Скачать презентацию Обществените представи за съдебната власт ИВАНКА ИВАНОВА 29 Скачать презентацию Обществените представи за съдебната власт ИВАНКА ИВАНОВА 29

3c142f1a74ee1b866f1b7cf6f5fc9202.ppt

  • Количество слайдов: 31

Обществените представи за съдебната власт ИВАНКА ИВАНОВА 29 -04 -2011 БЛАГОЕВГРАД Обществените представи за съдебната власт ИВАНКА ИВАНОВА 29 -04 -2011 БЛАГОЕВГРАД

Доверие в институциите, НЦИОМ, Май 2010 Най-одобряваната държавна институция е полицията. 53% от българите Доверие в институциите, НЦИОМ, Май 2010 Най-одобряваната държавна институция е полицията. 53% от българите одобряват работата на МВР. Над средното е одобрението към работата на полицията сред възрастните хора, сред ниско образованите хора и сред живеещите в провинцията. Особено силна е подкрепата за действията на полицията сред симпатизантите на ГЕРБ, които най-тясно свързват успехите на своето управление с усилията на МВР. Половината от избирателите и на ДПС, и на БСП също одобряват работата на полицията. Правителството и армията са другите две институции, одобрението за които надхвърля неодобрението. Правителството е одобрявано от 46%, а армията – от 42%. От НЦИОМ допълват, че продължава тенденцията на плавен спад на доверието към съда. В същото време прокурата, макар и бавно, успява да подобри публичния си образ. Проучването на НЦИОМ е проведено в периода 15 -25 май.

Електорални и политически нагласи – Институт „Отворено общество“ – София, Февруари 2011 В каква Електорални и политически нагласи – Институт „Отворено общество“ – София, Февруари 2011 В каква степен имате доверие на следните институции? Изобщо НЕ Доверявам се доверявам се в малка степен Доверявам се в голяма степен Доверявам се изцяло Не мога да преценя Партии 46, 8% 37, 2% 6, 2% 1, 4% 7, 7% Парламент 38, 3% 40, 4% 11, 8% 2, 4% 6, 5% Синдикати 37, 4% 30, 5% 8, 6% 2, 2% 20, 9% НЗОК 33, 8% 41, 1% 13, 1% 2, 7% 8, 8% Прокуратура 32, 7% 39, 6% 14, 5% 3, 3% 9, 3% Съд 32, 5% 40, 9% 14, 4% 3, 1% 8, 8% Правителство 29, 1% 37, 1% 20, 3% 6, 2% 7, 3% Болници 25, 5% 45, 3% 19, 1% 3, 8% 5, 7% Полиция 22, 8% 41, 9% 23, 8% 5, 6% Армия 20, 7% 32, 5% 23, 0% 8, 2% 15, 2%

Доверие в съдебната система - ЕС Източник: Евробарометър 2008 г. Доверие в съдебната система - ЕС Източник: Евробарометър 2008 г.

Световен корупционен барометър, 2010 Източник: Световен корупционен барометър, 2010 г. Изследване на Transparency International Световен корупционен барометър, 2010 Източник: Световен корупционен барометър, 2010 г. Изследване на Transparency International – клон за България - Сдружение „Прозрачност без граници“ Проведено от BBSS Gallup International и други национални агенции в 86 държави, интервюирани 91, 500 респонденти в периода юли – септември 2010 г. Въз основа на данните Transparency International изготвя индекс със стойности, като оценките варират между 1 – показател за сектори и институции без корупция, до 5 – за изключително корумпирани сектори и институции. Данните за България за получени чрез национално представително изследване, проведено сред 1, 000 респонденти между 1 -8 юли 2010 г.

Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – глобална картина Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – глобална картина

Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – България Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – България

Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – България и ЕС С червено – Сектори и институции най-силно засегнати от корупция – България и ЕС С червено – България Със синьо - ЕС

% от респондентите, платили подкуп през последните 12 м. за да получат услуги от % от респондентите, платили подкуп през последните 12 м. за да получат услуги от институциите – глобална картина 1 група: над 50% II група: 30% -49, 9% III група: 20% -29, 9% IV група: 6% - 19, 9% V група: до 5% ДЪРЖАВА/ТЕРИТОРИЯ Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Камерун, Индия, Либерия, Малайзия, Нигерия, Палестина, Сенегал, Сиера Леоне, Уганда Азербайджан, Боливия, Салвадор, Гана, Кения, Биван, Литва, Мексико, Молдова, Монголия, Пакистан, Украйна, Витнам, Замбия Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Чили, Колумбия, Унгария, Македония, Папуа Нова Гвинея, Перу, Румъния, Русия, Соломонови острови, Тайланд, Турция, Венецуела Аржентина, Австрия, България, Китай, Чешка република, Фиджи, Франция, Гърция, Индонезия, Италия, Япония, Косово, Латвия, Люксембург, Полша, Филипините, Сърбия, Сингапур, Тайван, Вануату Австралия, Бразилия, Канада, Хърватска, Дания, Финландия, Грузия, Германия, Хонг Конг, Исландия, Ирландия, Швейцария, Великобритания, САЩ

% от респондентите, платили подкуп през последните 12 м. за да получат услуги от % от респондентите, платили подкуп през последните 12 м. за да получат услуги от институциите – България и ЕС С розово – ЕС С черно - България

Изследване на общественото доверие в съда, щат Северна Дакота, САЩ Въпрос: Доколко имате доверие Изследване на общественото доверие в съда, щат Северна Дакота, САЩ Въпрос: Доколко имате доверие във всяка от следните институции? Много Донякъде Малко Съвсем високо не Не Без знам отговор a. Обществените училища 37. 0 49. 2 7. 0 1. 3 5. 0 . 5 b. Офиса на Губернатора 43. 0 42. 5 7. 5 2. 5 4. 2 c. Местните правоохранителни органи 46. 5 40. 3 8. 8 3. 0 1. 3 8. 7 48. 5 29. 5 10. 7 2. 5 . 2 e. Върховния съд на щат С. Дакота 39. 2 34. 8 1. 0 19. 0 1. 2 f. Медицинските професионалисти 50. 5 39. 0 7. 5 . 8 2. 0 . 2 g. Щатското законодателно тяло 19. 0 59. 7 12. 5 2. 3 6. 2 h. Върховният съд на САЩ 35. 8 40. 7 9. 0 2. 0 12. 2 . 3 i. Съдилищата във вашия район 29. 5 49. 7 11. 5 2. 0 7. 2 d. Медиите

Северна Дакота – Какво мислите по отношение на някои проблеми на съдилищата във вашия Северна Дакота – Какво мислите по отношение на някои проблеми на съдилищата във вашия район? Много съгласен Донякъде Силно Не знам Без съгласен несъгласен отговор a. Съдилищата защитават конституционните права на обвиняемите 32. 7 49. 5 6. 8 1. 7 9. 2 b. Повечето състави съдебни заседатели не са представителни за своята общност 12. 2 25. 2 32. 3 18. 8 10. 8 . 7 c. Съдиите по принцип са честни и справедливи когато решават делата 36. 0 46. 0 8. 0 3. 7 6. 0 d. Съдиите не отделят достатъчно време и внимание на всяко отделно дело 12. 5 32. 8 24. 0 13. 3 15. 7 1. 2 e. Съдиите са загубили представа за реалните проблеми на своите общности 9. 2 25. 0 33. 7 21. 2 10. 0 . 7 f. Съдебните определения и решения са разбираеми за хората, които участват в делото 16. 2 43. 3 20. 5 7. 5 11. 2 1. 0 g. Съдилищата не следят за това, решенията им да се изпълняват 16. 0 30. 5 20. 3 15. 2 16. 8 . 7 h. Медийното отразяване на съдилищата е по-скоро акуратно 10. 8 35. 8 26. 3 15. 8 9. 5 1. 5 i. Бих предпочел дори съдията да пренебрегне закона, но да гарантира, че всеки престъпник ще бъде наказан. 12. 3 17. 5 22. 5 41. 7 5. 7 . 2

България - Нагласи към работата на съда Клиенти Източник: Клиентите на съдилищата за съдебната България - Нагласи към работата на съда Клиенти Източник: Клиентите на съдилищата за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България Изследването е изготвено по проект на сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ Финансирано от Фондация „Америка за България“ Изготвено е от Алфа Рисърч – април/ май 2007 г. и април 2010 г. „Клиенти“ – анкетирани са граждани, които се явяват като страни по дела, свидетели, адвокати, както и граждани, които се явяват в съда по административен въпрос. Клиентите на съда са разделени на две под-извадки: моделна, която включва населени места по програмата за съдилища – модели и контролна – жители на други населени места. Анкетирани са общо 1, 720 души – 860 души от моделната извадка и 860 души от контролната.

Нагласи към работата на съда Нагласи към работата на съда

Мнение на клиенти за съда Мнение на клиенти за съда

Източници на информация за съда Източници на информация за съда

Динамика на доверието в съда - България Дата Не са склонни да Склонни са Динамика на доверието в съда - България Дата Не са склонни да Склонни са да се се доверят Не знаят 10/2004 65% 20% 15% 06/2005 70% 20% 10/2005 66% 20% 14% 04/2006 73% 20% 8% 09/2006 70% 15% 10/2007 70% 12% 18% 04/2008 76% 13% 11% 10/2008 73% 17% 10% 06/2009 80% 14% 6% 11/2009 74% 17% 9% © European Union, 1995 -2010

Последици от ниското доверие Нерешени правни проблеми Източник: Изследване на правните проблеми в България Последици от ниското доверие Нерешени правни проблеми Източник: Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events, Мартин Граматиков, Институт „Отворено общество“ – София, 2009, www. osi. bg Съвкупността на обектите на изследването се определя като пълнолетните граждани (навършили 18 години), които живеят на територията на страната. Извадката е осъществена на принципа на случайността чрез реализиране на квоти на три нива. Първото ниво на стратифициране са областите в България, след което се прилагат квоти с цел равномерно представяне на населени места от различна големина. Събирането на данните е осъществено през месеците юни и юли 2007 г. от агенцията за изследвания Gf. K България. Изследването е проведено по метода на прякото интервю. Обходени са 5308 адреса; ефективни интервюта са взети от 2730 пълнолетни граждани. Средната възраст на респондентите е 51 години. Относителните дялове показват известно отклонение на извадката в посока на свръх-представяне на жените – 63, 1%. Последното преброяване сочи, че делът на жените в населението е 51. 29%.

Правните проблеми в България, 2007 Правните проблеми в България, 2007

Стратегии за решаване на правните проблеми Стратегии за решаване на правните проблеми

Причини за пасивна стратегия Причини за пасивна стратегия

% разрешаване на правните проблеми % разрешаване на правните проблеми

Последици от нерешаването на правните проблеми Последица Проблем Загуба на работа 4, 54% Стрес Последици от нерешаването на правните проблеми Последица Проблем Загуба на работа 4, 54% Стрес 51, 71% Здравословен проблем 17, 21% Проблем в семейнаталичната връзка 7, 19% Загуба на пари 53, 51% Загуба на време 50, 17% Процентите надхвърлят 100, защото са възможни повече от един отговор на въпросите.

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 1 Източник: Public Trust Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 1 Източник: Public Trust and Confidence in the Justice System, Action Plan, Wisconsin, USA, Oct. 2000 - Проект на Офиса на Председателя на Върховния съд на щата, Директора на Щатските съдилища, Лигата на жените – гласоподаватели в Уисконсин и Щатската адвокатска колегия - Създаден Комитет за наблюдение и изпълнение на плана за действие – включва по трима представители на институциите и има 3 щатни служители - Основни мерки от Плана за действие за повишаване на общественото доверие в съда:

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 2 Проблем: Според изследване Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 2 Проблем: Според изследване от 99 г. - 70% от гражданите са съгласни, че афроамериканците са третирани по-зле от съда Цел: Осигуряване на ефективно равенство на гражданите пред правосъдната система – съдът трябва да третира гражданите еднакво, без значение на раса, пол, богатство, възраст, сексуална ориентация, физическо и психическо здраве, степен на владеене на езика Основна мярка: разширяване на приложното поле на безплатната правна помощ и понижаване на прага на бедност за допускане до правна помощ.

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 3 Проблем: Откъсването на Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 3 Проблем: Откъсването на съдиите и адвокатите от обществения живот има две негативни последици – от една страна правосъдието губи връзка с реалните проблеми на гражданите и обществото и от друга – гражданите слабо разбират спецификите на съдебния процес. Цел: Повишаване на участието на съдиите и адвокатите в обществения живот на града Основна мярка: Участие на съдии и адвокати в общественото обучение – програми за правно ограмотяване в училищата и открити лекции за гражданите; ден на Правото (Първи май); участие в общински бордове; симулации на съдебни процеси в училищата.

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 4 Проблем: Слабостите на Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 4 Проблем: Слабостите на правосъдието са много по-видими по отношение на непълнолетни правонарушители; такива дела привличат общественото внимание повече; Цел: Повишаване на обществената удовлетвореност от работата на системата за младежко правосъдие Основна мярка: Повишаване на финансирането на системата за младежко правосъдие; създаване на служители за връзка с родителите; прилагане на креативни подходи за работа с родителите и за превенция на употребата на наркотици, алкохол и насилие; максимално бързо насочване на непълнолетните към програми за подкрепа извън семейството.

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 5 Проблем: Обществото възприема Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 5 Проблем: Обществото възприема полицаите, прокурорите и съдиите като коравосърдечни хора, на които им е съвършено безразлично как техните решения се отразяват на живота на гражданите. Хората искат съдиите да проявят разбирането, че всеки случай е важен, без значение рутината или размера на засегнатия икономически интерес. Цел: Подобряване на емпатията/ съпричастността на правоохранителните органи и органите на съдебна власт към проблемите на гражданите Основна мярка: Специализирани обучения за магистрати и персонал; подобряване на координацията и взаимодействието с други държавни органи.

Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 6 Проблем: Задължението за Примерни стратегии за повишаване на общественото доверие в съда - 6 Проблем: Задължението за явяване като съдебен заседател създава определени проблеми на работещите и майките с деца, което ги настройва негативно срещу съда. Цел: Подобряване на системата за подбор на съдебните заседатели Мярка: Актуализиране на списъците с потенциални съдебни заседатели, Удължаване на срока на предизвестие, Ограничаване загубата на време за съдебните заседатели, Подобряване на тяхното разбиране за работата на съда.

Източници: Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events, Мартин Граматиков, Източници: Изследване на правните проблеми в България по метода на justiciable events, Мартин Граматиков, Институт „Отворено общество“ – София, 2009, www. osi. bg Клиентите на съдилищата за съдебната реформа, качеството на предоставяните услуги и правораздаването в България, Програма за развитие на съдебната система и Алфа Рисърч, Май 2010, www. prss-bg. org Световен корупционен барометър 2010 г. , Асоциация „Прозрачност без граници“, http: //www. transparencybg. org/ Евробарометър НЦИОМ

Благодаря за вниманието! За контакти: Иванка Иванова Директор Правна програма Институт „Отворено общество“ София Благодаря за вниманието! За контакти: Иванка Иванова Директор Правна програма Институт „Отворено общество“ София електронна поща [email protected] bg София 1000, Ул. Солунска 56 тел. 02/ 930 66 19; 930 66 17