Скачать презентацию Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст 3 Новоукраїнської Скачать презентацию Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст 3 Новоукраїнської

0f0d957fb546b9b2b138130c8c809648.ppt

  • Количество слайдов: 33

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області Ворона Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 3 Новоукраїнської районної державної адміністрації Кіровоградської області Ворона Людмила Миколаївна

олаївна юдмила Мик Ворона Л 949 р 1. 01. 1 Народилася 0 • : олаївна юдмила Мик Ворона Л 949 р 1. 01. 1 Народилася 0 • : м. • Місце роботи Ш І-ІІІ овоукраїнка З Н ступенів № 3 вищої ь – методист, • Вчител категорії імії та сада: вчитель х • По біології в 2010 р тація • Остання атес • Голова районного товариства вчителів хімії • Член журі ІІІ обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії • Член методичної районної ради • Голова методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу ЗШ № 3 • Нагороди: Грамоти відділу освіти райдержадміністрації Грамоти управління освіти і науки облдержадміністрації Грамота міністерства освіти України Нагороджена значком “ Відмінник освіти України”.

Активізація дичної пізнавальної діяльності о ема мет и Т учнів шляхом к розроб використання Активізація дичної пізнавальної діяльності о ема мет и Т учнів шляхом к розроб використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії

освіду Мета д Розробити методичні рекомендації щодо використання віршів, художніх творів, історичної інформації на освіду Мета д Розробити методичні рекомендації щодо використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії, підібрати і систематизувати матеріал для його практичного використання на уроках та позакласній роботі.

В. І Садкіна, аналізуючи нові а н новаціій ть методики, запропоновані Ін с значущ В. І Садкіна, аналізуючи нові а н новаціій ть методики, запропоновані Ін с значущ науковцями та педагогами, висловила думку, що в їх лення смис Перео і засобів методиках немає нічого ів ії, метод я учнів хім абсолютно нового, а новизна – в н навчан і нових інтеграції добре знайомих бц розро до елементів, прийомів, що в одів ння. а цілому формують цікавий, підх ії навч ц ганіза ор ефективний підхід.

т редмення П же дослід Зміст, форми та методи організації навчання учнів хімії для т редмення П же дослід Зміст, форми та методи організації навчання учнів хімії для активізації пізнавальної діяльності шляхом використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії.

я дна іде Прові віду дос Поєднання традиційного змісту, форм і методів навчання та я дна іде Прові віду дос Поєднання традиційного змісту, форм і методів навчання та елементів сучасних освітніх технологій для активізації пізнавальної діяльності учнів

айомі такі Вам зн оції після ем ення уроку? закінч айомі такі Вам зн оції після ем ення уроку? закінч

є, мабуть, і Бува таке? є, мабуть, і Бува таке?

ді, навіть, Іно заплакати хочеться ді, навіть, Іно заплакати хочеться

м здається, Часо що ти…. . м здається, Часо що ти…. .

 хотілося б А так а уроці…. н хотілося б А так а уроці…. н

чити урок Закін ен мріє так кож чити урок Закін ен мріє так кож

Використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії дає можливість розв’язати ряд питань Використання віршів, художніх творів, історичної інформації на уроках хімії дає можливість розв’язати ряд питань Допомогти учням засвоїти всю сукупність фактів і явищ щодо формування загальної картини світу Ліквідувати роз'єднаність шкільних предметів Викликати інтерес учнів до навчання Підвищити практичну спрямованість навчання Розковує стан учня, створює умови для пошукової діяльності, налагоджує трудову обстановку, стимулює розвиток розумових здібностей

, ання віршів Використ жніх творів, ії худо мац ичної інфор же істор мо , ання віршів Використ жніх творів, ії худо мац ичної інфор же істор мо уроках хімії ька на кіл виконувати : функцій ну Навчаль розвиток загально их навчальн умінь і навичок Розважальну створення сприятливої психологічної атмосфери на уроках Комунікативну об’єднання учнівського колективу, встановлення емоційних контактів Психотехнічну перебудова психіки для засвоєння більших обсягів інформації Релаксаційну зняття емоційної напруги, що викликана навчанням

Можна зачитати фрагмент твору, вірш , тощо для ілюстрації виучуваного явища Фрагменти художніх творів Можна зачитати фрагмент твору, вірш , тощо для ілюстрації виучуваного явища Фрагменти художніх творів можна використовувати для постановки запитань. Зачитавши фрагмент, можна запитати, про яке хімічне явище йдеться, яка хімічна реакція відповідає цьому описові, записати рівняння реакції. Методика використання художніх творів, історичних фактів Можна навести теми, що вивчаються, та запропонувати підібрати фрагменти художніх творів. Досить часто в літературних творах описуються речовини, процеси , певні події з хімічними помилками. Можна запропонувати учням знайти неточності в зачитаному фрагменті з погляду сучасної хімії.

Класифікація використаних літературних джерел Уривки з художніх творів Історичні факти Матеріали, що використовуються Біографічні Класифікація використаних літературних джерел Уривки з художніх творів Історичні факти Матеріали, що використовуються Біографічні відомості про учених-хіміків Вірші Віршовані загадки

Етапи використання літературних джерел Підбір тексту Попередня робота над текстом, підбір найвлучніших поетичних рядків Етапи використання літературних джерел Підбір тексту Попередня робота над текстом, підбір найвлучніших поетичних рядків Методичні прийоми використання тексту безпосередньо на уроці

Використання літературних джерел на уроках хімії Використання літературних джерел на уроках хімії

 Епіграфом актично до пр року хімії, кожного у о о до першог особлив Епіграфом актично до пр року хімії, кожного у о о до першог особлив уроку, де очинається п айомство з зн ть етом, можу предм. слова М. М бути Семе нова: «Усі ми поєднуємо з хімічною наукою подальший прогрес у пізнанні світу, що нас оточує, нові методи його перебудови і вдосконалення. І не може бути в наші дні спеціаліста, котрий спромігся обійтися без знання хімії» .

 Мотивація ті ої діяльнос навчальн і е, якщо учн Дуже добр і можуть Мотивація ті ої діяльнос навчальн і е, якщо учн Дуже добр і можуть сам з у, и мету урок визначит влять перед поста і тання, на як собою пи и рібно шукат пот го, дь. Для цьо відпові зку, можна як підка ш. ристати вір вико Видите камень , вон тот придорожный? - Камень как камень… - Обычный… - Возможно… - Как бы о нем поточнее узнать? - Надо науку на помощь призвать. Как пишется «камень» , научит Грамматика. Размеры и форму найдет Математика. Физика массу отыщет и вес. Минералогия взглянет на срез. «Это кремень» , - она скажет ребятам, И называют его силикатом. Археология скажет: «Находка! Справа на камне видна обработка!» Жил в этой местности древний народ…» Дальше История слово берет. Камень в овраге лежит придорожном… Камень простой? Или, может быть, сложный? О камне ты все ли узнал, человек? Наука поможет! Не каменный век!

я користанн Ви що містять прикладів, ву помилку науко А. К. Дойль: «Чудовисько лежало я користанн Ви що містять прикладів, ву помилку науко А. К. Дойль: «Чудовисько лежало перед нами. . . Його величезна паща ще світилася блакитним полум'ям, глибоко сидячи дикі очі були обведені вогненними колами. Я доторкнувся до цієї світної голови і, віднявши руку, побачив, що мої пальці теж засвітилися в темряві. -Фосфор, - сказав я. »

 е здивуєш – Здивуй. Н е навчиш. н Уривок із повісті Г. Хаггарда е здивуєш – Здивуй. Н е навчиш. н Уривок із повісті Г. Хаггарда «Клеопатра - володарка зорі» “…Вона вийняла з вуха одну з тих величезних перлин … і … опустила її в оцет. Запала мовчанка, вражені гості, завмерши, спостерігали, як незрівнянна перлина повільно розчиняється в міцному оцті. От від неї не залишилося і сліду, і тоді Клеопатра підняла кубок, покрутила його, збовтуючи оцет, і випила весь до останньої краплі. ”

оння науков Використа и ї літератур популярно ілюстрації для матеріалу льмі ці в Стокго оння науков Використа и ї літератур популярно ілюстрації для матеріалу льмі ці в Стокго У 1910 ро на а Міжнарод проходил , яка ція геологів конферен ву ила важли поруш го майбутньо проблему у» ного голод «заліз Академік А. Е. Фурман передбачав, що станеться з людством, якщо зникне залізо: «На вулицях стояв би жах руйнувань: ні рейок, ні вагонів, ні паровозів, ні автомобілів…, а рослини почали б гинути без живлющого металу. Руйнування ураганом пройшло б по всій землі, і загибель людства зробилася б неминучою. Утім, людина не повинна була б дожити до цього моменту: втративши три грами заліза у своєму тілі й крові, вона припинила би своє існування, тому що втратити все залізо – п’ять тисячних відсотка своєї ваги – було б для неї смертю» .

Вірш В. Шаламова рийом - й п Методични » гадай, хто я «Від Я Вірш В. Шаламова рийом - й п Методични » гадай, хто я «Від Я пью его в мельчайших дозах, На сахар капаю раствор, А он способен бросить в воздух Любую из ближайших гор. (нитоглицерин)

М. Пришвін (оповідання «Соляна кислота» ) икористання В «Чи відомо вам, що в годівлі М. Пришвін (оповідання «Соляна кислота» ) икористання В «Чи відомо вам, що в годівлі вовченят бере участь і самець вовк? віршів, цитат із У матері в молоці не вистачає необхідної для харчування молодих , вовків хлоридної кислоти, і щоби поповнити цю недостатність, у художніх творів добавку до молока треба відригнути маленькому своєї їжі з чних фактів хлоридною кислотою. У такій годівлі бере участь і вовк самець. істори ля Трапилося одного разу, коли вовченята сильно підросли й ює можливість д відрижки для них треба було викинути багато, старий вовк не створ ня. хотів себе кривдити, по жалів сам себе. Він понюхав щенят, чан тегрованого нав ін зробивши вигляд, нібито їх погодував, і відійшов убік. Але від суворої матері хіба зникнеш? Вона відразу, просто за виглядом вовченят, зрозуміла, що старий від рижку поберіг для себе, і відразу, на очах молодих торішніх вовків і нинішніх щенят, прийнялася тріпати їх батька. Жмути шерсті старого від та кого тріпання летіли в усі боки. От як дісталося! Після тріпання старий вовк підійшов до вовче нят і викинув увесь свій запас. За його прикладом усі інші вовки, сильно налякані, відразу підходи ли й викидали щенятам усю свою їжу. Такий випав пам'ятний день — усім вовкам по сергах: старому — прочухан, молодим — приклад, маленьким — хлоридна кислота» .

 стосування За вил нічних пра мнемо Заповнення електронних орбіталей відбувається за правилом Гунда, стосування За вил нічних пра мнемо Заповнення електронних орбіталей відбувається за правилом Гунда, суть якого полягає в тому, що спочатку заповнюються вільні орбіталі, і тільки потім електрони починають спарюватися. Ты приглядись, решив присесть, К местам трамвайного вагона. Когда ряды пустые есть, Подсаживаться нет резона

 стосування За вил нічних пра мнемо Використання мнемонічних правил допомагає зрозуміти і запам’ятати стосування За вил нічних пра мнемо Використання мнемонічних правил допомагає зрозуміти і запам’ятати процеси приєднання та відщеплення Гідрогенув молекулах вуглеводнів. ( правила Марковникова і Зайцева) Найдешь ли справедливость тут, Где действуют двойные связи: Где много, так еще дадут, Где мало, так отнимут сразу.

Уривок літературного твору І. Франка. вмінь і я Формуванн і чок у форм нави Уривок літературного твору І. Франка. вмінь і я Формуванн і чок у форм нави « Шипить та крутиться вапно, що ода кейс – мет його гасять у великих дощаних туацій) си озбирання скринях » (р • Визначте, про яку реакцію йдеться в уривку літературного твору І. Франка. • Запишіть її хімічне рівняння. • Класифікуйте цю реакцію за кількістю та складом реагентів та продуктів реакції.

і ні відомост Біографіч ків ених – хімі про вч У 1903 р Пʼєр і ні відомост Біографіч ків ених – хімі про вч У 1903 р Пʼєр і Марія Складовська - Кюрі одержали Нобелівську премію у галузі фізики за відкриття радіоактивності. У 1911 году Марія Кюрі одержала Нобелівську премію у галузі хімії за відкриття радію і полонію. Вплив радіації на той час не був ще докладно вивчений. Захисту від опромінення не було. Марія працювала у звичайних дамських рукавичках. У 1934 р вона померла від променевої хвороби – лейкемії (рак крові). У Брюсселі на всесвітній виставці демонструвалися рукавички, в яких свого часу працювала Марія Склодовська - Кюрі. Поряд не вмовкаючи тріскотів лічильник Гейгера. І це у 1958 р. , через півстоліття після того, як в них працювала Марія.

я користанн Ви й відомосте історичних Історична довідка. Чому О. Македонський не завоював Індію? я користанн Ви й відомосте історичних Історична довідка. Чому О. Македонський не завоював Індію? У війську виникла епідемія дизентерії. Солдати стали масово гинути. Але, цікаво, що хворіли прості рядові солдати, а знать майже не хворіла. У війську піднявся бунт, Македонський був змушений покинути свої позиції і вертатися додому. Запитання: Як ви вважаєте, чому не хворіла знать, адже жили вони в однакових умовах, їли однакову їжу?

ї проблемно Створення ситуації Уривок про використання води як джерела енергії з роману Жуля ї проблемно Створення ситуації Уривок про використання води як джерела енергії з роману Жуля Верна «Таємничий острів» : «…Настане день, і вода замінить паливо; водень і кисень, з яких вона складається , будуть застосовуватися й окремо; вони виявляться невичерпним і таким потужним джерелом тепла й світла, що вугіллю до них далеко!. . . Вода – вугілля прийдеш них століть» . Запитання: • Чому вода може стати джерелом тепла ? • В чому актуальність цього питання? • Які хімічні реакції потрібно здійснити, щоб із води отримати водень і кисень? • Яким чином отримані продукти можуть замінити вугілля? • Які хімічні реакції потрібно при цьому здійснити?

Практичне значення досвіду Наведені розробки можна використовувати на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, Практичне значення досвіду Наведені розробки можна використовувати на уроках вивчення та закріплення нового матеріалу, для актуалізації опорних знань, для проведення позакласних заходів. Підвищує інтерес учнів до хімії, активізує їх пізнавальну діяльність на уроках. Користування запропонованим матеріалом дозволить учителю суттєво економити час для підготовки до уроків, оптимізувати навчальний процес, зробити урок цікавим, захоплюючим.