Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації

Скачать презентацию Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації Скачать презентацию Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації

3_na_02.02.2017.ppt

 • Размер: 2.5 Мб
 • Автор:
 • Количество слайдов: 19

Описание презентации Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації по слайдам

 Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації Моніторингове дослідження, підготовка та проведення реєстрації

 PISA - 2018 Наказ МОН від 26. 01. 2017№ 100 “Про PISA — 2018 Наказ МОН від 26. 01. 2017№ 100 “Про підготовку в 2017 році до проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA -2018 в Україні П. 4 Плану заходів Пілотний етап міжнародного дослідження якості освіти 4. 1 Виконання завдань з вибірки для пілотного етапу 01 – 05. 2017 4. 2 Підготовка списків учасників дослідження 03 -05. 2017 4. 3. Навчання інструкторів 04 -05. 2017 4. 6. Проведення тестування та анкетування учасників та адміністрації навчальних закладів 05. 2017 П. 8 Виконання поточних завдань міжнародного дослідження якості 01 -12.

Загальнодержавне  моніторингове дослідження якості початкової освіти 18. 04 -15. 05. 2017Загальнодержавне моніторингове дослідження якості початкової освіти 18. 04 -15. 05. 2017 р

 • забезпечити проведення в січні - листопаді 2017 року загальнодержавного моніторингового дослідження якості • забезпечити проведення в січні — листопаді 2017 року загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року» ; • подати до 24 березня 2017 року на затвердження графік проведення оцінювання читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року; • до 20 березня 2017 року варіанти тестів для оцінювання читацької та математичної компетентностей, анкет для учасників дослідження.

ЗНЗЗНЗ 1) надають консультації та технічну допомогу учням, які проходитимуть у поточному навчальному роціЗНЗЗНЗ 1) надають консультації та технічну допомогу учням, які проходитимуть у поточному навчальному році державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, та бажають взяти участь у зовнішньому оцінюванні з інших навчальних предметів (далі — випускники поточного навчального року), з питань реєстрації; 2) формують і надсилають до регіональних центрів реєстраційні документи випускників поточного навчального року та списки осіб, які проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі — списки випускників) (додаток 2); 3) забезпечують вручення випускникам поточного навчального року індивідуальних конвертів із сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання (далі — сертифікат), реєстраційними повідомленнями учасника зовнішнього незалежного оцінювання (додаток 3) (далі – реєстраційне повідомлення) та інформаційними бюлетенями (далі — індивідуальні конверти).

Реєстрація “ Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і формРеєстрація “ Навчальний рік у загальноосвітніх навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. стаття 16 Закону України «Про загальну середню освіту» (1999) Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 за № 157/26602, учні 4, 9 та 11 класів складають державну підсумкову атестацію.

Лист МОН від 09. 06. 2016 № 1/9 -296 Загальноосвітні навчальні заклади спільно зЛист МОН від 09. 06. 2016 № 1/9 -296 Загальноосвітні навчальні заклади спільно з органами державної влади та органами місцевого самоврядування приймають рішення щодо • запровадження карантину, • припинення чи продовження навчального процесу з поважних причин, • щодо надання учням вихідних для підготовки і проведення державної підсумкової атестації/зовнішнього незалежного оцінювання (якщо вони проводяться під час навчального процесу), • щодо доцільності проведення навчальної практики та навчальних екскурсій, • визначають дати проведення свята “Останній дзвінок” і вручення документів про освіту. •

Положення про ДПА у системі загальної середньої освіти наказ МОН від 30. 12.Положення про ДПА у системі загальної середньої освіти наказ МОН від 30. 12. 2014 № 1547, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14. 02. 2015 р. за № 157/26602 3. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Положення про ДПА 7. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти атестаціюПоложення про ДПА 7. Учням (вихованцям) вечірніх загальноосвітніх навчальних закладів надається право пройти атестацію з усіх предметів, визначених Міністерством освіти і науки України, за місцем навчання. 12. У випадку проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання учням (вихованцям), які не пройшли атестацію під час основної сесії згідно з пунктами 9, 10, 11 цього розділу, надається право пройти атестацію під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Звільнення від ДПА Звільнення від ДПА

Звільнення від ДПА 1. 1. Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, якіЗвільнення від ДПА 1. 1. Учні (вихованці) загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують тривалого лікування, у період їх перебування в цих закладах; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів); навчально-реабілітаційних центрів; спеціальних та інклюзивних класів загальноосвітніх шкіл та учні, які навчаються за індивідуальною, дистанційною формами (глухі, зі зниженим слухом, сліпі, зі зниженим зором, з порушеннями опорно-рухового апарату, тяжкими порушеннями мовлення, затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю). ми телефонами, калькуляторами, довідниками тощо; спілкуватися з іншими учасниками моніторингу

Звільнення від ДПА 1. 2. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у ПерелікуЗвільнення від ДПА 1. 2. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (ви хованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державно ї підсумкової атестації за станом здоров’я , наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820 • заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників; • висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров’я за місцем спостереження дитини.

Звільнення від ДПА 1. 3. Учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно доЗвільнення від ДПА 1. 3. Учні (вихованці), які перебувають у соціальних відпустках відповідно до статей 17, 18 -1 Закону України «Про відпустки» . 1. 4. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації 3. Учасники тренувальних зборів з підготовки до олімпіад, турнірів, змагань, конкурсів, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації, звільняються від атестації. додаток до атестата виставляється оцінка за атестацію 12 балів з того предмета, з якого учні (вихованці) брали участь у тренувальних зборах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Обов’язки відповідального працівника ІНСТРУКЦІЯ про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніхОбов’язки відповідального працівника ІНСТРУКЦІЯ про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (н аказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України 01. 02. 2013 № 72/78 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 р. за № 288/

 5. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від проходження 5. Інформація про захворювання, яке дає можливість звільнення учнів (вихованців) від проходження державної підсумкової атестації, має бути зафіксована лікуючим лікарем в одній з форм первинної облікової документації: № 026/о «Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку)» , затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 ; № 112/о «Історія розвитку дитини» , затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 ; № 025/о «Медична карта амбулаторного хворого № ___» , затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974; № 025 -1/о «Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого» , затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 грудня 1999 року № 302 ; № 086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок) » , затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

 6. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради 6. Підставою для звільнення від проходження державної підсумкової атестації є рішення педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу, на основі якого видається наказ керівника цього навчального закладу.

7. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти ДПА в установлений строк через хворобу,7. Учні (вихованці), які не мають можливості пройти ДПА в установлений строк через хворобу, не включену до переліку захворювань, зобов’язані надати медичну довідку закладу охорони здоров’я, на підставі якої рішенням педагогічної ради ЗНЗ їм надається право пройти державну підсумкову атестацію, відповідно до пунктів 3. 4, 3. 9, 3. 10 розділу ІІІ Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти , затвердженої наказом МОН від 14. 04. 2008 № 319, зареєстрованої в Мінюсті України 06. 05. 2008 за № 383/15074. : :

 ДД якую за увагу! ДД якую за увагу!