Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач Задача 1

 • Размер: 518 Кб
 • Количество слайдов: 7

Описание презентации Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач Задача 1 по слайдам

 Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач Паралельне з’єднання провідників. Розв’язування задач

 Задача 1 Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й Задача 1 Два провідники з опором 30 Ом і 20 Ом з’єднані паралельно й підключені до напруги 12 В. Визначте силу струму в кожному провіднику й силу струму до розгалуження кола. çàã 1 2 1 1 1 R R R 1 2çàã R R R çàã çàã U R I çàã 1 2 U U U 1 1 1 U R I 2 22 U RI Дано: 130 R Ом 2 20 R Ом çàã 12 U В 1 — ? I 2 — ? I çàã 30 20 50 12 R (Ом). çàã 12 12 Î ì 1 I (А). 1 212 U U В. 1 12 30 Î ì 0, 4 I А. 2 12 20 Î ì 0, 6 I А. Відповідь: çàã 1 I А; 10, 4 I А; 20, 6 I А.

 Задача 2 Дано: Відповідь: Два паралельно з’єднані резистори підключили до мережі з напругою Задача 2 Дано: Відповідь: Два паралельно з’єднані резистори підключили до мережі з напругою 6 В. Опір першого резистора дорівнює 1 Ом, сила струму в другому резисторі дорівнює 1 А. Визначте опір другого резистора, силу струму в першому резисторі, а також загальний опір і загальну силу струму в колі. çàã 6 U В 11 R О м 21 I А 2— ? R 1 — ? I çàã— ? R çàã— ? I 1 2 çàã R R R çàã 1 2 U U U çàã 1 2 I I I 1 1 1 U R I 2 2 2 U I R 1 2 6 U U В; 1 6 1 Î ì 6 I А; çàã 6 À 1 À 7 I А; 2 6 1 À 6 R Ом; çàã 6 1 6 7 7 R Ом. 2 6 R Ом; 1 6 I А; çàã 6 7 R Ом; çàã 7 I А.

 Дано: Задача 3 Відповідь: Шматок дроту опором 80 Ом розрізали навпіл і отримані Дано: Задача 3 Відповідь: Шматок дроту опором 80 Ом розрізали навпіл і отримані частини підключили паралельно до джерела струму. Чому дорівнюватиме загальний опір цих частин? 80 R Ом çàã— ? R 1 2 40 R R Ом 1 2 çàã R R R çàã 40 40 80 20 R (Ом). çàã 20 R Ом.

 Дано: Задача 4 Визначте загальний опір кола на рисунку, а також показання амперметра, Дано: Задача 4 Визначте загальний опір кола на рисунку, а також показання амперметра, якщо вольтметр показує напругу 12, 7 В. 17 R Ом 22 R Ом 314 R Ом çàã 12, 7 U В çàã— ? R çàã — ? I çàã 1 2 3 1 1 R R çàã çàã U R I çàã 14 10 1, 4 R Ом. çàã 12, 7 1, 4 Î ì 9, 1 I А. Відповідь: çàã 1, 4 R Ом, çàã 9, 1 I А.

 Домашнє завдання Розв’язати задачі за посібником : Задача 7. 15. Резистори Домашнє завдання Розв’язати задачі за посібником : Задача 7. 15. Резистори опором 180 Ом і 60 Ом підключені паралельно. Чому дорівнює їхній загальний опір? Задача 7. 18. Амперметр A показує силу струму 2, 4 А при напрузі 54 В. Опір резистора Додаткове завдання. Підготувати повідомлення з теми «Застосування електричного струму для лікування » .

 Дякую за увагу!! Дякую за увагу!!