Скачать презентацию Министерство на регионалното развитие и благоустройството _______________________________________ П Скачать презентацию Министерство на регионалното развитие и благоустройството _______________________________________ П

24a267a31a6acdf58eb5d6db712e27d0.ppt

  • Количество слайдов: 34

Министерство на регионалното развитие и благоустройството _______________________________________ П Р И О Р И Т Министерство на регионалното развитие и благоустройството _______________________________________ П Р И О Р И Т Е Т И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА С ОБЩОЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ _______________________________________ 24 януари 2011 г. , Министерски съвет

ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА С ОБЩОЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА С ОБЩОЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ Автомагистрали Скоростни пътища 1. АМ “Струма” 2. АМ “Марица” 3. АМ “Калотина-София” 4. АМ “Хемус” 5. АМ “Черно море” 6. АМ “Тракия” 7. АМ “Люлин” 1. СП ”Видин-Ботевград” 2. СП “Русе-ГКПП Маказа” 3. СП ”Русе-Шумен”, 4. СП “ГКПП Гюешево-София” 5. СП “Рила” 6. СП “Дуранкулак-Варна” 7. СП “Пловдив-Асеновград” Мостове над река Дунав Тунели през Стара Планина 1. «Силистра - Кълъраш» 2. «Оряхово - Бекет» 1. Тунел под прохода «Шипка» (по трасето на СП «Русе. Маказа» )

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ « БГ 2020 » АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ « БГ 2020 »

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ТРАКИЯ” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ТРАКИЯ” v. Част от коридор № VIII и от югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T /трансевропейската транспортна мрежа/. Стратегически участък за връзката “Адриатика Черно море”; v Ключова роля за икономическото развитие на Южна България т. е. за 3 от 6 -те района на развитие от ниво 2 по NUTS 1. Свързва 4 от 6 -те най-големи града. v Принос към развитието на интермодалността, осигурявайки комуникация на Централна и Източна Европа с Азия и Близкия Изток чрез пристанище Бургас. Източник на финансиране: ОП «Транспорт» ЛОТ № Участък Дължина Цена Срок ЛОТ 2 “Ст. Загора - Нова Загора” 31, 8 км € 71. 2 млн. 2012 г. ЛОТ 3 “Нова Загора - Ямбол” 35, 7 км € 69. 1 млн. 2012 г. ЛОТ 4 “Ямбол - Карнобат” 49, 1 км € 107, 8 млн. 2012 г. 116, 6 км. € 248, 1 млн. Общо: 1. NUTS (фр. Nomenclature des unités territoriales statistiques); Номенклатура на териториалните единици за статистика, валидна за страните членки на ЕС

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ЛЮЛИН” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ЛЮЛИН” v Важна пренасочваща функция; Ефективна връзка за международните транспортни потоци по направленията на транс-европейските коридори: X, IV и VIII v Естествено продължение на АМ “Струма” v Силен екологичен ефект за столицата Строителство на 1. ЛОТ: “София /СОП/ - Перник /ПВ Даскалово/” Дължина: 20 км. Стойност на договора: € 185 млн. Очакван пуск: 15. май 2011 г.

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “МАРИЦА” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “МАРИЦА” v. Част от коридор № IX и от югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T, определена от ГВР II на ЕК през 2005 г. v Принос за развитието на външно-търговските отношения на ЕС, осигурявайки основна транспортна комуникация на Централна и Югоизточна Европа с Азия и Близкия Изток. v Принос за развитие на трансграничното сътрудничество в граничните региони на България, Турция и Гърция v Ускорява процесите на кохезия на районите от ниво 2 – Южен-централен и Югоизточен v Учяастък: «Харманли – Свиленград – ГКПП Капитан Андреево» 30, 3 км. въведени в екплоатация на 01. 10. 2010 г. , 10, 7 км. - в строителство; Държавен бюджет, индик. срок 18 месеца, индик цена 19 млн. € 3, 3 км. – предстои строителство 2011 г. ; Световна Банка; индик. срок 18 месеца, индик цена 10, 5 млн. € v Участък: «Чирпан-Харманли» - тръжни процедури 2010 г. ; Предстоящо строителтво 2011 г. ЛОТ № Участък Дължина Индик. Цена Инд. Срок Финансиране ЛОТ 1 «Чирпан - Димитровград» 31, 4 км € 104 млн. 2013 г. ОП Транспорт ЛОТ 2 «Димитровград - Харманли» 34, 2 км € 105 млн. 2013 г. ОП Транспорт

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “СТРУМА” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “СТРУМА” v Приоритетен проект № 7 за ЕК – част от пътна ос "Игуменица/ Патра - Атина - София - Будапеща", съгл. решение № 884/2004/ЕО; v Основен структурен участък за транс-европейски транспортен коридор № IV; v Интермодалност – «река – път – море» - стратегическа връзка за пристанищата в българския участък на р. Дунав, както и за балтийските пристанища с пристанище Солун на Егейско море; v Трансгранично сътрудничество и принос към развитието на регионалните връзки за районите с найвлошен достъп до областен център в България; ЛОТ № Участък Дължина Индик. Цена Инд. Срок Финансиране ЛОТ 1 «Долна Диканя - Дупница» 16, 8 км. € 68 млн. 2013 г. ОП Транспорт ЛОТ 2 «Дупница - Благоевград» 34 км. € 129 млн. 2014 г. ОП Транспорт ЛОТ 3 «Благоевград - Сандански» 67, 5 км. € 900 млн. 2015 г. ОП Транспорт ЛОТ 4 «Сандански – ГКПП Кулата» 15 км. € 53 млн. 2013 г. ОП Транспорт 133, 3 км. € 1150 млн. Общо:

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v АМ “КАЛОТИНА-СОФИЯ” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v АМ “КАЛОТИНА-СОФИЯ” /с връзка до АМ “Тракия”/ v Част от трансевропейски транспортен коридор № X и от югоизточната мултимодална ос на ТЕN-T, определена от ГВР II на ЕК от 2005 г. v Осигурява една от най-преките международни пътни връзки на страните от Централна и Западна Европа с Азия и Близкия Изток, и същевременно на България и Гърция с Централна и Западна Европа v Важна дистрибутивна функция за международните транспортни потоци по направленията на трансевропейските коридори: X, IV и VIII v принос към трансграничното сътрудничество и важен екологичен ефект за столицата Възможен източник на финансиране: ОП «Транспорт» ЛОТ № Участък Дължина Индик. Цена Инд. Срок ЛОТ 1 “ГКПП Калотина - СОП” 50 км € 150 млн. 2015 г. ЛОТ 2 “Западна дъга на СОП” 8, 6 км € 80 млн. 2013 г. ЛОТ 3 “Северна скоростна тангента” 16, 4 км € 175 млн. 2014 г. Общо: 75 км. € 405 млн.

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ХЕМУС” АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v Автомагистрала “ХЕМУС” v Главна пътна комуникация в Северна България- пряко стратегическо значение за развитието на 43, 7% от територията на България / 3 от 6 -те района на развитие от ниво 2 по NUTS/, както и за 37, 5% от населението й. v Приоритетен проект по Дунавската стратегия! v Осигурява стратегически, национални и международни връзки, свързващи София с Варна, както и връзка между трансевропейските транспортни коридори IV и IX ! Предстои решение на ЕК през 2011 г. за евентуално включване на АМ «Хемус» в ревизираната ТЕN-T мрежа! № Участък Дължина Индикативна Цена Инд. период / възможен срок Възможен начин на финансиране 1 “СОП – гара Яна” 8, 5 км € 32 млн. 2012 г. ОП Транспорт 2 “Ябланица - Боаза” 8, 5 км € 60 млн. 2014 – 2020 г. 3 “Боаза - В. Търново” 135 км € 690 млн. 2014 – 2020 г. ОП Транспорт/ концесия/ заем / Държ. бюджет 4 “В. Търново-ПВ Белокопитово” 127 км € 475 млн. 2014 – 2020 г. 5 “ПВ Белокопитово- Шумен” 7 км € 25 млн. 2011 – 2013 г. 286 км. € 1282 млн. Общо: Държ. бюджет

АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v АМ “ЧЕРНО АВТОМАГИСТРАЛНИ ПРОЕКТИ ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v АМ “ЧЕРНО МОРЕ” v. Част от трансевропейски транспортен коридор № VIII на TEN-T мрежата v Съществен принос за връзката «Адриатика - Черно море» с потенциал за комбинираните превози v Силен екологичен ефект за крайбрежните региони и принос за икономическото развитие на Югоизточен и Свероизточен район от ниво 2 по NUTS v потенциално значим участък за международното сътрудничество в областта на изграждането на Черноморски магистрален пръстен № Участък Индик. Дължина Индик. Цена Индикативен период Възможен начин на финансиране 1 «Бургас - Варна» 95 км € 400 млн. 2014– 2020 г. ОП Транспорт 2 «Обходен път на гр. Варна» 15 км € 50 млн. 2014– 2020 г. ОП Транспорт 110 км. € 450 млн. Общо:

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА « БГ 2020 » Дефиниция: “СКОРОСТЕН ПЪТ е път предназначен ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА « БГ 2020 » Дефиниция: “СКОРОСТЕН ПЪТ е път предназначен за автомобилен трафик, до който достъпът се осъществява само от кръстовища на различни нива или чрез контролирани кръстовища на едно ниво, и за който важи: - забранено е спирането и паркирането на платната му за движение, и - не се пресича на едно ниво с релсови или с пешеходни пътища. ” съгл. Европейското споразумение за главните международни пътни артерии; ООН, 1989 г. и 2008 г. „European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR)”; United Nations, 1989 г. , 2008 г. подписано и от Р. България

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “ВИДИН-БОТЕВГРАД” v Структурен участък от транс-европейски транспортен коридор № IV и от пътната ос "Игуменица/Патра - Атина София - Будапеща", определена за Приоритетен проект № 7 на ЕС –съгл. решение № 884/2004/ЕО; v Следва да осигури висококачествена връзка между АМ «Хемус» и моста на р. Дунав «Видин-Калафат» ; v Принос за интермодалност на превозите, за трансгранично сближаване на регионите, за развитието на Северозападен район от ниво 2 по NUTS; Изградени участъци: Враца – Мездра, /10 км. , габарит: Г 20/ Участъци в процес на изграждане: Мост на р. Дунав «Видин–Калафат» и прилежаща пътна връзка до РП I-1; Дължина: 9, 6 км. ; Стойност: 155 млн. €; Индик. срок: 2012 г. Участъци за доизграждане: Обходен път на Видин; Видин-Димово-Бела-Ружинци-Монтана; Обходен път на Монтана; Монтана-Враца; Обходен път Враца; Мездра-Ботевград v Обща дължина на участъците за доизграждане: прибл. 185 км. / реконструкция на 106 км. и ново строителство на 79 км. ; всички до габарит Г 20/ v Прогнозна стойност: прибл. 330 млн. € v Прогнозен период на реализация: 71 км. . включени за периода 2007 -2013 в ОП Транспорт, инд. стойност 152 млн. € 114 км. в програмния период 2014 -2020 на ОП Транспорт инд. стойност 178 млн €

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “РУСЕ - МАКАЗА” v Важен структурен участък от транс-европейски транспортен коридор № IX , свързващ направлението Финландия и Русия с Гърция през Румъния и България. v Разгръща потенциала на Северна България за транзитния трафик; осигурява връзката между "Дунав мост и Автомагистралите: «Хемус» , «Тракия» и «Марица» , v Принос за интермодалност на превозите осигурявайки трасето от и към пристанище Александруполис и пристанище Русе, на р. Дунав - коридор № VII. v Извеждане на транзитния трафик извън населените места, повишаване на пътна безопасност, чистота на въздуха в населените места и др. v Трасе: /на РП I-5/ “Русе- Бяла- В. Търново- Габрово- Казанлък- Стара Загора- Димитровград. Хасково- Кърджали- ГКПП Маказа”; включително 3, 2 км. тунел под връх “Шипка” v Обща дължина на участъците за доизграждане: прибл. 261 км. / 253 км. - реконструкция и ново строителство, 8 км. - рехабилитация / v Прогнозна стойност: прибл. 542 млн € v Прогнозен период на реализация: 55 км. в периода 2007 -2013 - включени в ОП Транспорт, инд. стойност 82 млн. € /36. км. - ново строителство и 19 км. рехабилитация/ 206 км. в периода 2014 -2020 за вкл. в ОП Транспорт инд. стойност 460 млн. €

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “РУСЕ - ШУМЕН” v Подобряване на транспортните комуникации между р. Дунав и Черно море, респективно международните пристанища Варна и Русе; v Осигурява оптимизиране на връзка между пресечната точка на транс-европейските транспортни коридори № IX и VII – Русе, с коридор VIII при Варна, допълвайки направлението през АМ “Хемус”; подобрява кохезията между главните полюси на растеж в Североизточната част на страната- Русе и Варна и вторичния- Шумен; v Насърчава трансгранично сътрудничество чрез връзка през Дунав мост “Русе-Гюргево”; ! v Трасе: /Е 70; републикански път I-2/ “Русе – Шумен” Предстои решение на ЕК през 2011 г. за евентуално включване в ревизираната ТЕN-T мрежа! v Проектен габарит: Г 20 за цялото трасе v Дължина: прибл. 105 км. v Прогнозна стойност: прибл. 200 млн € v Възможен източник на финансиране: ОП “Транспорт” v Прогнозен период на реализация: за вкл. в периода 2014 -2020 г. . на ОП Транспорт

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “ГЮЕШЕВО - СОФИЯ” v Част от коридор № VIII и от връзката «Бари / Бриндизи – Дюреш / Вльора – Тирана – Скопие – София – Бургас / Варна » на югоизточната мулти-модална ос на ТЕN-T. Стратегически участък за връзката Адриатика - Черно море. v Осигурява връзка на достъп на страните от Западните Балкани до пристанищата на Черно море – Варна и Бургас, и обратно; v Трасето Свързва двете балкански столици Скопие и София като главни полюси на развитие, така и някои вторични полюси на развитие като Перник и Кюстендил; трансгранично сътрудничество; v Трасе: / РП I-6/ “ГКПП Гюешево – Кюстендил – Радомир –Перник – София” v Проектен габарит: Г 20 за цялото трасе v Дължина: прибл. 85 км. v Прогнозна стойност: прибл. 220 млн € v. Възможен източник на финансиране: ОП “Транспорт” v Прогнозен период на реализация: 2014 -2020 г за вкл. в ОП Транспорт

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “РИЛА” /от Кюстендил/ v Представлява далечен южен обход на София; Преструктурира международния транзитен трафик между АМ "Струма", АМ "Тракия", АМ "Хемус" и СП "Гюешево- София" извън пределите на София. v Стратегическа връзка между коридорите № VIII и IV на ТЕN-T мрежата. v Значение за «разгръщане потенциала» на планинските региони и за развитие на туризма; интермодалност при пътникопотоците чрез връзката през АМ Тракия с летище София. Предстои решение на ЕК през 2011 г. за евентуално включване в ревизираната ТЕN-T мрежа! v Трасе: “Кюстендил – Дупница /ПВ с АМ Струма/ – Самоков – ПВ Богородица – разклонение 1 - АМ “Хемус”/ разклонение 2 - АМ “Тракия”” v Проектен габарит: Г 20 за цялото трасе /ново строителство/ v Дължина: прибл. 143 км. v Прогнозна стойност: прибл. 420 млн € v. Потенциално възможни източници на финансиране: ОП “Транспорт” в периода 2014 -2020 г. , Държавен бюджет, държавен инвестиционен заем, концесия

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “ВАРНА-ДУРАНКУЛАК” v Усвояване на туристически потенциал в северната част на Българското Черноморско крайбрежие. Кохезия между големите туристически центрове на североизточна България и южна Румъния; v Естествено продължение на коридор № VIII от ТЕN-T мрежата и на АМ «Хемус» , и връзка с еквивалентна мрежа в Румъния. Насърчава интермодалността чрез осигуряване на качествена връзка до Констанца в Румъния- бъдеща връзка с високоскоростна жп-линия към Централна и Западна Европа; v Принос за развитието на Дунавските региони; v Трасе: “Варна – Каварна – Дуранкулак” v Проектен габарит: Г 20 за цялото трасе /реконструкция и ново строителство/ v Дължина: прибл. 110 км v Прогнозна стойност: прибл. 200 млн € v. Потенциално възможни източници на финансиране: ОП “Транспорт” в периода 2014 -2020 г. , Държавен бюджет, държавен инвестиционен заем, концесия

ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v ПРОЕКТИ ЗА СКОРОСТНИ ПЪТИЩА ДО 2020 г. I I. ПРОЕКТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ v СП “ПЛОВДИВ-АСЕНОВГРАД” v Осъществява връзка за транзитния трафик от и за АМ "Тракия" през околовръстния път на гр. Пловдив от и за направленията «Пловдив Асеновград – Смолян» и «Пловдив - Асеновград – Кърджали» ; v Повишава достъпността за населението от централните и източни Родопи до главния полюс на развитие в Южен-централен район- гр. Пловдив v Принос за развитие на трансграничното сътрудничество по направлението от и към Р. Гърция. през бъдещият ГКПП “Рудозем – Ксанти” v Трасе: РП II-86 ; “Пловдив-Асеновград” v Проектен габарит: Г 20 за цялото трасе /реконструкция на съществуващите участъци с различни габарити Г 10, 5/ Г 14 / Г 20/ v Дължина: прибл. 25 км. v Прогнозна стойност: прибл. 40 млн € v. Потенциално възможни източници на финансиране: ОП “Регионално развитие” за периода 2014 -2020 г. / Държавен бюджет /Заем

НЯКОИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НЯКОИ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ, СВЪРЗАНИ С АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

 «АВТОПАРК» НА БЪЛГАРИЯ 1 000 български автомобили повече по РПМ през 2009 г. «АВТОПАРК» НА БЪЛГАРИЯ 1 000 български автомобили повече по РПМ през 2009 г. в сравнение с 1990 г. / Базисно нарастване - 150% /

 «АВТОПАРК» НА БЪЛГАРИЯ Броят на българските тежкотоврните автомобили е нараснал двойно от 146 «АВТОПАРК» НА БЪЛГАРИЯ Броят на българските тежкотоврните автомобили е нараснал двойно от 146 хил. през 1990 г. до 291 хил. през 2009 г. / прибл. 200% /

СЪПОСТАВКА НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ 64 % ОТ ТОВАРИТЕ в България се придвижват по автомобилните СЪПОСТАВКА НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ 64 % ОТ ТОВАРИТЕ в България се придвижват по автомобилните пътища!

СЪПОСТАВКА НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ 66 % от ПЪТНИКОПОТОЦИТЕ се осъществяват чрез автомобилния транспорт, в СЪПОСТАВКА НА ВИДОВЕТЕ ТРАНСПОРТ 66 % от ПЪТНИКОПОТОЦИТЕ се осъществяват чрез автомобилния транспорт, в часност от автобусния.

БАЗИСНИ ДАННИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА Общата дължина на РПМ към 2010 г. е БАЗИСНИ ДАННИ ЗА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА Общата дължина на РПМ към 2010 г. е 19 393 км. Данни: АПИ 2010 Гъстотата на РПМ на Р. България е съпоставима със средната гъстота, характерна за страните-членки на ЕС, но по отношение на гъстота на автомагистралите и скоростните пътища, страната ни изостава значително– 3, 8 км. /1000 км 2. За сравнение, в Германия гъстотата е около 32 км. /1000 км 2, в Италия – 28 км. / 1000 км 2, в Австрия – 19 км. / 1000 км 2, в Словения – 14 км. / 1000 км 2, а в Литва – 6 км. / 1000 км 2; Източник: сп. Български пътища; 2005 г. ББК

АВТОМАГИСТРАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ Автомагистрала Обща дължина /проектна / (км. ) Начало на реализация АВТОМАГИСТРАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ Автомагистрала Обща дължина /проектна / (км. ) Начало на реализация на проекта Изграден и до 1989 г. (км. ) Изграден и 19902009 г. (км. ) Сума до 2009 г. (км. ) В процес на изграждане през 2010 г. (км. ) "Тракия" 361, 6 1971 г. - постановление 239 на МС 135 110 245 116, 6 "Хемус" 433 1971 г. - постановление 239 на МС 108 39, 6 147, 6 - "Марица" 117 Договор за строителство от 08. 1979 г. - 3 3 41 "Черно море" 103 1971 г. - постановление 239 на МС 7, 9 - "Люлин" 19 Договор за строителство от 08. 2006 г. - - - 20 "Струма" * 156 Договор за строителство от 29. 11. 2001 г. - 17, 7* 17, 7 - "Калотина - София" 75 - - Сума (км. ) : 1264, 6 - 250, 9 170, 3 421, 2 177, 6

СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА СЪСТОЯНИЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

ИНВЕСТИЦИИ В РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИНВЕСТИЦИИ В РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА

ЕФЕКТЪТ ЗА РЕГИОНИТЕ /НИВО-ОБЩИНИ/ ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЪСТОЯНИЕ ПРЕДИ ЕФЕКТЪТ ЗА РЕГИОНИТЕ /НИВО-ОБЩИНИ/ ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЪСТОЯНИЕ ПРЕДИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ И СКОРОСТНИ ПЪТИЩА Данните са изчислени чрез ГИС-базиран модел за измерване на транспортната достъпност в Геоинформационния център на СУ «Св. Климент Охридски» , 2010

ЕФЕКТЪТ ЗА РЕГИОНИТЕ /НИВО-ОБЩИНИ/ ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЪСТОЯНИЕ СЛЕД ЕФЕКТЪТ ЗА РЕГИОНИТЕ /НИВО-ОБЩИНИ/ ПО ОТНОШЕНИЕ ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА ДО ОБЛАСТНИТЕ ЦЕНТРОВЕ СЪСТОЯНИЕ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИ И СКОРОСТНИ ПЪТИЩА Данните са изчислени чрез ГИС-базиран модел за измерване на транспортната достъпност в Геоинформационния център на СУ «Св. Климент Охридски» , 2010

ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА ПРИОРИТЕТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2020 ГОДИНА ЗА ПЪТИЩАТА С ОБЩОЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ

МРРБ Дирекция “Пътни проекти” v Създадена с промените в Устройствения правилник на МРРБ от МРРБ Дирекция “Пътни проекти” v Създадена с промените в Устройствения правилник на МРРБ от 30. 12. 2010 г. (бр. ДВ 102) v Подготвя се за междинно звено по пътните проекти за периода 2014 - 2020 функции v Координира и контролира Агенция „Пътна инфраструктура” в процеса й на сътрудничество с управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” /ОП „Транспорт”/ и при изпълнение на дейностите, финансирани по приоритетна ос 2 на ОП „Транспорт”. v Подпомага Агенция „Пътна инфраструктура” в подготовката на Апликационни форми по приоритетна ос 2 на ОП”Транспорт”, както за осигуряване на финансирането на обектите, така и за тяхната подготовка. v Ускорява процеса по усвояване на средствата от приоритетна ос 2 на ОП „Транспорт”

Държавно предприятие “Стратегически инфраструктурни проекти” • Държавно предприятие, което ще се създаде с промени Държавно предприятие “Стратегически инфраструктурни проекти” • Държавно предприятие, което ще се създаде с промени в Закона за пътищата – май 2011 • Принципал – Министъра на регионалното развитие и благоустройството • Проектно целево дружество само за проектите АМ ”Струма”, АМ ”Хемус” и АМ “Черно море” • Краен бенефициент по приоритетна ос 2 – Пътна инфраструктура на ОП “Транспорт” само за проектите АМ ”Струма”, АМ ”Хемус” и АМ “Черно море” • Финансира дейността си чрез ОП “ Транспорт” • Сформиране на международен екип за изпълнение на проектите с участието на експерти от Джаспърс, ЕИБ и под мониторинга на Европейската комисия • Изградените пътища се предават за управление и стопанисване от Агенция “Пътна инфраструктура” функции • Подпомага министъра на регионалното развитие и благоустройството при разработване на проект на дългосрочна стратегия за развитие на пътната инфраструктура в съответствие с държавната политика • Изготвя всички необходими предпроектни проучвания, финансови анализи, анализи „разходи-ползи”, прогноза за трафика, оценки за въздействието върху околната среда, администриране на всички отчуждителни процедури и други. , необходими за реализиране на проектите АМ “Струма”, АМ “Хемус” и АМ “ Черно море”; • Изготвя технически и финансови отчети за изпълнението на изготвя проектни предложения за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездни финансови помощи от Оперативна програма "Транспорт" и от други институции във връзка с проектите АМ “Струма”, АМ “Хемус” и АМ “ Черно море”; • Подготовка и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на проектите • Осъществяване на мониторинг и оценка на изпълняваните проекти; • Осъществяване на процедура за инспекция и администриране на нередности и опити за измама при изпълнение на проектите; • Извършване на процедура за верифициране и сертифициране на разходите за изпълнение на проектите; • Организиране и провеждане на мероприятия за публичност на изпълняваните проекти; • Изготвяне на доклади за напредъка по изпълнението на проектите.

Благодаря за вниманието! РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Благодаря за вниманието! РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО