МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок — семінар Психологічний портрет

Скачать презентацию МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок — семінар Психологічний портрет Скачать презентацию МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок — семінар Психологічний портрет

17758-266_m_starits_kij_urok-seminar.ppt

  • Количество слайдов: 22

>МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок - семінар МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ (1840-1904) Урок - семінар

>Психологічний портрет письменника Психологічний портрет письменника

>ТЕМАТИКА ТВОРІВ М.СТАРИЦЬКОГО ТЕМАТИКА ТВОРІВ М.СТАРИЦЬКОГО

>Історико-культурний заповідник «Буша»  Сучасне село Буша знаходиться в Ям- польському районі Вінницької області, Історико-культурний заповідник «Буша» Сучасне село Буша знаходиться в Ям- польському районі Вінницької області, нині в ньому мешкає 847 осіб. На тери-торії села розташовано історико-куль-турний заповідник “Буша”. Достеменно відомо, що найтрагічніші події в Бушан- ському замку відбулися 18-20 листопада 1654р., коли під замок-фортецю піді- йшли війська Потоцького і С.Чарнецького й узяли його в облогу. Польським жовнірам удалося винищити більшу частину невеликої козацької залоги, але коли замок майже перейшов у їхні руки, доч- ка (можливо, дружина) убитого козацького сотника підпалила поро- ховий погріб, висадивши в повітря себе, залишки залоги й чимало атакуючих поляків. До наших днів збереглися рештки фортеці, по- греби й підземні ходи. У заповіднику розміщено три музеї: археоло-гії, етнографії й оборони Буші. Цю місцевість прикрашає парк істо- ричної скульптури, у якому щороку проводяться міжнародні плене- ри скульпторів-каменярів. Віртуальну екскурсію заповідником “Буша” ви можете здійснити в мережі Інтернет за адресою: http://busha2.narod.ru/

>“СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ “СЮЖЕТНИЙ ЛАНЦЮЖОК” ПОВІСТІ

>

>

>

>

>

>

>

>ТЕМА ТВОРУ – зображення реальної іс – торичної події – героїчної оборони містечка – ТЕМА ТВОРУ – зображення реальної іс – торичної події – героїчної оборони містечка – фортеці Буші, що на Поділлі, під час Націо – нально – визвольної війни в листопаді 1654р. ІДЕЯ ТВОРУ – засудження братовбивчої війни, зради, уславлення любові до рідного краю, вірності своїй вітчизні, єдності (однодум- ності захисників фортеці: якщо боротися – то всім боротися, якщо ж умерти – то всім умер – ти, але не здатися ворогові.

>Жанр твору історико – романтична повість Жанр твору історико – романтична повість

>ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ  патріотизм, служіння вітчизні і зрада;  братовбивчі війни;  кохання; ПРОБЛЕМАТИКА ТВОРУ патріотизм, служіння вітчизні і зрада; братовбивчі війни; кохання; самопожертва; життя і смерть; народ та історія; народ як носій високих моральних якостей.

>ОБРАЗИ ТВОРУ ОБРАЗИ ТВОРУ

>

>

>Стійкі у вірі Стійкі у вірі

>

>ОБРАЗ ХРИСТА проходить через усю повість, як істина й моральний орієнтир, утілення любо-ві, добра ОБРАЗ ХРИСТА проходить через усю повість, як істина й моральний орієнтир, утілення любо-ві, добра й світла. Він – і натхненник, і помічник оборонців фортеці, для яких на першому місці – захисник віри, а вже через неї – й України: “… покли-кав вас (Господь – Авт.) стати твер-до і купно до останнього подиху за хрест цей і за матір Україну”.

>ПРИЙОМИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ  прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбни-ки - негативні;  широке використання ПРИЙОМИ ХАРАКТЕРОТВОРЕННЯ прийом контрасту (оборонці – позитивні, загарбни-ки - негативні; широке використання описів (портретні характе-ристики, інтер'єр, пейзаж); образи статичні, вже сформовані; романтичне забарвлення персонажів (незвичай-ні герої за незвичайних обставин).