МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ Презентацію

Описание презентации МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ Презентацію по слайдам

МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп ’ютерної програми ВГ «Основа»МНОГОЧЛЕН. ПОДІБНІ ЧЛЕНИ МНОГОЧЛЕНА ТА ЇХ ЗВЕДЕННЯ Презентацію створено за допомогою комп ’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку»

План уроку: 1.  Поняття про многочлен. 2.  Поняття про члени многочлена та їм подібні.План уроку: 1. Поняття про многочлен. 2. Поняття про члени многочлена та їм подібні. 3. Многочлен стандартного вигляду. 4. Степінь многочлена стандартного вигляду.

 Виконання усних вправ Виконання усних вправ

Виконання письмових вправ 1. Зведіть подібні члени многочлена: 2 2 4 3 2 a b abВиконання письмових вправ 1. Зведіть подібні члени многочлена: 2 2 4 3 2 a b ab 2 4 5 3 2 x x x 10 6 5 4 9 2 8 2 a b c d 4 3 2 2 3 2 8 2 4 3 8 9 a a b a b ab

2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та вкажіть його степінь: 2 2 3 3 3 42. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та вкажіть його степінь: 2 2 3 3 3 4 6 2 5 0, 4 a ab a b b ab a a b ab 2 3 12 x xy xy y x xyx 3 41 2 4 15 2 3 cc c ac ab ca

3. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінних: 3 23. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінних: 3 2 4 10 8 12 5 a a a 2 2 2 3 2 6 9 a b ab ab 0, 2 a 5 b 2 3 3 3 2 3 4 7 8 a b ab ab 0, 5 a 2 b

4*. Запишіть у вигляді многочлена (і в позиційному запису) число, яке має: 1) a сотень, 4*. Запишіть у вигляді многочлена (і в позиційному запису) число, яке має: 1) a сотень, b десятків, c одиниць; 2) m тисяч, n сотень, k одиниць; 3) a тисяч, b десятків, c одиниць. 5. Повторення. Розкрийте дужки і зведіть подібні доданки. 4 3 3 5 2 a a a 3 4 2 1 6 a b 4 4 3 2 2 x x y y

Домашнє завдання № 1. Зведіть многочлен до стандартного вигляду: 3 2 2 4 2 3 3Домашнє завдання № 1. Зведіть многочлен до стандартного вигляду: 3 2 2 4 2 3 3 7 6 11 3 0, 2 5 m mp mp p m n n mn m n 2 2 2 33 5 16 12 2 4 aa a a b ab a b 3 3 2 5 7 a b ab 4 3 2 2 3 4 3 2 2 5 7 12 3 7 5 9 3 a a b a b ab

№ 2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінної x:№ 2. Зведіть многочлен до стандартного вигляду та знайдіть його значення при вказаних значеннях змінної x: 3 2 3 0, 4 0, 2 0, 5 0, 3 0, 5 7 b b b 2 2 2 4 3 3 5 5 a b ab a b 5 a 0, 4 b

№ 3. Випереджальне домашнє завдання.  Запишіть у вигляді виразу: 1) суму двох виразів: суми x№ 3. Випереджальне домашнє завдання. Запишіть у вигляді виразу: 1) суму двох виразів: суми x та y та їх різниці: 2) різницю двох виразів: суми x та y та їх різниці. Які, користуючись текстом підручника та (або) конспектом, перетворення виразів і в якому порядку треба виконати, щоб спростити ці вирази?

Презентацію створено за допомогою комп ’ютерної програми ВГ «Основа»  «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «ВидавничаПрезентацію створено за допомогою комп ’ютерної програми ВГ «Основа» «Електронний конструктор уроку» © ТОВ «Видавнича група ˝Основа˝» , 201 1 Джерела: 1. Бабенко С. П. Уроки алгебри. 7 клас. Х: Видавнича група «Основа» . 2007. — 288 с.