НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГОНАЦІОНАЛЬНА

Описание презентации НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГОНАЦІОНАЛЬНА по слайдам

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” СтаршийНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” Старший викладач кафедри тактики Пр. ЗСУ ВІРКО Є. В. Львів – 2015 р. ТЕМА № 3: Розташування на місці. Організація охорони підрозділів. ЗАНЯТТЯ 1: Розташування підрозділів баталь- йону (батальйонної тактичної групи) на місці.

МЕТА ЗАНЯТТЯ 21. Ознайомити тих, хто навчається з основами роз- ташування механізованого взводу на місці уМЕТА ЗАНЯТТЯ 21. Ознайомити тих, хто навчається з основами роз- ташування механізованого взводу на місці у районах бойового призначення та базовому таборі. 2. Вивчити з тими, хто навчається, основні питання організації розташування механізованого взводу на місці та дій у складі сторожової охорони. 3. Виховувати почуття необхідності вмілої організа- ції розташування на місці та дій взводу у сторожовій охороні. Прищеплювати навички пошуку нових шля- хів розвитку тактичного мислення.

НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Розташування у районах бойового призначення. 2. Розташування у базовому таборі. 3 НАВЧАЛЬНІ ПИТАННЯ 1. Розташування у районах бойового призначення. 2. Розташування у базовому таборі.

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк). – К. :ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 41. Бойовий статут Сухопутних військ, частина ІІІ (взвод, відділення, танк). – К. : КСВ, 2010. Статті 43 — 61. 2. Рєпін І. В. Основи застосування механізованого відділення (танка) в сучасному загальновійськовому бою: навчальний посібник. / Рєпін І. В. , Вірко Є. В. – Л. : АСВ, 2013. С. С. 49 -56. 3. Рекомендації механізованим підрозділам щодо дій на полі бою в сучасних умовах: методичний посібник. К. : ГУ БП, 2002. Розділ 1.

ВИМОГИ ДО РАЙОНУ РОЗТАШУАННЯ Район завантаження Район очікування. Райони відпочинку (привалів) (денного, нічного, добового) Район вивантаженняВИМОГИ ДО РАЙОНУ РОЗТАШУАННЯ Район завантаження Район очікування. Райони відпочинку (привалів) (денного, нічного, добового) Район вивантаження Район збору 1 мб Район проведення бойового злагодження. Район перевантаження 2/3 омбр 09. 00 17. 08 1 мб 1 БТГр Базовий табір Район відновлення боєздатностіРайон зосередження (основний, запасний) Вихідний район (для наступу, десантування)

ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ РОЗТАШУВАННЯ У РАЙОНАХ БОЙОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 6 ПЕРШЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ РОЗТАШУВАННЯ У РАЙОНАХ БОЙОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ВИМОГИ ДО РАЙОНУ РОЗТАШУАННЯ Можливість прихованого зайняття району Можливість забезпечити необхідний ступінь розосеред-ження та максимального укриттяВИМОГИ ДО РАЙОНУ РОЗТАШУАННЯ Можливість прихованого зайняття району Можливість забезпечити необхідний ступінь розосеред-ження та максимального укриття підрозділів від ЗМУ та сучасних бойових засобів ураження Наявність сприятливих умов для виконання в даному районі запланованих заходів та зручностей для органі-зованого початку подальших дій. Зручність розташування підрозділів Природна можливість здійснити ретельне маскування особового складу та техніки Розташування підрозділів під лініями електропередачі, поблизу газопроводів та нафтопроводів не допускається.

РОЗТАШУВАННЯ МВ НА МІСЦІ Віддалення між БМП 25 -50 м , в умовах застосування противникомРОЗТАШУВАННЯ МВ НА МІСЦІ Віддалення між БМП 25 -50 м , в умовах застосування противником ВТЗ — 100 -150 м. Між взводами – 300 -400 м. Механізований взвод (відділення) розташовується вздовж маршруту висування, використовуючи захисні та маскувальні властивості місцевості

РАЙОН РОЗТАШУВАННЯ БАТАЛЬЙОНУ 9 Район розташування батальйону включає : позиції (маршрути дій) сторожової (безпосередньої) охорони;РАЙОН РОЗТАШУВАННЯ БАТАЛЬЙОНУ 9 Район розташування батальйону включає : позиції (маршрути дій) сторожової (безпосередньої) охорони; райони розташування механі-зованих (танкових) рот; райони розташування міно-метної (артилерійської) бата-реї, гранатометного і проти-танкового підрозділів, підроз-ділів технічного забезпечення і тилу. Розміри району для розташу-вання батальйону на місці можуть бути до 10 км 2. Розмір району для розташування роти на місці може бути до 1 кв. км.

ОХОРОНА БАТАЛЬЙОНУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ Підрозділи під час розташування на місці охороняються безпосередньо методомОХОРОНА БАТАЛЬЙОНУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ Підрозділи під час розташування на місці охороняються безпосередньо методом патрулювання , а в разі загрози нападу противника — сторожовою охороною , яка виставляється бригадами (полками, батальйонами) на вказаних їм рубежах і в смугах (на позиціях). У районі розташування обмежується пересування особового складу і техніки. У горах батальйон розташовується в місцях, які забезпечують швидкий вихід на дорогу або розгортання для відбиття нападу противника. Для укриття особового складу й ОВТ використовують- ся складки місцевості, тунелі, гірські виробки, печери. Не допускається розташування в районах, де можливі обвали, сніжні лавини, повені і селеві потоки. У лісі батальйон розташовується уздовж доріг і просік. На випадок виникнення лісової пожежі підготовлюються шляхи виходу в запас- ні райони. Гасіння пожежі і рятувальні роботи здійснюються черго- вим підрозділом , а за потреби і додатково виділеним особовим складом.

ОХОРОНА БАТАЛЬЙОНУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ Узимку для розташування батальйону вибираються райони, якіОХОРОНА БАТАЛЬЙОНУ ПРИ РОЗТАШУВАННІ НА МІСЦІ Узимку для розташування батальйону вибираються райони, які захищені від вітру. Особлива увага приділяється підтриманню в прохідному стані доріг для виходу підрозділів із районів розташування. Для обігріву особового складу обладнуються утеплені й опалювані укриття. Двигуни машин за потреби періодично прогріваються. При цьому вживають заходів для запобігання отруєнню особового складу відпрацьованими газами, переохолодженню і обмороженню. Зміна району розташування батальйону здійснюється за вказівкою старшого командира. У разі раптового застосування противником ЗМУ, високоточної, запалювальної зброї або систем дистанційного мінування і якщо немає можливості вчасно доповісти про це стар- шому командиру, зміна району може проводитися за рішенням ко- мандира батальйону, з подальшою доповіддю про це старшому командиру.

ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 12 РОЗТАШУВАННЯ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ ДРУГЕ НАВЧАЛЬНЕ ПИТАННЯ 12 РОЗТАШУВАННЯ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ

БАЗОВИЙ ТАБІР 13 Базовий табір – спеціально відведена ділянка місцевості де розташовані один або декількаБАЗОВИЙ ТАБІР 13 Базовий табір – спеціально відведена ділянка місцевості де розташовані один або декілька підрозділів (військових частин), які розміщуються в наметових містечках (спорудах), на стоянках озброєння і військової техніки, складах, вогневих позиціях арти- лерії та протиповітряної оборони. Варіант базового табору (Ірак).

БАЗОВИЙ ТАБІР Головною метою обладнання табору є гарантоване забезпечення вико- нання особовим складом військових частин (підрозділів)БАЗОВИЙ ТАБІР Головною метою обладнання табору є гарантоване забезпечення вико- нання особовим складом військових частин (підрозділів) покладених завдань у визначеному районі (операційній зоні), захист особового скла- ду, озброєння, військової техніки та матеріально-технічних ресурсів від засобів ураження, виконання заходів бойового, тилового і технічного за- безпечення під час виконання завдань. Місце розташування базового табору, повинно мати природні укриття, розміщуватися, як правило, не ближче 2 — 4 км від населених пунктів, по- близу магістральних доріг. Район розміщення повинен забезпечувати потаємне розміщення та надійний захист підрозділів, раптовий їх збір та проведення маневру, а також дотримання умов життєдіяльності у санітарно-епідеміологічному відношенні. Ділянка місцевості табору повинна забезпечувати : — стійке управління штатними та доданими підрозділами; — ведення спостереження (розвідки) за підступами до базового табору та виконання заходів охорони і оборони на визначених ділянках місцевості; — повсякденну діяльність особового складу; — своєчасну евакуацію хворих та поранених і виведення ОВТ; — можливість промислового підключення до електропостачання та забез- печення придатною до використання водою; — мінімізувати вплив на особовий склад у разі техногенних та природних катастроф.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 15 При організації охорони і оборони базового табору обов’язково необхідноОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 15 При організації охорони і оборони базового табору обов’язково необхідно враховувати наступні чинники: — наявність та активність дій незаконних збройних формувань, диверсійних (диверсійно-розвідувальних) груп противника в районі виконання завдань (ймовірні шляхи пересування, райони зосередження (розгортання) та загрозливі напрямки їх дій); — налаштованість та потенційні можливості місцевого населення (громадських об’єднань) щодо проведення провокаційних дій, блокування шляхів сполучення, джерел з питної водою та інших елементів інфраструктури у визначеній операційній зоні (районі); — наявність та ймовірність ураження вогневими засобами против- ника (місць розміщення позицій мінометів, артилерії, реактивних систем, ПЗРК тощо); — ймовірні місця мінування шляхів сполучення та місцевості, вог- невих засад противника.

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ БАЗОВОГО ТАБОРУ Основними елементами базового табору є: житлова зона; паркова зона;ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ТА ОБОРОНИ БАЗОВОГО ТАБОРУ Основними елементами базового табору є: житлова зона; паркова зона; тилова зона; склади РАО, ПММ, Реч. М, продовольчий склад; вертолітні майданчики.

ЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 17 Житлова зона: місце для відпочинку та приймання їжі офіцерським скла- дом,ЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 17 Житлова зона: місце для відпочинку та приймання їжі офіцерським скла- дом, місце для відпочинку та прий- мання їжі особового складу (сержан- ти, солдати), місця для миття особо- вого складу та прання білизни, медичний пункт ( шпиталь ), місця для заняття спортом та морально-психо- логічного розвантаження особового складу, об’єкти забезпечення життє- діяльності ( туалети, місце вивезен- ня відходів ), місця для проведення занять.

ЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 18 Паркова зона: польові парки (міс- ця для паркування техніки) та естакадиЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 18 Паркова зона: польові парки (міс- ця для паркування техніки) та естакади для миття машин, пункти заправки та сховища ПММ, споруди (місця) для ремонту та обслугову- вання ОВТ, сховища для зберігання зброї та боєприпасів.

ЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 19 Зона охорони (оборони) та розташування чергових засобів : контрольно-пропускні пункти, якіЕЛЕМЕНТИ БАЗОВОГО ТАБОРУ 19 Зона охорони (оборони) та розташування чергових засобів : контрольно-пропускні пункти, які розташовані безпосередньо у базовому таборі; місця та ділянки місцевості, на яких розта- шовані спостережні пости, прокладені маршрути рухомих пат- рулів (по периметру табору), вартове приміщення (місце перебування резервної групи), місця (райони) зосередження мобільного резерву, вогневі позиції чергових розрахунків (ар- тилерії, засобів ППО, інших вогневих засобів).

РОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ З прибуттям підрозділів у базовий табір особовий склад приступає до обладнанняРОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ З прибуттям підрозділів у базовий табір особовий склад приступає до обладнання місць розміщення особового складу та техніки. У подальшому виконують завдання за розподілом щодо: контролю визначеного району відповідальності, супроводженні вантажів, пошук та знищення НЗФ. Підрозділи охорони висуваються на визначені рубежі, організовують допуск на територію базового табору, систему спостереження і вогню, готують маршрути висування та розгортання резервних груп для відбиття раптового нападу противника. Підрозділи артилерії розгортаються у повному складі, або по-батарейно, у визначених місцях, при цьому 1/3 артилерійського підрозділу виділяється для підтримки чергових засобів, які задіяні для охорони та оборони. Підрозділи ППО розміщуються розосереджено по території базового табору, частина з них може виділятися на важливі ділянки для підсилення підрозді- лів охорони базового табору. Підрозділи зв’язку організовують проводовий та інші види зв’язку між сила- ми та засобами охорони, командирами підрозділів та штабом, елементами базового табору, обладнують вертолітний майданчик.

РОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ Інженерні підрозділи організовують та здійснюють: розчищення під’їзних доріг, майданчиків для розташуванняРОЗМІЩЕННЯ ПІДРОЗДІЛІВ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ Інженерні підрозділи організовують та здійснюють: розчищення під’їзних доріг, майданчиків для розташування особового складу та техніки, секторів спостереження навколо табору, облаштування найбільш небезпечних нап- рямків мінно-вибухових та невибухових загороджень, сигнальних мін, обвалування (обладнання) периметру табору, надають допомогу у створенні захисних масок від спостереження та прямого вогню противника, проводять видобуток та очищення води. Підрозділи РХБ захисту у визначеному місці здійснюють радіаційну, хіміч- ну та біологічну розвідки. За окремим розпорядженням проводять аерозольне маскування, з метою захисту від снайперського вогню та поси- лення підрозділів охорони вогнеметними засобами. Підрозділи матеріально-технічного забезпечення організовують та здій- снюють виконання завдань щодо: облаштування пункту технічного обслу- говування, відновлюють (ремонтують) озброєння і військову техніку, що вийшла з ладу; обладнують пункти забезпечення продовольством, місця миття особового складу.

ДОСВІД 25 опдбр ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗТАШУАННЯ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ Як позитивний приклад , наводиться передовий досвідДОСВІД 25 опдбр ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОЗТАШУАННЯ У БАЗОВОМУ ТАБОРІ Як позитивний приклад , наводиться передовий досвід 25 опдбр з органі- зації охорони та оборони базового табору, де командуванню вдалося орга- нізувати ефективну систему артилерійської розвідки, яка дозволяє здій- снювати контрбатарейну боротьбу. В першу чергу це забезпечено чіткою роботою системи спостережних постів, до складу кожного з яких входить артилерійський корегувальник вогню. Спостережні пости дієво відслідко- вують зміни в обстановці, виявляють та оперативно передають вихідні данні для ураження окремих мінометів та мінометних артилерійських під- розділів противника. Зазначене вдалося досягти шляхом виконання наступних заходів : — розгорнуто та організовано цілодобове спостереження за об’єктами місцевості постами спостереження на всіх панівних висотах (териконах); — забезпечення стійким зв’язком між спостережними постами, КП 25 опдбр та артилерією; — систематичним маневруванням артилерії, третина з якої постійно знаходиться в русі, а решта – перебуває в готовності до негайного відкриття вогню.

ЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ 1. Вивчити особливості роботи командира взводу з організації розташування на місці та дійЗАВДАННЯ НА САМОПІДГОТОВКУ 1. Вивчити особливості роботи командира взводу з організації розташування на місці та дій у складі сто- рожової охорони. 2. Законспектувати в робочих зошитах матеріал лекції та статті – 43 – 58 БССВ ч ІІІ (взвод, відділення, екіпаж танку).

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” СтаршийНАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ЛЕКЦІЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” Старший викладач кафедри тактики Пр. ЗСУ ВІРКО Є. В. Львів – 2015 р. ТЕМА № 3: Розташування на місці. Організація охорони підрозділів. ЗАНЯТТЯ 1: Розташування підрозділів баталь- йону (батальйонної тактичної групи) на місці.

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” СтаршийАКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО КАФЕДРА ТАКТИКИ ГРУПОВЕ ЗАНЯТТЯ з навчальної дисципліни ”Тактика” Старший викладач кафедри тактики Пр. ЗСУ ВІРКО Є. В. Львів – 2015 р. ТЕМА № 3: Розташування на місці. Організація охорони підрозділів. ЗАНЯТТЯ 1: Розташування підрозділів баталь- йону (батальйонної тактичної групи) на місці.