Скачать презентацию Main Page Welcome This program will teach you Скачать презентацию Main Page Welcome This program will teach you

fc759c5c75efc0d5d8be0eae9a089c7d.ppt

  • Количество слайдов: 56

Main Page Welcome! This program will teach you present continues tense One click onto Main Page Welcome! This program will teach you present continues tense One click onto the grammar button to start. . . Programın kullanılışı hakkında bilgi almak için tıklayınız!

Help/ 1 Bu programı kullanırken şunlara dikkat edin: Ø Examples bölümündeki resimler birer hareketli Help/ 1 Bu programı kullanırken şunlara dikkat edin: Ø Examples bölümündeki resimler birer hareketli görüntüdür. Çalışabilmesi için üzerine bir kez tıklamanız yeterlidir. Tekrar izlemek için de yine bir kez üzerine tıklayın. . . Ø Programdan çıkış için EXIT butonuna basmanız yeterlidir. Ø Sözlükten çıkıp kaldığınız yere dönmeniz için tüm sözlüğe bakmanız gerekiyor, en son sayfada kaldığınız yere dönebilirsiniz. Main Page

Help/ 2 Konu anlatımı genel sözlük Örnekler ( her konu anlatımının örneği vardır!) çıkış Help/ 2 Konu anlatımı genel sözlük Örnekler ( her konu anlatımının örneği vardır!) çıkış testler Main Page yardım

Dictionary/ 1 about: hakkında affirmative: olumlu again: tekrar alternative: seçenek away: uzaklaşma babble: konuşmak Dictionary/ 1 about: hakkında affirmative: olumlu again: tekrar alternative: seçenek away: uzaklaşma babble: konuşmak ball: yumak baloon: balon beach: sahil bird: kuş birthday: doğum günü bus: otobüs cat: kedi check: kontrol etmek child: çocuk Main Page

Dictionary/ 2 church: kilise clean: temizlemek click. tıklamak congratulates: tebrik dance: dans etmek day: Dictionary/ 2 church: kilise clean: temizlemek click. tıklamak congratulates: tebrik dance: dans etmek day: gün do: yapmak doctor: doktor drive: sürmek enjoy: eğlenmek farm: çiftlik fly: uçmak follow: takip etmek from: -den, -dan Main Page

Dictionary/ 3 game: oyun go on: devam et go: gitmek hand: el horse: at Dictionary/ 3 game: oyun go on: devam et go: gitmek hand: el horse: at house: ev lady: bayan let’s: hadi listen: dinlemek look: bakmak mouse: fare music: müzik negative: olumsuz newspaper: gazete Main Page

Dictionary/ 4 nice : güzel now: şimdi old : yaşlı one: bir onto: üzerine Dictionary/ 4 nice : güzel now: şimdi old : yaşlı one: bir onto: üzerine other: diğer party: parti patient: hasta please: lütfen postbox: posta kutusu prescription: reçete present continues: şimdiki zaman program: program question: soru quiet: sessiz Main Page

Dictionary/ 5 rain: yağmur yağmak read: okumak right: doğru run: koşmak return: geri dönmek Dictionary/ 5 rain: yağmur yağmak read: okumak right: doğru run: koşmak return: geri dönmek sing: söylemek sleep: uyumak snail: salyangoz song: şarkı start: başlamak study: çalışmak succesful: başarılı take: almak teach: öğretmek Main Page

Dictionary/ 6 that: o this: bu today: bugün true: doğru try: çalışmak uplift: yükselmek Dictionary/ 6 that: o this: bu today: bugün true: doğru try: çalışmak uplift: yükselmek walk: yürümek wave: sallamak well: iyi will: istek win: kazanmak Wonderful: harika work: çalışmak write: yazmak Main Page

Grammar FORM We form the present continuous Be+verb-ing AFFIRMATIVE NEGATIVE QUESTION Main Page Grammar FORM We form the present continuous Be+verb-ing AFFIRMATIVE NEGATIVE QUESTION Main Page

Help / Form Şimdiki zamanı ifade ederken fiilimizin sonuna -ing ekini getiriyoruz. Come-coming (e Help / Form Şimdiki zamanı ifade ederken fiilimizin sonuna -ing ekini getiriyoruz. Come-coming (e harfinin kalktığına dikkat ediniz!) Talk-talking Olumsuz cümle yaparken not olumsuz ekini fiilden önce kullanıyoruz. I am not talking Soru sorarken am, is, are özneden önce geliyor ve yine fiilimiz -ing ekiyle yazılıyor. Are you talking? Main Page

Grammar / Affirmative AFFIRMATIVE I am working You are working He She It is Grammar / Affirmative AFFIRMATIVE I am working You are working He She It is working We You are working They Main Page

Affirmative/ Example Mrs: What are you doing now Mr: I’m cleaning the house Main Affirmative/ Example Mrs: What are you doing now Mr: I’m cleaning the house Main Page

Grammar / Negative NEGATIVE I am not working You are not working He She Grammar / Negative NEGATIVE I am not working You are not working He She is not working It We You are not working They Main Page

Negative/ Example Frank isn’t driving to work today He is taking the bus Main Negative/ Example Frank isn’t driving to work today He is taking the bus Main Page

Grammar / Question QUESTION am I working? are you working? He is She working? Grammar / Question QUESTION am I working? are you working? He is She working? It We are You working? They Main Page Look at the examples

Question/ Example Man: Are you winning the game? Player: No we’re not. We’re not Question/ Example Man: Are you winning the game? Player: No we’re not. We’re not playing well today Main Page

Example-1 Girl: Today is your birthday, isn’t it? Boy: Yes it is Main Page Example-1 Girl: Today is your birthday, isn’t it? Boy: Yes it is Main Page

Examples-2 Man: Marie, Are you enjoying the party Marie: Yes I am Main Page Examples-2 Man: Marie, Are you enjoying the party Marie: Yes I am Main Page

Examples-3 Woman: That man is following us, isn’t he? Main Page Examples-3 Woman: That man is following us, isn’t he? Main Page

Examples-4 Woman: let’s go to the beach now, It isn’t raining anymore Main Page Examples-4 Woman: let’s go to the beach now, It isn’t raining anymore Main Page

Examples-5 boy: please be quiet! I’m trying to study Main Page Examples-5 boy: please be quiet! I’m trying to study Main Page

Examples-6 Woman: jack! Jack! jack are you listening to me? Let’s do tests Main Examples-6 Woman: jack! Jack! jack are you listening to me? Let’s do tests Main Page

Test List Test-1 Test-9 Test-2 Test-3 Test-10 Test-4 Test-12 Test-5 Test-6 Test-7 Test-8 Main Test List Test-1 Test-9 Test-2 Test-3 Test-10 Test-4 Test-12 Test-5 Test-6 Test-7 Test-8 Main Page Test-11 Test-13 Test-14 Test-15

Test/ 1 Click one alternative! Bird is. . . . a) flying b) flyin Test/ 1 Click one alternative! Bird is. . . . a) flying b) flyin c) fly d) flyed Main Page Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 2 Test 1 Are they. . . to school now? a)go b)going c)went Test/ 2 Test 1 Are they. . . to school now? a)go b)going c)went d)gone Main Page Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! This alternative is true, Let’s answer others Next question Main Page You are wonderful! This alternative is true, Let’s answer others Next question Main Page

Test/ 3 What is he. . now? He is. . . newspaper a)doing, writing Test/ 3 What is he. . now? He is. . . newspaper a)doing, writing b)do, read c)doing, reading d)done, looking Main Page Test 1 Test 2 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 4 Old lady is. . to church now a)going b)went c)go d)gone Main Test/ 4 Old lady is. . to church now a)going b)went c)go d)gone Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! This is true answer congratulates. . Next question Main Page You are wonderful! This is true answer congratulates. . Next question Main Page

Test/ 5 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 He is. . postbox Test/ 5 Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 He is. . postbox a)check b)checking c)checked d)check later Main Page Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 6 He is. . about his life a)babble b)babbled c)babbling d)babling Main Page Test/ 6 He is. . about his life a)babble b)babbled c)babbling d)babling Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 7 Is child. . . his hand? Yes it. . a)wave, is b)waved, Test/ 7 Is child. . . his hand? Yes it. . a)wave, is b)waved, are c)was waving, is d)waving, is Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! This alternative is true, Let’s do others Next question Main Page You are wonderful! This alternative is true, Let’s do others Next question Main Page

Test/ 8 Cat. . on the ball. a)sleep b)is sleeping c)was sleep d)are sleeping Test/ 8 Cat. . on the ball. a)sleep b)is sleeping c)was sleep d)are sleeping Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 9 Snail is. . to ıt’s home a)going b)went c)go d)was gone Main Test/ 9 Snail is. . to ıt’s home a)going b)went c)go d)was gone Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! This is the truth, go on. . . Next question Main You are wonderful! This is the truth, go on. . . Next question Main Page

Test/ 10 Doctor is. . . . prescription for patient now a)writing b)wrote c)write Test/ 10 Doctor is. . . . prescription for patient now a)writing b)wrote c)write d)writed Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 11 Is Mouse. . . away from the cat? Yes, . . is Test/ 11 Is Mouse. . . away from the cat? Yes, . . is a)runed, it b)runing, he c)running, it d)run, she Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 12 Test 13 Test 14 Test 15

You are wonderful! You click the right alternative. . . Let’s do others Next You are wonderful! You click the right alternative. . . Let’s do others Next question Main Page

Test/ 12 Is horse. . . to farm? No it. . . a)walking, isn’t Test/ 12 Is horse. . . to farm? No it. . . a)walking, isn’t b)walked, is c)walker, not d)walk, isn’t Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 13 Test 14 Test 15 Main Page

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 13 is he. . . . to music? Yes, . . is a)listen, Test/ 13 is he. . . . to music? Yes, . . is a)listen, he b)listened, she c)listening, he d)listening, it Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 14 Test 15 Main Page

You are wonderful! This is true alternative, congratulates. . Next question Main Page You are wonderful! This is true alternative, congratulates. . Next question Main Page

Test/ 14 He is. . with baloon a)uplifting b)uplift c)uplifted d)upliftiing Test 1 Test Test/ 14 He is. . with baloon a)uplifting b)uplift c)uplifted d)upliftiing Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 15 Main Page

You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page You are wonderful! You click the right alternative. . . Next question Main Page

Test/ 15 They are. . . . and. . . . songs now. a)dance, Test/ 15 They are. . . . and. . . . songs now. a)dance, singing b)dancing, sing c)dancing, singed d)dancing , singing Main Page Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Test 7 Test 8 Test 9 Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14

You are wonderful! Your answer is true. Now you have finished all questions. . You are wonderful! Your answer is true. Now you have finished all questions. . Main Page About us

I am Sorry! This alternative is not true. Try again. You will be successful I am Sorry! This alternative is not true. Try again. You will be successful next time. . See question again Main Page

We are? Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. We are? Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 3. sınıf Öğrencileriyiz. Zerrin Sökmen & Olcay Büyükçapar Not: videolar English Discoveries Version 2. 0 EDUsoft/ Education For Excellence cd’sinden alınmıştır.