Методика навчання іноземних мов. Чернігів 1202 Оформлення

  • Размер: 1.9 Mегабайта
  • Количество слайдов: 8

Описание презентации Методика навчання іноземних мов. Чернігів 1202 Оформлення по слайдам

Методика навчання іноземних мов. Чернігів 1202 Методика навчання іноземних мов. Чернігів

Оформлення реферату Оформлення реферату

ВИМОГИ щодо оформлення рефератів ВИМОГИ щодо оформлення рефератів

ТИТУЛКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.ТИТУЛКА МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Факультет початкового навчання Кафедра мов і методики їх викладання у початковій школі РЕФЕРАТ з навчальної дисципліни “Методика навчання іноземних мов» на тему: Тема реферату Виконав П. І. Б. (група) Викладач к. п. н. , доц. , докторант Биконя О. П. Чернігів —

ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА………………………. …. 3  РОЗДІЛ 1……………. . …. ……………. . 4 1. 1………………. . 6ЗМІСТ ПЕРЕДМОВА………………………. …. 3 РОЗДІЛ 1……………. . …. ……………. . 4 1. 1………………. . 6 1. 2………………………. . 8 РОЗДІЛ 2………………………. . 9 2. 1……………………………. . 10 2. 2……………………………. . 11 ВИСНОВКИ………………………. 13 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………. 14 ДОДАТКИ………………………….

Теми рефератів • Аналіз уроку іноземної мови.  • Аудіо-візуальний метод у методиці навчання іноземних мов.Теми рефератів • Аналіз уроку іноземної мови. • Аудіо-візуальний метод у методиці навчання іноземних мов. • Аудіо-лінгвальний метод у методиці навчання іноземних мов. • Вимоги до уроку іноземної мови. • Вікові особливості навчання іноземних мов. • Вірші та пісні на уроці іноземної мови. • Груповий метод у методиці навчання іноземних мов. • Державний освітній стандарт з іноземної мови. • Драматико-педагогічний метод у методиці навчання іноземних мов. • Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. • Засоби зорової наочності на уроці іноземної мови. • Індивідуалізація процесу навчання іноземної мови. • Індивідуалізація процесу формування іншомовної комунікативної компетентності учнів. • Інтенсивне навчання іноземної мови. • Інформаційні технології у навчальному процесі з іноземної мови. • Класифікація методів навчання іноземних мов. • Колективна навчальна діяльність учнів на уроці іноземної мови. • Комунікативний метод у методиці навчання іноземних мов. • Комунікативний підхід у навчанні іноземної мови. • Контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності. • Контроль у навчанні іноземної мови. • Контроль умінь аудіювання у навчанні іноземної мови. • Контроль умінь ознайомлювального читання у навчанні іноземної мови. • Лінгвопсихологічні основи навчання іноземних мов. • Метод повної фізичної реакції у навчанні іноземної мови. • Методика викладання іноземних мов як наука та її зв’язок з іншими науками. • Методика формування іншомовної аудитивної компетентності учнів. • Методика формування іншомовної граматичної компетентності учнів. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у діалогічному мовленні. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у монологічному мовленні. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у письмі. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у техніці письма. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у техніці читання. • Методика формування іншомовної компетентності учнів у читанні. • Методика формування іншомовної лексичної компетентності учнів. • Методика формування іншомовної фонетичної компетентності учнів. • Методика формування лінгвосоціокультурної і навчально- стратегічної компетентностей учнів у процесі навчання іноземної мови і культури. • Методична система навчання читання Майкла Уеста. • «Мовчазний» метод у методиці навчання іноземних мов. • Навчальний процес з іноземної мови. Його організація. Успішність планування. • Навчальні ігри на уроці іноземної мови. • Навчання аудіювання (формування компетентності в аудіюванні). • Навчання говоріння (формування компетентності в говорінні). • Навчання граматичного матеріалу (формування граматичної компетентності). • Навчання діалогічного мовлення з іноземної мови. • Навчання іншомовного матеріалу (формування мовної компетентності). • Навчання іншомовного спілкування (формування мовленнєвої компетентності). • Навчання лексичного матеріалу (формування лексичної компетентності). • Навчання монологічного мовлення з іноземної мови. • Навчання письма (формування компетентності у письмі). • Навчання фонетичного матеріалу (формування фонетичної компетентності). • Навчання читання (формування компетентності в читанні). • Наочність у навчанні іноземної мови, її методична доцільність. • Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах • Основні принципи освіти і зміни у навчанні іноземних мов. • Особливості навчального процесу на різних етапах оволодіння іноземною мовою. • Особливості навчання іноземної мови у школах різного ступеню • Особливості формування іншомовної комунікативної компетентності в учнів початкової школи/дошкільних навчальних закладів. • Перекладні методи у навчанні іноземної мови. • Письмо як засіб навчання та контролю у навчанні іноземної мови. • Планування навчального процесу з іноземної мови. • Позакласна робота з іноземної мови. • Принципи навчання іноземних мов. • Професійна компетентність вчителя іноземної мови. • Прямі методи у навчанні іноземної мови.

Теми рефератів • Роль перекладних вправ у розвитку  іншомовних мовленнєвих умінь.  • Рольова граТеми рефератів • Роль перекладних вправ у розвитку іншомовних мовленнєвих умінь. • Рольова гра як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності учнів. • Самостійна/автономна робота учнів з іноземної мови. • Система навчання іноземної мови та її зміст. • Система освіти в Україні та викладання іноземних мов. • Ступені загальної середньої освіти і навчання іноземних мов. • Сугестивний метод у навчанні іноземної мови. • Сучасна зарубіжна методика навчання іноземних мов і культур. • Сучасні вимоги до кваліфікації вчителя іноземної мови. • Тестовий контроль рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності. • Технічні засоби у навчальному процесі з іноземної мови. • Технологія розвитку вмінь аудіювання у навчанні іноземної мови. • Технологія розвитку вмінь іншомовного діалогічного мовлення. • Технологія розвитку вмінь іншомовного монологічного мовлення. • Технологія розвитку вмінь ознайомлювального читання. • Технологія розвитку вмінь писемного мовлення у навчанні іноземної мови. • Технологія формування вимовних навичок у навчанні іноземної мови. • Технологія формування репродуктивних і рецептивних граматичних навичок у навчанні іноземної мови. • Технологія формування репродуктивних і рецептивних лексичних навичок у навчанні іноземної мови. • Технологія формування технічних навичок читання у навчанні іноземної мови. • Типи і структура уроків іноземної мови. • Урок іноземної мови. • Усний метод Гарольда Пальмера у навчанні іноземної мови. • Формування іншомовної комунікативної компетентності учнів за проектною методикою. • Цілі навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладах. • Цілі уроку іноземної мови. Формулювання практичних цілей уроку. • Читання як засіб навчання та його зв’язок з іншими видами мовленнєвої діяльності. • Шляхи попередження вимовних помилок на просунутому ступені навчання. • Шляхи створення мотивації до вивчення іноземної мови у загальноосвітній школі. • Шляхи створення навчально-мовленнєвої ситуації для розвитку мовленнєвих умінь учнів.

ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ