Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému

Скачать презентацию Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému Скачать презентацию Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému

oetovatelsk_proces_u_pacienta_s_onemocnnm_obhovho_systmu.ppt

 • Размер: 861.5 Кб
 • Количество слайдов: 50

Описание презентации Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému по слайдам

Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému Ošetřovatelství Ošetřovatelský proces u pacienta s onemocněním oběhového systému Ošetřovatelství

Onemocnění srdce Onemocnění srdce

Anatomie Anatomie

Vyšetřovací metody Anamnéza Fyzikální vyšetření • Pohled: celkový vzhled, poloha, otoky, kůže a sliznice, končetinyVyšetřovací metody Anamnéza Fyzikální vyšetření • Pohled: celkový vzhled, poloha, otoky, kůže a sliznice, končetiny • Pohmat: pulzace karotid, pulz na arteriích • Poslech: srdce Fyziologické funkce • TK – ambulantní, Holter, Self-monitoring, ergometrie

Vyšetřovací metody EKG – standardní, Holter, ergometrie, monitor EKG Zobrazovací metody • RTG • ScintigrafieVyšetřovací metody EKG – standardní, Holter, ergometrie, monitor EKG Zobrazovací metody • RTG • Scintigrafie • Echokardiografie – TTE, TEE • DUZ – proudění krve

Vyšetřovací metody Invazivní metody • CVP • Katetrizace – koronarografie, angiografie PTCA, SKG • Laboratorní metodyVyšetřovací metody Invazivní metody • CVP • Katetrizace – koronarografie, angiografie PTCA, SKG • Laboratorní metody • Kardiospecificé enzymy – CK, AST, LDH • Myoglobin, Troponin • KO, FW, Glykemie, ASTRUP, APTT, INR

Hypertenze • Dle WHO: trvalé zvýšení TK nad hodnoty 140/90 mm Hg, zjištěné alespoň veHypertenze • Dle WHO: trvalé zvýšení TK nad hodnoty 140/90 mm Hg, zjištěné alespoň ve dvou ze tří měření, provedených za standardizovaných podmínek při alespoň dvou návštěvách ordinace • Jedna z nejčastějších kardiovaskulárních chorob – 20 – 25% populace

Hypertenze Etiologie • Esenciální – genetické, kouření, přísun Na. Cl, nedostatek K, Ca, Mg, obezita,Hypertenze Etiologie • Esenciální – genetické, kouření, přísun Na. Cl, nedostatek K, Ca, Mg, obezita, alkohol, stres • Sekundární: 2 -5% hypertoniků — renální, endokrinní (nadledviny), poléková, těhotenská, koarktace aorty

Hypertenze Symptomy • Bezpříznakově • Bolest hlavy, únava, palpitace, poruchy koncentrace, paměti, spánku, • KlidováHypertenze Symptomy • Bezpříznakově • Bolest hlavy, únava, palpitace, poruchy koncentrace, paměti, spánku, • Klidová dušnost, orgánové změny a funkční poruchy (plicní edém, dilatace levé komory, urychlení aterosklerozy, ICHS, CMP, renální insuficience, retinopatie. . .

Hypertenze Diagnostika • Anamnéza + fyzikální vyš. • TK vleže, vestoje, na DK •Hypertenze Diagnostika • Anamnéza + fyzikální vyš. • TK vleže, vestoje, na DK • Holter, Ergometrie • Laboratorní – moč+sediment, Na, K, kreatinin, cholesterol • EKG, oční pozadí

Hypertenze Hypertenze

Hypertenze Terapie Nefarmakologická léčba - snížení • hmotnosti • přísunu soli – 5 -6 gHypertenze Terapie Nefarmakologická léčba — snížení • hmotnosti • přísunu soli – 5 -6 g denně • alkoholu, kofeinu • živoč. tuků • nekouřit • stresu a psychického napětí • léků – antikoncepce, nesteroidní antirevmatika, glukoortikoidy — zvýšení – fyzické aktivity – 30 -40 min denně

Hypertenze Farmakologická léčba Antihypertenziva • Betablokátory( Vasokardin, Betaloc, Lokren), Alfablokátory (Dopegyt, Cynt, Tenaxum) •Hypertenze Farmakologická léčba Antihypertenziva • Betablokátory( Vasokardin, Betaloc, Lokren), Alfablokátory (Dopegyt, Cynt, Tenaxum) • Blokátory kalciových kanálů (Isoptin, Lomir) • Inhibitory ACE (Tensiomin, Prestarium, Tritace) • Diuretika – K nešetřící(Furosemid), K šetřící (Moduretic)

Hypertenzní krize • Náhlé zvýšení arteriálního tlaku • Život ohrožující stav • Poškození orgánů Symptomy: Hypertenzní krize • Náhlé zvýšení arteriálního tlaku • Život ohrožující stav • Poškození orgánů Symptomy: • Bolesti na hrudi, dušnost, bolesti hlavy, • Epistaxe, slabost, psychomotorická agitovanost Léčba: intenzivní péče, postupné snížení tlaku antihypertenzivy

Hypertenze Oše. péče • edukace a motivace nemocného • edukace self- monitoring • sledování FF •Hypertenze Oše. péče • edukace a motivace nemocného • edukace self- monitoring • sledování FF • Fowlerova poloha • Sledování vyprazdňování Oše. diagnozy • Nedostatečná informovanost o onemocnění a komplikacích • Změny fyziologických funkcí z důvodu poruchy srdce • Strach a úzkost v souvislosti s hypertenzní krizí

Ischemická choroba srdeční • Souhrnné označení pro choroby, u kterých příčinou ischemie srdce je změna koronárníchIschemická choroba srdeční • Souhrnné označení pro choroby, u kterých příčinou ischemie srdce je změna koronárních tepen Etiologie: Aterosleroza – DÚ (Definice+faktory) • Nejvýznamnějším faktorem – kouření ( poškozuje endotel, zvyšuje srážlivost krve, vazokonstrice)

Ischemická choroba srdeční Akutní formy • Náhlá smrt • Infarkt myokardu – transmurální, netransmurální •Ischemická choroba srdeční Akutní formy • Náhlá smrt • Infarkt myokardu – transmurální, netransmurální • Nestabilní angina pectoris Chronické formy • Stabilní angina pectoris • Srdeční selhání • Arytmie

Ischemická choroba srdeční – akutní Náhlá smrt – náhlá zástava oběhu, bez varovných příznaků, nebo doIschemická choroba srdeční – akutní Náhlá smrt – náhlá zástava oběhu, bez varovných příznaků, nebo do jedné hodiny • Příčinou komorová tachykardie, fibrilace komor, srdeční ruptura Infarkt myokardu – ložisková ischemická nekroza myokardu Nestabilní angina pectoris – ischemická bolest bez vzniku nekrozy, nasednutí trombu na aterosklerotický plát

Ischemická choroba srdeční Ischemická choroba srdeční

Ischemická choroba srdeční - chronické Stabilní angina pectoris – anginozní bolest ischemického původu, která vzniá nepoměremIschemická choroba srdeční — chronické Stabilní angina pectoris – anginozní bolest ischemického původu, která vzniá nepoměrem mezi potřebou a přísunem kyslíku v myokardu Námahová X Klidová • Příčinou – trvalé zúžení koronárních tepen aterosklerozou, nebo spazmy ateroslerotických tepen Srdeční selhání – stav, kdy selhává srdce jako pumpa, není schopno přečerpávat takové množství krve, které organismus potřebuje Arytmie – porucha tvorby a vedení elektrického vzruchu v převodním systému (Zopakovat!)

Ischemická choroba srdeční – AP, IM Symptomy: • Stenokardie – svíravá, palčivá bolest, lze cítitIschemická choroba srdeční – AP, IM Symptomy: • Stenokardie – svíravá, palčivá bolest, lze cítit tlak, pálení, řezání, těžkost , často přímo za hrudní kostí a může se šířit do levého ramena a ruky, do krku, čelisti zad — různá délka trvání, reakce na nitráty (Angina pectoris) • Dyspnoe • Palpitace — nepříjemné vnímání činnosti srdce — obvykle zrychlené nebo nepravidelné • Slabost • Úzkost • Nauzea • Pocení

Ischemická choroba srdeční – AP, IM Diagnostika: viz. vyšetřovací metody Terapie: • Režimová – změnaIschemická choroba srdeční – AP, IM Diagnostika: viz. vyšetřovací metody Terapie: • Režimová – změna živ. stylu • Farmakologická –zlepšit prokrvení, , snížit metabolické nároky srdce, zabránit vzniu trombu, zabránit zvětšování aterosklerotického plátu • Nitráty – vazodilatace, antiagregačně (Nitroglycerin, Mono Mack) • Blokátory kalciových kanálů – zvyšují průtok krve myokardem, vazodilatace (Isoptin, Cordafen, Lomir) • Betablokátory — ↓tepové frekvence, zlepšení prokrvení myokardu, ↓ metabolické nároky (Concor, Vasocardin, Betaloc) • Antikoagulancia – zevní systém srážení krve (Warfarin) • Antiagregancia — ↓ shlukování trombocytů (Anopyrin, Aspirin)

Ischemická choroba srdeční – AP, IM Terapie: • Chirurgická (Přečíst) • PTCA •Ischemická choroba srdeční – AP, IM Terapie: • Chirurgická (Přečíst) • PTCA • Bypass • Endarterektomie • Resekce aneurismatu Trombolýza – koronární jednotka (do 2 hod, max do 12 hod), celková X místní Oxygenoterapie Lázeňská péče

Ischemická choroba srdeční – AP, IM Oše. Péče: • Angina pectoris - Edukace o režimovýchIschemická choroba srdeční – AP, IM Oše. Péče: • Angina pectoris — Edukace o režimových opatření – nekouřit, redukovat hmotnost, snížit hypertenzi, kontrolovat diabetes, nízkocholesterolová dieta, nerozčilovat se, pravidelně spát, nesprchovat se horou ani studenou vodou • Infarkt myokardu – zavolat ZZS, první pomoc, uklidnit nemocného, klid na lůžku, monitorace FF, saturace, sledování vědomí, zvracení, pocení, krvácení, celková péče o pacienta, rehabilitace, sekundární prevence, edukace o režimových opatřeních Oše. diagnozy: • Bolest akutní • Dušnost • Omezení výkonnosti • Strach a úzkost • Porucha soběstačnosti • Nedostatek informací

Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání • Selhání srdce jako pumpy • Pravostranné, levostranné, oboustranné •Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání • Selhání srdce jako pumpy • Pravostranné, levostranné, oboustranné • Akutní, chronické

Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání Chronické levostranné selhání • Městnání krve v plicích, únik tekutinyIschemická choroba srdeční – Srdeční selhání Chronické levostranné selhání • Městnání krve v plicích, únik tekutiny do intersticia Etiologie: Hypertenze, IM, aortální a mitrální vady Symptomy: Dušnost námahová s kašlem, hypoxie, zmatenost, únava, • Vysoký plicní tlak – Hypertrofie srdce, tachykardie, vazokonstrikce, hypertenze • Nykturie Diagnostika: viz. vyš. metody Léčba: • Snížení pohybu, dieta neslaná, vazodilatancia, inhibitory ACE, nitráty, blokátory kalc. kanálů, diuretika, kardiotonika (Digoxin) • Transplantace srdce

Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání Akutní levostranné selhání • Náhlý vzestup plicního tlaku - městnáníIschemická choroba srdeční – Srdeční selhání Akutní levostranné selhání • Náhlý vzestup plicního tlaku — městnání krve v malém plicním oběhu Etiologie: Systémová hypertenze, hypertenzní krize, IM, aortální a mitrální vady Symptomy: 2 fáze- Asthma cardiále — náhlé probuzení s pocitem dechové tísně, dušnost, tachypnoe, ortopnoická poloha Plicní edém – vykašlávání zpěněného růžového sputa, vtahování supraklavikulárních jamek • Zrychlený nepravidelný pulz, Hypertenze, chladná opocená akra, bledost až cyanoza Diagnostika: RTG srdce+ plíce, EKG, ASTRUP Léčba: • Hospitalizace JIP, poloha v sedě, absolutní klid, oxygenoterapie, opiáty, antiarytmika, vazodilatancia, nitráty, diuretika, kardiotonika (Digoxin)

Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání Chronické pravostranné selhání • Náhlý vzestup plicního tlaku Snížení minutovéhoIschemická choroba srdeční – Srdeční selhání Chronické pravostranné selhání • Náhlý vzestup plicního tlaku Snížení minutového srdečního výdeje — městnání krve v povodí horní a dolní duté žíly. • Hypoxie všech orgánů, tekutina z krve do tkání → otoky • Hypertrofie srdce (srdce pracuje proti odporu v plicích) – Cor pulmonale chronicum Etiologie: CHOPN, plicní emfyzém, Cysticá fibroza, TBC, Embolie plic Symptomy: Hypoxie a cyanoza, únava, svalová atrofie, závratě, náplň krčních žil, zmatenost, otoky, snížená diuréza, anasarka, nykturie, ascites Diagnostika: viz vyš. metody Léčba: • Odstranění vyvolávající příčiny, Režimová opatření, dieta neslanná, redukce, vazodilatancia, nitráty, diuretika, kardiotonika, betablokátory

Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání Akutní pravostranné selhání • Vzestup plicního tlaku pravé komory srdeční-Ischemická choroba srdeční – Srdeční selhání Akutní pravostranné selhání • Vzestup plicního tlaku pravé komory srdeční- Akutní respirační insuficience • Městnání krve v pravé komoře – Cor pulmonale acutum Etiologie: Embolie plic, Pneumothorax, Status asthmaticus Symptomy: Klidová dušnost a cyanoza, hemoptýza, tlak na hrudi, pleurální bolest až stenokardie, hypotenze, závratě, synkopa, náplň krčních žil, kardigenní šok, smrt Diagnostika: viz vyš. metody Léčba: • Odstranění vyvolávající příčiny, Antikoagulancia, Trombolytika, Antiagregancia, Embolektomie, Intenzivní péče

Ischemická choroba srdeční - Arytmie → Zopakovat převodní systém srdeční! • Sinusový rytmus srdce – normálníIschemická choroba srdeční — Arytmie → Zopakovat převodní systém srdeční! • Sinusový rytmus srdce – normální rytmus • Arytmie — vznikají jako důsledek odlišného vytváření nebo vedení elektrických vzruchů v srdci Etiologie: • ischemie • hypoxie • zánět • anatomické změny myokardu • některé léky • odchylky hladiny důležitých iontů v krvi Symptomy: některé arytmie se nemusí projevovat • palpitace • pocit občasného vynechání srdce, tlaku na hrudi • nepravidelný tep • slabost • synkopa • dušnost

Ischemická choroba srdeční - Arytmie Dělení Arytmií Podle rychlosti srdeční činnosti: • arytmie rychlé (tachyarytmie)Ischemická choroba srdeční — Arytmie Dělení Arytmií Podle rychlosti srdeční činnosti: • arytmie rychlé (tachyarytmie) • arytmie pomalé (bradyarytmie) Podle místa vzniku v převáděcím systému: • sinusová • supraventrikulární • ventrikulární (komorová) Specifické typy arytmií • extrasystoly — předčasné srdeční stahy • fibrilace — velmi rychlé nepravidelné stahy srdečního svalu • flutter — rychlé kmitání, ale pravidelné srdeční stahy

Ischemická choroba srdeční - Arytmie Diagnostika: • EKG, EG Holter Léčba: • Antiarytmika •Ischemická choroba srdeční — Arytmie Diagnostika: • EKG, EG Holter Léčba: • Antiarytmika • Defibrilace — život zachraňující výkon, u fibrilace komor, při němž se pomocí elektrického výboje z defibrilátoru depolarizují všechny srdeční buňky a umožní tak uplatnit se normálnímu srdečnímu rytmu • Kardioverze — princip je stejný jako u defibrilace, jedná se o zrušení jiné arytmie než fibrilace komor — nejčastěji jde o fibrilaci síní, flutter síní či komorovou tachykardii. Vzhledem k tomu, že pacient zůstává u těchto arytmií obvykle při vědomí, a jde o bolestivý výkon, provádí se v krátkodobé celkové anestezii. Při kardioverzi se obvykle používá menší intenzita výboje. • Kardiostimulace — elektrická stimulace srdce, přiváděna k němu z kardiostimulátoru pomocí zavedených elektrod.

Vrozené srdeční vady u dětí • Vrozené srdeční vady jsou nejčastější vrozené vady • Výskyt postiženíVrozené srdeční vady u dětí • Vrozené srdeční vady jsou nejčastější vrozené vady • Výskyt postižení 8– 10 novorozenců na 1000 živě narozených dětí • Etiologie: rodinná dispozice , • viry (virus zarděnek, chřipky, Coxsackie B) • farmaka (antiepileptika, kortikosteroidy, cytostatika) • alkohol a drogy, ionizační záření • chronická podvýživa, lupus erythematodes, Downův syndrom, Turnerův syndrom, Marfanův syndrom

Vrozené srdeční vady u dětí Septální vady Defekt septa síní: jedna z nejčastějších vrozených srdečníchVrozené srdeční vady u dětí Septální vady Defekt septa síní: jedna z nejčastějších vrozených srdečních vad • Neúplný uzávěr septa • Dochází ke zkratování okysličené krve z levé síně do síně pravé • Vada je dlouho asymptomatická, později se může objevit dyspnoe a únava • Léčba operační Defekt septa komor: nejčastější vada • Závažnost se odvíjí od velikosti defektu, systémové a plicní rezistence • Vzniká hypertrofie obou komor, plicní hypertenze • Dyspnoe, systolický šelest • Velké defekty operačně

Vrozené srdeční vady u dětí Chlopenní vady – Pulmonální stenoza, Aortální stenoza, Valvární stenoza, MitrálníVrozené srdeční vady u dětí Chlopenní vady – Pulmonální stenoza, Aortální stenoza, Valvární stenoza, Mitrální stenoza Vady arteriálního systému • Otevřená tepenná (Botallova) dučej: V prenatálním období tudy krev obchází plicní oběh a směřuje do placentární cirkulace. • Po narození se ductus uzavírá • Tato vada způsobuje zkrat mezi aortálním řečištěm a řečištěm plicním • Dyspnoe, palpitace a stenokardie, systolický šelest • Operační léčba

Vrozené srdeční vady u dětí Koarktace aorty: • Zúžení aortálního lumina nejčastěji pod odstupem levostrannéVrozené srdeční vady u dětí Koarktace aorty: • Zúžení aortálního lumina nejčastěji pod odstupem levostranné a. subclavia • Hypertrofie levé komory, aterosklerotické změny v hypertenzním řečišti • Bolesti hlavy, vertigo, dyspnoe, iktus, klaudikace • Rozdílný tlak na horních (hypertenze)a dolních končetinách • Operační léčba

Vrozené srdeční vady u dětí Komplexní vady • Fallotova tetralogie: • Kombinace atrezie plicnice, defektuVrozené srdeční vady u dětí Komplexní vady • Fallotova tetralogie: • Kombinace atrezie plicnice, defektu septa komor, nasedající aorty a hypertrofie pravé komory • Cyanoza, dyspnoe, paličkovité prsty, hypoxické záchvaty, synkopy • Operační léčba

Vrozené srdeční vady u dětí Oše. diagnozy: • Strach, úzkost ze smrti • OslabenéVrozené srdeční vady u dětí Oše. diagnozy: • Strach, úzkost ze smrti • Oslabené dýchání, neefektivní dýchání, intolerance aktivity, neefektivní tkáňová perfuze kardiopulmonální, deficit sebepéče. • Riziko oslabení vazby rodičů a dítěte, neefektivní kojení

Choroby cév Choroby periferních žil • Tromboflebitida • Flebotromboza Choroby periferních tepen • ICHDK Choroby cév Choroby periferních žil • Tromboflebitida • Flebotromboza Choroby periferních tepen • ICHDK

Choroby periferních žil Tromboflebitida • Zánět povrchových žil, případně se vznikem trombu • Embolizace zChoroby periferních žil Tromboflebitida • Zánět povrchových žil, případně se vznikem trombu • Embolizace z povrchových žil nehrozí Etiologie: • Poškození žilní stěny (varixy, bércový vřed) • Úraz, zevní tlak • I. v. aplikace (infuze, katetrizace, rtg kontrast, cytostatika, narkomani) Diagnostika: • Pohled, pohmat • Maddonova klasifikace !

Choroby periferních žil Tromboflebitida Symptomy: • Bolest • Zarudnutí – zarudlý pruh v průběhuChoroby periferních žil Tromboflebitida Symptomy: • Bolest • Zarudnutí – zarudlý pruh v průběhu žíly • Zatvrdlina po zánětu • Otok končetiny → Jak se nazývají latinsky projevy zánětu? Znáte z Klin. propedeutiky. Terapie: • Studené obklady, komprese povrchových žil • Venofarmaka – Anavenol, Glyvenol, Detralex • Protizánětlivé léky – Heparoid, Hirudoid • Reologika – Trental, Agapurin • ATB • Antikoagulancia – Heparin – gel, Trombex Oše Diagnozy: Bolest, Snížená pohyblivost, Snížená sebepéče

Choroby periferních žil Flebotromboza • Zánět hlubokých žil, HŽT (Hluboká Žilní Tromboza) • Vznik trombůChoroby periferních žil Flebotromboza • Zánět hlubokých žil, HŽT (Hluboká Žilní Tromboza) • Vznik trombů v hlubokých žilách, provázených zánětem (i bez) • Akutní komplikace – Embolizace (90% do plic) – může být smrtelná Etiologie: • Městnání krve v důsledku imobilizace • Aktivace koagulačních faktorů – úraz, operace, porod, antikoncepce • Rizikové faktory – věk nad 70 let, malignity, CMP, předchozí TEN, varixy, obezita, kouření, genetické (Leidenská mutace)

Choroby periferních žil Flebotromboza Symptomy: • Bolest v lýtku a chodidle • Otok, ekzémChoroby periferních žil Flebotromboza Symptomy: • Bolest v lýtku a chodidle • Otok, ekzém • Kůže napjatá, bledá nebo cyanoza, teplá, mramorování Diagnostika: • Pohmat • Laboratorně – D-dimery • DUZ, flebografie

Choroby periferních žil Flebotromboza Terapie: • Studené obklady • Komprese DK • Mobilizace Choroby periferních žil Flebotromboza Terapie: • Studené obklady • Komprese DK • Mobilizace • Antikoagulancia – Heparin, Fraxiparine, Clexane, Warfarin • Trombolytika, Antiagregancia (Anopyrin) • Kavální filtr Prevence: • Časná mobilizace, rehabilitace • Bandáže DK • Hydratace • Aplikace antikoagulancií • Vyvarovat se – kouření a současně perorální antikoncepci

Choroby periferních žil Flebotromboza Oše. Péče: • Sledování otoku (měření obvodu lýtka), barvy, bolestivostiChoroby periferních žil Flebotromboza Oše. Péče: • Sledování otoku (měření obvodu lýtka), barvy, bolestivosti DK • Zabezpečení základní oše. péče • V akutní fázi – poloha s elevací DK • Mobilizace pacienta, správná aplikace bandáží • Sledování příznaků vzniku krvácení • Výživa a hydratace • Sledování příznaků embolie – dušnost, kašel, tachypnoe, cyanoza, hemoptýza, stenokardie , zvýšená náplň krčních žil Oše. diagnozy: • Akutní bolest • Porucha prokrvení DK • Porucha soběstačnosti • Riziko vzniku embolie • Riziko vzniku krvácení • Strach. Úzkost

Choroby periferních tepen - ICHDK • Ischemická choroba dolních končetin • Nedokrvení DK nejčastěji aterosklerotického původuChoroby periferních tepen — ICHDK • Ischemická choroba dolních končetin • Nedokrvení DK nejčastěji aterosklerotického původu (90%) Etiologie: Ateroskleroza, Trombus, Embolus, Spazmus 1) Akutní uzávěry – náhlé přerušení toku tepenné krve, končetina ohrožena 2) Chronicé uzávěry – zhoršuje se průtok postupně

Choroby periferních tepen - ICHDK Symptomy: 1)Akutní uzávěry • Pod místem uzávěru prudký pokles tlaku,Choroby periferních tepen — ICHDK Symptomy: 1)Akutní uzávěry • Pod místem uzávěru prudký pokles tlaku, ischemie – krutá bolest „jako šlehnutí bičem“ , • Bledá, chladná končetina, bez hmatné pulzace. • Poté parestezie, necitlivost končetiny, cyanoza, mramorování až nekrozy 2) Chronické uzávěry — 4 stadia příznaků 1. Bez příznaků 2. Klaudikační bolesti při chůzi – křeče svalstva dolních končetin (jako když se pes zakousne do lýtka) 3. Klidové bolesti, často neztišitelné, v noci, pomáhá svěšení končetiny 4. Vznikají defekty DK, gangrény, sepse Diagnostika: Pohled, Pohmat, Arteriografie, DUZ

Choroby periferních tepen - ICHDK Terapie: • Embolektomie • Režimová opatření – zákaz kouření, kondiční cvičení,Choroby periferních tepen — ICHDK Terapie: • Embolektomie • Režimová opatření – zákaz kouření, kondiční cvičení, chůze, teplé koupele DK • Antiagregancia – Anopyrin, Acylpyrin • Reologika – Trental, Agapurin • Vazodilatancia – Enelbin • Antikoagulancia – Hepariny, Fraxiparine, Clexane, Warfarin • Trombolytika – systémová, lokální • Rehabilitace • Chirurgie Oše. diagnozy: Bolest akutní, snížení výkonnosti, Porucha kožní integrity, Snížení soběstačnosti

Choroby periferních tepen - ICHDK Oše. péče: • Základní ošetřovatelská péče – hygiena DK •Choroby periferních tepen — ICHDK Oše. péče: • Základní ošetřovatelská péče – hygiena DK • Péče o pacienta s bolestí • Sledování končetin, pokožky, barvu, teplotu, rány • Edukace • Rehabilitace • Sterilní ošetřování ran

Děkuji za pozornost 12. 1. Test Děkuji za pozornost 12. 1. Test
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.