Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах

Скачать презентацию Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах Скачать презентацию Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах

41486-4_organizaciini_formy_navchannya.ppt

 • Количество слайдов: 20

>Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах План 1.Урок як головна організаційна форма Організаційні форми навчання хімії в середніх навчальних закладах План 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.1 Урок в системі форм навчання; 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків; 1.3. Класифікація уроків. 2. Підготовка вчителя до уроку 2.1 Планування системи уроків; 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури; 2.3 Складання конспекту. 3. Аналіз уроку. 4. Інші форми навчання хімії.

>1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.1 Урок в системі форм навчання; Форми 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.1 Урок в системі форм навчання; Форми навчання Урок шкільна лекція семінар навчальні конференції гуртки консультації екскурсії предметні олімпіади позакласна робота Форма навчання — спосіб організації навчальної діяльності, який регулюється певним, наперед визначеним розпорядком; зовнішнє вираження узгодженої діяльності вчителя та учнів, що здійснюється у визначеному порядку і в певному режимі. В педагогічній практиці відомі понад тридцять конкретних форм навчання.

>1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.1 Урок в системі форм навчання; Урок 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.1 Урок в системі форм навчання; Урок – систематично використовувана (в певних часових межах) для виконання дидактичних завдань (освіти виховання розвитку) форма організації навчання, що забезпечує реалізацію в єдиному процесі змісту, засобів, форм та методів навчання. Тому навчання в школі відбувається за класно-урочною системою В системі форма навчання урок переважає бо лише в його межах можливе виконання програми предмету. Практично всі форми навчання можливо вилучити окрім уроку. Від інших форм навчання урок відрізняється сталим складом учнів, визначеними часом проведення, тривалістю, місцем проведення.

>1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків; 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків; Передумови організації уроку Соціально-педагогічні: наявність кваліфікованого вчителя, колективу учнів з правильною ціннісною орієнтацією, забезпеченість хорошими підручниками та посібниками, сприятливий психологічний клімат. високий рівень навченості учнів, наявність сформованих мотивів навчання, виконання дидактичних принципів та правил організації навчально-виховного процесу. Психолого-дидактичні:

>Мета уроку Зміст навчального матеріалу Ланки навчального процесу Методи, прийоми і форми навчання хімії Мета уроку Зміст навчального матеріалу Ланки навчального процесу Методи, прийоми і форми навчання хімії Засоби навчання 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків;

>Предметна (навчальна) − визначає, які хімічні знання й уміння повинні бути засвоєнні на уроці, Предметна (навчальна) − визначає, які хімічні знання й уміння повинні бути засвоєнні на уроці, та з якою глибиною. Дидактична − визначає, ланки навчального процесу та методи, прийоми та форми навчання які реалізуються на уроці. Загальнопедагогічна (виховна) − визначає, напрями виховання та розвитку учнів які використовуються на уроці. Мета 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків;

>Вимоги до уроків: спрямованість на досягнення конкретних результатів у навчанні, вихованні, розвитку учнів; Вимоги до уроків: спрямованість на досягнення конкретних результатів у навчанні, вихованні, розвитку учнів; науковість змісту − теоретично та методологічно правильне розкриття основних теорій, законів, понять і фактів хімії відповідно до діючої програми; використання міжпредметних зв'язків, максимальне використання всіх можливостей проблемної побудови навчального процесу та зацікавлення учнів процесом навчання; поєднання різноманітних методів навчання; виховання навичок самостійної роботи; цілісність уроку за всіма параметрами; спокійна, ділова обстановка. 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.2 Урок як система. Вимоги до уроків;

>1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.3. Класифікація уроків. стосовно головної дидактичної мети: 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.3. Класифікація уроків. стосовно головної дидактичної мети: засвоєння нових знань і набуття нових умінь; узагальнення та систематизації знань і умінь; перевірки та оцінювання знань і умінь. комбінований урок методами досягнення головної дидактичної мети: з використанням пояснювально-ілюстративного методу; з використанням частково-пошукового методу; з застосуванням дослідницьких методів. за місцем у загальній системі навчання хімії та дидактичною метою : уроки вивчення нового матеріалу; практичні заняття та лабораторні роботи; уроки-семінари, на яких повторюють, систематизують і узагальнюють матеріал; уроки перевірки, оцінювання та контролю; комбіновані уроки; • захист творчих робіт.

>нестандартні уроки: панорамні уроки - викладання матеріалу кількох тем блоками, що уможливлює розгляд об'єктів нестандартні уроки: панорамні уроки - викладання матеріалу кількох тем блоками, що уможливлює розгляд об'єктів і явищ в єдності, цілісності, за умови інтерактивності учнів; змагальні уроки (урок-конкурс) - поділ учнів на групи, які змагаються між собою; уроки комунікативної спрямованості (урок-турнір, урок-роздум, урок-діалог) - передбачають самостійне опрацювання матеріалу шляхом обговорення, опонування, доповнення; залежно від окремих конкретних методів: урок-бесіда; • урок-лекція; урок-екскурсія; • урок-консультація; урок із застосуванням мультимедійних засобів навчання; 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.3. Класифікація уроків.

>1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.3. Класифікація уроків. нестандартні уроки (продовження): 1.Урок як головна організаційна форма навчання 1.3. Класифікація уроків. нестандартні уроки (продовження): урок з елементами театралізації (уроки-спектаклі); уроки з різновіковим складом учнів - шляхом об'єднання у блоки програмного матеріалу різних класів, зробити його цікавішим, різноманітнішим і зрозумілішим; уроки суспільного огляду знань (уроки заліки, уроки-творчі звіти) вимагають опрацювання додаткової літератури, самостійної роботи.

>2. Підготовка вчителя до уроку 2.1 Планування системи уроків; Державний стандарт Тематичне планування 2. Підготовка вчителя до уроку 2.1 Планування системи уроків; Державний стандарт Тематичне планування Програма Ознайомлення з програмою. Ознайомлення зі змістом підручника. Пошук додаткової літератури. Встановлення внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків. Поділ кожної теми на уроки, встановлення кількості практичних занять контрольних робіт, уроків узагальнення та систематизації (згідно часових вимог програми). Складання переліку наочних засобів до теми. Текстове оформлення планування.

>Старовойтова, І. Ю. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 9 клас / І. Старовойтова, І. Ю. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 9 клас / І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай // Хімія. - 2010. - N 15 (219) Старовойтова, І. Ю. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 8 клас / І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай // Хімія. - 2010. - N 15 (219) Старовойтова, І. Ю. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 7 клас / І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай // Хімія. - 2010. - N 15 (219) Старовойтова, І. Ю. Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків хімії. 10 клас / І. Ю. Старовойтова, О. В. Люсай // Хімія. - 2010. - N 15 (219) Григорович, О. В. Хімія. 8 клас. Розширене календарне планування уроків хімії / О. В. Григорович, О. М. Гостіннікова, А.В. Віценцик -Х.: Веста: Вид-во “Ранок”, 2008. -112 с. 2. Підготовка вчителя до уроку 2.1 Планування системи уроків; Березан О.В. Календарно-тематичне планування з хімії 7-11 класи. 2012/2013 н. р. – Тернопіль: Підручники та Посібники, 2012.– 112 с.

>2. Підготовка вчителя до уроку 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури 2. Підготовка вчителя до уроку 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури Робота над змістом визначення мети: визначення зв'язків з попередніми та наступними уроками; основні опорні поняття. Структура уроку ввідна частина; основна частина; закріплення, підсумування. Розподіл часу і наповненість уроку залежить від його типу Розглянемо типові структури уроки різних типів

>Урок засвоєння нових знань і набування нових умінь.  Основні методи проведення - Урок засвоєння нових знань і набування нових умінь. Основні методи проведення - розповідь, пояснення, бесіда, шкільна лекція тощо. Ввідна частина – опитування учнів як актуалізація опорних знань. Індивідуального опитування або фронтальна бесіда. Основна частина Пояснення нового матеріалу вчителем або проблема яку розв'язують учні при самостійній роботі з підручником, складаючи схеми, таблиці, виконуючи вправи тощо Закріплення, підсумування Відносно коротке але обов'язкове застосування знань на різних рівнях: репродуктивному (створення аналогічних ситуацій), частково-пошуковому та творчому (застосування знань у змінених ситуаціях, що сприятиме розвитку нестандартного мислення). 2. Підготовка вчителя до уроку 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури

>Урок узагальнення та систематизації знань і умінь. Багато ланок одночасно: обґрунтування мети, повторення Урок узагальнення та систематизації знань і умінь. Багато ланок одночасно: обґрунтування мети, повторення вивченого матеріалу, вдосконалення умінь, узагальнення наукових теорій і законів, використання їх у розв'язанні вправ, перевіркою та оцінюванням знань і умінь учнів. Структура менш чітко визначена. Повторення має узагальнюючий характер, є завершальним етапом вивчення певного блоку навчального матеріалу. Обов'язкове паралельне ознайомлення учнів з новими фактами, або аспектами взаємовідношень фактів і явищ, тобто засвоєнням нових знань. 2. Підготовка вчителя до уроку 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури

>Урок перевірки знань і умінь.  Як окрема одиниця застосовується в кінці тематичних Урок перевірки знань і умінь. Як окрема одиниця застосовується в кінці тематичних блоків, або як проміжний впродовж відносно тривалих в часі тем. Структура визначається конкретними методами, прийомами і формами організації роботи учнів, які застосовують для досягнення поставленої мети. Важлива супровідна мета: повторення, закріплення і систематизація знань учнів. 2. Підготовка вчителя до уроку 2.2 Робота над змістом та визначення мети, структури

>2. Підготовка вчителя до уроку 2.3 Складання конспекту. План-схема Розгорнутий план План-конспект 2. Підготовка вчителя до уроку 2.3 Складання конспекту. План-схема Розгорнутий план План-конспект На етапі складання конспекту відбувається: остаточне формулювання теми та мети уроку; визначення обсягу та змісту навчального матеріалу; вибір методів і засобів навчання, їх оптимальне поєднання; відбір демонстраційного обладнання, хімічних дослідів і реактивів; вибір домашнього завдання та позакласної роботи.

>Клас, в якому проводитиметься урок, дата Тема уроку Навчальна (дидактична) мета уроку (зазначити хімічні Клас, в якому проводитиметься урок, дата Тема уроку Навчальна (дидактична) мета уроку (зазначити хімічні знання і вміння, які учні повинні засвоїти на уроці, та яка дидактична мета повинна бути досягнута). Виховна (розвиваюча) мета уроку (сформулювати напрями виховання і розвитку учнів, що реалізуються на уроці). Методи проведення уроку (виділити ланки навчального процесу, словесно-наочні, практичні методи, хімічний експеримент). Навчальне обладнання (зазначити наочне та хімічне приладдя, реактиви, ТЗН). Тип уроку (зазначити тип уроку за дидактичною метою). Організація початку уроку. Перевірка домашнього завдання та актуалізація знань. Повідомлення теми та мети уроку. Викладення нового матеріалу. Завершальний етап уроку. Закріплення вивченого матеріалу та підведення підсумків уроку. 2. Підготовка вчителя до уроку 2.3 Складання конспекту.

>3. Аналіз уроку. Мета аналізу уроку - виявити позитивні сторони, а також недоліки у 3. Аналіз уроку. Мета аналізу уроку - виявити позитивні сторони, а також недоліки у роботі вчителя, причини їхньої появи і шляхи подолання. Оцінюємо урок, а не особистість вчителя!!! Обговорення уроку рекомендується розпочинати з самооцінки учителем свого уроку. Організація уроку: Перевірка домашнього завдання Тип, структура і зміст уроку Методичний рівень уроку. Поведінка та активність учнів і вчителя Висновки, рекомендації та оцінка

>4. Інші форми навчання хімії. Навчальні конференції — проводяться 1-2 рази на рік у 4. Інші форми навчання хімії. Навчальні конференції — проводяться 1-2 рази на рік у старших класах. Учні набувають знань у процесі роботи з літературою, а також із доповідей однокласників. Екскурсії з хімії - дають змогу комплексно використовувати методи навчання, які спрямовані на пізнання практичної значимості досягнень хімії. Різновиди – тематичні та комплексні екскурсії, стосовно навчального матеріалу –попередні, поточні, заключні. Домашні завдання. Додаткові заняття. Позакласна робота Хімічні гуртки; Мала академія наук; Предметні олімпіади.