Б В Г 1 Х 2 Х 3 4 Х 5 ХФункції А Б В Г

y x 3 у = 3( х + 3)² 4 у =y x 3 у = 3( х + 3)² 4 у = ⎯ ( х + 2)² + 2 3. Установіть відповідність між функціями та їхніми графіками. 5 у = ⎯ 2( х ⎯ 1)² + 3 2 у = 1 у = ⎯ х² + 1 xy x xy y А Б В Г 1 2 Х 3 Х 4 Х 5 ХФункції А Б В Г 1 2 3 4 5 х² ⎯

y x  -7 - 6 -5 -4 -3 -2 - 1y x -7 — 6 -5 -4 -3 -2 — 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 5 4 3 2 1 4. Графіки яких функцій зображено на рисунку? 1. у = ⎯ (х⎯ 6)² + 5 2. у = 2 (х⎯ 2)² ⎯ 5 3. у =|(х + 2)² ⎯ 4| або у= | ⎯ (х+2)² +4)|