Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ОСТАННЬОЇ ХВИЛІ МІГРАЦІЇ В ЄС Автор Скачать презентацию ОСОБЛИВОСТІ ОСТАННЬОЇ ХВИЛІ МІГРАЦІЇ В ЄС Автор

презент.pptx

  • Количество слайдов: 11

 «ОСОБЛИВОСТІ ОСТАННЬОЇ ХВИЛІ МІГРАЦІЇ В ЄС» Автор: Ціпан Р. М. Керівник: Клець М. «ОСОБЛИВОСТІ ОСТАННЬОЇ ХВИЛІ МІГРАЦІЇ В ЄС» Автор: Ціпан Р. М. Керівник: Клець М. В.

 • Мета: комплексне дослідження інтенсивних міграційних процесів «останньої» хвилі до країн Європейського Союзу • Мета: комплексне дослідження інтенсивних міграційних процесів «останньої» хвилі до країн Європейського Союзу та їх значення для України. • Завдання: проаналізувати теоретичне обґрунтування міжнародної міграції; показати причини, обсяги, спрямованість міграційних потоків до ЄС; окреслити соціально-економічні наслідки імміграції для приймаючих країн Євросоюзу; вивчити досвід країн ЄС у сфері міграційної політики та можливість його застосування для формування ефективної міграційної політики України. • Об’єкт: міграційні потоки останніх років із країн, що розвиваються , до країн ЄС. • Предмет: розгляд внутрішньої структури «останньої хвилі» міграції до ЄС та характеристика управління цим процесом.

ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ Рівень аналізу Теорії Макр о Мікр о + + Основні ОСНОВНІ ТЕОРІЇ МІГРАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ Рівень аналізу Теорії Макр о Мікр о + + Основні причини міграції населення Можливості та способи державного регулювання міграції населення Баланс факторів притягування і виштовхування; суб’єкт Теорії Рівень аналізу Державне регулювання через вплив на основні фактори притягування ТАБЛИЦЯ 1. 1 Основні причини міграції населення Можливості та способи державного регулювання міграції населення Нова економіка трудової міграції Людського капіталу - - - + + + Різниця у рівнях оплати праці, спричинена різницею між попитом на робочу силу та її пропозицією в різних країнах. Контроль міграційних потоків через регулювання ринку праці як у країнах- донорах, так і реципієнтах робочої сили Прагнення сімей покращити своє матеріальне становище. Соціально-економічний розвиток країни виїзду стимулює виїзд робочої сили Не лише шляхом регулювання ринку праці, а й через удосконалення ринків страхування, капіталу та ф’ючерсів. Переміщення здійснюють особи, котрі володіють певними ресурсами, одним з яких є людський капітал. Міграція як спосіб інвестицій в людський капітал. Високий рівень винагороди за працю високоосвічених осіб збільшує ймовірність їх імміграції. + Наявність міжособистісних зв’язків між мігрантами, колишніми мігрантами та немігрантами у країнах виїзду і призначення. Урядам важко контро- лювати міграційні потоки, оскільки формування міграційних мереж лежить поза межами їх впливу. + - Виникнення низки інституцій, що за певну оплату сприяють міжнародному руху населення Процеси інституціоналізації важко регулювати, тому й міграційні потоки не піддаються урядовому контролю Кумулятивної причинності + - Самопідтримуюча властивість міграції. Уряд країни походження мігрантів повинен сприяти більш рівномірному розподілу доходів Сегментованого ринку праці + - Попит високорозвинутих країн на іноземні Уряд слабо може впливати на міжнародну трудові ресурси міграцію; вплив на попит вимагає суттєвих змін Світових систем + - Культурні, історичні, лінгвістичні зв’язки, транспортні комунікації, що існують між колишніми метрополіями та їх колоніями Регулювання інвестиційної активності корпорацій за кордоном та контроль міжнародних потоків капіталу і товарів. Міграційних систем Неокласична - Інституційна Притягуваннявиштовхування Міграційних мереж + + Регламентація управління міжнародними потоками капіталу і товарів шляхом прийняття відповідних законів про імміграцію Синтетична + + Соціальні, економічні і політичні трансформації, що супроводжуються поширенням капіталістичних ринкових відносин на доринкові і неринкові суспільства Міжнародна міграція є результатом розвитку суспільства Укладання багатосторонніх міжнародних угод

Таблиця 2. 1 Чисельність біженців за регіонами світу у 2015 році 16000000 Початок 2015 Таблиця 2. 1 Чисельність біженців за регіонами світу у 2015 році 16000000 Початок 2015 Середина року 2015 року Абсолютна Відносна 662600 878800 216200 32, 6 % -Сх. Африка 2601400 2747300 145900 5, 6% -Південна Африка 174700 179800 5100 2, 9 % -Західна Африка 252000 258900 6900 2, 7 % 3690700 4064800 374100 10, 1 % Регіони світу -Центральна Африка (загальне значення) Зміна 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 Америка 769000 752900 -16100 -2, 1 % Азія та Океанія 3848600 3785000 -63600 -1, 7 % Європа 3113200 3489600 376400 12, 1 % Середній Схід і Пн. Африка 2963900 3005300 41400 1, 4% Загальна чисельність 14385400 15097600 712200 5% 4000000 2000000 0 Африка Америка Азія та Океанія Початок 2015 року Європа Середній Схід і Пн. Африка Середина 2015 року Рис. 2. 4. Чисельність біженців за регіонами світу Загальна чисельність

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 р. Рис. 2. 10. 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2014 р. Рис. 2. 10. Обсяги міграціної хивлі до ЄС через Середземномор’я 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. Рис. 2. 5. Кількість загиблих у середземномор’і в динаміці

Судан Бангладеш Гамбія Сомалі Пакистан Нігерія Ірак Еритрея Афганістан Сирія 0 Рис. 2. 7. Судан Бангладеш Гамбія Сомалі Пакистан Нігерія Ірак Еритрея Афганістан Сирія 0 Рис. 2. 7. Основні шляхи надходження іммігратів до країн ЄС 10 20 30 40 50 60 Рис. 2. 11. Питома вага імігрантів до ЄС за країнамидонорами у 2015 р. 70

Табл. 2. 2. Табл. Кількість поданих заявок на отримання статусу біженця в країнах ЄС Табл. 2. 2. Табл. Кількість поданих заявок на отримання статусу біженця в країнах ЄС за основними країнами донорами 1600000 1400000 1200000 Країна 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 1000000 Афганістан 30410 27845 42735 196205 800000 Сирія 25665 52750 127890 383730 600000 Ірак 14490 13160 21900 130345 400000 Пакистан 20095 21195 22445 48555 200000 Інші: - - 373545 464500 662175 1393285 Всі держави: 0 2012 рік 2013 рік Афганістан Сирія 2014 рік 2015 рік Всі держави: Рис. 2. 12. Динаміка подання заяв для отримання притулку в ЄС загалом та по певних країнах Рис. 2. 13. Основні країни-реципієнти біженців в ЄС [32]

Рис. 2. 14. Залежність економіки країн ЄС від хвиль міграції Рис. 2. 14. Залежність економіки країн ЄС від хвиль міграції

2015 РІК Німеччина Туреччина США Угорщина Австрія Італія Франція Швеція Великобританія Інші країни ОЕСР 2015 РІК Німеччина Туреччина США Угорщина Австрія Італія Франція Швеція Великобританія Інші країни ОЕСР 1294 Угорщина 2178 Австрія 11% 3% 5% 3828 Швеція 31% 9355 Іспанія 6% 6% 20722 Франція 5% 9% 13% 27525 Німеччина 11% Рисунок 3. 3. Відсоткове значення основних країн-реципієнтів від загальної кількисті біженців за 2014 рік 0 5000 10000 15000 20000 25000 Рис. 3. 4. Квоти на мігрантів країн-членів ЄС у 2015 p. Рис. 3. 5. Прийняття рішено щодо надання статусу біженця країнамичленами ЄС 30000

Висновки та Рекомендації В умовах розширення світогосподарських зв'язків міжнародна міграція відіграє значну роль у Висновки та Рекомендації В умовах розширення світогосподарських зв'язків міжнародна міграція відіграє значну роль у соціально-економічному розвитку країн. З часом все більша частина держав приєднується до міграційних процесів. З одного боку міграція одночасно впливає на різноманітні аспекти суспільного життя: економіку, демографію, соціологію, політику, право. Але з іншого боку, аналіз розмірів і тенденції міжнародної міграції робочої сили ускладнений недосконалістю його інформаційного забезпечення, відсутністю уніфікованих національних і міжнародних показників. Осередком міграції, що непокоїть Європу, є Середземноморський регіон. Починаючи з 2011 року ЄС переживає нову потужну іміграційну хвилю з країн Північної Африки та Близького Сходу, внаслідок нестабільної політичної і військової ситуації у тому регіоні. Іміграційні потоки були настільки потужними, що ця хвиля набувала критичних розмірів і мала за собою цілий ряд соціальних, економічних та політичних наслідків. Виділяють такі основні причини Нового міграціного потоку до ЄС : 1) «Арабська весна» , Вихідці з Північної та екваторіальної африки 2)Війна в Сирії, що стала, можна сказати, спусковим гачком всього механізму. 3)Достатньою вільний і простий спосіб потрапити в європейські країни Міграційна політика ЄС є надзвичайно важливою для України з багатьох причин, але найактуальнішими є такі: з України до ЄС проходить великий еміграційний потік, який потребує нагляду та регулювання; активно розвивається українсько-європейська співпраця в галузі запобігання нелегальній міграції; у контексті орієнтації України на інтеграцію до ЄС необхідним є досягнення європейських стандартів у галузі міграційного законодавства та менеджменту. Найбільш очевидно вплив ЄС на розвиток міграційної політики України проявився у зв’язку з лібералізацією візового режиму. Разом з тим, співпраця України з ЄС в сфері міграції страждала на певну фрагментарність і формальність, що, власне, роками було характерно для всього спектру відносин, спрямованих на євроінтеграцію.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ ДЯКУЮ ЗА УВАГУ