Магнітні властивості сполук перехідних металів Квантові числа

 • Размер: 944.5 Кб
 • Количество слайдов: 25

Описание презентации Магнітні властивості сполук перехідних металів Квантові числа по слайдам

 Магнітні властивості сполук перехідних металів Магнітні властивості сполук перехідних металів

 Квантові числа та спектроскопічні терми V 3+ Fe 2+ Кількість 3 d- електронів Квантові числа та спектроскопічні терми V 3+ Fe 2+ Кількість 3 d- електронів 2 6 Заселеність рівнів у відповідності до правил Хунда І правило Хунда (визначення S ) : Кількість електронів, що мають паралельно розташовані спіни, повинна бути максимальною S = ½ + ½ = = 1 S = ½ + ½ + + ½ — ½ = 2 ІІ правило Хунда (визначення L ) : Електрони розташовуються у такому порядку, щоб сума l x була максимальною L = 2 + 1 = 3 L = 2 + 1 + 0 – 1 – – 2 + 2 = 2 III правило Хунда (визначення J ): Меньш ніж наполовину заповнена оболонка Більш ніж наполовину заповнена оболонка J = | L – S | = 2 J = | L + S | = 4 Позначення терму: (2 S + 1) L J

 Зееманівське розщеплення Енергетичний зсув Зееманівське розщеплення Енергетичний зсув

 Зееманівське розщеплення Розщеплення нижчого енергетичного рівня мангану(ІІ) на шість компонент під дією магнітного поля Зееманівське розщеплення Розщеплення нижчого енергетичного рівня мангану(ІІ) на шість компонент під дією магнітного поля

 Розщеплення у нульовому полі Розщеплення у нульовому полі

 Спін-орбітальна взаємодія Спін-орбітальна взаємодія

 Діаграма розщеплення енергетичних рівнів іону Ti 3+ у кристалічному полі різної симетрії Діаграма розщеплення енергетичних рівнів іону Ti 3+ у кристалічному полі різної симетрії

 Магнітний момент атому Орбітальний момент імпульсу (механічний момент) електрону: )2/(/ 2 /2 cevrcr r Магнітний момент атому Орбітальний момент імпульсу (механічний момент) електрону: )2/(/ 2 /2 cevrcr r ev c. IS mvr. L r ev Te. I 2 / Магнітний момент електрону: , деvr. T/2 mc e mvr cevr LΓ 2)2/( n mc e LΓ 22 Ерг/Гс1028, 9 2 21 mce B n. L Гіромагнітне співвідношення: Для спіну електрону: 2 n. L mc e Γ

 T N k еф 3 ' BSg. ST N k )1( 3 BLSLLSSg)1()1( 2 T N k еф 3 ‘ BSg. ST N k )1( 3 BLSLLSSg)1()1( 2 BJJJJg)1( )1(2 )1()1()1(3 JJ LLSSJJ g. JМагнітний момент BBSSSSSg)1(2)1(

 “ Чисто спіновий” магнітний момент Tcorr m 83. 2 m corr – парамагнітна “ Чисто спіновий” магнітний момент Tcorr m 83. 2 m corr – парамагнітна сприйнятливість • T – абсолютна температура • найпростіший спосіб визначення кількості неспарених електронів

 - магнітний момент • n – число неспарених електронів • вимірюється у магнетонах Бора)2(nn“ — магнітний момент • n – число неспарених електронів • вимірюється у магнетонах Бора)2(nn“ Чисто спіновий” магнітний момент

 Експериментальні та розраховані м агнітні моменти йонів металів першого перехідного ряду (високоспінова конфігурація) Експериментальні та розраховані м агнітні моменти йонів металів першого перехідного ряду (високоспінова конфігурація)

 Магнітні моменти моноядерних координаційних сполук при температурі 293 К Магнітні моменти моноядерних координаційних сполук при температурі 293 К

 Магнітні властивості сполук 3 d- металів Магнітні властивості сполук 3 d- металів

 Значення констант спін-орбітальної взаємодії для вільних іонів (см -1 ) Ti(III) V(III) Cr(III) Mn(III) Значення констант спін-орбітальної взаємодії для вільних іонів (см -1 ) Ti(III) V(III) Cr(III) Mn(III) Fe(II) Co(II) Ni(II) Cu(II)

 Магнітні властивості сполук лантаноїдів Іон Електронна конфігурація Основний стан Збуджений стан Експеримен- тальне знач Магнітні властивості сполук лантаноїдів Іон Електронна конфігурація Основний стан Збуджений стан Експеримен- тальне знач μ ефф Розрах. значення μ ефф Енергетич- ний інтервал, см -1 Параметр спін-орбіталь- ної взаємодії, см -1 La 3+ 4 f 0 1 S 0 0 0 Ce 3+ 4 f 1 2 F 5/2 2 F 7/2 2. 4 2. 54 2200 643 Pr 3+ 4 f 2 3 H 4 3 H 5 3. 58 2100 800 Nd 3+ 4 f 3 4 I 9/2 4 I 11/2 3. 5 3. 62 1900 Pm 3+ 4 f 4 5 I 5 — 2. 68 1600 — Sm 3+ 4 f 5 6 H 5/2 6 H 7/2 1. 5 0. 84 1000 1200 Eu 3+ 4 f 6 7 F 0 7 F 1 3. 4 0. 00 400 1415 Gd 3+ 4 f 7 8 S 7/2 6 P 0 8. 0 7. 94 30333 — Tb 3+ 4 f 8 7 F 6 7 F 5 9. 72 2000 1620 Dy 3+ 4 f 9 6 H 15/2 6 H 13/2 10. 63 — 1820 Ho 3+ 4 f 10 5 I 8 5 I 7 10. 4 10. 60 — 2080 Er 3+ 4 f 11 4 I 15/2 4 I 13/2 9. 59 6500 2360 Tm 3+ 4 f 12 3 H 6 3 H 5 7. 3 7. 57 — 2800 Yb 3+ 4 f 13 2 F 7/2 2 F 5/2 4. 54 10000 2940 Lu 3+ 4 f 14 1 S

 Магнітні властивості сполук лантаноїдів Магнітні властивості сполук лантаноїдів

 Магнітні моменти сполук лантаноїдів Магнітні моменти сполук лантаноїдів

 Магнітні моменти сполук лантаноїдів Магнітні моменти сполук лантаноїдів
 • Мы удаляем страницу по первому запросу с достаточным набором данных, указывающих на ваше авторство. Мы также можем оставить страницу, явно указав ваше авторство (страницы полезны всем пользователям рунета и не несут цели нарушения авторских прав). Если такой вариант возможен, пожалуйста, укажите об этом.