Скачать презентацию NỘI DUNG Thực hiện hợp đồng mua Скачать презентацию NỘI DUNG Thực hiện hợp đồng mua

984e7668d09bfab16e55683c807c5dff.ppt

  • Количество слайдов: 31

NỘI DUNG • Thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế • Thực hiện NỘI DUNG • Thực hiện hợp đồng mua bán quốc tế • Thực hiện hợp đồng xuất khẩu • Thực hiện hợp đồng nhập khẩu • Những chứng từ cần thiết trong thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế • • Chứng từ hàng hóa Chứng từ vận tải giao nhận Chứng từ hải quan Phương tiện tín dụng

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU (NẾU CÓ) THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v XIN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU (NẾU CÓ) v THỰC HIỆN CÁC BƯỚC ĐẦU CỦA KH U THANH TOÁN §Nếu thanh toán L/C thì phải giục đối tác mở L/C §Khi nhận được L/C phải tiến hành kiểm tra các điều kiện, điều khoản của L/C, thực hiện tu chỉnh nếu cần thiết.

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU § Thu THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v CHUẨN BỊ HÀNG XUẤT KHẨU § Thu gom tập trung làm thành lô hàng xuất khẩu § Đóng gói bao bì hàng xuất khẩu § Kẻ ký mã hiệu hàng xuất khẩu v KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG § Kiểm tra hàng về phẩm chất, số lượng, trọng lượng, bao bì để chứng nhận hàng hóa phù hợp với hợp đồng § Kiểm dịch: động vật, thực vật

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI §Điều kiện THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI §Điều kiện cơ sở giao hàng §Phương thức thuê tàu v MUA BẢO HIỂM §Điều kiện cơ sở giao hàng §Điều khoản bảo hiểm §Thủ tục mua bảo hiểm

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN v GIAO THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN v GIAO HÀNG CHO NGƯỜI VẬN TẢI § Giao hàng bằng đường biển § Giao hàng bằng đường hàng không

GỬI HÀNG NGUYÊN CONTANER Hàng nguyên Container (Full Container Load) là lô hàng của GỬI HÀNG NGUYÊN CONTANER Hàng nguyên Container (Full Container Load) là lô hàng của một người gửi hàng, có khối lượng tương đối lớn, đòi hỏi phải xếp trong một hoặc nhiều container. Trách nhiệm của người gửi hàng (Shipper) • Đóng hàng vào container • Làm thủ tục hải quan, niêm phong kẹp chì • Giao container cho người chuyên chở tại CY của cảng đi • Liên hệ hãng tàu để lấy vận đơn • Chịu các chi phí liên quan

GỬI HÀNG LẺ Hàng lẻ là lô hàng của một người gửi hàng có GỬI HÀNG LẺ Hàng lẻ là lô hàng của một người gửi hàng có khối lượng nhỏ, không đủ đóng trong một container. Trách nhiệm của người gửi hàng - Chuyên chở hàng hóa từ nơi chứa hàng của mình trong nội địa đến giao cho người gom hàng tại Trạm giao nhận đóng gói hàng lẻ (CFS) và chịu chi phí này. - Làm thủ tục hải quan - Nhận vận đơn của người gom hàng (House Bill of Lading) và trả cước hàng lẻ (nếu cước là trả trước).

GIAO HÀNG BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG §Mang hàng ra sân bay, làm thủ tục GIAO HÀNG BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG §Mang hàng ra sân bay, làm thủ tục hải quan, cân đo, dán nhãn §Hãng hàng không cấp MAWB, ghi người nhận hàng là Đại lý giao nhận §Người giao nhận lập HAWB giao cho từng chủ hàng

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN Sau khi THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU v LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN Sau khi giao hàng, lập bộ chứng từ thanh toán, thông thường gồm: • Hối phiếu • Vận đơn đường biển • Đơn/ Giấy chứng nhận bảo hiểm • Hóa đơn thương mại • Giấy chứng nhận phẩm chất • Giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng • Giấy chứng nhận xuất xứ • Phiếu đóng gói v GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v. XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (NẾU CÓ) THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v. XIN GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU (NẾU CÓ) v. THỰC HIỆN CÁC GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA KH U THANH TOÁN • Mở L/C • Chuyển tiền ứng trước v THUÊ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI • Điều kiện cơ sở giao hàng • Phương thức thuê

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v MUA BẢO HIỂM • Điều kiện cơ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v MUA BẢO HIỂM • Điều kiện cơ sở giao hàng • Thủ tục mua bảo hiểm v. LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN CHO HÀNG HÓA v NHẬN VÀ KIỂM TRA HÀNG • Hàng nguyên container • Hàng lẻ • Hàng vận chuyển bằng đường hàng không Ø Lập các chứng từ cần thiết nếu hàng bị tổn thất

THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v KHIẾU NẠI • Bên bị khiếu nại THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU v KHIẾU NẠI • Bên bị khiếu nại • Trường hợp khiếu nại • Hồ sơ khiếu nại • Phương án giải quyết

NHỮNG CHỨNG TỪ TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MBQT NHỮNG CHỨNG TỪ TRONG THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MBQT

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) Khái niệm Là chứng từ do người bán HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) Khái niệm Là chứng từ do người bán phát hành, yêu cầu người mua trả số tiền ghi trên hoá đơn Tác dụng v. Xuất trình cho ngân hàng đòi tiền người mua v. Mua bảo hiểm hàng hoá v. Xuất trình cho hải quan

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) 1. HĐ tạm tính (Provisional invoice) 2. HĐ HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) 1. HĐ tạm tính (Provisional invoice) 2. HĐ chính thức (Final invoice) 3. HĐ chi tiết (Detailed invoice) 4. HĐ chiếu lệ (Proforma invoice) 5. HĐ trung lập (Neutral invoice) 6. HĐ xác nhận (Certified invoice) loại n Phâ

HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) v. Nội dung ØĐặc điểm hàng hoá ØĐơn HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI (COMMERCIAL INVOICE) v. Nội dung ØĐặc điểm hàng hoá ØĐơn giá hàng, tổng trị giá của hàng hóa ØĐiều kiện cơ sở giao hàng ØPhương thức vận tải ØPhương thức thanh toán v. Chú ý khi lập hoá đơn

PHIẾU ĐÓNG GÓI (PACKING LIST) Là bảng kê khai tất cả các hàng hoá PHIẾU ĐÓNG GÓI (PACKING LIST) Là bảng kê khai tất cả các hàng hoá đựng trong một kiện hàng (hòm, hộp, container), chỉ ra chi tiết về: • Số hàng hoá được đóng gói • Trọng lượng tịnh và cả bì • Số lượng bao, kiện, hòm, container

PHIẾU ĐÓNG GÓI (PACKING LIST) üPhiếu đóng gói thông thường üPhiếu đóng gói chi PHIẾU ĐÓNG GÓI (PACKING LIST) üPhiếu đóng gói thông thường üPhiếu đóng gói chi tiết üPhiếu đóng gói trung lập üPhiếu đóng gói kiêm bản kê trọng lượng

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẨM CHẤT (CERTIFICATE OF QUALITY) Là chứng từ do xưởng, nhà GIẤY CHỨNG NHẬN PHẨM CHẤT (CERTIFICATE OF QUALITY) Là chứng từ do xưởng, nhà máy sản xuất hoặc cơ quan kiểm định cấp xác nhận phẩm chất của hàng hoá thực giao Tác dụng Xác nhận phẩm chất hàng hoá thực giao phù hợp với quy định của hợp đồng Nội dung üTên người bán üNội dung kiểm nghiệm phẩm chất hàng hoá üCơ quan, tổ chức chứng nhận

GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG/TRỌNG LƯỢNG CERTIFICATE OF QUANTITY/WEIGHT Là chứng từ xác nhận GIẤY CHỨNG NHẬN SỐ LƯỢNG/TRỌNG LƯỢNG CERTIFICATE OF QUANTITY/WEIGHT Là chứng từ xác nhận số lượng/ trọng lượng hàng hoá thực giao

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH VÀ VỆ SINH § Giấy chứng nhận kiểm dịch GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH VÀ VỆ SINH § Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật § Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật § Giấy chứng nhận vệ sinh

GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CERTIFICATE OF ORIGIN Là chứng từ do tổ chức GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ CERTIFICATE OF ORIGIN Là chứng từ do tổ chức có thẩm quyền cấp để xác nhận nơi sản xuất hoặc khai thác ra hàng hóa Nội dung: üTên và địa chỉ người mua, người bán üTên hàng, số lượng, ký mã hiệu üLời khai của chủ hàng về nơi sản xuất hoặc khai thác hàng üXác nhận của tổ chức có thẩm quyền

Các loại giấy chứng nhận xuất xứ v. C/O mẫu A (Form A) v. Các loại giấy chứng nhận xuất xứ v. C/O mẫu A (Form A) v. C/O mẫu B (Form B) v. C/O mẫu C( Form C) v. C/O mẫu D (Form D) v. C/O mẫu E (Form E) v. C/O mẫu AK (Form AK) v C/O mẫu AJ (Form AJ)

VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN KHÁI NIỆM –CÁCH PHÁT HÀNH B/L (1)Giao hàng Người gửi VẬN ĐƠN ĐƯỜNG BIỂN KHÁI NIỆM –CÁCH PHÁT HÀNH B/L (1)Giao hàng Người gửi hàng (2)Cấp vận đơn Người chuyên chở Là chứng từ chuyên chở hàng hoá bằng đường biển do người chuyên chở hoặc đại diện của người chuyên chở cấp phát cho người gửi hàng sau khi hàng hoá đã được xếp lên tàu hoặc sau khi nhận hàng để xếp.

BIÊN BẢN KẾT TOÁN NHẬN HÀNG VỚI TÀU § Là biên bản kết toán BIÊN BẢN KẾT TOÁN NHẬN HÀNG VỚI TÀU § Là biên bản kết toán được lập ra giữa người nhận hàng (ở nước ta là cảng) và thuyền trưởng sau khi đã dỡ hàng xong toàn bộ. Biên bản này xác nhận số lượng hàng thực tế mà thuyền trưởng đã giao cho người nhận hàng ở cảng dỡ. § Văn bản này có tính chất đối tịch chứng minh sự thừa thiếu giữa số lượng hàng thực nhận tại cảng đến và số hàng ghi trên bản lược khai của tàu.

BIÊN BẢN HÀNG HƯ HỎNG, ĐỔ VỠ Trong quá trình dỡ hàng ra khỏi BIÊN BẢN HÀNG HƯ HỎNG, ĐỔ VỠ Trong quá trình dỡ hàng ra khỏi tàu tại cảng đích, nếu phát hiện thấy hàng bị đổ vỡ, hư hỏng, ướt bẩn thì đại diện của cảng (công ty giao nhận, kho hàng) và thuyền trưởng phải cùng nhau lập một biên bản về tình trạng đổ vỡ của hàng hóa.

GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNG THIẾU Khi giao nhận hàng với tàu, nếu số lượng GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNG THIẾU Khi giao nhận hàng với tàu, nếu số lượng hàng trên ROROC chênh lệch so với bản lược khai hàng hóa thì người nhận hàng phải yêu cầu lập biên bản hàng thừa thiếu (ở Việt Nam do công ty đại lý tàu biển cấp cho người nhận hàng).

TỜ KHAI HẢI QUAN CUSTOMS DECLARATION Là khai báo của chủ hàng cho cơ TỜ KHAI HẢI QUAN CUSTOMS DECLARATION Là khai báo của chủ hàng cho cơ quan hải quan để thực hiện thủ tục hải quan khi xuất khẩu hoặc nhập khẩu hàng hóa.

HỐI PHIẾU (BILL OF EXCHANGE) Hối phiếu là giấy tờ có giá do người HỐI PHIẾU (BILL OF EXCHANGE) Hối phiếu là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán vô điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai.

SÉC (CHEQUE) Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người SÉC (CHEQUE) Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện do một người (chủ tài khoản) ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình một số tiền xác định để trả cho người được chỉ định trên séc, hoặc trả theo lệch của người này, hoặc trả cho người cầm séc.