“Оратори” Підготували учні 13 групи Оратори Стародавної Греції

Скачать презентацию “Оратори” Підготували учні 13 групи Оратори Стародавної Греції Скачать презентацию “Оратори” Підготували учні 13 групи Оратори Стародавної Греції

88-oratori.ppt

 • Количество слайдов: 27

>“Оратори” Підготували учні 13 групи “Оратори” Підготували учні 13 групи

>Оратори Стародавної Греції та Риму Оратори Стародавної Греції та Риму

>Риторика Риторика — це ж наука про способи переконання та впливу на аудиторію Риторика Риторика — це ж наука про способи переконання та впливу на аудиторію з урахуванням її особливостей. Ця наука вивчає методику творення тексту, визначає його структуру, найпридатнішу для зрозумілого й аргументованого викладення думки.

>Школа софістів Прикладом може слугувати грецьке місто-держава Афіни в середині V ст. Школа софістів Прикладом може слугувати грецьке місто-держава Афіни в середині V ст. до н.е. Найвідомішою у Давній Греції була ораторська школа софістів. Софісти вважали, що мета оратора не подолати істину, а переконати, слабке зробити сильним.

>Найдавнішим ритором-оратором був Георгій, що перший подав грекам риторику як науку. Найдавнішим ритором-оратором був Георгій, що перший подав грекам риторику як науку. За деякими відомостями, елліни навіть відзначили заслуги Георгія-промовця золотою статуєю.

>Сократ  (бл. 470-399 рр. до н.е) Давньогрецький філософ, оратор. Сократ Сократ (бл. 470-399 рр. до н.е) Давньогрецький філософ, оратор. Сократ був надзвичайно колоритною фігурою. Він шукав істини в точних поняттях, ставлячи запитання і спростовуючи відповіді. Йому був властивий діалектичний метод “запитання-відповідь”, необхідний для встановлення об’єктивної істини, яка народжувалася в муках та стражданнях.

>Сократ завжди оточений своїми друзями та слухачами, привертав до себе увагу допитливої молоді. І Сократ завжди оточений своїми друзями та слухачами, привертав до себе увагу допитливої молоді. І коли в 407 р. до н.е. Платон зустрів Сократа, для нього назавжди відійшли геть всі його заняття, крім основного – філософії.

>399 р. до н.е. Сократа засудили до страти за критику традиційної релігії та “шкідливий” 399 р. до н.е. Сократа засудили до страти за критику традиційної релігії та “шкідливий” вплив на молодь. Філософ загинув, прийнявши отруту.

>Платон ( 427 – 347 рр. до н.е.) Платон походив із знатної родини, Платон ( 427 – 347 рр. до н.е.) Платон походив із знатної родини, у молоді роки був учнем Сократа. Близько 387 р. Платон заснував у гаю героя Академа свою школу, знамениту “Академію”. Він створив власну теорію красномовства, найціннішою ідеєю якої була ідея впливу промови на людську душу.

>Всі його філософські твори написані у формі діалогів. Центральним образом мудреця є Сократ. Всі його філософські твори написані у формі діалогів. Центральним образом мудреця є Сократ. Найвідомішим діалогом Платона є “Георгій” – про риторику та моральність; “Бенкет” і “Федр” – про кохання; “Протагор” – про можливість навчити доброчинності; “Федон” – про душу; “Держава” та “Закони” - про діяльні поліси; “Феєстат” - про пізнання; “Парменід” – про ідеї; “Софіст” – про буття та небуття; “Філеб” – про насолоду; “Тімей” – про світобудову.

>Цікаво, що Платон вважав поезію шкідливою, бо вона звертається до “низької” частини людської душі, Цікаво, що Платон вважав поезію шкідливою, бо вона звертається до “низької” частини людської душі, до її пристрастей – а це погано відбивається на моральному стані громадянина.

>Арістотель (384-322 рр. до н.е.) Упродовж двадцяти років був учнем Платона, ретельно вивчаючи Арістотель (384-322 рр. до н.е.) Упродовж двадцяти років був учнем Платона, ретельно вивчаючи при цьому різноманітні науки. Пізніше - вихованцем самого Арістотеля три роки був майбутній видатний полководець Олександр Македонський.

>Близько 335 р. Арістотель заснував у Афінах свою школу “Лікей”, у якій філософи працювали Близько 335 р. Арістотель заснував у Афінах свою школу “Лікей”, у якій філософи працювали у співдружності з риторами. Арістотелю належать літературно-публіцистичні твори, переважно у формі діалогів. Один із найвідоміших - “Протрептик” – “спонукання” до занять філософією, написане у вигляді промови, зверненої до кіпрського царя.

>Демосфен (384-322 рр. до н.е.) Найславетнішим оратором Стародавньої Греції був Демосфен. Сучасники зазначали, Демосфен (384-322 рр. до н.е.) Найславетнішим оратором Стародавньої Греції був Демосфен. Сучасники зазначали, що “силу його слова можна порівняти хіба що з вихором чи блискавкою”. Збереглося понад 60 промов і листів Демосфена. Найбільшими є його політичні промови. Виголошені проти македонського царя Філіпа, який намагався позбавити Афіни самостійності.

>Цицерон (106-42 рр. до н.е.) Цицерона вважають батьком риторики, бо на основі багатого Цицерон (106-42 рр. до н.е.) Цицерона вважають батьком риторики, бо на основі багатого досвіду йому вдалося створити власну теорію красномовства. Цицерон сказав, що риторика – це істинна наука, що є практично й корисною систематизацією ораторського досвіду.

>Ідеальним оратором Цицерон вважав людину високої культури, яка знає історію, філософію, літературу, юриспруденцію, може Ідеальним оратором Цицерон вважав людину високої культури, яка знає історію, філософію, літературу, юриспруденцію, може володіти аудиторією, примушуючи людей сміятися або плакати. Найпершу промову виголосив у віці 25 років, останню – на 63 році. Усього виголосив понад 100 промов.

>Оратори Київської Русі Оратори Київської Русі

>митрополит Іларіон Митрополитові належить знамените “Слово о законе и благодати” та “Исповеданіе веры”, митрополит Іларіон Митрополитові належить знамените “Слово о законе и благодати” та “Исповеданіе веры”, невелике повчання священикам. “Слово...” своїм мистецтвом рівнем не поступається перед найвидатнішими зразками візантійського урочистого церковного красномовства.

>Кирило Туровський 1169 р. Кирило Туровський був обраний єпископом у рідному місті Турові Кирило Туровський 1169 р. Кирило Туровський був обраний єпископом у рідному місті Турові й прославився ораторським та літературним мистецтвом. Проповідями були не тільки його “Слова”, а й притча “Сказання про чернечий стан”, які призначалися для проголошення в церкві.

>“Слова” - традиційні: похвала святу , пояснення його релігійного сенсу, розповіді про події. “Слова” - традиційні: похвала святу , пояснення його релігійного сенсу, розповіді про події. На честь яких встановлено свято. Проповіді Кирила Туровського відзначалися яскравим, поетичним і своєрідним стилістичним ладом, в основі якого лежить риторична ампліфікація, натхненням, поетичною схвильованістю.

>Києво-Могилянська академія Про розвиток риторики як науки у XVII – XVIII ст. в Києво-Могилянська академія Про розвиток риторики як науки у XVII – XVIII ст. в Україні свідчить такий факт: курс риторики викладався у Києво-Могилянській академії. Донині збереглися описи 183 підручників риторики, 127 з них складені саме в цьому навчальному закладі. Академія виховала багатьох славетних ораторів, але найпомітніші постаті серед них – Феофан Прокопович, Григорій Сковорода, Михайло Ломоносов.

>Григорій Сковорода (1722-1794 рр.) Сковорода вмів знаходити за допомогою красномовства шлях Григорій Сковорода (1722-1794 рр.) Сковорода вмів знаходити за допомогою красномовства шлях до сердець як простих селян, так і “вчених мужів”. Він був добре знайомий з досягненнями античної риторики та науки красномовства пізніших часів, сам писав філософські трактати у формі діалогів на зразок античних.

>Феофан Прокопович (1681-1736 рр.) У 1716 р. став головним помічником Петра І, насамперед Феофан Прокопович (1681-1736 рр.) У 1716 р. став головним помічником Петра І, насамперед у духовних справах. Відомий також як автор історичної драми «Владимир». На думку видатного оратора, риторика охоплює всі предмети, що знаходяться у сфері людських інтересів.

>Михайло Ломоносов (1711-1765 рр.) Михайло Ломоносов написав перший підручник з риторики російською мовою. Михайло Ломоносов (1711-1765 рр.) Михайло Ломоносов написав перший підручник з риторики російською мовою. Цей підручник складався з “Ораторії” – настанов до складання промов у прозі, та “Поезії” – настанов до складання поетичних творів. Сам він володів мистецтвом упродовж всієї промови вести боротьбу за душу адресата.

>Оратори ХХІ сторіччя Оратори ХХІ сторіччя

>Маршал Маклуен (1911 – 1980 рр.) Канадський філософ, філолог, літературний критик, дослідник впливу Маршал Маклуен (1911 – 1980 рр.) Канадський філософ, філолог, літературний критик, дослідник впливу медіа, як засобів комунікації на аудиторію. Здобув широку популярність завдяки дослідженню формуючого впливу електричних і електронних засобів комунікації на людину і суспільство, зокрема, концепції глобального села. Його ідеї мають важливе значення для розуміння розвитку сучасної цивілізації як глобального суспільства, яке «абсолютно забезпечує неузгодженість за всіма питаннями».

>“Яка користь з янгольської мови, коли в ній нема доброї думки?” (Григорій Сковорода “Яка користь з янгольської мови, коли в ній нема доброї думки?” (Григорій Сковорода “Вдячний Еродій”)