Орында ан: уанды М. Е. ғ Қ

Скачать презентацию Орында ан:  уанды М. Е. ғ Қ Скачать презентацию Орында ан: уанды М. Е. ғ Қ

prezentaciya2.pptx

  • Размер: 197.2 Кб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 5

Описание презентации Орында ан: уанды М. Е. ғ Қ по слайдам

Орында ан:  уанды М. Е. ғ Қ қ Тобы:  302 “Б” ФК абылда ан:Орында ан: уанды М. Е. ғ Қ қ Тобы: 302 “Б” ФК абылда ан: Жа бырбаева А. Д. Қ ғ ң Та ырыбы: қ Д рілік заттар, д рілік формалар, д рілік ә ә ә препараттар тауар ретінде Шымкент-2015 ж. аза стан Республикасыны Қ қ ң Денсаулы Са тау Министрлігі қ қ О т стік аза стан мемлекеттік ң ү Қ қ Фармацевтика академиясы Фармация ісін йымдастыру ж не бас ару кафедрасы ұ ә қ

 I. Кіріспе Жоспар II. Негізгі б лім: ө Д рілік заттарды т тыну асиетіне сер I. Кіріспе Жоспар II. Негізгі б лім: ө Д рілік заттарды т тыну асиетіне сер ететін заттар ә ұ қ ә Балк- німні аны тамасы ө ң қ IV. Пайдаланыл ан дебиеттер. ғ ә III. орытынды. Қ 4 3 Д рілік заттарды т тыну асиеттеріне сер ететін ә ұ қ ә фармацевтикалы факторлар қД рілік зат, д рілік препаратты аны тамасы ә ә ң қ 21 Фармацевтикалы тауартануда олданылатын терминдер қ қ