Національна академія Державної прикордонної служби України 1.

Скачать презентацию Національна академія Державної прикордонної служби України 1. Скачать презентацию Національна академія Державної прикордонної служби України 1.

inf_5_4_2012.pptx

 • Размер: 1.7 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 28

Описание презентации Національна академія Державної прикордонної служби України 1. по слайдам

Національна академія Державної прикордонної служби України Національна академія Державної прикордонної служби України

1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький: Вид. НАДПСУ,1. Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАДПСУ, 2001. — 268 c. 2. Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс — СПб. : Питер, 2003. — 640 с. : ил. 3. Віткуп М. О. , Петренко В. В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання: Навчальний посібник. – 4 -е видання. – К. : Арістей, 2006 – 352 с. ЛІТЕРАТУРАНаціональна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

Загальні відомості про бази даних. 1 Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Навчальні питання.Загальні відомості про бази даних. 1 Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Навчальні питання. Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації Створення та робота з базами даних.

Загальні відомості про бази даних. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку,Загальні відомості про бази даних. 1 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

База даних (БД) - це організована структура, що призначена для збереження даних.База даних (БД) — це організована структура, що призначена для збереження даних. База даних (БД) – іменована сукупність даних (відомостей), що знаходяться на визначених носіях інформації та відображають кількісний і якісний стан подій, явищ, зафіксованих під час виконання покладених на Державну прикордонну службу України завдань з питань охорони державного кордону ПОНЯТТЯ БАЗИ ДАНИХ

Класифікація баз даних модель представлення даних (зв’язки між даними) організація збереження даних та зверненняКласифікація баз даних модель представлення даних (зв’язки між даними) організація збереження даних та звернення до них тип інформації, що зберігається ієрархічна мережева реляційна локальні мережеві розподілені документальні фактографічні інше

Реляційні БД 1970 -і рр. Е. Кодд, англ. relation – відношення. Реляційна базаРеляційні БД 1970 -і рр. Е. Кодд, англ. relation – відношення. Реляційна база даних – це набір простих таблиць, між якими встановлені зв’язки (відношення) з допомогою числових кодів. Продавці Код Назва Адреса Телефон Сайт Виробник Код Назва Країна Сайт Моделі Код Назва Код виробника. Товари Код Назва Прайс-лист Код запису Код продавця Код виробника Код товару Код моделі Ціна

Термінологія реляційних БД Поле (атрибут) - властивість описуваного об'єкта; Запис (кортеж) - значенняТермінологія реляційних БД Поле (атрибут) — властивість описуваного об’єкта; Запис (кортеж) — значення атрибута об’єкта; Таблиця (відношення) — сукупність записів із заповненими значеннями атрибутів; Структура БД (схема відношень) — сукупність інформації про поля таблиці;

 Таблиця факультету Таблиця підрозділу Поля (атрибути) таблиці - Ключ - Назва підрозділу - Таблиця факультету Таблиця підрозділу Поля (атрибути) таблиці — Ключ — Назва підрозділу — Керівник підрозділу Поля (атрибути) таблиці — Факультет — Назва підрозділу — Керівник підрозділу. Запис (кортеж)

Схема даних Зв’язок між даними Ключове поле – поле з унікальними записами Схема даних Зв’язок між даними Ключове поле – поле з унікальними записами

 Типи зв’язків між данимиодин до одного один до багатьох багато до одного Типи зв’язків між данимиодин до одного один до багатьох багато до одного багато до багатьох

Результат запиту до бази даних (видати всіх керівників підрозділів та їх начальників) ПОЛЕ КОРТЕЖРезультат запиту до бази даних (видати всіх керівників підрозділів та їх начальників) ПОЛЕ КОРТЕЖ

Властивості полів (атрибутів) бази даних Назва Типirtfy 67 uj 79 ohgfdtzx 3 tgv rgvg[=Властивості полів (атрибутів) бази даних Назва Типirtfy 67 uj 79 ohgfdtzx 3 tgv rgvg[= Розмір Формат

СУБД - сукупність програмних і лінгвістичних коштів загального або спеціального призначення, щоСУБД — сукупність програмних і лінгвістичних коштів загального або спеціального призначення, що забезпечують управління створенням та використанням баз даних. БД + СУБД – це інформаційна система. СУБДСУБД БД

Основні функції СУБД - введення імен полів, їх типів і величин; - Основні функції СУБД — введення імен полів, їх типів і величин; — забезпечення вводу даних; — перевірка правильності даних під час їх вводу; — редагування даних і виведення необхідних повідомлень на етапі супроводу й використання баз даних (тобто на етапі їх експлуатації); — видача даних у відповідно до запиту користувача; — забезпечення одночасної роботи з базою даних кількох користувачів; — забезпечення цілісності бази даних у разі збоїв, раптового зникнення електропостачання, в інших нештатних ситуаціях.

Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку,Інтерфейс користувача СУБД MS Access. 2 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

ТаблиціЗапити Форми Звіти Об’єкти СУБД MS Access таблиці – створюються користувачем для збереженняТаблиціЗапити Форми Звіти Об’єкти СУБД MS Access таблиці – створюються користувачем для збереження даних, які стосуються об’єктів предметної області; запити – створюються користувачем для вибирання потрібних даних з однієї або кількох взаємозв’язаних таблиць; форми – призначені для введення, перегляду та коректування взаємозв’язаних даних у базі в зручному вигляді; звіти – призначені для формування вихідного документа, що виводиться, як правило, на друкування. Розширення: *. mdb, *. accdb

Інтерфейс користувача Головне меню Інтерфейс користувача Головне меню

Інтерфейс користувача Панелі інструментів Інтерфейс користувача Панелі інструментів

Інтерфейс користувача Діалогові вікна Інтерфейс користувача Діалогові вікна

Інтерфейс користувача Вікно БД із закладками Інтерфейс користувача Вікно БД із закладками

Створення та робота з базами даних. 3 Національна академія Державної прикордонної служби України КафедраСтворення та робота з базами даних. 3 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації

1 • Визначення предметної області 2 • Визначення структури бази даних 3 • Визначення1 • Визначення предметної області 2 • Визначення структури бази даних 3 • Визначення атрибутів та їх властивостей. Створення бази даних

Прізвище Ім’я По-бать ко-ві Дата народ-ж ення Пас-пор тні дані Націо-н аль-ніст ь ДатаПрізвище Ім’я По-бать ко-ві Дата народ-ж ення Пас-пор тні дані Націо-н аль-ніст ь Дата перетину Напрям перетину Країна Кількість таблиць залежить від кількості інформаційних об’єктів, які необхідно описати в БД. Проектування БД

Зміна режиму візуалізації (структура/дані) Тип поля (атрибуту) Параметри поля (атрибуту) Зміна режиму візуалізації (структура/дані) Тип поля (атрибуту) Параметри поля (атрибуту)

Схема даних Поля, що вибираються. Виконання запиту Схема даних Поля, що вибираються. Виконання запиту

Завдання на самостійну підготовку Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький:Завдання на самостійну підготовку Желдак А. А. та ін. Інформатика та інформатизація. — Хмельницький: Вид. НАДПСУ. С. 213 -223 Симонович С. В. и др. Информатика: Базовый курс — СПб. : Питер, 2003. — 640 с. : ил. С. 328 -363 Віткуп М. О. , Петренко В. В. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх розв’язання. С. 247 -283 Національна академія Державної прикордонної служби України Кафедра зв’язку, автоматизації та захисту інформації