МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський нацiональний торговельно-економiчний

>МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет Харкiвський торговельно-економiчний iнститут МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський нацiональний торговельно-економiчний унiверситет Харкiвський торговельно-економiчний iнститут Випускна кваліфікаційна робота на тему: «ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ КРЕМІВ ДИТЯЧИХ ТА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ПЕРЕМІЩЕННІ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН УКРАЇНИ» Розробник роботи здобувач вищої освіти групи СТМ-15 Риндіна Д.Д. Науковий керівник: к. х. н., доцент Чорна Т.О. Рецензент: к. х. н., доцент кафедри харчової хімії ХДУХТ Кузнецова Т.О. Харків - 2016 р.

>Актуальність роботи обумовлена стабільним зростанням попиту українського споживача на дитячу косметику, а саме на Актуальність роботи обумовлена стабільним зростанням попиту українського споживача на дитячу косметику, а саме на вироби по догляду за шкірою малюка. На даний час вітчизняний ринок насичений дитячою косметичною продукцією від українських та іноземних виробників. Вироби по догляду за шкірою малюка, а саме креми дитячі займають до 37% у загальному асортименті дитячих косметичних товарів. Дані соціологічного опитування та наукового моніторингу свідчать про випадки потрапляння в торгівельну мережу продукції з сумнівними якісними характеристиками. Це дає підстави для проведення своєчасної товарознавчої експертизи дитячої косметики. Мета роботи порівняльна характеристика показників якості та безпечності кремів дитячих та проведення митної експертизи при переміщенні через митний кордон України. Для досягнення встановленої мети вході роботи було вирішено наступні ЗАВДАННЯ: встановити сучасні товарознавчі аспекти кремів дитячих; проаналізувати асортимент кремів дитячих; дослідити структуру асортименту кремів дитячих у торговельній мережі м. Харкова; провести експертне дослідження показників якості та безпечності кремів за органолептичними та фізико-хімічними показниками; надати характеристику діяльності Харківської обласної митниці; проаналізувати особливості митного оформлення кремів дитячих; виконати нарахування митних платежів та інших зборів при переміщенні вантажів через митний кордон України в режимі «імпорт»; розробити висновки та пропозиції 2

>Предмет дослідження – характеристика асортименту, показники якості та безпечності, особливості митного оформлення кремів дитячих. Предмет дослідження – характеристика асортименту, показники якості та безпечності, особливості митного оформлення кремів дитячих. Об’єкт випускної кваліфікаційної роботи – креми дитячі зволожуючі від різних виробників, що надходять в торговельну мережу м. Харкова. Методи дослiдження – органолептичні та фiзико-хiмiчні. Новизна одержаних результатів. Встановлено сучасний асортимент кремів дитячих в торговельній мережі м. Харкова. В ході дослідження встановлено, що не всі креми дитячі українського виробництва відповідають вимогам нормативної документації. Встановлено висока якість кремів дитячих імпортного виробництва, а саме Швейцарія, Німеччина та Франція. Апробація результатів роботи. Результати наукової роботи опубліковані в збірнику тез доповідей ІІI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів» та у збірнику тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, магістрантів і студентів «Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців». 3

>Ринок кремів дитячих 4 Роки Країни Ринок кремів дитячих 4 Роки Країни

>5 5

>Фактори формування якості кремів дитячих 6 Фактори формування якості кремів дитячих 6

>7 Схема організації проведення дослідження 7 Схема організації проведення дослідження

>8 Зразок № 1 - Ушастый нянь Зразок № 2 – Невская косметика Зразок 8 Зразок № 1 - Ушастый нянь Зразок № 2 – Невская косметика Зразок № 3 - Дракоша Зразок № 4 – Ясне сонечко Зразок №5 - family DOCTOR Об’єкти дослідження

>9 Зразок № 6 - Bubchen Зразок № 7 - Johnson & baby 9 Зразок № 6 - Bubchen Зразок № 7 - Johnson & baby Зразок № - 8 Маугли Зразок № - 9 HiPP

>10 Результати дослідження якості маркування 10 Результати дослідження якості маркування

>11 Продовж. табл. 11 Продовж. табл.

>12 Продовж. табл. 12 Продовж. табл.

>13 Результати дослідження органолептичних показників якості 13 Результати дослідження органолептичних показників якості

>Результати дослідження фізико-хімічних та мікробіологічних показників якості кремів дитячих 14 Результати дослідження фізико-хімічних та мікробіологічних показників якості кремів дитячих 14

>Визначення масової частки води і летких речовин проведено у відповідності з вимогам Визначення масової частки води і летких речовин проведено у відповідності з вимогам встановленими в ДСТУ 4765:2007 15

>Визначення величини водневого показника проводиться у відповідності з ДСТУ 4765:2007 16 Визначення величини водневого показника проводиться у відповідності з ДСТУ 4765:2007 16

>Визначення колоїдної стабільності та термостабільності проводилось у відповідності з ДСТУ 4765:2007 17 Результати Визначення колоїдної стабільності та термостабільності проводилось у відповідності з ДСТУ 4765:2007 17 Результати визначення колоїдної стабільності Результати визначення термостабільності

>Визначення мікробіологічного показника проводилось у відповідності з вимог ДСТУ 4765:2007 18 Визначення мікробіологічного показника проводилось у відповідності з вимог ДСТУ 4765:2007 18

>Порядок визначення коду крему дитячого відповідно до УКТ ЗЕД  19 Порядок визначення коду крему дитячого відповідно до УКТ ЗЕД 19

>Порядок розрахунку митних платежів 20 Порядок розрахунку митних платежів 20

>Висновки  Встановлено сучасні товарознавчі аспекти кремів дитячих. Проаналізовано асортимент кремів дитячих. Висновки Встановлено сучасні товарознавчі аспекти кремів дитячих. Проаналізовано асортимент кремів дитячих. Дослідили структуру асортименту кремів дитячих у торговельній мережі м. Харкова. Провели експертне дослідження показників якості та безпечності кремів за органолептичними та фізико-хімічними показниками. Проаналізували особливості митного оформлення кремів дитячих. Виконано нарахування митних платежів та інших зборів при переміщенні вантажів через митний кордон України в режимі «імпорт». 21

>Дякую за увагу! Дякую за увагу!