Скачать презентацию Медіа в адвокаційних кампаніях Ніщо не існує Скачать презентацию Медіа в адвокаційних кампаніях Ніщо не існує

meida in advocacy.pptx

  • Количество слайдов: 49

Медіа в адвокаційних кампаніях Медіа в адвокаційних кампаніях

“Ніщо не існує реально, поки це не показали по телевізору”. Маршалл Маклюен “Ніщо не існує реально, поки це не показали по телевізору”. Маршалл Маклюен

Що таке медіа? (англ. Medium, media) — це канали або інструменти, які забезпечують зберігання Що таке медіа? (англ. Medium, media) — це канали або інструменти, які забезпечують зберігання і передачу інформації або даних.

Медіа і суспільство Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації. Головні продукти виробництва Медіа і суспільство Інформаційне суспільство – нова історична фаза розвитку цивілізації. Головні продукти виробництва – інформація та знання. Головні риси: • збільшення ролі інформації і знань в житті суспільства; • збільшення долі інформаційних комунікацій, продуктів та послуг в економіці; • створення глобального інфомраційного простору, який забезпечує а) ефективну інофрмаційну взаємодію, б) доступ до світових ресурсівю.

Даніель Белл і постіндустріальне суспільство Центральною ознакою «постіндустріального суспільства» , — це панування науки, Даніель Белл і постіндустріальне суспільство Центральною ознакою «постіндустріального суспільства» , — це панування науки, наукових знань. Белл відриває науку від економіки, проголошує її автономність, розглядає її розвиток як передумову нової організації і структури суспільства. Основними елементами цієї структури стануть університети, наукові інститути, науководослідні організації.

Елвін Тофлер і Третя хвиля • Хвильова концепція розвитку суспільства— одна із систем періодизації Елвін Тофлер і Третя хвиля • Хвильова концепція розвитку суспільства— одна із систем періодизації розвитку суспільства. Виділяються три основні стадії ( «хвилі» ) розвитку людства: аграрна, індустріальна, постіндустріальна. • Головним засобом виробництва стають наукові знання, інформація, де буде зайнято від 55 до 75 відсотків працездатного населення.

Медіа як соціальинй інститут — продукт розвитку людської культури, організована система зв'язків і соціальних Медіа як соціальинй інститут — продукт розвитку людської культури, організована система зв'язків і соціальних норм, яка об'єднує значущі суспільні цінності і процедури, що задовольняють основні потреби суспільства.

Медіа в Україні • • Кому належить телебачення? Чи є впливова прибуткова друкована преса? Медіа в Україні • • Кому належить телебачення? Чи є впливова прибуткова друкована преса? Скільки людей користуються Інтернет? Чи здатні нові медіа стати новою реальністю для України?

тренди • Інтернет-контент перетікає в тренди • Інтернет-контент перетікає в "телеящики" через Wikileaks і You. Tube.

 • Інтернет ставатиме пріоритетним джерелом інформації для все більшої кількості українців. При цьому • Інтернет ставатиме пріоритетним джерелом інформації для все більшої кількості українців. При цьому довіра до традиційних медіа-джерел (телебаченням, преса, радіо) падатиме.

 • Ділова українська преса продовжить процес переходу в Інтернет-формати і відмову від традиційних • Ділова українська преса продовжить процес переходу в Інтернет-формати і відмову від традиційних способів дистрибуції.

 • Триватимуть процеси перетікання і консолідації між системами/платформами соціальних мереж. Фейсбук сягнув 1 • Триватимуть процеси перетікання і консолідації між системами/платформами соціальних мереж. Фейсбук сягнув 1 млн. Наприкінці 2011 року ця цифра може збільшитися у 3 -4 рази. Фейсбук частково поглинає аудиторії "пострадянських" мереж: Однокласників та Вконтакте.

 • Ринок Інтернет-реклами збільшуватиметься у геометричній прогресії. Україна слідує за світовими тенденціями зростання • Ринок Інтернет-реклами збільшуватиметься у геометричній прогресії. Україна слідує за світовими тенденціями зростання аудиторії і розвитку контенту, але значно відстає за обсягами рекламних бюджетів. Цей лаг не буде вічним. В 2011 році очікується вибух зацікавленості рекламодавців до Інтернету. Великий попит буде на спеціалістів і рішення у цій сфері.

 • Традиційні медіа залишатимуться безальтернативним джерелом інформації для значної кількості українців. Насамперед, це • Традиційні медіа залишатимуться безальтернативним джерелом інформації для значної кількості українців. Насамперед, це – люди старшого віку та ті, хто мешкає за межами дії швидкісного Інтернету.

 • В країні будуть формуватися дві різні за характеристиками аудиторії – умовно • В країні будуть формуватися дві різні за характеристиками аудиторії – умовно "телеглядачі" і "інтернет-користувачі". Цю тенденцію вже в 2011 році будуть враховувати при розробці і плануванні рекламних та інформаційних кампаній.

 • Головним принципом побудови інформаційної кампанії для споживачів традиційних медіа залишатиметься патерналізм (ми • Головним принципом побудови інформаційної кампанії для споживачів традиційних медіа залишатиметься патерналізм (ми розповідаємо – вони засвоюють).

Частина ІІ. Практика Частина ІІ. Практика

Адвокація і медіа • Адвокація використовує ЗМІ для поширення інформаціі на велику кількість людеи Адвокація і медіа • Адвокація використовує ЗМІ для поширення інформаціі на велику кількість людеи , із упливом на певну цільову аудиторію. • За допомогою інструментів медіакомунікаціі адвокаціи ні кампаніі ефективніше досягають поставленоі мети.

9 питань для медіа стратегії 1. Чого ми хочемо? (Цілі) Яких діи ми очікуємо 9 питань для медіа стратегії 1. Чого ми хочемо? (Цілі) Яких діи ми очікуємо від нашоі аудиторіі після того, як вона почує наше повідомлення?

2. Хто це нам може дати ? (Цільова аудиторія) Яка група людеи наи імовірніше 2. Хто це нам може дати ? (Цільова аудиторія) Яка група людеи наи імовірніше почує наше повідомлення и ефективно діятиме у відповідь на нього?

3. Що саме необхідно почути нашіи цільовіи аудиторіі ? (Повідомлення) Які слова наи краще 3. Що саме необхідно почути нашіи цільовіи аудиторіі ? (Повідомлення) Які слова наи краще вплинуть на цільову аудиторію и спонукатимуть і і до діі ?

4. Від кого цільовіи аудиторіі необхідно це почути? (Спікери) Кого наи більш імовірно слухатиме 4. Від кого цільовіи аудиторіі необхідно це почути? (Спікери) Кого наи більш імовірно слухатиме саме ця цільова аудиторія?

5. Яким чином ми зробимо так, щоб цільова аудиторія почула наше повідомлення? (Канали донесення 5. Яким чином ми зробимо так, щоб цільова аудиторія почула наше повідомлення? (Канали донесення повідомлення) Якии засіб інформаціі наи кращии для того, щоб охопити необхідну нам аудиторію?

6. Що ми маємо? (Ресурси, сильні сторони) Які ресурси ми вже маємо в нашому 6. Що ми маємо? (Ресурси, сильні сторони) Які ресурси ми вже маємо в нашому розпорядженні – сильні меседжі, дизаи нери, спеціалісти з нових медіа, хороші оратори, інші ресурси, що можуть допомогти в досягненні наших комунікаціи них завдань?

7. Що саме нам потрібно розвинути? (Проблеми, прогалини) Які ресурси нам необхідно залучити? Які 7. Що саме нам потрібно розвинути? (Проблеми, прогалини) Які ресурси нам необхідно залучити? Які навички нам треба напрацювати? Які перешкоди можливі в нашіи діяльності?

8. Як ми починаємо? (Перші кроки) Що ми можемо зробити відразу ж, для того 8. Як ми починаємо? (Перші кроки) Що ми можемо зробити відразу ж, для того щоб рухатися вперед? А що ми зробимо після цього?

9. Як ми дізнаємося, чи спрацьовують наші зусилля? (Оцінка) Які механізми ми запустимо для 9. Як ми дізнаємося, чи спрацьовують наші зусилля? (Оцінка) Які механізми ми запустимо для оцінювання впливу нашого повідомлення и нашого підходу?

Основне повідомлення • надзвичаи но важливо дотримуватись основного повідомлення. Ключові тези, які ми висловлюємо Основне повідомлення • надзвичаи но важливо дотримуватись основного повідомлення. Ключові тези, які ми висловлюємо перед журналістами, має бути чітко сформульовано в короткіи та зрозуміліи формі.

Меседж • золоте правило: одна подія – один меседж. Не слід намагатися заявити про Меседж • золоте правило: одна подія – один меседж. Не слід намагатися заявити про все на пресконференціі , варто обрати одне наи важливіше повідомлення або тезис та зробити и ого темою прес-конференціі.

Хто? Цільова аудиторія – це люди, яким ми адресуємо наш меседж. Типова помилка медіа- Хто? Цільова аудиторія – це люди, яким ми адресуємо наш меседж. Типова помилка медіа- кампаніі – розробка меседжу для «широкого загалу» .

Канали • • друковані засоби інформаціі – газети и журнали; радіо; телебачення; інтернет-блоги, групові Канали • • друковані засоби інформаціі – газети и журнали; радіо; телебачення; інтернет-блоги, групові та особисті віртуальні щоденники; веб-саи ти соціальних мереж; онлаи н-журнали та газети; повідомлення мобільних телефонів/ текстові повідомлення; фільми, відео, онлаи н-відео.

11 Брифінгів та прес-конференцій Новий Громадянин + • МЦПД • Укрінформ • Уніан 11 Брифінгів та прес-конференцій Новий Громадянин + • МЦПД • Укрінформ • Уніан

ЗМІ Про Громадську кампанію: - Написали 123 різних ЗМІ - 204 матеріалів у пресі ЗМІ Про Громадську кампанію: - Написали 123 різних ЗМІ - 204 матеріалів у пресі - 19 ефірів на телебаченні - 14 радіоефірів

 15 статей в Українській Правді Новий громадянин на новому майдані УП, 27 листопада 15 статей в Українській Правді Новий громадянин на новому майдані УП, 27 листопада 2009 Потрібно вийти із системи УП, 10 грудня 2009 Про людей, які вважають Україну своєю особистою справою УП, 27 листопада 2009… Автори: Юрій Макаров, брати Капранови, Анатолій Пінчук, Олександр Морозов, Мустафа Найем, Андрій Миселюк, Анна Голубовська-Онісімова, Микола Рябчук, Андрій Бондар, Володимир Колінько, Володимир Кучер, Василь Капкан, Вікторія Сюмар, Олексій Толкачов, Мальвіна Воронова

2 відеоролики + мультимедіа відео • 5 національних телеканалів • 15 регіональних телеканалів • 2 відеоролики + мультимедіа відео • 5 національних телеканалів • 15 регіональних телеканалів • Соціальні мережі – понад 10 000 переглядів

100 білбордів, 50 сітілайтів у Києві 100 білбордів, 50 сітілайтів у Києві

700 ліфтів київських будинків 700 ліфтів київських будинків

за 4 місяці зібрано 1004 питань 60 000 тисяч голосувань за 4 місяці зібрано 1004 питань 60 000 тисяч голосувань

Загальнонаціональний Флеш-моб “Президенте, почуй мене!” Відбувся у 21 обласному центрі Загальнонаціональний Флеш-моб “Президенте, почуй мене!” Відбувся у 21 обласному центрі

Успіхів! Успіхів!