О т стік ң ү Қ аза стан

Скачать презентацию О т стік ң ү Қ аза стан Скачать презентацию О т стік ң ү Қ аза стан

sozylmaly_limfaleykoz_-_kopiya.ppt

 • Размер: 119.0 Кб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 10

Описание презентации О т стік ң ү Қ аза стан по слайдам

О т стік ң ү Қ аза стан мемлекеттік фармацевтика академиясық ІШКІ АУРУЛАР КАФЕДРАСЫ Созылмалы лимфолейкозО т стік ң ү Қ аза стан мемлекеттік фармацевтика академиясық ІШКІ АУРУЛАР КАФЕДРАСЫ Созылмалы лимфолейкоз • Орында ан: Пошанова Г. Е ғ • Факультет і: ЖТД • Тобы:

Созылмалы лимфолейкоз Аны тамасық : Шеттік анда жетілген лимфоциттерді қ ң к беюімен, Созылмалы лимфолейкоз Аны тамасық : Шеттік анда жетілген лимфоциттерді қ ң к беюімен, суйек миыны , лимфа ө ң туйіндеріні , тала ты ң қ ң лимфацитарлы инфильтрациясымен дамитын клонды қ неопластикалы ауру. қ СЛЛ к біне егде жаста ыларда жас ө ғ спірімдерге ара анда жиі бай алады. ө қ ғ қ

Этиологиясымен патогенезі СЛЛ лимфопролефирациялы ісіктерді қ ң атарында ы ауру. қ ғ Негізгі себебі вирустыЭтиологиясымен патогенезі СЛЛ лимфопролефирациялы ісіктерді қ ң атарында ы ауру. қ ғ Негізгі себебі вирусты инфекциямен қ хромосомды б зылыстар болып қ ұ табылады. Ісікті даму к зі ң ө – лимфопоезді ң ізашарлы жасушасы. қ Этиологиялы факторлар н тижесінде қ ә лимфоциттер жетіліп дамымайды, біра қ оларды мір суру уа ыты ң ө қ зарады, оларды уа ытылы ұ ң қ жойылмауынан лимфоциттер саны к бейеді. ө

Жіктемесі Лимфоциттерді туріне арайң қ : 1. B жасушалы қ 2. Т жасушалы қЖіктемесі Лимфоциттерді туріне арайң қ : 1. B жасушалы қ 2. Т жасушалы қ Клиникалы ерекшелігіне арай қ қ : — типтік ( баяу немесе тез рістейді ө ) — ісіктік ( лимфа т йіндері ісік т різді л аюы ү ә ұ ғ ) — тала ты қ қ ( тала ты аса л аюыұ ң ұ ғ ) — суйек миылы қ — тукті жасушалы қ

Клиникалы к рінісіқ ө 1. Лимфопролефиряциялы синдром қ : ( лимфоаденопатия, спленомегалия, с йек ү миыныКлиникалы к рінісіқ ө 1. Лимфопролефиряциялы синдром қ : ( лимфоаденопатия, спленомегалия, с йек ү миыны лимфоидты пролефирациясымен ң сипатталады ) 2. Ас ынулар синдромы қ : Инфекциялы қ ас ынулар қ ( пневмония, герпес ) Аутоимунды б зылыстар қ ұ ( аутоиммунды гемолиздік анемия, тромбоцитопения ).

C ЛЛ сатылары 1. Бастап ы сатық - б л сатыда ауру белгілері ұ біртіндеп баяуC ЛЛ сатылары 1. Бастап ы сатық — б л сатыда ауру белгілері ұ біртіндеп баяу басталады, айтарлы тай қ ша ымдар болмайды, с растыр анда ғ ұ ғ лсіздік, терше дік бай алады, басты ә ң қ белгілері лимфа т йіндеріні ү ң л аюы, лейкоцитоз, лимфоцитоз. Ал аш ы ұ ғ ғ қ кезде лимфа т йіндері инфекциялы ү қ аурулар а шалды анда уа ытша ғ ққ қ л аяды, біра кейін сол к йінде ұ ғ қ ү са талады. қ

2. Жайылмалы сатысы Шамамен 5 -6 жылдан кейін дамиды. лсіздік, терше дік Ә ң2. Жайылмалы сатысы Шамамен 5 -6 жылдан кейін дамиды. лсіздік, терше дік Ә ң кушейеді, барлы лимфа туйіндері қ л аяды. Лимфа т йіндеріні к лемі ұ ғ ү ң ө б рша ты к лемімен тауы ты ұ қ ң ө қ ң ж мырт асындай денгейге дейін ұ қ л юы м мкін ж не лимфа т йіндері ұ ғ ү ә ү ж мса , оз алмалы болады. ұ қ қ ғ

 Дертті б л сатысында к птеген а залар ң ұ ө ғ за ымдалады Дертті б л сатысында к птеген а залар ң ұ ө ғ за ымдалады қ : А Ж, ТАЖ, ОНЖ, буйрек, Қ жыныс м шелері. ү 3. Терминальді саты : Б л кезде нау астар кахексия к йіне ұ қ ү т седі, интоксикация ү ауырлайды, р ә т рлі инфекциялы ас ынулар ү қ қ осылады. Лабораториялы зерттеуде осы қ қ ауру а т н белгілер ай ын болады. ғ ә қ

Зерттеу жоспары ЖАҚ : Панцитопения синдромы, Лимфоциттерді 100 -200 x ң 10 г/лЗерттеу жоспары ЖАҚ : Панцитопения синдромы, Лимфоциттерді 100 -200 x ң 10 г/л ге дейін жо арлауы, ғ лимфоциттерді 10 -10 г/л ге немесе ң одан да жо ары болуы, Боткин ғ Гумпрехт жасушаларыны ң (лимфоциттерді шал б зыл ан ң ұ ғ ядролары) болуы.

Иммунологиялы зерттеудеқ : - анда ж не к к бауырда Т-лимфоцит қ ә ө супрессорларды жоИммунологиялы зерттеудеқ : — анда ж не к к бауырда Т-лимфоцит қ ә ө супрессорларды жо арлауы, ң ғ Цитохимиялы зерттеуде қ : — лимфоциттер рамында гликогенні құ ң к пм лшерде т йіршік т рінде аны талу ө ө ү ү қ Миелограммада : — лимфоидты инфильтрация, лимфоциттерді ң миелокариоциттерден 50 -60% кейде оданда жо ары болуы, гранулацитарлы ғ атарды жасушаларыны азаюы қ ң ң.