Скачать презентацию LOGO Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА Саяси Скачать презентацию LOGO Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА Саяси

SAYaSI_ELITA.pptx

  • Количество слайдов: 13

LOGO LOGO

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА § Саяси элита қоғамның ішіндегі аз топ, іштей жіктелген, біртекті Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА § Саяси элита қоғамның ішіндегі аз топ, іштей жіктелген, біртекті емес, бірақ салыстырмалы интеграцияланған қоғамдық институттарда басшылық позицияларға ие және тікелей қоғамдағы билік шешімдеріне ықпал ететін тұлғалар тобы.

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА түрлері Ашық барлық әлеуметтігі тең өкілдеріне есік ашық Жабық Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА түрлері Ашық барлық әлеуметтігі тең өкілдеріне есік ашық Жабық

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТАНЫҢ ТҮРЛЕРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САЯСИ МАСС-МЕДИА ӘСКЕРИ ҒЫЛЫМИ ЭЛИТА БИЗНЕС СПОРТТЫҚ Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТАНЫҢ ТҮРЛЕРІ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ САЯСИ МАСС-МЕДИА ӘСКЕРИ ҒЫЛЫМИ ЭЛИТА БИЗНЕС СПОРТТЫҚ

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА Дәстүрлі элитаға: Дін, салт, жолжораға байланысты бөлінуді кіргізеді. Оған жоғары Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА Дәстүрлі элитаға: Дін, салт, жолжораға байланысты бөлінуді кіргізеді. Оған жоғары дін басыларын, ақсүйек терді, дамып келе жатқан елдердегі әскери басшыларды жатқызады. Қазіргі элитаға: Заңға, формалды ережелерге сүйенушілерді жатқызамыз. ТИПТЕРІ САЯСИ ЭЛИТА

Company ЭЯ-141 ҚАЗІРГІ ЭЛИТАҒА ЖАТАДЫ: 1)Билік құрылымдарын басқаратын, маңызды шешімдер қабылдайтын жоғарғы элита. 2)Мемлекет Company ЭЯ-141 ҚАЗІРГІ ЭЛИТАҒА ЖАТАДЫ: 1)Билік құрылымдарын басқаратын, маңызды шешімдер қабылдайтын жоғарғы элита. 2)Мемлекет қызметкерлері нің жоғарғы жігін(министр ліктер, ведомст валар, комитет тер басшылары) құрайтын әкімшілік элита. 3)Белгілі бір табысы, кәсіби мәртебесі және білімі бар адамдар (жоғары қызметкерлер, менеджерлер, ғалымдар, зият керлер). 4)Жоғарыда көрсетілген үш көрсеткіштің (табысы, кәсіби мәртебесі, білімі)біреуі немесе екеуі жетіспейтін (маргинальдық ) жағдайдағы адамдар.

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 4 Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 4

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 1 стратегиялық 2 коммуникативтік 3 ұйымдастырушылық 4 интегративтік Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 1 стратегиялық 2 коммуникативтік 3 ұйымдастырушылық 4 интегративтік

САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 1 Company ЭЯ-141 Стратегиялық функция қоғамда дамудың стратегиясы мен тактикасын жасақтау, САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 1 Company ЭЯ-141 Стратегиялық функция қоғамда дамудың стратегиясы мен тактикасын жасақтау, қимыл-әрекеттің саяси бағдарламасын анықтау б. т. С. э. стратегиялық функциясын жүзеге асыру одан жоғары деңгейдегі білгірлікті және кәсібилікті талап етеді және ол бұнымен ғана шектеліп қоймайды сонымен қатар батылдықты ж/е шешімділікті , үстемдік етуші жіктің басым бөлігі оның стратегиялық жоспарымен келіспеген тұста, табандылықты талап етеді. Тарихта мұндай мысалдар аз емес соның бірі қалай қимыл әрекет ету керектігінің классикалық үлгісін Франк Рузвельт әкімшілігі көрсетті. Оның әкімшілігі үстемдік етуші тап өкілдерінің үлкен бөлігінің дағдарыстан шығу туралы түсінігімен сәйкес келмейтін экономикаға мем/тің араласуын жедел күшейтуге табанды бағыт ұстады.

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 2 Коммуникативтік функция С. э. стратегиялық функциясын табысты жүзеге Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 2 Коммуникативтік функция С. э. стратегиялық функциясын табысты жүзеге асыруда коммуникативтік функция аса маңызды болып келеді. Коммуникативтік функция халықтың әр түрлі әлеуметтік топтары мен жіктерінің мүдделері мен қажеттіліктерін (саяси, экономикалық, мәдени, діни, кәсіби) саяси бағдарламаларды тиімді корсетуді, жеткізуді ж/е бейнелеуді оларды практикалық әрекеттерде жүзеге асыруды талап етеді. Коммуникативтік функция сонымен қатар әлеуметтік мақсаттарды, идеяларды құндылықтарды (бейбітшілік, қауіпсіздік, жұмыспен қамтамасыз ету) қорғауды ұйғарады.

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 3 ұйымдастырушылық функция Ұйымдастырушылық функция жасалған бағытты практикада жүзеге Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 3 ұйымдастырушылық функция Ұйымдастырушылық функция жасалған бағытты практикада жүзеге асыруды, саяси шешімдерді іске асыруды қарасытырады. Жасалған стратегиялық бағыт әр түрлі саяси шаралар жүйесіне енеді. Оған заң шығару – заңды қабылдау ж/е парламенттің , президенттің , үкіметтің басқа да заң актілері; жұмылдырушы – қоғамдық санаға әр түрлі ықпал ету формалары, адамдарда көңіл-күй , құнды бағы-бағдар қалыптастыру; реттеуші-материялдық, адамдық, қаржылық ресурстарды бөлу ж/е қайта бөлу ; үйлестіру-орталық ж/е аймақтық әрекеттерді үйлестіру ж/е бақылау; түзету енгізу ж/е т. б жатады.

Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 4 интегративтік функция Интегративтік функция – саяси ғылымдардың аса Company ЭЯ-141 САЯСИ ЭЛИТА ФУНКЦИЯЛАРЫ 4 интегративтік функция Интегративтік функция – саяси ғылымдардың аса маңызды мәселелерінің бірі. Мәні- қоғамның тұрақтылығын нығайту, оның саяси ж/е эконмикалық жүйесінің орнықтылығын арттыру , өткір шиеленістерге, бітіспейтін қарама-қайшылықтарға саяси құрылымның бұрмалнуына жол бермеу болып келеді. Саяси элитаның интегративтік функция саясаткерлердің өнерінен, икемділігінен, мәмлегерлігінен, қоғамның барлық жіктерімен байланыс орнатып, өзара әрекет етуінен корінеді. Интегративтік функция элементтері – халықтың әр түрлі жіктерін біріктіру , олардың әлеуметтік мүдделерін үйлестіру , келісімге жету, қоғамдағы барлық күштердің ынтымақтастығымен тығыз саяси өзара әрекеті осы функцияның маңызды элементтері болып табылады.

LOGO Company ЭЯ-141 LOGO Company ЭЯ-141