Механізми взаємодії жителів територіальної громади з органами місцевого

Описание презентации Механізми взаємодії жителів територіальної громади з органами місцевого по слайдам

Механізми взаємодії жителів територіальної громади з органами місцевого самоврядування Механізми взаємодії жителів територіальної громади з органами місцевого самоврядування

Територіальн а громада – основа місцевого самоврядуван ня Територіальними громадами є об’єднані постійним проживанням ж ителі:Територіальн а громада – основа місцевого самоврядуван ня Територіальними громадами є об’єднані постійним проживанням ж ителі: • С іл • С елищ • М іст • Д обровільних об’єднань в одну громаду жителів сусідніх населених пунктів

Хто є членом територіальної громади ? O громадяни України O і ноземці O Хто є членом територіальної громади ? O громадяни України O і ноземці O о соби без громадянства які п остійно проживають на території ТГ перебувають в Україні на законних підставах

Я кі засоби впливу на місцеве управління мають територіальні громади ? Слайд 1. O обранняЯ кі засоби впливу на місцеве управління мають територіальні громади ? Слайд 1. O обрання депутатів місцевих рад (місцеві вибори) O обрання сільських, селищних, міських голів (місцеві вибори) O місцеві референдуми (тимчасово неможливо у зв’язку із відсутністю Закону)

Я кі засоби впливу на місцеве управління мають територіальні громади ? Слайд 2. O загальніЯ кі засоби впливу на місцеве управління мають територіальні громади ? Слайд 2. O загальні збори громадян за місцем проживання O громадські слухання O місцеві ініціативи O електронні петиції, заяви, скарги O громадський бюджет O доступ до інформації щодо діяльності органів МС O доступ на засідання місцевої ради O м ожливість виступу на засіданні місцевої ради O членство в консультативно-дорадчих органах O органи самоорганізації населення

Де ознайомитись із порядком проведення цих заходів ? O ЗУ “Про місцеве самоврядування” O Де ознайомитись із порядком проведення цих заходів ? O ЗУ “Про місцеве самоврядування” O ЗУ “Про місцеві вибори” O ЗУ “Про органи самоорганізації населення” O ЗУ “Про доступ до публічної інформації” O Статут територіальної громади O Положення про загальні збори громадян за місцем проживання (постанова ВРУ, 17. 12. 1993) O Положення про громадські слухання, місцеві ініціативи, громадський бюджет. . . , затверджені радою O Регламент місцевої ради O Веб-сайт місцевої ради

Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються за місцем проживання громадян у / на: OЗагальні збори громадян за місцем проживання скликаються за місцем проживання громадян у / на: O селі O с елищі O м ікрорайоні O ж итловому комплексі O в улиці O к варталі O б удинку O і ншому територіальному утворенні ДЛЯ обговорення найважливіших питань місцевого життя

Загальні збори громадян за місцем проживання. Слайд 2. O обговорюють питання місцевого значення O Загальні збори громадян за місцем проживання. Слайд 2. O обговорюють питання місцевого значення O можуть заслуховувати звіти O приймають рішення, обов’язкові для органів територіальної самоорганізації громадян, які проживають на цій територіїС кликаються: • Г оловою ради • В иконавчим органом • “ громадськими комітетами і радами самоврядування” За пропозицією • не менш як третини від загальної кількості громадян • членів постійної комісії • об’єднання громадян

Громадські слухання O зустріч з депутатами та посадовими особами МС O заслуховування їх OГромадські слухання O зустріч з депутатами та посадовими особами МС O заслуховування їх O внесення пропозицій П еріодичність проведення – не рідше одного разу на рік П ропозиції підлягають обов’язковому розгляду органами МС

Місцеві ініціативи – ініціювання розгляду в раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування O Місцеві ініціативи – ініціювання розгляду в раді будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування O підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи O рішення ради оприлюднюється

Індивідуальні та колективні звернення, електронні петиції Електронна петиція: O подається на офіційному веб-сайтіІндивідуальні та колективні звернення, електронні петиції Електронна петиція: O подається на офіційному веб-сайті за допомогою системи електронної ідентифікації особи O необхідна для рзгляду петиції кількість голосів встановлюється місцевою радою O виноситься на розгляд ради Звернення: • усні (на особистому прийомі) • письмові (поштою, електронне звернення)

Громадський бюджет Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь уГромадський бюджет Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь у розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та / або голосування за них. Питання: Хто може подати проект ? Відповідь: Будь-який житель міста Питання: Яким чином проголосувати ? Відповідь: За допомогою електронного цифрового підпису або Bank ID Питання: Як і ким визначаються переможці ? Відповідь: На підставі рейтингового голосування комісіями місцевої ради ( постійна комісія законності, депутатської діяльності та свободи слова, постійна комісія фінансів та планування бюджету на спільному засіданні)

Доступ до інформації щодо діяльності органів МС O інформація – на офіційних сторінках у мережіДоступ до інформації щодо діяльності органів МС O інформація – на офіційних сторінках у мережі Інтернет O оприлюднення нормативно-правових актів O о прилюднення інформації про дні засідань міської ради, її постійнодіючих робочих органів та виконавчого комітету, порядків денних та протоколів таких засідань, проектів рішень, результатів голосувань і прийнятих рішень. O транслювання засідань міської ради та її виконавчого комітету у мережі Інтернет в режимі реального часу O надання відповідей на звернення громадян і юридичних осіб, інформаційні запити O ознайомлення з архівними матеріалами міської ради

Доступ на засідання місцевої ради та можливість виступу на засіданні ради Хто має право бути присутнімДоступ на засідання місцевої ради та можливість виступу на засіданні ради Хто має право бути присутнім на засіданні міської ради ? O представники ЗМІ O почесні гості O кожен член територіальної громади Правила встановлюються Регламентом ради.

Членство в консультативно-дорадчих органах O Громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи O С творюються приЧленство в консультативно-дорадчих органах O Громадські ради та інші консультативно-дорадчі органи O С творюються при органах МС O О сновне завдання — підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування

Створення та участь в роботі органів самоорганізації населення O Види: будинкові, вуличні, квартальні комітети,Створення та участь в роботі органів самоорганізації населення O Види: будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів та районів O П овноваження делегуються місцевою радою O К ошти делегуються місцевою радою

Д якую за увагу Д якую за увагу