Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ Скачать презентацию НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ

947c8d6aa0f4aa9aba6d08cce30ce9c1.ppt

  • Количество слайдов: 20

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ УКРАЇНИ В НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР «МОДЕРНІЗАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СТРАТЕГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО, СТІЙКОГО І ВСЕОХОПЛЮЮЧОГО ЗРОСТАННЯ «ЄВРОПА 2020» Індустріальна модернізація та інтелектуальне економічне зростання: Україна в контексті нової європейської стратегії БАЖАЛ Ю. М. доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економічної теорії «Національний університет «Києво-Могилянська академія» 27 квітня 2010 року 1

Як зробити країну багатою? • Силою привласнювати статки інших (експансія влади: експлуатація, імперії) • Як зробити країну багатою? • Силою привласнювати статки інших (експансія влади: експлуатація, імперії) • Торгівля (меркантилізм, східний базар, торгівельні шляхи, транспортна інфраструктура) • Ринкова економіка (А. Сміт, Вашингтонський консенсус) • Висока норма заощадження • Іноземні інвестиції 2

Європейські стратегії: 2000 -2010 та 2010 -2020 Рада Європи в 2000 році в Лісабоні Європейські стратегії: 2000 -2010 та 2010 -2020 Рада Європи в 2000 році в Лісабоні прийняла стратегію для об’єднаної Європи, де поставлено за мету зробити Європу до 2010 року: найбільш конкурентною і динамічною знаннєвою економікою у світі, яка забезпечує стале економічне зростання, більше привабливих робочих місць та більшу соціальну злагоду. Стратегія Європа-2020: СТРАТЕГІЯ для ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО (ЗНАННЯ ТА ІННОВАЦІЇ), СТІЙКОГО (ЖИТТЯЗАБЕЗПЕЧУЮЧОГО) СПРАВЕДЛИВОГО ЗРОСТАННЯ 3

Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? “…маємо подолати ілюзорні уявлення щодо можливості забезпечення постіндустріальної трансформації української економіки Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? “…маємо подолати ілюзорні уявлення щодо можливості забезпечення постіндустріальної трансформації української економіки вже на нинішньому етапі розвитку. ” Гальчинський А. С. Помаранчева революція і нова влада. – К. : Либідь, 2005. - С. 209 -210, 214. 4

Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? (2) Аргументи: • постіндустріальний етап розвитку потребує, як мінімум, у тричотири Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? (2) Аргументи: • постіндустріальний етап розвитку потребує, як мінімум, у тричотири рази вищий ВВП на душу населення; • постіндустріальна економіка передбачає стабільний внутрішній попит на відповідну продукцію, неможливий за відсутності потужного середнього класу; • утвердження зрілої системи постіндустріального розвитку зайняло в країнах Заходу практично всю другу половину ХХ сторіччя. 5

Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? (3) З цього робиться головний висновок автора, що: При визначенні стратегії Реіндустріалізація чи постіндустріалізація? (3) З цього робиться головний висновок автора, що: При визначенні стратегії промислової політики має йтися насамперед про структурну відповідність інвестиційній моделі завданням реіндустріалізації виробничого потенціалу держави, перед яким свого часу зупинилася радянська економіка. … Серйозні резерви індустріальної модернізації є основою потужного потенціалу зростання, який утримує українська економіка і який нині реалізується 6

Три типи економік країн за Портером Стадія розвитку Тип політики економіки Ключові цілі політики Три типи економік країн за Портером Стадія розвитку Тип політики економіки Ключові цілі політики • Інновації та ускладнення Здоровіє і початкова освіта Ефективність товарних ринків Вища та професійна освіта • Ефективність ринку праці • Ускладнення фінансового ринку Технологічна готовність • Інноваційна економіка Макроекономічна стабільність • Покращення ефективності • • Базові вимоги Інфраструктура • Ефективна економіка • • Ресурсна економіка Інституції Розмір ринка • Складність бізнесу • Інновації 7

Відповідність багатства країни і стадій розвитку країн Global Competitiveness Report 2008 -2009 (WEF) Стадія Відповідність багатства країни і стадій розвитку країн Global Competitiveness Report 2008 -2009 (WEF) Стадія розвитку країни ВВП на душу населення в доларах США Стадія 1. Ресурсна економіка < 2000 Перехід від стадії 1 до стадії 2 2000 - 3000 Стадія 2. Ефективна економіка 3000 - 9000 Перехід від стадії 2 до стадії 3 9000 - 17000 Стадія 3. Інноваційна економіка >17000

Транзитивні країни Транзитивні країни

Особливість сучасного етапу еволюції світової економіки і, відповідно, новизна концепції знаннєвої економіки полягають у Особливість сучасного етапу еволюції світової економіки і, відповідно, новизна концепції знаннєвої економіки полягають у тому, що принципи політики для досягнення світового лідерства стають необхідністю і для аутсайдерів, якщо вони не відмовляються від економічного зростання. Для країн, які прагнуть потужного розвитку, ця вимога стає критичною. Європейський Союз висунув до країн-кандидатів вимогу обов’язковості розбудови у найкоротші терміни знаннєвої економіки. Це обумовлено саме тим, що сьогодні неможливо уникати (чи зволікати з реалізацією) стратегії розвитку, яку застосовують країни-лідери, зокрема Європи, і не бути аутсайдером. Сучасна європейська спільнота не хоче отримати “інтеграційний” тягар. 10

Динаміка обсягу експорту заліза та сталі країн першої десятки експортерів за 2001 -2007 рр. Динаміка обсягу експорту заліза та сталі країн першої десятки експортерів за 2001 -2007 рр. , млрд. дол. США Джерело: ITC calculations based on COMTRADE statistics.

Загальний фактор продуктивності в історичній перспективі 12 Загальний фактор продуктивності в історичній перспективі 12

Довгострокові тренди зміни структури зайнятості в світі протягом ХХ сторіччя 13 Довгострокові тренди зміни структури зайнятості в світі протягом ХХ сторіччя 13

14 14

У 2002 році в рамках підготовки Глобального індексу конкурентоздатності Давоського світового економічного форуму (WEF) У 2002 році в рамках підготовки Глобального індексу конкурентоздатності Давоського світового економічного форуму (WEF) аналіз конкурентноздатності за десятками параметрів показав той самий результат оцінювання, що і за параметром використаня патентів, виданих в США На підставі аналізу цього параметру був зроблений висновок, що всі країни можна розділити на дві групи: 1) ключові технологічно-інноваційні (25 країн) 2) інші. До першої групи увійшли найбільш успішні за рівнем добробуту та конкурентоздатності країни, а умовою включення до цієї групи виявився зазначений параметр на рівні: 15 патентів на мільйон населення 15

10 перших ключових технологічно-інноваційних країн, визначених за критерієм кількості використаних у виробництві патентів, виданих 10 перших ключових технологічно-інноваційних країн, визначених за критерієм кількості використаних у виробництві патентів, виданих у США, на 1 млн. населення Рейтинг Країна Кількість використаних патентів, виданих у США, на мільйон насе лення в 2006 р. Середньорічна кількість Темп росту 2006 р. використаних патентів, до виданих у США, на середньорічної мільйон населення в 1980 80 х рр. , % 89 рр. 1 США 298, 4 165, 9 180% 2 Японія 287, 1 101, 3 283% 3 Тайвань, Китай 280, 2 12, 8 2189% 4 Фінляндія 179, 2 37, 1 483% 5 Ізраїль 179, 1 42, 2 424% 6 Швейцарія 164, 5 189, 7 87% 7 Швеція 136, 6 94, 4 145% 8 Республіка Корея 123, 1 1, 3 9469% 9 Німеччина 121, 0 85, 1 142% 10 Канада 109, 6 50, 4 217% 16

Темп розвитку знаннєвого фактору - використаних патентів США, країнами, які наздогнали групу ключових технологічно-інноваційних Темп розвитку знаннєвого фактору - використаних патентів США, країнами, які наздогнали групу ключових технологічно-інноваційних (подолали межу входження – 15) за останні 20 років Рейтинг 2006 Країна Кількість використаних патентів, виданих у США, на мільйон населення в 2006 р. Середньорічна Темп росту кількість використаних 2006 р. до патентів, виданих у середньорічної США, на мільйон населення 80 х рр. , % в 1980 89 рр. 8 Республіка Корея 123, 1 1, 3 9469% 11 Сінгапур 93, 6 2, 4 3900% 3 Тайвань, Китай 280, 2 12, 8 2189% 21 Гонконг 43, 4 5, 4 804% 22 Ірландія 41, 4 8, 8 470% В Україні цей показник: 0, 5 17

Модель стадій технологічних змін 18 Модель стадій технологічних змін 18

Інститути (закони) Технологічний розвиток Університети Наукові дослідження Бізнес Комерціалізація Уряд 19 Інститути (закони) Технологічний розвиток Університети Наукові дослідження Бізнес Комерціалізація Уряд 19

20 20