Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі

Скачать презентацию Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі Скачать презентацию Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі

ghansaya_praktika_esebі.ppt

 • Размер: 6.6 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 22

Описание презентации Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі по слайдам

Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі қ 5 В 011900 -Шетел тілі:Педагогикалы т жірибе қ ә жина тау есебі қ 5 В 011900 -Шетел тілі: екі шетел тілі М лік Жансая; Далиев уаныш ә ҚМ лік Жансая; Далиев уанышә Қ

Практика атауы Педагогикалық Курс 3 Апта саны 4 Бекітілген сынып 6 “А” тілген орныПрактика атауы Педагогикалық Курс 3 Апта саны 4 Бекітілген сынып 6 “А” тілген орны Ө 6 “А” № № 5 И. . В Панфилов атында ы мектеп-лицей ғатында ы мектеп-лицейғ

Жалпы ылыми, м дениеттілік, ғ ә психологиялы -педагогикалы , қ қпсихологиялы -педагогикалыЖалпы ылыми, м дениеттілік, ғ ә психологиялы -педагогикалы , қ қпсихологиялы -педагогикалы , қ қ дістемелік ж не арнайы п ндер ә ә ә бойынша білімдерін тере дету ж не ң ә теориялы білім негізінде қ педагогикалы да ды мен қ ғ зіреттілігін алыптастыру. құ қ орытындылау конференциясы Қ

орытындылау конференциясыҚұйымдастыру конференциясы: мектепте «пассивті» практика пән мұғалімі, сынып жетекшісі ретінде 2орытындылау конференциясыҚұйымдастыру конференциясы: мектепте «пассивті» практика пән мұғалімі, сынып жетекшісі ретінде 2 — апта 3 — апта 1 -апта Қорытынды конференция мектепте 4 — апта

Студенттің жоспар ба ыты ғШы армашылы ғ қ топ ж мысы ұСтуденттің жоспар ба ыты ғШы армашылы ғ қ топ ж мысы ұ Озы т жірибе қ ә жина тау қ Т жірибе ә алмасу лгерімі т мен Ү ө о ушылармен қ ж мыс жасау ұ Ата-аналармен ж мыс жасау ұ Инклюзівті ба ытында ж мыс ғ ұМектеп м алімдерімен ұғ к сіби шеберлікті ә арттыру о амды іс-шаралар а Қ ғ қ ғ атысу қ П ндік онк ндіктерге ә ү атысу қ

Т рбие ж мыстарыны негізгі ба ыттарыә ұ ң ғ Салауаттылы қСалауаттылық т рбиесіТ рбие ж мыстарыны негізгі ба ыттарыә ұ ң ғ Салауаттылы қСалауаттылық т рбиесі әт рбиесіә Рухани-адамгершілік т рбиесі әт рбиесіәлтты Ұ қ т рбие ә ы ты — Құқ қ қ м дени ә т рбие ә

Ата –салтым асыл азынамқ Т рбиелігі әМа саты қ БілімділігіАшы т рбие са атыАта –салтым асыл азынамқ Т рбиелігі әМа саты қ БілімділігіАшы т рбие са аты қ ә ғ

 What is adjective ? Can you use comparatives and superlatives ? What is adjective ? Can you use comparatives and superlatives ? Do you know any important places in your town? Can you use too and enough? Can you make any examples?

 Елімізді ерте і б гінгі жас ң ң ү рпа ты олында, Елімізді ерте і б гінгі жас ң ң ү рпа ты олында, ал жас ұ қ ң қ рпа ты та дыры стаздарды ұ қ ң ғ ұ ңрпа ты та дыры стаздарды ұ қ ң ғ ұ ң олында. қ Н. . Назарбаев ӘН. . НазарбаевӘ