Механізм скорочення скелетних м’язів ЛЕКЦІЯ № 6

  • Размер: 5 Mегабайта
  • Количество слайдов: 16

Описание презентации Механізм скорочення скелетних м’язів ЛЕКЦІЯ № 6 по слайдам

Механізм скорочення скелетних м'язів  ЛЕКЦІЯ № 6 Механізм скорочення скелетних м’язів ЛЕКЦІЯ №

ТРИ ТИПИ ВАЖЕЛІВ важіль рівноваги важіль сили важіль швидкості ТРИ ТИПИ ВАЖЕЛІВ важіль рівноваги важіль сили важіль швидкості

ВАЖЕЛІ В ОРГАНІЗМІ ВАЖЕЛІ В ОРГАНІЗМІ

ВАЖЕЛІ В ОРГАНІЗМІ ВАЖЕЛІ В ОРГАНІЗМІ

ПРАВИЛО ВАЖЕЛЯ вагаваган а гр у зк а н а су ста в сила м ’ПРАВИЛО ВАЖЕЛЯ вагаваган а гр у зк а н а су ста в сила м ’ яза вага груза=500 N 500 х3, 5=50 х35 с и л а м ’я з а

С К Е Л Е Т Н І  М ’ Я З И С К Е Л Е Т Н І М ’ Я З И

КЛАСИФІКАЦІЯ М ’ ЯЗІВ по макро- структурі по типу скелетний серцевий гладкийз г и б аКЛАСИФІКАЦІЯ М ’ ЯЗІВ по макро- структурі по типу скелетний серцевий гладкийз г и б а ч р о з г и б а ч п о м ік р о с т р у к т у р і п о п е р е ч н о — с м у г а с т і г л а д к і

СТРУКТУРА СКЕЛЕТНОГО М ’ ЯЗА пучок волокно міофі- брила саркомер актинміозин М ’ ЯЗв о лСТРУКТУРА СКЕЛЕТНОГО М ’ ЯЗА пучок волокно міофі- брила саркомер актинміозин М ’ ЯЗв о л о к н о с а р к о м е р міозин актин. D=10 -100 мкм D=1 мкм D=6 нм l=1 мкм D=16 нм l=1 , 5 мкм м іо ф іб р и л а

САРКОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ САРКОПЛАЗМАТИЧНИЙ РЕТИКУЛУМ

МЕХАНІЗМ СКОРОЧЕННЯ МЕХАНІЗМ СКОРОЧЕННЯ

РОЛЬ ЙОНІВ Са 2+ РОЛЬ ЙОНІВ Са 2+

СКОРОЧЕННЯ САРКОМЕРУ СКОРОЧЕННЯ САРКОМЕРУ

сила довжина. СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛИ І ДОВЖИНИ САРКОМЕРУ одиничний місток сила довжина. СПІВВІДНОШЕННЯ СИЛИ І ДОВЖИНИ САРКОМЕРУ одиничний місток

ДИНАМІЧНА РОБОТА, ІЗОТОНІЧНЕ ТА АУКСОТОНІЧНЕ СКОРОЧЕННЯ Динамічна (долаюча) робота Ізотонічне скорочення ДИНАМІЧНА РОБОТА, ІЗОТОНІЧНЕ ТА АУКСОТОНІЧНЕ СКОРОЧЕННЯ Динамічна (долаюча) робота Ізотонічне скорочення

СТАТИЧНА РОБОТА ІЗОМЕТРИЧНЕ СКОРОЧЕННЯ Статична (утримуюча) робота ізометричне скорочення     т. як. СТАТИЧНА РОБОТА ІЗОМЕТРИЧНЕ СКОРОЧЕННЯ Статична (утримуюча) робота ізометричне скорочення т. як. S = 0 , A = F S =

РЕЖИМИ М ’ ЯЗОВИХ СКОРОЧЕНЬ РЕЖИМИ М ’ ЯЗОВИХ СКОРОЧЕНЬ




  • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.