Наугольник Л.Б., доцент кафедри практичної психології ЛьвДУВС, к.психол.наук,

Скачать презентацию Наугольник Л.Б., доцент кафедри практичної психології ЛьвДУВС, к.психол.наук, Скачать презентацию Наугольник Л.Б., доцент кафедри практичної психології ЛьвДУВС, к.психол.наук,

470-vstup_do_spec.l-5_12.ppt

 • Количество слайдов: 14

>Наугольник Л.Б., доцент кафедри практичної психології ЛьвДУВС, к.психол.наук, доцент Тема 5. Заняття 1. Організаційні Наугольник Л.Б., доцент кафедри практичної психології ЛьвДУВС, к.психол.наук, доцент Тема 5. Заняття 1. Організаційні форми діяльності практичного психолога Питання: 1. Психологічна служба в системі освіти. 2. Професійна взаємодія психологів між собою та з фахівцями суміжних професій.

>Основна література:  Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог: Основна література: Савчин М.В., Гавриш З.С. Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог: Навчальний посібник. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007. – 400 с. Дуткевич Т.В., Савицька О.В. Практична психологія: Вступ до спеціальності. 2-е вид Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 256 с. Приходько Ю.О. Практична психологія: Введення у професію: Навч. Посібник.2-е вид. – К.: Каравелла, 2010. – 232 с.

>Додаткова література:  Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - Харків, 1996. Варій М.Й. Додаткова література: Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості. - Харків, 1996. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 592 с. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Кряжников Н.С. Введение в профессию “Психолог”.-М.; Воронеж, 2003. Головин С.Ю. Словарь психолога-практика, - М.; 2002. Григорович Л.А. Введение в профессию “Психолог”.-М.; Тардарики, 2004. Немов Р.С. Психология: в 2 кн.- М.; 1994. Панок В.Г. Концепція психологічної служби в системі освіти України //Барви творчості.- К.; 1995. Панок В.Г., Титаренко Т., Чепелєва Н.В. та ін. Основи практичної психології: Підручник.- К.; Либідь, 2001. Наказ про психологічну службу освіти 2009 р.

>Психологічна служба в системі освіти - це сукупність закладів, установ, підрозділів Психологічна служба в системі освіти - це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки.

>Фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, Фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів (центрів) психологічної служби.

>Психологічна служба здійснює свою діяльність у тісному контакті з батьками або особами, що їх Психологічна служба здійснює свою діяльність у тісному контакті з батьками або особами, що їх замінюють, з органами опіки, інспекціями у справах неповнолітніх, представниками громадських організацій, медичними установами.

>Основні наміри служби ‑ сприяння формуванню молодого покоління, становленню індивідуальності і творчого ставлення Основні наміри служби ‑ сприяння формуванню молодого покоління, становленню індивідуальності і творчого ставлення до життя па всіх етапах дошкільного і шкільного дитинства; розвиток здібностей та нахилів дітей, вивчення особливостей їхнього психічного розвитку, визначення психологічних причин порушення особистості й інтелекту, профілактика цих порушень. забезпечення психічного, морального і духовного здоров'я учнів

>Основоположний нормативний документ: «Положення про службу практичної психології в системі освіти України» -– Основоположний нормативний документ: «Положення про службу практичної психології в системі освіти України» -– Наказ МОН від 02.07.2009 №616. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за № 687/16703

>Основні види діяльності психологічної служби діагностика корекція реабілітація профілактика Основні види діяльності психологічної служби діагностика корекція реабілітація профілактика прогностика

>Рівні функціонування психологічної служби системи освіти України  науковий прикладний практичний Рівні функціонування психологічної служби системи освіти України науковий прикладний практичний

>Напрями діяльності психологічної служби :   консультативно-методична допомога просвітницько-пропагандистська робота Напрями діяльності психологічної служби : консультативно-методична допомога просвітницько-пропагандистська робота превентивне виховання