Орында ан: Юлдашов С. Тғ Тексерген: Аралбаев. С.

Описание презентации Орында ан: Юлдашов С. Тғ Тексерген: Аралбаев. С. по слайдам

Орында ан: Юлдашов С. Тғ Тексерген: Аралбаев. С. М 2010 жыл Орында ан: Юлдашов С. Тғ Тексерген: Аралбаев. С. М 2010 жыл

мазм ныұ Эллинистік Римдік философия Киниктер Эпикур философиясы Эпикурды этикасы мен теологиясы ң орытынды Қ олданылмазм ныұ Эллинистік Римдік философия Киниктер Эпикур философиясы Эпикурды этикасы мен теологиясы ң орытынды Қ олданыл ан дебиеттер Қ ғ ә

Эллинистік римдік Платон мен Аристотельді шы армаларын антикалы ң ғ қ д уірдегі философиялы ой пікірдіЭллинистік римдік Платон мен Аристотельді шы армаларын антикалы ң ғ қ д уірдегі философиялы ой пікірді е биік шы ында ә қ ң ң ң жат ызса , б. з. д қ қ IV-V екі ортасында ы ғ ғ VIII к не ғ ө заманны философиясыны бірте лсіреп ң ң ә с нуімен байланыстырамыз. ө VIII неше т рлі ғ ү со ыстар, лдарды к терілістері, лт азатты ғ құ ң ө ұ қ оз алыстар б ріде болды. қ ғ ә Орысты лы философы А. Ф. Лосев “Философияда ң ұ ажу мен т нілу бай алады. . . М ресіне жете алмай қ ү қ ә шкен, біра болу а тиіс болса да, дегенмен болмыс а ө қ ғ қ айналма ан ілімдер. . . ”. ғ

Киниктерді ілімі бойынша, адамны е со ы ілімі ң ңғ ізгілік.  Ізгілік дегеніміз аз нКиниктерді ілімі бойынша, адамны е со ы ілімі ң ңғ ізгілік. Ізгілік дегеніміз аз н рсеге ана ат ә қ ғ ету, залымды тан аула ж ру; ізгілікке йренуге қ қ ү ү болады, біра о ан білімнен г рі ерік керек; ізгілік қ ғ ө адамны с зінен емес, ж рісінен бай алады. ң ө ү қ Киниктерді дербестігі б кіл м дениет, леуметтік ң ү ә ә нормалар, нер, отбасы, мемлекетті теріске шы ару а ө ғ ғ келеді. ә

Эпикур философиясы Эпикур (342 -270 б. . дғ ) Демокритті  олдаушысы. ң қ 306 жЭпикур философиясы Эпикур (342 -270 б. . дғ ) Демокритті олдаушысы. ң қ 306 ж Афина аласында зіні мектебін ашты. Ол қ ө ң со ынан «Эпикур ба ы» деген ата алды. Мектепті ң ғ қ ң а пасында мынадай жазу бар екен: «Жолаушы, м нда қ қ ұ са ан жа сы болады: м нда л ззат алу е биік ізгілік» . ғ қ ұ ә ң

Эпикурды  мірбаяның ө  Демокритті атомистік ілімдарін рі арй ң ә қ жа астыр анЭпикурды мірбаяның ө Демокритті атомистік ілімдарін рі арй ң ә қ жа астыр ан ежелгі грек философы Эпикур ғ ғ (шамамен б. д. д. 342 -271/270 ж. ж. )болды. Эпикурды е бектері са талма ан, бізге тек ш ң ң қ ғ ү хаты мен шы армаларыны кейбір фрагменттері ғ ң ана жеткен. Эпикурды ілімінше, атомдар – ғ ң дуниені ал аш ы бастамасы. Олар а Демокрит ң ғ қ ғ ат ан асиеттерден бас а к ле, салма сия ты ғ қ қ ө қ қ м нді асиеттер т н. Салма ты ар асында ә қ ң қ атомдар « лайды» ж не жолдан ауыт иды. құ ә қ Осындай « здігінен ауыт итын атомдар» ө қ оз алысты себебі ж не айнар к зі. Соларды қ ғ ң ә қ ө ң ар асында атомдар зара байланыс а т сіп, қ ө қ ү жекелеген денелер пайда болады. Космоста сансыз к п жекелеген лемдер бар. ө ә

Эпикур ілімі Каноника ілімі Физика ілімі Этика ілімі Эпикур ілімі Каноника ілімі Физика ілімі Этика ілімі

 Эпикурды каноникасында сезімдік таным а ң ғ к п к іл б лінген. Д ниені Эпикурды каноникасында сезімдік таным а ң ғ к п к іл б лінген. Д ниені абылдауды ө өң ө ү қ ң негізінде заттарды стіндегі же іл атомдарды ң ү ң ң бізді денемізге кіруі жатыр. ң

 Эпикур физикасына келетін болса оны қ ң негізгі а идалары мынадай: қ ғ Еш н Эпикур физикасына келетін болса оны қ ң негізгі а идалары мынадай: қ ғ Еш н рсе жо тан пайда болып ж не жо а ә ққ кетпейді. арыш р ашанда осындай бол ан Ғ ә қ ғ ж не болаша та да осындай болады, йткені ә қ ө бас а а айналатын еш н рсе жо. қ ғ ә қ

 Эпикур “д ниені зерттеу ол адамны негізгі ү ң ма саты ба ытты мірге жету. Эпикур “д ниені зерттеу ол адамны негізгі ү ң ма саты ба ытты мірге жету. Ал о ан жету қ қ ө ғ шін адамдар арышты андай ү Ғ ң қ екенін, дайлар бар ма, лде жо па, мір мен Құ ә қ ө лім ж нінде, таби атта ы адамны рейін ө ө ғ ғ ң ү ту ызатын былыстар ж нінде здеріні ғ құ ө ө ң т сініктерін алыптастыру керек. Сонда ана ү қ ғ адам ба ытты мірге жете алады, ал ол шін қ ө ү философияны о у керек. Ол еш ашанда ертеде қ қ емес кеште емес”.

 Эпикурды ойынша ба ыт дегеніміз еш ң қ н рсеге кеселі тимеген л ззат. Ол Эпикурды ойынша ба ыт дегеніміз еш ң қ н рсеге кеселі тимеген л ззат. Ол адамны ә ә ң жаратылысы, таби атынан шы ады. Адам ғ ғ д ниеден л ззат алу а, зардаптан ашу а ү ә ғ қ ғ тырысады. ”Сонды тан біз л ззат а жетуді қ ә қ ба ытты мірді басы мен ая ы деп қ ө ң ғ есептейміз”.

орытындыҚ Дене тілегі ашы пау, ш лдемеу, то бау. Осыны б рі қ ө ң ңорытындыҚ Дене тілегі ашы пау, ш лдемеу, то бау. Осыны б рі қ ө ң ң ә бар адам, я со ан болаша та мітті адам Зевсті зімен ғ қ ү ң ө ба ыт ж нінде дауласа алады (Эпикур). қ ө

олданыл ан дебиетҚ ғ ә  «Философия» Серік Мырзалы  Google kz олданыл ан дебиетҚ ғ ә «Философия» Серік Мырзалы Google kz

Назар аудар анғ ы ыздар ң а ғ рахмет!  Назар аудар анғ ы ыздар ң а ғ рахмет!