Скачать презентацию Навчальний проект Екологічні засоби особистої гігієни 4 Скачать презентацию Навчальний проект Екологічні засоби особистої гігієни 4

Приклад навчального проекту.pptx

  • Количество слайдов: 54

Навчальний проект «Екологічні засоби особистої гігієни» 4 Навчальний проект «Екологічні засоби особистої гігієни» 4

Розділ 8 § 33 Навчальний проект 4 На завершення навчального року ви виконаєте навчальний Розділ 8 § 33 Навчальний проект 4 На завершення навчального року ви виконаєте навчальний проект «Екологічні засоби особистої гігієни» . © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Проект — це проблема, яку потрібно розв'язати, Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Проект — це проблема, яку потрібно розв'язати, і обов'язково представити отримані результати. На початку роботи над проектом визначити його мету та завдання. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua слід

Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Мета проекту — це те, що ми Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Мета проекту — це те, що ми бажаємо отримати в результаті його виконання. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Завдання проекту — це дії, які потрібно Розділ 6 § 29 Навчальний проект 4 Завдання проекту — це дії, які потрібно виконати для досягнення мети проекту. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 33 Навчальний проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 Розділ 8 § 33 Навчальний проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 8 § 33 Для того щоб виконати проект, потрібно: 4 ü провести опитування Розділ 8 § 33 Для того щоб виконати проект, потрібно: 4 ü провести опитування учнів початкової школи та з'ясувати, чи дотримуються вони правил особистої гігієни; ü провести конкурс особистої гігієни» ; малюнків «Правила ü дізнатися з енциклопедій, довідників, журналів та Інтернету про правила і засоби особистої гігієни; ü з'ясувати, до чого може призвести недотримання правил особистої гігієни; © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 33 Для того щоб виконати проект, потрібно: 4 ü з'ясувати, до Розділ 8 § 33 Для того щоб виконати проект, потрібно: 4 ü з'ясувати, до чого може призвести недотримання правил особистої гігієни; ü знайти інформацію про способи виготовлення екологічних засобів гігієни власноруч; ü оформити отриманий матеріал використання на класній годині батьківських зборах; для та ü розказати учням перших-третіх класів про правила та засоби особистої гігієни. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 33 Навчальний проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 Розділ 8 § 33 Навчальний проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 8 § 33 Навчальний проект 4 Для цього розділимося на групи: «Дослідники» , Розділ 8 § 33 Навчальний проект 4 Для цього розділимося на групи: «Дослідники» , «Золотавики» , «Журналісти» , «Пошуковці» , «Трударики» . © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Пошук матеріалів 4 Пошук матеріалів 4

Шукати цікаві факти про правила та засоби особистої гігієни варто розпочати в шкільній і Шукати цікаві факти про правила та засоби особистої гігієни варто розпочати в шкільній і домашній бібліотеках. Розділ 8 § 34 © Вивчаємо інформатику 4 teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Пошук матеріалів Шукати книги, правилами: журнали, 4 статті слід за Розділ 8 § 34 Пошук матеріалів Шукати книги, правилами: журнали, 4 статті слід за ü якщо відомі автор і назва книги — слід звертатися до алфавітного каталогу; ü якщо цікавить якась певна тема скористатись тематичним каталогом. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua — слід

Розділ 8 § 34 Пам’ятайте! 4 В кожного твору є автор. Якщо використано чужі Розділ 8 § 34 Пам’ятайте! 4 В кожного твору є автор. Якщо використано чужі матеріали, треба обов'язково в кінці роботи вказувати перелік використаної літератури. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Правила опису знайдених матеріалів 4 Ø для книги — автор, Розділ 8 § 34 Правила опису знайдених матеріалів 4 Ø для книги — автор, назва книги, де, коли і ким видана книга (назва видавництва); Ø для статті — автор, назва статті, журналу, дата публікації та сторінки. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua назва

Розділ 8 § 34 Пошук матеріалів 4 Додаткові відомості та зображення можна знайти в Розділ 8 § 34 Пошук матеріалів 4 Додаткові відомості та зображення можна знайти в Інтернеті. Тобі відомо, що потрібні відомості в мережі Інтернет треба шукати за ключовими словами або фразами. Тому для пошуку цікавих фактів, фото й ілюстрацій слід дібрати такі слова або фрази. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Правила опису знайдених матеріалів 4 Ø для веб-сайта — автор Розділ 8 § 34 Правила опису знайдених матеріалів 4 Ø для веб-сайта — автор статті, назва, дата публікації, дата перегляду статті, адреса вебсайта. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок 1. Добери ключові Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок 1. Добери ключові слова або фрази. Для цього виділи основну думку тексту, постав запитання за змістом тексту та добери характерні слова або фрази. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет Крок 2. Організуй пошук матеріалів. Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет Крок 2. Організуй пошук матеріалів. Відкрий сторінку системи та виконай пошук. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 потрібних пошукової

Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок З. Проаналізуй результати Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок З. Проаналізуй результати пошуку. Ознайомся з коротким описом знайдених сайтів. Відбери з них ті сайти, які тобі потрібні. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок 4. Збережи результати Розділ 8 § 34 Алгоритм пошуку в мережі інтернет 4 Крок 4. Збережи результати пошуку. Запиши назву сайта та його адресу. Занотуй цікаві факти, збережи зображення. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 34 Пошук в Інтернеті 4 Добери характерні слова або фрази Збережи Розділ 8 § 34 Пошук в Інтернеті 4 Добери характерні слова або фрази Збережи знайдене Пошук в Інтернеті © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua Проаналізуй знайдене

Представлення проекту 4 Представлення проекту 4

Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Комп'ютерна презентація проекту повинна містити: 1. Титульний Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Комп'ютерна презентація проекту повинна містити: 1. Титульний слайд, на якому вказана тема проекту та його автори. 2. Другий слайд — мета та завдання проекту. 3. Третій слайд — короткий опис роботи в групі. 4. Четвертий слайд повинен містити висновки, тобто, що потрібно зробити для досягнення мети проекту. 5. П'ятий слайд — список використаних джерел. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 35 Представляємо проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 Розділ 8 § 35 Представляємо проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Перед публічним показом презентацію обов'язково слід переглянути Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Перед публічним показом презентацію обов'язково слід переглянути та, за необхідності, внести до неї зміни. Переглядаючи презентацію проекту, варто звернути увагу на таке: ü інформація має бути корисною та цікавою; ü слід використовувати (терміни); наукові поняття ü варто використовувати короткі речення; © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 ü інформація має бути корисною та цікавою; Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 ü інформація має бути корисною та цікавою; ü слід використовувати (терміни); наукові поняття ü варто використовувати короткі речення; ü заголовки слайдів повинні привертати увагу; ü на слайдах обов'язково мають бути світлини та малюнки; ü текст на слайдах має легко читатися; ü у тексті не повинно бути орфографічних і пунктуаційних помилок. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 8 § 35 Представляємо проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 Розділ 8 § 35 Представляємо проект © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Виступ має містити вступ, основну частину і Розділ 8 § 35 Представляємо проект 4 Виступ має містити вступ, основну частину і висновок. Тривалість виступу — 5 -7 хв. Бажано провести репетицію свого виступу. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 4 Змагання «Я люблю інформатику» © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. Розділ 5 § 35 4 Змагання «Я люблю інформатику» © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Може він порахувати, Може він пісні співати, Малювати Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Може він порахувати, Може він пісні співати, Малювати і писати, Помилки перевіряти. Може він листа прийняти, З другом швидко нас зв’язати, Він багато чого може І завжди нам допоможе! Комп’ютер © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Кілобайти, гігабайти, Папки, файли, блоги, сайти. . . Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Кілобайти, гігабайти, Папки, файли, блоги, сайти. . . Знань чимало різних має, Цілий світ про нього знає Комп’ютер © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Міцний диск, дуже яскравий, Містить він кіно цікаве Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Міцний диск, дуже яскравий, Містить він кіно цікаве Оптичний диск © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Сотня клавіш, різні знаки Спершу учні-небораки, А тепер Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Сотня клавіш, різні знаки Спершу учні-небораки, А тепер раз, два й готово – Відстукали слово. Ось де пальцям фізкультура, І це все – Клавіатура © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» І комп’ютери порою Розмовляють між собою А для Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» І комп’ютери порою Розмовляють між собою А для цього їм потрібна Річ відома не усім. До телефону підключай І повідомлення приймай, Адже мову ми ведем Про зв’язок через. . . Модем © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Ось я кнопку натискаю І папір вже заправляю. Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Ось я кнопку натискаю І папір вже заправляю. Він друкує без зупинки Вірші, пісні і картинки. І швидкий він, наче спринтер Відгадайте, що це? Принтер © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» , Б, В, Г, Д і кома – Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» , Б, В, Г, Д і кома – Всім, мабуть, уже відома Така клавішна структура. Звісно ж, це … Клавіатура © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я показую об’єкти, Фото-, відеопроекти. Я не Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я показую об’єкти, Фото-, відеопроекти. Я не плеєр, не мотор, А звичайний – … Монітор © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Якщо є складна робота, Мусить бути лиш охота, Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Якщо є складна робота, Мусить бути лиш охота, Бо зі мною буде толк, Адже я – системний … Блок © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я не нишпорю в коморах, Не ховаюся Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я не нишпорю в коморах, Не ховаюся по норах. Ковзаю по столу трішки, Бо комп’ютерна я… Мишка © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Промені і сонце-коло Намалюємо ми скоро. Творчий маю Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Промені і сонце-коло Намалюємо ми скоро. Творчий маю я характер, Бо графічний я… Редактор © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я пишу листи і вірші, Мої тексти Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» 4 Я пишу листи і вірші, Мої тексти найгарніші. Хай підтвердить весь народ, Як усім потрібен… Word © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Коли треба показати Слайди про усі формати – Розділ 5 § 35 Конкурс «розминка» Коли треба показати Слайди про усі формати – В допомозі не відмовить Вам ніколи … Power. Point © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4

Розділ 5 § 35 Конкурс «всезнайки» 4 Працюємо в команді. Потрібно згадати та написати Розділ 5 § 35 Конкурс «всезнайки» 4 Працюємо в команді. Потрібно згадати та написати терміни з інформатики, які ми вивчали протягом року. Конкурс триває 3 хвилини. Перемагає та команда, яка пригадає більше слів. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «семафор» 4 Від команд запрошують по одному учаснику. Вони Розділ 5 § 35 Конкурс «семафор» 4 Від команд запрошують по одному учаснику. Вони вибирають конверти з термінами, які вивчали протягом року, і за допомогою жестів показують їх значення. Команди розгадують. Якщо команда не може розгадати термін свого учасника, його розгадує друга команда. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Об’єкт © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Об’єкт © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua «Ребуси українською» © rebus 1. com

Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Браузер © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Браузер © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua «Ребуси українською» © rebus 1. com

Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Мережа © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Мережа © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua «Ребуси українською» © rebus 1. com

Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Користувач © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua Розділ 5 § 35 Конкурс «відгадайки» 4 Користувач © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua «Ребуси українською» © rebus 1. com

Розділ 5 § 35 Конкурс «склади слово» 4 Завдання. Скласти якомога більше слів з Розділ 5 § 35 Конкурс «склади слово» 4 Завдання. Скласти якомога більше слів з літер поданого слова. . 1 -ша команда — «Програмування» © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 2 -га команда — «Інформатика»

Розділ 5 § 35 Конкурс «спробуй сам» Складіть алгоритм казки: 2 -га команда — Розділ 5 § 35 Конкурс «спробуй сам» Складіть алгоритм казки: 2 -га команда — 1 -ша команда — « Ріпка» © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua 4 « Рукавичка»

Розділ 5 § 35 Конкурс «креативність» 4 Завдання. Створити емблему команди в програмі MS Розділ 5 § 35 Конкурс «креативність» 4 Завдання. Створити емблему команди в програмі MS Word. Матеріали для підготовки знайти в мережі Інтернет. Завдання виконує кожен учень на ПК, а команда отримує сумарний бал. © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

Розділ 5 § 35 Конкурс «Плутанка» 4 Є набір термінів, означення яких переплутані місцями. Розділ 5 § 35 Конкурс «Плутанка» 4 Є набір термінів, означення яких переплутані місцями. Ваше завдання – встановити відповідність між терміном і означенням (поясненням) Операційна система Системний диск це диск, на який встановлено операційну систему це набір програм, призначений для забезпечення взаємодії всіх пристроїв комп’ютера і виконання користувачем різних дій Графічний це сукупність засобів і правил, що забезпечують взаємодію інтерфейс пристроїв та (або) програм Інтерфейс здійснює взаємозв’язок між комп’ютером і його користувачем за допомогою графічних елементів (вікон, значків, ярликів, меню, кнопок, списків тощо) Контекстне меню викликається кнопкою Пуск Головне меню це набір операцій, які можна виконати над певним об’єктом у певний момент часу Контекстне меню це папки, файли, ярлики, вікна, носії інформації (диски) викликається Основні об’єкти після клацання на об’єкті правою кнопкою мишки операційної © Вивчаємо інформатику teach-inf. at. ua

4 4