О т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң

Скачать презентацию О т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң Скачать презентацию О т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң

№2_tak_13_tүymedaқ.pptx

  • Размер: 1.5 Мб
  • Автор:
  • Количество слайдов: 13

Описание презентации О т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң по слайдам

О т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң ү Қ қ академиясы Фармация ісін йымдастыру жО т стік аза стан мемлекеттік фармацевтика ң ү Қ қ академиясы Фармация ісін йымдастыру ж не бас ару кафедрасы ұ ә қ Орында ан: уанды М. Е. ғ Қ қ Тобы: 403 “Б” ФК абылда ан: Бубешова М. С. Қ ғТауарлар орыны рылымы қ ң құ ж не классификациясы ә Т ймеда ү қ

1 7 610 9 5432 801 02 03 01 05 06 07 08 09 0 A

А ымды са талу орығ қ қ қ Тауарларды а ымды са талу оры таарларды аА ымды са талу орығ қ қ қ Тауарларды а ымды са талу оры таарларды а ымды ң ғ қ қ қ ғ қ сату а ба ыттал ан. Тауарлар д ріханалы желіге ғ ғ ғ ә қ жеткізілгеннен кейін, оларды сатылу, босаылу процестері ң басталады. А ымда ы орды са талуы нормаланады. ғ ғ қ ң қ А ымда ы тауар орыны са талуыны рылымды ғ ғ қ ң құ қ элементтеріне: ж мыс оры, а ымды толы тыру оры ұ қ ғ қ қ қ ж не са тандыру немесе резервтік ор жатады. ә қ қ

Маусымды жина тау ж не қ қ ә мерзімінен б рын жеткізілу оры ұ қ МаусымдыМаусымды жина тау ж не қ қ ә мерзімінен б рын жеткізілу оры ұ қ Маусымды жина тау ж не мерзімінен б рын қ қ ә ұ жеткізілу оры д ріханалы йымдарда ы а ымды қ ә қ ұ ғ ғ қ сатылу орымен атар, маусымды с раныстар а қ қ қ ұ ғ байланысты алыптасатын осымша тауарлар орын қ қ қ амтып, жыл бойына немсе с раныс жо арла ан қ ұ ғ ғ кезе де ьауарларда зіліссіз сатылуын амтамасыз ң ң ү қ етеді.

Ма сатты ба ытта ы тауарлар орық ғ ғ қ Ма сатты ба ытта ы тауарларМа сатты ба ытта ы тауарлар орық ғ ғ қ Ма сатты ба ытта ы тауарлар оры белгілі қ ғ ғ қ бір с ралымды ана аттандыру шін рылады ұ қ ғ ү құ (мысалы, тендерлі ойылымды амтамасыз ету қ қ шін, грипп кезіндегі вакциналау ж не т. б. ) ү ә

Есептік орларқ На ты к нге есептік м ліметтер бойынша аны талады. қ ү ә қЕсептік орларқ На ты к нге есептік м ліметтер бойынша аны талады. қ ү ә қ

Бастап ы немесе кірістік орларқ қ Жобалау кезе іні  ң ң со ында ы ңБастап ы немесе кірістік орларқ қ Жобалау кезе іні ң ң со ында ы ң ғ к тілетін тауарлар ү орын к рсетеді. қ ө

Жобалау кезе іні со ында ы ң ң ң ғ тауарлар орын к рсетеді. қ өЖобалау кезе іні со ында ы ң ң ң ғ тауарлар орын к рсетеді. қ ө Со ы немесе шы ысты орлар ңғ ғ қ қ

Минималды к лемдегі ө тауарлар оры қ Минималды к лемдегі тауарлар ө оры – д ріханалыМинималды к лемдегі ө тауарлар оры қ Минималды к лемдегі тауарлар ө оры – д ріханалы йым а қ ә қ ұ ғ тауарларды кезекті жеткізілу ң кезе іні алдында ы тауарлар ң ң ғ орын сипаттайды. қ

Максиамалды к лемдегі тауарлар орыө қ Максиамалды к лемдегі ө тауарлар оры - д ріханалы Максиамалды к лемдегі тауарлар орыө қ Максиамалды к лемдегі ө тауарлар оры — д ріханалы қ ә қ йым а тауарларды кезекті ұ ғ ң жеткізілу кезе індегі ң тауарлар орын сипаттайды. қ

Орташа к лемдегі тауарлар орыө қ Орташа к лемдегі тауарлар оры – минималды ө қ жОрташа к лемдегі тауарлар орыө қ Орташа к лемдегі тауарлар оры – минималды ө қ ж не максималды тауарлар орыны ә қ ң арасында ы орташа арифметикалы немесе ғ қ орташа хронологиялы тауарлар оры ретінде қ қ есептелінеді.

  Орындалу орындары бойынша ;  • Б лшек сауда желісіні  орыө ң қ Орындалу орындары бойынша ; • Б лшек сауда желісіні орыө ң қ • К терме сауда желісіндегі орлар ө қ • Д ріханалы йым а дейінгі жолда ы орлар ә қ ұ ғ ғ қ

Назарлары ыз а ң ғ рахмет! Назарлары ыз а ң ғ рахмет!