Мікроекономіка Структура Бюджетне обмеже ння Бюджетна множин а

 • Размер: 253 Кб
 • Количество слайдов: 43

Описание презентации Мікроекономіка Структура Бюджетне обмеже ння Бюджетна множин а по слайдам

Мікроекономіка Структура Бюджетне обмеже ння Бюджетна множин а Зміна цін і доходу Узагальне ний вибір ТемаМікроекономіка Структура Бюджетне обмеже ння Бюджетна множин а Зміна цін і доходу Узагальне ний вибір Тема 2 “Теорія граничної корисності і поведінка споживача” доцент кафедри економічної теорії Кобець Віталій Миколайович ( [email protected] net ) Економіко-юридичний факультет Херсонський державний університет

Економічна раціональність Поведінковий постулат : Індивід, який приймає рішення, завжди обирає товар, якому надає найбільшу перевагуЕкономічна раціональність Поведінковий постулат : Індивід, який приймає рішення, завжди обирає товар, якому надає найбільшу перевагу з-поміж альтернативних наборів із доступної споживчої множини. Щоб змоделювати вибір, необхідно побудувати модель уподобань індивіда, який приймає рішення про свій споживчий вибір.

Споживчий набір – об’єкт споживчого вибору. Споживчий набір – повний перелік товарів і послуг, зСпоживчий набір – об’єкт споживчого вибору. Споживчий набір – повний перелік товарів і послуг, з яких може обирати споживач. Має значення, коли, де і за яких обставин здійснюється вибір

Споживчий набір Споживчий набір X складається з x 1 , x 2 ,Споживчий набір Споживчий набір X складається з x 1 , x 2 , … хn одиниць товарів і послуг Для спрощення припустимо – X складається лише з 2 -х товарів : x 1 , x 2 ,

Уподобання індивіда Порівнюючи 2 різних споживчих набори , А та В : Уподобання індивіда Порівнюючи 2 різних споживчих набори , А та В : строгі вподобання : А краще, ніж В (А >B ). слабкі вподобання : A не гірше, ніж B (A B). байдужість : A віддається така ж перевага, як B (A=B).

Уподобання індивіда Строгі, слабкі вподобання і байдужість описують всі можливі види вподобань. Зокрема , Уподобання індивіда Строгі, слабкі вподобання і байдужість описують всі можливі види вподобань. Зокрема , вони описують порядкові відносини ; тобто визначають лише порядок , в якому наборам віддається перевага.

Аксіоми про споживчі вподобання Повнота : для будь-яких двох наборів А і ВАксіоми про споживчі вподобання Повнота : для будь-яких двох наборів А і В завжди справедливо одне з наступних тверджень: А > В , або А < В , або А = В.

Аксіоми про споживчі вподобання Рефлексивність : будь-який набір А завжди не гірше самогоАксіоми про споживчі вподобання Рефлексивність : будь-який набір А завжди не гірше самого себе, тобто А А.

Аксіоми про споживчі вподобання Транзитивність : якщо А віддається перевага над В ,Аксіоми про споживчі вподобання Транзитивність : якщо А віддається перевага над В , і В віддається перевага над С , то А віддається перевага над С ; тобто: А > В i В > С , то А > С.

Криві байдужості Візьмемо набір А ’. Множина всіх наборів, яким віддається аналогічна перевага,Криві байдужості Візьмемо набір А ’. Множина всіх наборів, яким віддається аналогічна перевага, як А ’ , називається кривою байдужості, що містить А ’. Всі набори, що лежать на одній кривій байдужості, мають однакову корисність.

Криві байдужості yy xx. АА ”” АА ”’”’АА ’ ’ == АА ” ” ==Криві байдужості yy xx. АА ”” АА ”’”’АА ’ ’ == АА ” ” == АА ”’”’ А ’

Криві байдужості yy xx. СС АА В А В С Криві байдужості yy xx. СС АА В А В С

Криві байдужості y x. A Всім наборам на U 1 віддається перевага всім наборамКриві байдужості y x. A Всім наборам на U 1 віддається перевага всім наборам над U 2. B C Всім наборам на U 2 are віддається перевага всім наборам над U 3. U 1 U 2 U

Криві байдужості y x. I(x’)A U(A) WP(A), множина наборів, яким віддається слабка перевага надКриві байдужості y x. I(x’)A U(A) WP(A), множина наборів, яким віддається слабка перевага над A.

Криві байдужості y x. SP(A), множині наборів строго віддається перевага над x, неКриві байдужості y x. SP(A), множині наборів строго віддається перевага над x, не включаючи U(A). A U(A)

Криві байдужості не перетинаються yy xx. AA BB CCUU 11 U 2 Для U UКриві байдужості не перетинаються yy xx. AA BB CCUU 11 U 2 Для U U 11 , A B. Для U U 22 , A = C. Тож B=C. Але зз U U 11 i U 22 слідує B > C, протиріччя. .

Нахил кривої байдужості Коли більшій кількості товару віддається перевага меншій кількості, товар є благом. Нахил кривої байдужості Коли більшій кількості товару віддається перевага меншій кількості, товар є благом. Якщо кожен товар – благо, крива байдужості має негативний нахил

Нахил кривої байдужостіК р а щ е Г ір ш е Товар 2 2 Товар 1Нахил кривої байдужостіК р а щ е Г ір ш е Товар 2 2 Товар 1 1 Два блага крива байдужості з негативним нахилом. .

Нахил кривої байдужості Якщо меншій кількості товару завжди віддається перевага більшій кількості цього товару, вінНахил кривої байдужості Якщо меншій кількості товару завжди віддається перевага більшій кількості цього товару, він є антиблагом

Нахил кривої байдужостіК р а щ е Г ір ш е Благо 2 2 Антиблаго 1Нахил кривої байдужостіК р а щ е Г ір ш е Благо 2 2 Антиблаго 1 1 Одне благо і одне антиблаго крива байдужості з позитивним нахилом

Нахил кривої байдужості Якщо споживачу байдуже, чи є у нього цей товар, чи ні, товар називаєтьсяНахил кривої байдужості Якщо споживачу байдуже, чи є у нього цей товар, чи ні, товар називається нейтральним благом

Криві байдужості: Досконалі замінники Якщо споживач завжди розглядає товари 1 і 2 як еквівалентні ,Криві байдужості: Досконалі замінники Якщо споживач завжди розглядає товари 1 і 2 як еквівалентні , то блага є досконалими замінниками , збільшити корисність можна, якщо підвищити обсяг споживання хоча б одного з благ

Криві байдужості: Досконалі замінники xx 22 xx 11 8888 1515 Нахили єє постійнимиКриві байдужості: Досконалі замінники xx 22 xx 11 8888 1515 Нахили єє постійними і рівні — 1. U 2 U

Криві байдужості: Досконалі доповнювачі Якщо індивід завжди споживає товари 1 і 2 у фіксованійКриві байдужості: Досконалі доповнювачі Якщо індивід завжди споживає товари 1 і 2 у фіксованій пропорції ( наприклад, 1: 1 ), то блага є досконалими доповнювачами і збільшити корисність можна лише за даного пропорційного зростання обох товарів

Криві байдужості: Досконалі доповнювачі xx 22 xx 11 U 14545 oo 55 99 Кожен набірКриві байдужості: Досконалі доповнювачі xx 22 xx 11 U 14545 oo 55 99 Кожен набір (5, 5) , (5, 9) і (9, 5) має однакову корисність.

Криві байдужості: Досконалі доповнювачі xx 22 xx 11 I 2 I 14545 oo 55 99Криві байдужості: Досконалі доповнювачі xx 22 xx 11 I 2 I 14545 oo 55 99 Кожен із наборів (5, 5) , (5, 9) і (9, 5) має меншу корисність, ніж набір (9, 9).

Уподобання з точкою насичення Набір, якому строго віддають перевагу над усіма іншими є точкою задоволенняУподобання з точкою насичення Набір, якому строго віддають перевагу над усіма іншими є точкою задоволення або точкою блаженства.

Уподобання з точкою насичення xx 22 xx 11 Точка блаженства (( насичення )) Уподобання з точкою насичення xx 22 xx 11 Точка блаженства (( насичення ))

Уподобання з точкою насичення xx 22 xx 11 Кращ е К р а щ е ТочкаУподобання з точкою насичення xx 22 xx 11 Кращ е К р а щ е Точка блаженства (( насичення ))

Криві байдужості з точкою насичення xx 22 xx 11 Кращ е К р а щ еКриві байдужості з точкою насичення xx 22 xx 11 Кращ е К р а щ е Точка блаженства (( насичення ))

Коректні вподобання Відношення щодо вподобань є “ коректними ” , якщо вони монотонні іКоректні вподобання Відношення щодо вподобань є “ коректними ” , якщо вони монотонні і випуклі вниз. Монотонність : більшій кількості товарів завжди віддається перевага над меншою ( тобто немає насичення і кожен товар є благом ).

Коректні вподобання Випуклість вниз : Комбінації наборів віддається перевага над самими наборами. Наприклад ,Коректні вподобання Випуклість вниз : Комбінації наборів віддається перевага над самими наборами. Наприклад , комбінація наборів x і y 50 % -50 % є z = (0. 5)x + (0. 5)y. z віддається перевага над як x , так і y.

Коректні вподобання – випуклість вниз xx 22 yy 22 xx 22 +y+y 22 22 xx 11Коректні вподобання – випуклість вниз xx 22 yy 22 xx 22 +y+y 22 22 xx 11 yy 11 xx 11 +y+y 11 22 x yz = x+ y 2 z z віддається строга перевага наднад x x іі y. y.

Коректні вподобання – випуклість вниз xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 x yz =txКоректні вподобання – випуклість вниз xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 x yz =tx 1 +(1 -t)y 1 , tx 2 +(1 -t)y 2 віддається перевага над x і y для всіх 0 < t <

Невипуклі вподобання xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 zz. К р а щ еНевипуклі вподобання xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 zz. К р а щ е Комбінація z z менш приваблива, ніж x x абоабо y y

Невипуклі вподобання xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 zz. К р а щ еНевипуклі вподобання xx 22 yy 22 xx 11 yy 11 zz. К р а щ е Комбінація z z менш приваблива, ніж x x абоабо y y

Нахил кривої байдужості називається граничною нормою заміщення ( MRS). Чи можна визначити MRS ? Нахил кривої байдужості називається граничною нормою заміщення ( MRS). Чи можна визначити MRS ?

Гранична норма заміщення xx 22 xx 11 АА ’’MRS длядля АА ’ ’ є нахиломГранична норма заміщення xx 22 xx 11 АА ’’MRS длядля АА ’ ’ є нахилом кривої байдужості для АА ’’

Гранична норма заміщення xx 22 xx 11 MRS вв x’ x’ єє lim {Гранична норма заміщення xx 22 xx 11 MRS вв x’ x’ єє lim { xx 22 // xx 11 }} xx 11 0 0 = = — dxdx 22 /dx/dx 11 вв x’ x’ xx 22 xx 11 x’x’

Гранична норма заміщення xx 22 x 1 dxdx 22 dxdx 11 MRS є пропорцією, в якійГранична норма заміщення xx 22 x 1 dxdx 22 dxdx 11 MRS є пропорцією, в якій споживач може відмовитися від певної кількості товару 2 в обмін на одиницю товару 1. 1. x’x’

MRS і властивості КБ Товар 2 2 Товар 1 1 MRS = - 5 MRS =MRS і властивості КБ Товар 2 2 Товар 1 1 MRS = — 5 MRS = — 0. 5 MRS завжди зменшується за модулем з ростом x x 11 тоді і тільки тоді, коли вподобання є строго випуклі вниз

MRS і властивості КБ xx 11 xx 22 MRS = - 0. 5 MRS = -MRS і властивості КБ xx 11 xx 22 MRS = — 0. 5 MRS = — 5 MRS збільшується з ростом x x 11 , коли вподобання – строго вогнуті вгору

Гранична норма заміщення MRS називається граничною готовністю платити. Це справджується, коли товар xГранична норма заміщення MRS називається граничною готовністю платити. Це справджується, коли товар x 2 представляє „ всі інші товари ” і вимірюється в гривнях.