Особливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1

Скачать презентацию Особливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1 Скачать презентацию Особливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1

diplom.pptx

  • Размер: 278.8 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 10

Описание презентации Особливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1 по слайдам

Особливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1 І ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХОсобливості успадкування господарсько цінних ознак гібридами F 1 І ФОРМОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС В ГІБРИДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ F 2 ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ В УМОВАХ БЦДСС ІБКІЦБ Виконав: студент 6 -го курсу Куць Юрій Владиславович Науковий керівник Доцент М. В. Лозінський

Мета  досліджень : - Вивчення характеру успадкування і особливостей мінливості в F 1Мета досліджень : — Вивчення характеру успадкування і особливостей мінливості в F 1 довжини стебла і елементів продуктивності головного колосу; — Оцінка і порівняння реципрокних гібридів першого покоління пшениці м’якої озимої з батьківськими формами і між собою за довжиною стебла і елементами продуктивності головного колосу; — Оцінка і порівняння реципрокних популяцій F 2 пшениці м’якої озимої між собою за довжиною стебла і елементами одуктивності головного колосу; — Визначення ступеня й частоти позитивних трансгресій у популяцій F 2.

Матеріал досліджень: - Антонівка; - Либідь; - Одеська 267: Антонівка/Либідь; Либідь/Антонівка; Одеська 267/Либідь; Либідь/ОдеськаМатеріал досліджень: — Антонівка; — Либідь; — Одеська 267: Антонівка/Либідь; Либідь/Антонівка; Одеська 267/Либідь; Либідь/Одеська 267.

Таблиця 1 – Ступінь прояву і варіювання довжинистебла у реципрокних гібридів F 2 іТаблиця 1 – Ступінь прояву і варіювання довжинистебла у реципрокних гібридів F 2 і їх батьківських форм (2016 р. ) Комбінації схрещуванн я та батьківські форми Довжи на стебла см Lim ( cm ) min Lim ( cm ) max Розмах мінливос ті, см Дисперсія (S 2) Коефіцієн т варіації, % Антонівка 84, 2 ± 1, 0 75, 4 93, 8 18, 4 28, 4 6, 3 Антонівка / Либідь 73, 8 ± 1, 3 56, 5 92, 2 35, 7 52, 5 9, 8 Либідь 92, 5 ± 1, 3 86, 2 99, 1 12, 9 35, 6 6, 5 Либідь/ Антонівка 76, 0 ± 1, 4 56, 0 91, 3 35, 3 45, 2 8, 8 Одеська 2 67 84, 8 ± 1, 4 72, 6 96, 2 23, 6 40, 8 7, 5 Одеська 2 67/ Либідь 75, 4 ± 1, 6 58, 2 93, 4 35, 2 72, 9 11, 3 Либідь/ Одеська 2 67 73, 0 ± 1, 3 61, 3 86, 5 25, 2 39, 4 8,

Таблиця 2 – Ступінь і частота від'ємних трансгресій за довжиною стебла у реципрокних гібридівТаблиця 2 – Ступінь і частота від’ємних трансгресій за довжиною стебла у реципрокних гібридів F 2 (2016 р. ) Комбінації схрещування та батьківські форми Довжина стебла см Ступінь фенотипового домінування (hp)у F 1 Ступінь трансгресії, % Частота трансгресії, % Антонівка 84, 2 ± 1, 0 _ _ _ Антонівка/ Либідь 73, 8 ± 1, 3 -2, 75 -25, 1 34, 4 Либідь 92, 5 ± 1, 3 _ _ _ Либідь/ Антонівка 76, 0 ± 1, 4 -6, 85 -25, 7 28, 4 Одеська 267 84, 8 ± 1, 4 _ _ _ Одеська 267/ Либідь 75, 4 ± 1, 6 -1, 30 -19, 8 26, 9 Либідь/ Одеська 267 73, 0 ± 1, 3 0, 28 -15, 6 23,

Таблиця 3 – Ступінь прояву і варіювання кількості зерен у реципрокних гібридів F 2Таблиця 3 – Ступінь прояву і варіювання кількості зерен у реципрокних гібридів F 2 і їх батьківських форм (2016 р. ) Комбінації схрещування та батьківські форми Кількість зерен шт Lim ( cm ) min Lim ( cm ) max Розмах мінливості, шт Дисперсія (S 2) Коефіцієнт варіації (V), % Антонівка 35, 7 ± 1, 17 27 48 21 42, 8 18, 3 Антонівка/ Либідь 53, 7 ± 1, 43 37 73 36 67, 7 15, 3 Либідь 38, 8 ± 1, 15 29 49 20 42, 2 16, 8 Либідь/ Антонівка 55, 7 ± 1, 80 31 75 44 97, 1 17, 7 Одеська 267 38, 4 ± 1, 27 29 52 23 44, 7 17, 4 Одеська 267/ Либідь 45, 5 ± 1, 31 33 65 32 59, 9 17, 0 Либідь/ Одеська 267 47, 9 ± 1, 35 31 63 32 58, 1 15,

Таблиця 4 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен з головного колосуТаблиця 4 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за кількістю зерен з головного колосу у реципрокних гібридів F 2 (2016 р. ) Комбінації схрещування та батьківські форми Кількість зерен шт Ступінь домінування у F 1 Ступінь трансгресії, % Частота трансгресії, % Антонівка 35, 7 ± 1. 17 _ _ _ Антонівка/ Либідь 53, 7 ± 1, 43 8, 75 49, 0 46, 7 Либідь 38, 8 ± 1, 15 _ _ _ Либідь/ Антонівка 55, 7 ± 1, 8 6, 50 53, 1 75, 3 Одеська 267 38, 4 ± 1, 27 _ _ _ Одеська 267/ Либідь 45, 5 ± 1, 31 20, 82 25, 0 12, 3 Либідь/ Одеська 267 47, 9 ± 1, 35 11, 73 21, 2 11,

Таблиця 5 – Ступінь прояву і варіювання маси зернау реципрокних гібридів F 2 іТаблиця 5 – Ступінь прояву і варіювання маси зернау реципрокних гібридів F 2 і їх батьківських форм (2016 р. ) Комбінації схрещування та батьківські форми Маса зерна г Lim ( cm ) min Lim ( cm ) max Розмах мінливості, г Дисперсія (S 2) Коефіцієнт варіації, % Антонівк а 1, 38 ± 0, 06 0, 87 2, 25 1, 38 0, 11 24, 0 Антонівка/ Либідь 2, 17 ± 0, 07 1, 54 3, 18 1, 64 0, 14 17, 2 Либідь 1, 45 ± 0, 05 0, 97 2, 19 1, 22 0, 09 20, 7 Либідь/ Антонівка 2, 54 ± 0, 08 1, 62 3, 55 1, 93 0, 23 18, 9 Одеська 267 1, 48 ± 0, 05 0, 93 2, 08 1, 15 0, 09 20, 3 Одеська 267/ Либідь 2, 29 ± 0, 06 1, 61 3, 09 1, 48 0, 13 15, 7 Либідь/ Одеська 267 2, 23 ± 0, 07 1, 53 3, 03 1, 50 0, 14 16,

Таблиця 6 –  Ступінь і частота позитивних трансгресій за масою зерна з головногоТаблиця 6 – Ступінь і частота позитивних трансгресій за масою зерна з головного колосу уреципрокних гібридів F 2 (2016 р. ) Комбінації схрещування та батьківські форми Маса зерна г Ступінь домінування у F 1 Ступінь трансгресії, % Частота трансгресії, % Антонівка 1, 38 ± 0, 06 _ _ _ Антонівка/ Либідь 2, 17 ± 0, 070 2, 00 41, 3 23, 2 Либідь 1, 45 ± 0, 05 _ _ _ Либідь/ Антонівка 2, 52 ± 0, 08 5, 67 57, 8 62, 8 Одеська 267 1, 48 ± 0, 05 _ _ _ Одеська 267/ Либідь 2, 29 ± 0, 06 35, 67 41, 1 35, 5 Либідь/ Одеська 267 2, 23 ± 0, 07 24, 67 38, 4 51,

Дякую за увагу! Дякую за увагу!