Методи в имірювання магнітної сприйнятливості 1. Силові методи

 • Размер: 331 Кб
 • Количество слайдов: 12

Описание презентации Методи в имірювання магнітної сприйнятливості 1. Силові методи по слайдам

 Методи в имірювання магнітної сприйнятливості 1. Силові методи 2. Індукційні методи 3. Вимірювання сприйнятливості Методи в имірювання магнітної сприйнятливості 1. Силові методи 2. Індукційні методи 3. Вимірювання сприйнятливості розчинів

 Метод Гюї: - Однорідне магнітне поле - Зразок поміщується у довгу ампулу, один Метод Гюї: — Однорідне магнітне поле — Зразок поміщується у довгу ампулу, один кінець якої знаходиться у нульовому полі, а другий у ненульовому — Вимірювання сили, що зміщує зразок у напрямку ненульового поля (для парамагнітного зразка) Сила залежить від: (і) напруженості поля (іі) сприйнятливості зразка (ііі) маси зразка ( iiii) площі

 Метод Фарадея: - Неоднорідне магнітне поле - Вимірювання сили, що зміщує зразок у напрямку Метод Фарадея: — Неоднорідне магнітне поле — Вимірювання сили, що зміщує зразок у напрямку більш сильного поля (для парамагнітного зразка) — Зразок поміщується в область ізодинамічності — Полюсні наконечники Сила залежить від: (і) градієнта поля (іі) сприйнятливості зразка (ііі) маси зразка

 Торсійні терези Торсійні терези

 SQUID M = k ∙ ФЗразок поміщують у однорідне аксіальне поле Зміщення зразку призводить SQUID M = k ∙ ФЗразок поміщують у однорідне аксіальне поле Зміщення зразку призводить до зміни у густині магнітного потоку, яка вимірюється: ( S uperconducting Qu antum I nterference D evice)

 Техніка експерименту Зразок: полікристали, монокристал ( Фарадей ) ,  полікристали, монокристал, розчини Техніка експерименту Зразок: полікристали, монокристал ( Фарадей ) , полікристали, монокристал, розчини ( SQUID) Кількість спінів ( S = ½) на моль : (а) для твердих зразків: 5 ∙ 10 -6 — 5 ∙ 10 -7 (Фарадей), 5∙ 10 -8 ( SQUID). Наприклад, M = 500 => маса зразка = 2 мг. (б) для розчинів: 5∙ 10 -8 ( SQUID) Наприклад, с = 0. 3∙ 10 -3 M => V = 0, 2 мл. Температурний діапазон: як правило, 2 – 300 К ( SQUID) Магнітні поля: 0, 8 – 1 Т (Фарадей), до 8 Т (SQUID) Калібровка: визначення константи приладу

 Калібровка магнетометрів Калібровка магнетометрів

 Метод Квінке Вимірюється зміна висоти стовпчика рідини в капілярі під дією магнітного поля Метод Квінке Вимірюється зміна висоти стовпчика рідини в капілярі під дією магнітного поля

 Віскозиметричний метод Об ’ ємні магнітні сприйнятливості деяких розчинників Віскозиметричний метод Об ’ ємні магнітні сприйнятливості деяких розчинників

 Вимірювання сприйнятливості розчинів за допомогою ЯМР в плоских ампулах Вимірювання сприйнятливості розчинів за допомогою ЯМР в плоских ампулах

 Метод Еванса 2(/HH - зміна об ’ ємної сприйнятливості m dd fm f s Метод Еванса 2(/HH — зміна об ’ ємної сприйнятливості m dd fm f s )( 2 3 00 0 – масова сприйнятливість розчинника f – різниця частот резонансів f – частота резонансу m – маса речовини в 1 мл розчину d 0 – густина розчинника d s – густина розчину
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.